Click here to load reader

Renesansa u Italiji

  • View
    338

  • Download
    12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Renesansa u Italiji. Prekod sa srednjim vekom Renesansa je jedan od najkrupnijih pokreta u kulturi zapadne Evrope, koji je doveo do preokreta u nauci, filozofiji, književnosti, i likovne umetnosti . - PowerPoint PPT Presentation

Text of Renesansa u Italiji

Renesancija u Italiji

Trajala je ceo 14 vek a nastala je pre svega u gradu Firenci, zatim u Padovi ,Rimu ,Veneciji...to se umetnosti tie, velika panja se posveuje oveku, proporcijama tela oveka, perspektivi i fizici.Karakteristike su:- prikazana je atmosferskaperspektiva - kontrast svetla i senke - vie se ne koristi zlatna boja - kompozicija se nalazi u prostoru- prouava se anatomija ljudskog tela i pokret- prouava se optika Katroento(rana renesansa)Prekod sa srednjim vekomRenesansa je jedan od najkrupnijih pokreta u kulturi zapadne Evrope, koji je doveo do preokreta u nauci, filozofiji, knjievnosti, i likovne umetnosti.Navii izraz renesansa je nala u Italiji, jer je u njoj najpre i dolo do razvoja gradova, ali se polako poinje iriti kroz celu Evropu.Razvija se i duhovna umetnost, koja je sve vie uzimala stilove antike umetnosti. Nositelji renesanse su humanisti.Kulturi su usmerili prema oveku a ne prema BoguUmetnik je obrazovan i svestran

Renesansa je podeljena na :Katroento(rana renesansa)inkveento(visoka renesansa)Koristili su tri stila( dorski, jonski i korinstki stil)U arhitekturi se pojavljuje simetrija, harmonija i nema vie pretrpanosti kao u gotikom stilu ve je javlja jednostavnost .Najpoznatije arhitekte bili su : Filipo Bruneleski , Donato BramanteArhitektura

Slikarstvo u renesansi poinje pojavom Mazaa, kojem je uzor bio gotiki slikar oto di Bondone.Mozaovi likovi su uvreni konturnom linijom.Pored Mozaa tu je bio i Pjero dela Franeska koji je prvi nauno dokazao perspektivu a takoe je uspeo da na slike istake zlatni presek!Sledei slikar bio je Andrea Mantenja koji je doveo perspektivu do vrhunca, to se i vidi na njegovoj slici Mrtvi HristSandro Botieli jedan od najveih slikara u Ranoj Renesansi, je svoje likove stavio u nestvaran pejza, potpuno osvetljen bez realnog izvora svetla.Slikarstvo

Skulptura tokom renesanse odbija arhitektonski okvir i postaje samostalno delo. Zadnji deo skulpture umetnici obrauju isto tako paljivo kao i prednji.Jedan od najveih skulptora je Firentinac Donatelo. Prvi je posle antike u bronzi izlio muki akt u prirodnoj veliini.To je njegova statua Davida. Donatelo je takoe isklesao i reljef sv. ore ubiva adaju kao i statuu konjanika Gatamelate.Donatelo je na pravljen od bronze, prirodan stav i veliinaSkulptura

Sv. ore ubiva adajuJe kasna faza renesanse koja se odvija do polovine 16 veka.Razvija se nauka, pogotovo matematika, fizika i astronomija.U ovom periodu javljaju se etiri velika genija koja su donela Renesansu do vrhunca. Bila su to:

-Leonardo da Vini-Mikelanelo Buonaroti-Rafaelo Santi-Ticijan

inkveento (visoka renesansa)Ubedljivo najvei umetnik u Renesansi bio je Leonardo da Vini. Njegovi radovi iz oblasti matematike, anatomije, fizike, mehanike, botanike, i teorije o umetnosti izraavaju veliko intresovanje i poznavanje oblasti ljudskog duha.esto je eksperementisao kao u nauci tako i u slikarstvu, zbog ega je mnoge slike ostavio ne dovrene ili su kao npr. Tajna veera ,poele da propadaju zbog njegovih tehnolokih eksperementisanja.Meu najpoznatijim delima su mu : Mona Liza, freska Tajna veera, Poklonjenje mudraca, kao i mnogo skica i crtea nacrtanim ugljom ili mastilom, kao i nacrte za vojna oruja. On stvara novi stil slikanja SFUMATO blagi prelaz izmeu svetlosti i senke Leonardo da Vini(1452-1519)

Skice i crteiNacrti oruja>>Proporcije ovekaLice mlade devojke>>

>

Search related