of 61 /61
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1 STANDARD PENGISIAN OSH-WA

STANDARD PENGISIAN OSH-WA

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1

STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Page 2: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2

PENERANGAN ELEMEN DAN PENGISIAN

OSH-WA

ELEMEN DOKUMENTASI

Page 3: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 3

A. DASAR - DOKUMENTASIA1. Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.

(Sekiranya 'NA', item A(2) akan 'N/A', sekiranya ‘Tidak', A(2) akan ‘Tidak’)

Keterangan :-Dasar Bertulis, Tarikh, Tandatangan, Pamer, Bahasa difahami (BM dan salah satu bahasa lain jika perlu). 'NA' sekiranya jumlah bilangan pekerja 5 dan ke bawah.

Contoh :-- Dasar ada, tapi tidak dipamerkan – keputusan TIDAK, maka A(2) akan jadi TIDAK

A2. Penglibatan / Pemahaman Pekerja.Keterangan :-Penglibatan / Pemahaman pekerja terhadap Dasar KKP.- Penerangan yang diberikan oleh majikan – lihat rekod. atau- Pemahaman pekerja terhadap Dasar KKP yg ada (temuduga).

Contoh :- Sekiranya A1 adalah YA- Ada rekod penerangan kepada pekerja – keputusan YA

Page 4: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 4

B. PENGELOLAAN KKP (OSH ORGANIZING) - DOKUMENTASIB1. Tanggungjawab KKP dinyatakan secara jelas untuk semua pekerja.

Keterangan :-Melalui carta organisasi, surat lantikan dan job description.

Contoh :-- Tiada carta organisasi berkaitan KKP, hanya ada carta organisasi Sykt sahaja – keputusan

TIDAK,- Ada carta organisasi, ada surat lantika taoi tiada job description – keputusan TIDAK

B2. Pegawai Keselamatan dan Kesihatan.(Sekiranya ‘YA', B(4) adalah 'N/A',sekiranya ‘TIDAK', B(4) akan menjadi ',N/A’)

Keterangan :-Rujuk peraturan / perintah berkaitan PKK (SHO).

Contoh :-- Sekiranya tempat kerja tiada keperluan PKK (SHO) – keputusan NA,

Page 5: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 5

B. PENGELOLAAN KKP (OSH ORGANIZING) - DOKUMENTASIB3. Penubuhan Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan.

(Sekiranya ‘YA' , item 5(a hingga d) adalah 'N/A', Sekiranya 'N/A', item 3(a hingga d) adalah 'N/A’, Sekiranya ‘TIDAK' , item 3(a hingga d) adalah ‘TIDAK' dan item B (5)(a hingga d) adalah 'N/A’)

Keterangan :-JKK wajib jika 40 orang pekerja dan lebih. Kurang dari 40 orang pekerja, rujuk item B(5).

Contoh :-- Sekiranya pekerja kurang 40 orang – keputusan NA- Sekiranya pekerja lebih 40 orang tapi tiada JKK – keputusan TIDAK- Sekiranya pekerja lebih 40 orang tapi JKK dan tiada dokumen – keputusan TIDAK

Page 6: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 6

B. PENGELOLAAN KKP (OSH ORGANIZING) - DOKUMENTASIB3(a). Keahlian.

Keterangan :-Dokumen yang boleh dirujuk carta organisasi atau surat lantikan. 100 dan ke bawah orang pekerja (Pengerusi, setiausaha dan minimum 2 orang wakil pekerja dan 2 orang wakil majikan). 101 orang dan lebih pekerja - Minimum 4 orang wakil pekerja dan 4 orang wakil majikan.

Contoh :-- Sekiranya B(3) adalah NA – keputusan NA- Sekiranya B(3) adalah TIDAK – keputusan TIDAK- Sekiranya keahlian ada, tetapi tidak mengikuti komposisi yang ditetapkan – keputusan TIDAK- Sekiranya keahlian ada dan mengikuti komposisi yang ditetapkan – keputusan YA

Page 7: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 7

B. PENGELOLAAN KKP (OSH ORGANIZING) - DOKUMENTASIB3(b). Mesyuarat Berkala.

Keterangan :-Kekerapan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 bulan sekali dan perbincangan isu KKP (rujuk minit mesyuarat)

Contoh :-- Sekiranya B(3) adalah NA – keputusan NA- Sekiranya B(3) adalah TIDAK – keputusan TIDAK- Sekiranya mesyuarat ada, tetapi tiada minit mesyuarat – keputusan TIDAK- Sekiranya mesyuarat ada, ada minit mesyuarat, tetapi lebih 3 bulan – keputusan TIDAK- Sekiranya mesyuarat ada, ada minit mesyuarat dan 3 bulan sekali – keputusan YA

Page 8: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 8

B. PENGELOLAAN KKP (OSH ORGANIZING) - DOKUMENTASIB3(c). Pemeriksaan Tempat Kerja oleh JKK.

Keterangan :-Kekerapan pemeriksaan tempat kerja sekurang-kurangnya 3 bulan sekali (rujuk rekod pemeriksaan tempat kerja)

Contoh :-- Sekiranya B(3) adalah NA – keputusan NA- Sekiranya B(3) adalah TIDAK – keputusan TIDAK- Sekiranya pemeriksaan ada, tetapi tiada rekod pemeriksaan – keputusan TIDAK- Sekiranya pemeriksaan ada, ada rekod pemeriksaan, tetapi lebih 3 bulan – keputusan TIDAK- Sekiranya pemeriksaan ada, ada rekod pemeriksaan dan 3 bulan sekali – keputusan YA

Page 9: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 9

B. PENGELOLAAN KKP (OSH ORGANIZING) - DOKUMENTASIB3(d). Siasatan Kemalangan, Penyakit Pekerjaan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan,

Kemalangan Nyaris.Keterangan :-Laporan ringkas kemalangan yang lengkap dan disemak oleh pengerusi JKK.

Contoh :-- Sekiranya B(3) adalah NA – keputusan NA- Sekiranya B(3) adalah TIDAK – keputusan TIDAK- Sekiranya tiada Kemalangan atau Kejadian– keputusan NA- Sekiranya ada Kemalangan, Penyakit Pekerjaan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan,

Kemalangan Nyaris, tetapi tiada siasatan – keputusan TIDAK- Sekiranya ada banyak Kemalangan, Penyakit Pekerjaan, Kejadian Berbahaya, Keracunan

Pekerjaan, Kemalangan Nyaris, tetapi sebahagian disiasat – keputusan TIDAK- Sekiranya ada Kemalangan, Penyakit Pekerjaan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan,

Kemalangan Nyaris, semua siasatan dilakukan, tapi tidak disemak oleh Pengerusi JKK – keputusan TIDAK

- Sekiranya ada Kemalangan, Penyakit Pekerjaan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan, Kemalangan Nyaris, semua siasatan dilakukan, dan disemak oleh Pengerusi JKK – keputusan YA

Page 10: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 10

B. PENGELOLAAN KKP (OSH ORGANIZING) - DOKUMENTASIB4. Pegawai Yang Bertanggungjawab.

Keterangan :-(Perlu di isi sekiranya B(2) adalah NA)Inisiatif majikan mewujudkan pegawai yang bertanggungjawab di dalam pengurusan KKP seperti PIC, OSH-C dan lain-lain.

Contoh :-- Sekiranya B(2) memberi keputusan YA atau TIDAK – keputusan NA- Sekiranya tiada pegawai bertanggungjawab – keputusan TIDAK- Sekiranya ada pegawai bertanggungjawab dan ada rekod – keputusan YA- Sekiranya tempat kerja tiada keperluan PKK (SHO) tetapi majikan menggajikan PKK (SHO) –

keputusan YA

Page 11: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 11

B. PENGELOLAAN KKP (OSH ORGANIZING) - DOKUMENTASIB5. Pasukan Keselamatan & Kesihatan (Safety & Health Team).

Keterangan :-(Perlu di isi sekiranya B(3) adalah NA)Inisiatif majikan mewujudkan Pasukan Keselamatan dan Kesihatan (Safety and Health Team) di dalam pengurusan KKP.

Contoh :-- Sekiranya B(3) memberi keputusan YA atau TIDAK – keputusan NA- Sekiranya tiada Pasukan Keselamatan & Kesihatan – keputusan TIDAK- Sekiranya ada Pasukan Keselamatan & Kesihatan dan ada rekod – keputusan YA

Page 12: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 12

B. PENGELOLAAN KKP (OSH ORGANIZING) - DOKUMENTASIB5(a). Keahlian.

Keterangan :-Carta Organisasi - Sekurang-kurangnya pengerusi yang dilantik adalah yang boleh membuat keputusan, seorang wakil majikan dan seorang wakil pekerja.

Contoh :-- Sekiranya B(3) memberi keputusan YA atau TIDAK – keputusan NA- Sekiranya B(5) adalah TIDAK – keputusan TIDAK- Sekiranya keahlian ada, tetapi tidak mengikuti komposisi yang ditetapkan – keputusan TIDAK- Sekiranya keahlian ada dan mengikuti komposisi yang ditetapkan – keputusan YA

Page 13: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 13

B. PENGELOLAAN KKP (OSH ORGANIZING) - DOKUMENTASIB5(b). Mesyuarat / Perbincangan.

Keterangan :-Perbincangan/ Toolbox dan direkodkan

Contoh :-- Sekiranya B(3) memberi keputusan YA atau TIDAK – keputusan NA- Sekiranya B(5) adalah TIDAK – keputusan TIDAK- Sekiranya ada mesyuarat, tetapi tidak ada rekod – keputusan TIDAK- Sekiranya ada mesyuarat dan ada rekod – keputusan YA

B5(c). Pemeriksaan Tempat Kerja oleh JKK.Keterangan :-Rekod pemeriksaan tempat kerja

Contoh :-- Sekiranya B(3) memberi keputusan YA atau TIDAK – keputusan NA- Sekiranya B(5) adalah TIDAK – keputusan TIDAK- Sekiranya ada mesyuarat, tetapi tidak ada rekod – keputusan TIDAK- Sekiranya ada mesyuarat dan ada rekod – keputusan YA

Page 14: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 14

B. PENGELOLAAN KKP (OSH ORGANIZING) - DOKUMENTASIB5(c). Pemeriksaan Tempat Kerja oleh JKK.

Keterangan :-Rekod pemeriksaan tempat kerja

Contoh :-- Sekiranya B(3) memberi keputusan YA atau TIDAK – keputusan NA- Sekiranya B(5) adalah TIDAK – keputusan TIDAK- Sekiranya ada pemeriksaant, tetapi tidak ada rekod – keputusan TIDAK- Sekiranya ada pemeriksaan dan ada rekod – keputusan YA

Page 15: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 15

B. PENGELOLAAN KKP (OSH ORGANIZING) - DOKUMENTASIB3(d). Siasatan Kemalangan, Penyakit Pekerjaan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan,

Kemalangan Nyaris.Keterangan :-Laporan ringkas kemalangan yang lengkap dan disemak oleh Majikan.

Contoh :-- Sekiranya B(3) memberi keputusan YA atau TIDAK – keputusan NA- Sekiranya B(5) adalah TIDAK – keputusan TIDAK- Sekiranya tiada Kemalangan atau Kejadian– keputusan NA- Sekiranya ada Kemalangan, Penyakit Pekerjaan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan,

Kemalangan Nyaris, tetapi tiada siasatan – keputusan TIDAK- Sekiranya ada banyak Kemalangan, Penyakit Pekerjaan, Kejadian Berbahaya, Keracunan

Pekerjaan, Kemalangan Nyaris, tetapi sebahagian disiasat – keputusan TIDAK- Sekiranya ada Kemalangan, Penyakit Pekerjaan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan,

Kemalangan Nyaris, semua siasatan dilakukan, tapi tidak disemak oleh Majikan – keputusan TIDAK

- Sekiranya ada Kemalangan, Penyakit Pekerjaan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan, Kemalangan Nyaris, semua siasatan dilakukan, dan disemak oleh Majikan – keputusan YA

Page 16: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 16

C. LATIHAN - DOKUMENTASIC1. Perancangan

Keterangan :-Perancangan latihan yang berkaitan KKP (rujuk rekod).

Contoh :-- Sekiranya tiada perancangan latihan KKP – keputusan TIDAK- Sekiranya ada perancangan latihan secara bertulis – keputusan YA

C2(a). Pelaksanaan (Induksi)Keterangan :-Sekali untuk SEMUA pekerja (Rekod Kehadiran)

Contoh :-- Sekiranya tiada rekod induksi – keputusan TIDAK- Sekiranya ada rekod induksi – keputusan YA

Page 17: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 17

C. LATIHAN - DOKUMENTASIC2(b). Pelaksanaan (On Job Training)

Keterangan :-Rekod kehadiran (Merujuk kepada latihan pelaksanaan SOP) berdasarkan kerja yang terlibat.

Contoh :-- Sekiranya tiada rekod kehadiran / latihan – keputusan TIDAK- Sekiranya ada rekod kehadiran / latihan – keputusan YA

C2(c). Pelaksanaan (ERP)Keterangan :-Rekod latihan yang meliputi first aider/ fire fighter/ fire drill/ penggunaan peralatan ERP dan cara bertindak semasa kecemasan (emergency exit plan, tempat berkumpul, no. telefon kecemasan dan lain-lain)

Contoh :-- Sekiranya tiada rekod latihan – keputusan TIDAK- Sekiranya ada rekod latihan – keputusan YA

Page 18: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 18

C. LATIHAN - DOKUMENTASIC2(d). Pelaksanaan (Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya)

Keterangan :-Rekod latihan berkaitan penggunaan bahan kimia berbahaya setiap dua (2) tahun sekali.

Contoh :-- Sekiranya tiada bahan kimia berbahaya digunakan – keputusan NA- Sekiranya tiada rekod latihan – keputusan TIDAK- Sekiranya ada rekod latihan – keputusan YA

C2(e). Pelaksanaan (Pengurusan Pendedahan Bunyi Bising)Keterangan :-Rekod latihan berkaitan pengurusan bunyi bising setiap dua (2) tahun sekali.

Contoh :-- Sekiranya bunyi bising dibawah had – keputusan NA- Sekiranya tiada rekod latihan – keputusan TIDAK- Sekiranya ada rekod latihan – keputusan YA

Page 19: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 19

C. LATIHAN - DOKUMENTASIC2(f). Pelaksanaan (Latihan kepada kontraktor, pelawat dan orang lain selain pekerja)

Keterangan :-Rekod latihan seperti taklimat keselamatan atau lain-lain.

Contoh :-- Sekiranya tiada rekod taklimat – keputusan TIDAK- Sekiranya ada rekod taklimat – keputusan YA

C3. Refresher TrainingKeterangan :-In-house training (Rujuk Rekod)

Contoh :-- Sekiranya tiada rekod latihan – keputusan TIDAK- Sekiranya ada rekod latihan – keputusan YA

Page 20: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 20

C. LATIHAN - DOKUMENTASIC4. Penilaian

Keterangan :-Keberkesanan latihan melalui rekod/ pemerhatian / temuduga pekerja.

Contoh :-- Sekiranya tiada rekod penilaian – keputusan TIDAK- Sekiranya ada rekod penilaian (berjaya / tidak) – keputusan YA

Page 21: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 21

D. PENYIMPANAN REKOD - DOKUMENTASID1. Penaksiran risiko (Risk Assessment)

Keterangan :-Penaksiran perlu dibuat untuk aktiviti kerja. Contohnya HIRARC, JSA atau lain-lain Assessment.Keutamaan kenalpasti Hazard dan Langkah Kawalan.

Contoh :-- Sekiranya tiada penaksiran risiko – keputusan TIDAK- Sekiranya ada penaksiran risiko, tetapi bukan aktiviti kritikal – keputusan TIDAK- Sekiranya ada penaksiran risiko melibatkan aktiviti kritikal – keputusan YA

D2(a). Bahan Kimia Berbahaya (Daftar Bahan Kimia Berbahaya)Keterangan :-SEMUA bahan kimia berbahaya disenaraikan.

Contoh :-- Sekiranya tiada bahan kimia berbahaya digunakan– keputusan NA- Sekiranya tidak semua bahan kimia berbahaya didaftarkan – keputusan TIDAK- Sekiranya semua bahan kimia berbahaya didaftarkan – keputusan YA

Page 22: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 22

D. PENYIMPANAN REKOD - DOKUMENTASID2(b). Bahan Kimia Berbahaya (Laporan CHRA)

Keterangan :-Dibuat oleh PENGAPIT dan sekiranya terdapat pertukaran proses dan bahan kimia serta setiap 5 tahun perlu menjalankan penaksiran semula.

Contoh :-- Sekiranya tiada bahan kimia berbahaya digunakan– keputusan NA- Sekiranya ada bahan kimia berbahaya digunakan dan tiada laporan CHRA – keputusan TIDAK- Sekiranya telah ada laporan CHRA, tetapi terdapat perubahan selepas tarikh CHRA dilakukan

seperti pertukaran proses atau pertukaran bahan kimia atau telah lebih tempoh 5 tahun – keputusan TIDAK

- Sekiranya telah ada laporan CHRA dan tiada perubahan selepas tarikh CHRA dilakukan seperti pertukaran proses atau pertukaran bahan kimia atau tidak lebih tempoh 5 tahun – keputusan YA

Page 23: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 23

D. PENYIMPANAN REKOD - DOKUMENTASID2(c). Bahan Kimia Berbahaya (Pemonitoran Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya)

Keterangan :-Berdasarkan cadangan pengapit dalam CHRA.

Contoh :-- Sekiranya tiada bahan kimia berbahaya digunakan– keputusan NA- Sekiranya tiada tiada cadangan pengapit dalam CHRA– keputusan NA- Sekiranya tiada rekod cadangan pengapit dalam CHRA telah dilaksanakan – keputusan TIDAK- Sekiranya cadangan pengapit dalam CHRA telah dilaksanakan dan ada rekod pemonitoran

dilakukan – keputusan YA

Page 24: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 24

D. PENYIMPANAN REKOD - DOKUMENTASID2(d). Bahan Kimia Berbahaya (Kawalan Kejuruteraan)

Keterangan :-Berdasarkan cadangan pengapit dalam CHRA.

Contoh :-- Sekiranya tiada bahan kimia berbahaya digunakan– keputusan NA- Sekiranya tiada tiada cadangan pengapit dalam CHRA– keputusan NA- Sekiranya tiada rekod cadangan pengapit dalam CHRA telah dilaksanakan – keputusan TIDAK- Sekiranya cadangan pengapit dalam CHRA telah dilaksanakan dan ada rekod kawalan

kejuruteraan dilaksanakan – keputusan YA

Page 25: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 25

D. PENYIMPANAN REKOD - DOKUMENTASID2(e). Bahan Kimia Berbahaya (Pengawasan Perubatan)

Keterangan :-Perlindungan Pemindahan Perubatan.

Contoh :-- Sekiranya tiada bahan kimia berbahaya digunakan– keputusan NA- Sekiranya program pengawasan kesihatan telah dilaksanakan dan tiada pendedahan –

keputusan NA- Sekiranya program pengawasan kesihatan telah dilaksanakan dan ada pendedahan, tapi tiada

program pemindahan perubatan – keputusan TIDAK- Sekiranya program pengawasan kesihatan telah dilaksanakan dan ada pendedahan serta ada

program pemindahan perubatan – keputusan YA

Page 26: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 26

D. PENYIMPANAN REKOD - DOKUMENTASID2(f). Bahan Kimia Berbahaya (Helaian Data Keselamatan - SDS)

Keterangan :-SEMUA bahan kimia berbahaya perlu ada SDS.

Contoh :-- Sekiranya tiada bahan kimia berbahaya digunakan– keputusan NA- Sekiranya tiada SDS bagi setiap bahan kimia berbahaya – keputusan TIDAK- Sekiranya SEMUA bahan kimia berbahaya ada SDS – keputusan YA

Page 27: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 27

D. PENYIMPANAN REKOD - DOKUMENTASID3(a). Pengurusan Pendedahan Bunyi Bising (Laporan Pemonitoran Bunyi Bising)

Keterangan :-Dijalankan oleh orang yang kompeten (Awalan/Positif/Tambahan), sekiranya terdapat perubahan jentera perlu menjalankan penaksiran semula.

Contoh :-- Sekiranya bunyi bising dibawah had – keputusan NA- Sekiranya bunyi bising melebihi had dibenarkan, tapi tiada pemonitoran dilakukan – keputusan

TIDAK- Sekiranya bunyi bising melebihi had dibenarkan dan pemonitoran dilakukan (rujuk laporan)–

keputusan YA

Page 28: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 28

D. PENYIMPANAN REKOD - DOKUMENTASID3(b). Pengurusan Pendedahan Bunyi Bising (Program Ujian Audiometrik)

Keterangan :-Berdasarkan cadangan orang yang kompeten. Sekiranya dijalankan ‘YA’, Sekiranya tidak dijalankan mengikut cadangan orang yang kompeten ‘TIDAK’, Sekiranya tiada cadangan ‘NA’.

Contoh :-- Sekiranya bunyi bising dibawah had – keputusan NA- Sekiranya tiada cadangan dari orang kompeten – keputusan NA- Sekiranya ada cadangan dari orang kompeten, tapi tidak dilaksanakan – keputusan TIDAK- Sekiranya ada cadangan dari orang kompeten dan telah dilaksanakan(rujuk laporan)–

keputusan YA

Page 29: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 29

D. PENYIMPANAN REKOD - DOKUMENTASID4(a). Pengurusan Jentera / Loji (Penyelenggaraan)

Keterangan :-Rekod berkenaan penyelenggaraan loji dan jentera.

Contoh :-- Sekiranya TIADA rekod penyelenggaraan terhadap jentera yang dianggap kritikal (yang boleh

menyebabkan bahaya serta merta – keputusan TIDAK- Sekiranya ADA rekod penyelenggaraan terhadap jentera yang dianggap kritikal (yang boleh

menyebabkan bahaya serta merta – keputusan YA

D4(b). Pengurusan Jentera / Loji (Sijil Perakuan Kelayakan)Keterangan :-SEMUA Jentera CF perlu ada Sijil Perakuan Kelayakan yang sah.

Contoh :-- Sekiranya ada jentera CF yang TIADA sijil perakuan yang sah – keputusan TIDAK- Sekiranya semua jentera CF ADA sijil perakuan yang sah – keputusan YA

Page 30: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 30

D. PENYIMPANAN REKOD - DOKUMENTASID4(c). Pengurusan Jentera / Loji (OYK)

Jurutera Stim, Drebar Enjin (Boilerman)/IPD, Operator Kren, Pengendali Perancah.Keterangan :-SEMUA OYK perlu ikut keperluan perundangan.

Contoh :-- Sekiranya tiada keperluan OYK – keputusan NA- Sekiranya ada keperluan OYK, tapi tiada OYK – keputusan TIDAK- Sekiranya ada keperluan OYK dan bilangan OYK TIDAK menuruti peraturan – keputusan

TIDAK- Sekiranya ada keperluan OYK dan bilangan OYK menuruti peraturan – keputusan YA

Page 31: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 31

D. PENYIMPANAN REKOD - DOKUMENTASID5(a). Pelan Tindakan Kecemasan (Prosedur ERP)

Keterangan :-Prosedur berkaitan dengan tindakan kecemasan seperti kebakaran/tumpahan bahan kimia/ ancaman bom/pengungsian dan lain-lain.

Contoh :-- Sekiranya tiada prosedur ERP – keputusan TIDAK- Sekiranya ada prosedur ERP – keputusan YA

D5(b). Pelan Tindakan Kecemasan (Pelan Laluan Kecemasan)Keterangan :-Perlu ada dan dipamerkan.

Contoh :-- Sekiranya tiada – keputusan TIDAK- Sekiranya ada Pelan Laluan Kecemasan, tapi tidak dipamerkan – keputusan TIDAK- Sekiranya ada Pelan Laluan Kecemasan dan dipamerkan – keputusan YA

Page 32: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 32

D. PENYIMPANAN REKOD - DOKUMENTASID5(c). Pelan Tindakan Kecemasan (Pasukan Tindakan Kecemasan -ERT)

Keterangan :-Rujuk carta organisasi ERT dan dipamerkan.

Contoh :-- Sekiranya tiada – keputusan TIDAK- Sekiranya ada carta organisasi ERT, tapi tidak dipamerkan – keputusan TIDAK- Sekiranya ada carta organisasi ERT dan dipamerkan – keputusan YA

D5(d). Pelan Tindakan Kecemasan (Senarai Talian Kecemasan)Keterangan :-Perlu ada dan dipamerkan.

Contoh :-- Sekiranya tiada – keputusan TIDAK- Sekiranya ada senarai talian kecemasan, tapi tidak dipamerkan – keputusan TIDAK- Sekiranya ada senarai talian dan dipamerkan – keputusan YA

Page 33: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 33

D. PENYIMPANAN REKOD - DOKUMENTASID5(e). Pelan Tindakan Kecemasan (Sijil Perakuan Bomba)

Keterangan :-Perlu ada, dipamerkan dan masih belum tamat tempoh.

Contoh :-- Sekiranya tiada sijil perakuan bomba – keputusan TIDAK- Sekiranya ada sijil perakuan bomba, tapi tidak dipamerkan – keputusan TIDAK- Sekiranya ada sijil perakuan bomba dan dipamerkan, tapi tamat tempoh – keputusan TIDAK- Sekiranya ada sijil perakuan bomba dan dipamerkan serta tidak tamat tempoh – keputusan YA

Page 34: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 34

D. PENYIMPANAN REKOD - DOKUMENTASID6(a). Pengurusan Kontraktor (Kontrak Perjanjian Melibatkan KKP)

Keterangan :-Kos yang diperuntukan untuk KKP.

Contoh :-- Sekiranya TIADA kontrak melibatkan semua kontraktor yang terlibat – keputusan TIDAK- Sekiranya ADA kontrak melibatkan semua kontraktor yang terlibat – keputusan YA

D6(b). Pengurusan Kontraktor (Pemantauan Kontraktor)Keterangan :-Apa-apa cara/kaedah seperti Permit To Work / checklist / tool-box dll.

Contoh :-- Sekiranya TIADA kaedah pemantauan kepada semua kontraktor yang terlibat – keputusan

TIDAK- Sekiranya ADA kaedah pemantauan kepada semua kontraktor yang terlibat – keputusan YA

Page 35: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 35

D. PENYIMPANAN REKOD - DOKUMENTASID7(a). NADOPOD(JKKP 6 / JKKP 7)

Keterangan :-Jika berlaku kemalangan yang mendapat cuti sakit melebihi 4 hari /kejadian berbahaya/keracunan pekerjaan/ penyakit pekerjaan yang menyebabkan kematian atau kecederaan badan.

Contoh :-- Sekiranya TIADA kemalangan / kejadian / penyakit pekerjaan – keputusan NA- Sekiranya ADA kemalangan / kejadian / penyakit pekerjaan, tapi tak lapor – keputusan TIDAK- Sekiranya ADA kemalangan / kejadian / penyakit pekerjaan dan dilaporkan – keputusan YA

D7(a). NADOPOD(JKKP 8)Keterangan :-Sebelum 31 Januari tahun berikutnya.

Contoh :-- Sekiranya TIDAK dihantar – keputusan TIDAK- Sekiranya TELAH dihantar – keputusan YA

Page 36: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 36

PENERANGAN ELEMEN DAN PENGISIAN

OSH-WA

ELEMEN FIZIKAL

Page 37: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 37

A. BAHAN KIMIA BERBAHAYA - FIZIKALA1. Pelabelan

Keterangan :-Pelabelan mengikut Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (CLASS) 2013.

Contoh :-- Sekiranya tiada bahan kimia berbahaya digunakan– keputusan NA- Sekiranya label tidak ikut CLASS 2013 – keputusan TIDAK- Sekiranya label ikut CLASS 2013 – keputusan YA

Page 38: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 38

A. BAHAN KIMIA BERBAHAYA - FIZIKALA2. Kawalan risiko

Keterangan :-1. SEMUA Kawalan mengikut laporan CHRA seperti di bawah:

a. Ada SOP untuk penggunaan bahan kimia dan pekerja dilatih, ataub. Ada PPE yang sesuai diberikan kepada pekerja, atauc. Memasang kawalan kejuruteraan & disenggara ikut jadual, atau

2. Kawalan dilaksanakan berdasarkan hirarki kawalan, atau 3. Kawalan berdasarkan HIRARC atau JHA atau JSA yang telah dibangunkan

Contoh :-- Sekiranya tiada bahan kimia berbahaya digunakan– keputusan NA- Sekiranya tiada langkah kawalan berdasarkan keterangan di atas – keputusan TIDAK- Sekiranya telah buat salah satu langkah kawalan berdasarkan keterangan di atas – keputusan

YA

Page 39: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 39

A. BAHAN KIMIA BERBAHAYA - FIZIKALA3. Tanda Amaran

Keterangan :-Latar belakang putih tulisan berwarna merah pada papan tanda amaran.

Contoh :-- Sekiranya tiada bahan kimia berbahaya digunakan– keputusan NA- Sekiranya tidak ikut standard keterangan di atas– keputusan TIDAK- Sekiranya ikut standard di atas– keputusan YA

Page 40: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 40

A. BAHAN KIMIA BERBAHAYA - FIZIKALA4. Penstoran

Keterangan :-1. Terdapat bilik stor yang dikhususkan bahan kimia, dan2. Bahan kimia perlu diasingkan dengan barang lain, dan3. Helaian Data Keselamatan (SDS), dan4. Alat pemadam api disediakan, dan5. Tanda amaran yang mengikut kategori hazard, dan6. Sistem pengawalan disediakan seperti: bund wall, penggera kebocoran (leak detector), eye wash, emergency shower dll, dan7. Sistem pengalihudaraan yang baik

Contoh :-- Sekiranya tiada bahan kimia berbahaya digunakan– keputusan NA- Sekiranya semua keterangan di atas TIDAK dituruti – keputusan TIDAK- Sekiranya semua keterangan di atas DIPATUHI – keputusan YA

Page 41: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 41

A. BAHAN KIMIA BERBAHAYA - FIZIKALA5. Helaian Data Keselamatan (SDS)

Keterangan :-Bahan kimia dipastikan ada helaian data keselamatan (SDS) dari pembekal bahan kimia, dipamerkan berdekatan bahan kimia dan mudah didapati.

Contoh :-- Sekiranya tiada bahan kimia berbahaya digunakan– keputusan NA- Sekiranya SDS berkaitan tiada di tempat penggunaan bahan kimia berbahaya – keputusan

TIDAK- Sekiranya SDS berkaitan ada di tempat penggunaan bahan kimia berbahaya– keputusan YA

Page 42: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 42

B. PENGURUSAN BUNYI BISING - FIZIKALB1. Kawalan Risiko

Keterangan :-Telah mengambil SALAH SATU tindakan kawalan berikut iaitu:

a. Punca bunyi (Penghapusan/Penggantian)b. Perantara bunyi (Kawalan kejuruteraan/Kawalan pentadbiran)c. Penerima bunyi (Kawalan pentadbiran/PPE)

Contoh :-- Sekiranya bunyi bising dibawah had – keputusan NA- Sekiranya Kawasan bising tiada langkah kawalan – keputusan TIDAK- Sekiranya ada salah satu langkah kawalan berdasarkan keterangan di atas – keputusan YA

Page 43: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 43

B. PENGURUSAN BUNYI BISING - FIZIKALB2. Tanda Amaran

Keterangan :-Kawasan tempat kerja yang bising diletakkan tanda amaran

Contoh :-- Sekiranya bunyi bising dibawah had – keputusan NA- Sekiranya kawasan bising tiada tanda amaran– keputusan TIDAK- Sekiranya semua kawasan bising ada tanda amaran – keputusan YA

Page 44: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 44

C. ERGONOMIK - FIZIKALC1. Majikan mengenalpasti masalah ergonomik

Keterangan :-Antara contoh-contoh masalah Ergonomik dan pengendalian manual :-1. Pergerakan berulang (Repetitive motion), atau2. Daya berlebihan (Forceful exertions), atau3. Postur Janggal (Awkward Posture), atau4. Postur statik (Static posture), atau5. Tekanan sentuhan (contact Stress),atau6. Suhu melampau (Temperature Extremes), atau7. Getaran (Vibration)

Nota pemarkahan :-

- Jika majikan mengenalpasti tiada masalah dan di sahkan oleh pemeriksa – keputusan NA- Jika majikan tidak mengenalpasti masalah, tapi pemeriksa mengenalpasti wujud masalah –

keputusan TIDAK- Jika majikan telah mengenalpasti masalah dan disahkan oleh pemeriksa – keputusan YA

Page 45: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 45

C. ERGONOMIK - FIZIKALC2. Langkah-langkah kawalan

Keterangan :-1. Stesen kerja direka mengambil kira faktor ergonomik, atau2. Kerusi boleh dilaras ketinggian dengan back support, atau3. Komputer dibekal screen protector atau low radiation, atau4. Lain-lain langkah kawalan berkaitan Ergonomik

Nota pemarkahan :-

- Sekiranya C1 adalah NA – keputusan NA- Sekiranya C1 adalah TIDAK – keputusan TIDAK- Sekiranya C1 adalah YA, tapi langkah kawalan seperti keterangan di atas tidak dilakukan –

keputusan TIDAK- Sekiranya C1 adalah YA, dan langkah kawalan seperti keterangan di atas dilakukan –

keputusan YA

Page 46: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 46

D. PENILAIAN TEMPAT KERJA - FIZIKALD1. Tanda laluan keluar dan lampu kecemasan.

Keterangan :-1. Semua pintu mesti mempunyai tanda 'KELUAR' yang berfungsi, dan 2. Mempunyai lampu kecemasan di dalam premis.

Contoh :-- Sekiranya tiada seperti keterangan di atas – keputusan TIDAK- Sekiranya ada seperti keterangan di atas – keputusan YA

D2. Laluan yang tiada halangan.Keterangan :-SEMUA laluan kerja yang selamat, ditandakan dengan jelas (contoh : yellow line) dan tidak terhalang.

Contoh :-- Sekiranya tiada seperti keterangan di atas – keputusan TIDAK- Sekiranya ada seperti keterangan di atas – keputusan YA

Page 47: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 47

D. PENILAIAN TEMPAT KERJA - FIZIKALD3. Susunan barang teratur.

Keterangan :-1. Menyediakan tempat yang bersesuaian, dan2. Memastikan susunan barang-barang dalam keadaan stabil, selamat dan ditandakan.

Contoh :-- Sekiranya tiada seperti keterangan di atas – keputusan TIDAK- Sekiranya ada seperti keterangan di atas – keputusan YA

Page 48: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 48

D. PENILAIAN TEMPAT KERJA - FIZIKALD4. Pengesahan struktur selamat pelantar kerja / beban.

Keterangan :-Pelantar direkabentuk mengikut amalan kejuruteraan dan ada pengesahan struktur selamat dari Jurutera Profesional (PE)Contoh : Struktur yang menampung beban seperti

a. Pelantar kerja, b. Pelantar laluan,c. Pelantar beban, d. Rak simpanan barang (jika tiada spesifikasi daripada pembekal)

Contoh :-- Sekiranya tiada pelantar kerja / beban – keputusan NA- Sekiranya ada pelantar kerja / beban, tapi tiada pengesahan struktur – keputusan TIDAK- Sekiranya ada pelantar kerja / beban dan pengesahan struktur – keputusan YA

Page 49: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 49

D. PENILAIAN TEMPAT KERJA - FIZIKALD5. Penandaan kawasan kerja.

Keterangan :-Sediakan papan tanda mengikut aktiviti proses kerja.

Contoh :-- Sekiranya tiada seperti keterangan di atas – keputusan TIDAK- Sekiranya ada seperti keterangan di atas – keputusan YA

Page 50: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 50

D. PENILAIAN TEMPAT KERJA - FIZIKALD6. Keadaan lantai kerja, pelantar dan tangga.

Keterangan :-1. Pelantar laluan dan pelantar kerja direkabentuk dan disenggara, mencukupi untuk kerja yang

dilakukan, disediakan dengan guard rail dan dilengkapi dengan toe board, dan2. Tangga diperbuat dari bahan yang kukuh dan dilengkapi dengan hand rail.

Contoh :-- Sekiranya tiada pelantar kerja / tangga – keputusan NA- Sekiranya tiada seperti keterangan di atas – keputusan TIDAK- Sekiranya ada seperti keterangan di atas – keputusan YA

D7. Tepian terbuka dihadang.Keterangan :-SEMUA tepian terbuka dipagar dengan kukuh dan sesuaiContoh :-- Sekiranya tiada tepian terbuka – keputusan NA- Sekiranya tiada seperti keterangan di atas – keputusan TIDAK- Sekiranya ada seperti keterangan di atas – keputusan YA

Page 51: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 51

D. PENILAIAN TEMPAT KERJA - FIZIKALD8. Lubang dan pembukaan lantai ditutup / dipagar.

Keterangan :-a. Terdapat tanda dan amaran tentang lubang, danb. Lubang dan pembukaan lantai ditutup atau dipagar dengan kukuh dan sesuai

Contoh :-- Sekiranya tiada lubang dan pembukaan lantai – keputusan NA- Sekiranya tiada seperti keterangan di atas – keputusan TIDAK- Sekiranya ada seperti keterangan di atas – keputusan YA

D9. Kebersihan dan kekemasan kawasan kerja.Keterangan :-Kekemasan dan kebersihan di kawasan tempat kerja diselenggara dan tiada air bertakung

Contoh :-- Sekiranya tiada seperti keterangan di atas – keputusan TIDAK- Sekiranya ada seperti keterangan di atas – keputusan YA

Page 52: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 52

D. PENILAIAN TEMPAT KERJA - FIZIKALD10. Kawalan risiko bekerja di tempat tinggi lebih dari 10 kaki.

Keterangan :-Pematuhan ke atas prosedur kerja selamat dan peralatan keselamatan disediakan

Contoh :-- Sekiranya tiada aktiviti kerja melibatkan tempat tinggi – keputusan NA- Sekiranya terdapat aktiviti kerja melibatkan tempat tinggi, tapi tak ada prosedur – keputusan

TIDAK- Sekiranya terdapat aktiviti kerja melibatkan tempat tinggi dan ada prosedur, tapi peralatan

keselamatan tidak sesuai – keputusan TIDAK- Sekiranya terdapat aktiviti kerja melibatkan tempat tinggi, ada prosedur dan peralatan

keselamatan yang sesuai – keputusan YA

Page 53: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 53

D. PENILAIAN TEMPAT KERJA - FIZIKALD11. Kawalan risiko dari aspek persekitaran pekerjaan.

Keterangan :-Tempat kerja yang kondusif contohnya:

a. Sumber pencahayaan yang mencukupi, danb. Mempunyai pengudaraan yang baik, danc. Suhu yang sesuai (Jika berkaitan)

Contoh :-- Sekiranya tiada seperti keterangan di atas – keputusan TIDAK- Sekiranya ada seperti keterangan di atas – keputusan YA

Page 54: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 54

E. PENGURUSAN LOJI DAN JENTERA - FIZIKALE1. Kawalan Risiko.

Keterangan :-SEMUA loji dan jentera perlu mempunyai kawalan risiko setakat yang praktik iaitu berdasarkan keterukan, pengetahuan, kaedah dan kos terhadap risiko yang berkaitan.

Contoh :-- Sekiranya tiada kawalan risiko terhadap bahaya serta merta (keutamaan) – keputusan TIDAK- Sekiranya ada seperti keterangan di atas – keputusan YA

E2. Prosedur Kerja Selamat (SOP).Keterangan :-Prosedur kerja selamat perlu diadakan bagi SEMUA aktiviti melibatkan loji dan jentera serta dipamerkan

Contoh :-- Sekiranya tiada SOP terhadap aktiviti kritikal (keutamaan) – keputusan TIDAK- Sekiranya ada seperti keterangan di atas – keputusan YA

Page 55: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 55

E. PENGURUSAN LOJI DAN JENTERA - FIZIKALE3. No Pendaftaran Jentera Berperakuan.

Keterangan :-SEMUA nombor pendaftaran jentera berperakuan dipamerkan

Contoh :-- Sekiranya tiada jentera berperakuan – keputusan NA- Sekiranya tiada seperti keterangan di atas – keputusan TIDAK- Sekiranya ada seperti keterangan di atas – keputusan YA

E4. Tanda Amaran.Keterangan :-Amaran bahaya pada loji dan jentera

Contoh :-- Sekiranya tiada seperti keterangan di atas – keputusan TIDAK- Sekiranya ada seperti keterangan di atas – keputusan YA

Page 56: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 56

E. PENGURUSAN LOJI DAN JENTERA - FIZIKALE5. Keselamatan Elektrik.

Keterangan :-SEMUA pendawaian, peralatan dan kelengkapan dalam keadaan yang selamat

Contoh :-- Sekiranya tiada seperti keterangan di atas – keputusan TIDAK- Sekiranya ada seperti keterangan di atas – keputusan YA

Page 57: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 57

F. KEBAJIKAN - FIZIKALF1. Kemudahan Tandas.

Keterangan :-Tandas yang mencukupi dan bersih perlu disediakan.

Contoh :-- Sekiranya tiada seperti keterangan di atas – keputusan TIDAK- Sekiranya ada seperti keterangan di atas – keputusan YA

F2. Tempat / Ruang rehat.Keterangan :-Ruang rehat yang kondusif disediakan (selesa).

Contoh :-- Sekiranya tiada seperti keterangan di atas – keputusan TIDAK- Sekiranya ada seperti keterangan di atas – keputusan YA

Nota :• Jika 25 orang pekerja lelaki atau

kurang = 1 tandas• Jika 25 orang pekerja perempuan

atau kurang = 1 tandas

Page 58: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 58

F. KEBAJIKAN - FIZIKALF3. Kemudahan air minuman yang bersih.

Keterangan :-Ada membekalkan air minum kepada pekerja dari punca yang bersih. Tempat minuman yang bersih.

Contoh :-- Sekiranya tiada seperti keterangan di atas – keputusan TIDAK- Sekiranya ada seperti keterangan di atas – keputusan YA

F4. Kemudahan riadah dan sosial.Keterangan :-Aktiviti kesihatan / riadah / sosial untuk pekerja.

Contoh :-- Sekiranya tiada seperti keterangan di atas – keputusan TIDAK- Sekiranya ada seperti keterangan di atas – keputusan YA

Page 59: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 59

G. PELAN TINDAKAN KECEMASAN - FIZIKALG1. Peti Pertolongan Cemas / First Aid Box.

Keterangan :-Peti pertolongan cemas perlu mengandungi kandungan yang bersesuaian kecuali ubat makan.

Contoh :-- Sekiranya tiada seperti keterangan di atas – keputusan TIDAK- Sekiranya ada seperti keterangan di atas – keputusan YA

G2. Alat menentang kebakaran.Keterangan :-Mempunyai alat pemadam api (tidak luput tarikh) dan peralatan pencegahan kebakaran yang sesuai dan mudah didapati. Contoh : sprinkler / smoke detector / hydrant dll.

Contoh :-- Sekiranya tiada seperti keterangan di atas – keputusan TIDAK- Sekiranya ada seperti keterangan di atas – keputusan YA

Page 60: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 60

G. PELAN TINDAKAN KECEMASAN - FIZIKALG3. Tempat Berkumpul.

Keterangan :-Tempat berkumpul yang sesuai dan selamat serta ditandakan.

Contoh :-- Sekiranya tiada seperti keterangan di atas – keputusan TIDAK- Sekiranya ada seperti keterangan di atas – keputusan YA

Page 61: STANDARD PENGISIAN OSH-WA

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 61