Socioekonomisk analys för Övre Norrland Anna Norin, utredare, regional utvecklingsplanering

  • View
    45

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Socioekonomisk analys fr vre Norrland Anna Norin, utredare, regional utvecklingsplanering. Uppdrag att ta fram socioekonomisk analys Tre tematiska omrden: Frmja sysselsttning och arbetskraftens rrlighet Frmja social inkludering och bekmpa fattigdom - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Socioekonomisk analys Frankring Skellefte 2013-05-13

Socioekonomisk analys fr vre NorrlandAnna Norin, utredare, regional utvecklingsplaneringEuropeiska socialfonden 2014-2020Uppdrag att ta fram socioekonomisk analysTre tematiska omrden:Frmja sysselsttning och arbetskraftens rrlighetFrmja social inkludering och bekmpa fattigdomInvestera i utbildning, frdigheter och livslngt lrandeNationellt program, regionala handlingsplanerUtgr frn Europa 2020Socioekonomisk analys fr vre NorrlandSociala utmaningarInkluderande tillvxtVlfrdspolitik p europeisk nivUtgngspunkter:Europa 2020Ramverket fr fondernaInomregionala skillnader

Frmja sysselsttning och rrlighetFigur 1: Balanstal som visar tilltrdande ungdomar i relation till berknade pensionsavgngar 2010-2025

Generationsvxlingen och behovet av kad rrlighetNettopendling och rrlighet p arbetsmarknadenFrmja sysselsttning och rrlighet

Figur 3: Nettopendling som frndring i procent mellan frvrvsarbetande natt- och dagbefolkning per kommun 2012. Klla: SCB

Flyttningar och rrlighet p arbetsmarknadenFrmja sysselsttning och rrlighet

Figur 4: Befolkningsfrndringar 2012 vre Norrland i procent av befolkningen 31/12 2011. Klla: SCBJmstlldhet och rrlighet mellan branscherFrmja sysselsttning och rrlighet

Figur 8: Andel kvinnor respektive mn per bransch 2011 i vre Norrland. Klla: SCBSrbarhet hos kommunerFrmja sysselsttning och rrlighet

Klla: WSPUngdomar utanfr arbetsmarknadenFrmja social inkludering och bekmpa fattigdom

Figur 6: Andel ungdomar som varken r etablerade p arbetsmarknaden eller studerar 2 r efter avslutad gymnasieutbildning. Klla: SKL, ppna jmfrelser 2012Integration av utrikesfddaFrmja social inkludering och bekmpa fattigdom

Figur 11: Sysselsttningsgrad nattbefolkning 20-64 r 2011. Klla: rAps-RIS, SCBUtanfrskap p arbetsmarknadenFrmja social inkludering och bekmpa fattigdom

Figur 13: Antal arbetslsa 16-64 r fr olika grupper i vre Norrland 2012. Klla: ArbetsfrmedlingenOhlsa och utanfrskapFrmja social inkludering och bekmpa fattigdom

Figur 14: Ohlsotal (antal dagar per person i genomsnitt) 2012. Klla: FrskringskassanEnbart grundskoleutbildningInvestera i utbildning, frdigheter och livslngt lrande

Figur 15: Andel av befolkningen i ldern 30-34 r med enbart grundskola 2012. Klla: SCBLika tillgng till bra grundskolaInvestera i utbildning, frdigheter och livslngt lrande

Figur 17: Antal skolor i regionen efter storlek p elevunderlag 2011. Data: Skolverket, SIRISResultat i grundskolanInvestera i utbildning, frdigheter och livslngt lrande

Figur 18: Andel elever med godknt i alla mnen 2012. Bl stapel: bland de 25 procent av kommunerna med bst resultat. Data: SKL, ppna jmfrelserLika tillgng till bra gymnasiumInvestera i utbildning, frdigheter och livslngt lrande

Figur 19: Andel elever som slutfr gymnasieutbildningen inom 4 r 2012. Data: SKL, ppna jmfrelserHgre utbildningInvestera i utbildning, frdigheter och livslngt lrande

Figur 22: Andel med eftergymnasial utbildning i ldern 30-34 r 2012. Data: SCBRegional rekryteringInvestera i utbildning, frdigheter och livslngt lrande

Figur 23: Den regionala rekryteringen av nybrjare till Lule tekniska universitet och Ume universitet HT12. Data: UniversitetskanslermbetetLivslngt lrandeInvestera i utbildning, frdigheter och livslngt lrande

Figur 25: Helrsprestationer och helrsstudenter fr olika program som distansundervisning (LTU och UmU). Data: UniversitetskanslermbetetTillgng till rtt kompetensInvestera i utbildning, frdigheter och livslngt lrande

Figur 26: Arbetsmarknadsutsikter fr Norrbottens ln och Vsterbottens ln 2013, Klla: ArbetsfrmedlingenInvestera i utbildning, frdigheter och livslngt lrandeTack!