of 25 /25
JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MODUL LATIHAN OSHA DI SEKTOR AWAM 2010 CERAMAH 5 (1 JAM 45 MINIT) SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (OSH-MS)

OSH Management System (OSH-MS)

  • Upload
    lynga

  • View
    364

  • Download
    15

Embed Size (px)

Text of OSH Management System (OSH-MS)

Page 1: OSH Management System (OSH-MS)

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

MODUL LATIHAN OSHA DI SEKTOR AWAM 2010

CERAMAH 5 (1 JAM 45 MINIT)

SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN

PEKERJAAN (OSH-MS)

Page 2: OSH Management System (OSH-MS)

15 Jun 2012 JKKP MALAYSIA 2

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Mendefinisikan apakah itu sistem Mendefinisikan apakah itu Sistem Pengurusan KKP Menghuraikan tujuan sesuatu sistem Menjelaskan lima (5) komponen lazim dalam Sistem

Pengurusan KKP (OSH-MS)

Page 3: OSH Management System (OSH-MS)

15 Jun 2012 JKKP MALAYSIA 3

SKOP

Pengenalan pada konsep “sistem” Penggunaan Sistem Pengurusan pada keselamatan dan

kesihatan pekerjaan Semakan Sistem Pengurusan KKP (OSH-MS) yang

sedia ada Unsur–unsur lazim dalam sistem pengurusan

keselamatan dan kesihatan pekerjaan

Page 4: OSH Management System (OSH-MS)

15 Jun 2012 JKKP MALAYSIA 4

APAKAH ITU SISTEM

Satu set komponen yang teratur yang bersama-sama bekerja untuk tujuan tertentu cth.Sistem pengedaran darah

Komponen: Hati dan pembuluh darah (salur nadi, vena, salur

kapilari) Tujuan:

Untuk menghantar darah yang mengandungi oksigen dan zat-zat ke semua bahagian badan

Untuk membawa bahan kumuh/buangan yang telah di tapis keluar dari tubuh badan

Page 5: OSH Management System (OSH-MS)

15 Jun 2012 JKKP MALAYSIA 5

APAKAH SISTEM PENGURUSAN KKP (OSH MS)

Sistem Pengurusan KKP (OSH MS) Komponen-Komponen:

Perkiraan (perancangan, perlaksanaan) dsb Tujuan:

Untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja

Untuk mematuhi perundangan

Page 6: OSH Management System (OSH-MS)

15 Jun 2012 JKKP MALAYSIA 6

KENAPA KITA MEMERLUKAN SISTEM

Sistem berguna apabila terdapat : Pelbagai aktiviti yang perlu diurus bersama Maklumat yang rumit yang sentiasa berubah yang

perlu diambil kira Sistem mengurus dan memudahkan kerumitan Sistem menyediakan aturan, struktur, dan

menumpukan pada tujuan dan objektif aktiviti

Page 7: OSH Management System (OSH-MS)

15 Jun 2012 JKKP MALAYSIA 7

KOMPONEN LAZIM SISTEM PENGURUSAN KKP (OSH-MS)

1. Dasar 2. Rancang - perancangan sistem, objektif KKP, pembangunan

dan perlaksanaan3. Laksana - tugasan dan tanggungjawab; Kelayakan dan

latihan, Sistem kawalan hazard4. Semak - pengukuran prestasi; Siasatan

kemalangan/insiden; mengaudit5. Tindak - tindakan pencegahan dan pembetulan,

penambahbaikan berterusan

Page 8: OSH Management System (OSH-MS)

15 Jun 2012 JKKP MALAYSIA 8

SISTEM PENGURUSAN KKP YANG SEDIA ADA

Terdapat dua sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan:

OHSAS 18001 Occupational Health & Safety Management System standard

Standad ini siap dibangunkan pada 1999 Digunapakai secara meluas dan boleh diperakui

MS 1722 Sistem Pengurusan KKP (berpandukan pada ILO OSH management system standard)

Standad ini diterbitkan pada 2003 Standad panduan kepada semua industri di Malaysia

untuk digunapakai

Page 9: OSH Management System (OSH-MS)

15 Jun 2012 JKKP MALAYSIA 9

MODEL SISTEM PENGURUSAN KKP MS 1722 - 2007

Dasar

Mengelola

Merancang & Pelaksanaan

Penilaian

Tindakan penambahbaikan

Page 10: OSH Management System (OSH-MS)

15 Jun 2012 JKKP MALAYSIA 10

Penambahbaikan Penambahbaikan berterusanberterusan

DasarKKP

Merancang

Melaksana dan operasi

Semakan dantindakan pembetulan

Kajian semulaPengurusan

Model Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan OHSAS 18001

Page 11: OSH Management System (OSH-MS)

15 Jun 2012 JKKP MALAYSIA 11

MODEL SISTEM PENGURUSAN KKP (OSH-MS)

Sistem pengurusan kkp seperti MS 1722 & OHSAS 18001 adalah berdasarkan komponen Sistem Pengurusan Kualiti; Rancang, Laksana, Semak dan Tindak (PDCA)

INPUT

WAWASANHAZARD

PERUNDANGAN INPUT PIHAK KETIGA

RANCANG

Kenalpasti HazardBuat perkiraanBeri tugasanAtur sumber

LAKSANA

Kuatkuasa prosedurSelia

Tindakan kecemasanLatih

Berhubungdll

OBJEKTIF DASAR

Pekerja selamat dan sihat

ProduktivitiMaruah organisasi

TINDAK

Tindakan pembetulanSemak

Penambahbaikan

SEMAK

PantauPengawasan

PeriksaSiasatAudit

Rekod & Analisa

Page 12: OSH Management System (OSH-MS)

15 Jun 2012 JKKP MALAYSIA 12

DASAR

Mempromosi keselamatan dan kesihatan, mencegah kemalangan, penyakit pekerjaan, keracunan pekerjaan dan kejadian berbahaya

Mematuhi kehendak perundangan kkp dan lain-lain kehendak

Mengiktiraf prestasi kkp adalah sebahagian daripada prestasi perkhidmatan

Pekerja dan wakil mereka dirujuk Memastikan pengurusan dan pekerja adalah

berkelayakan dan faham akan hak mereka Memperuntukan sumber yang perlu Penambahbaikan berterusan

Page 13: OSH Management System (OSH-MS)

15 Jun 2012 JKKP MALAYSIA 13

SEMAKAN AWAL

Bandingkan apa yang anda ada dengan:a) Kehendak perundangan yang berkaitan dengan isu

pengurusan KKPb) Amalan terbaik dan prestasi di dalam sektor industri

dan lain-lain seksyen tertentuc) Kecekapan an keberkesanan sumber yang sedia ada

dikhaskan untuk pengurusan kkp

Page 14: OSH Management System (OSH-MS)

15 Jun 2012 JKKP MALAYSIA 14

OBJEKTIF KKP

Berdasarkan pada semakan awal dan sejajar dengan dasar kkp, tetapkan objektif yang boleh diukur dan dihitung bagi melaksanakan dasar

Hebahkan objektif kepada semua peringkat dan fungsi organisasi yang berkaitan

Page 15: OSH Management System (OSH-MS)

15 Jun 2012 JKKP MALAYSIA 15

MENGELOLA

Tugasan dan tanggungjawab untuk prestasi KKP bagi pengurus, penyelia dan pekerja

Kelayakan dan latihan pekerja Dokumentasi sistem pengurusan perlu diwujudkan dan

diselenggara Prosedur hendaklah diwujudkan dan diselenggara untuk

komunikasi luaran dan dalaman Kerjasama ke atas aspek-aspek KKP di antara majikan,

pengurusan dan pekerja

Page 16: OSH Management System (OSH-MS)

15 Jun 2012 JKKP MALAYSIA 16

MELAKSANAKAN

Pengenalpastian dan penaksiran hazard yang berterusan

Langkah-langkah pencegahan dan perlindungan dilaksanakan mengikut keutamaan

Prosedur hendaklah bersesuaian untuk mengenal pasti risiko

Sebelum apa-apa perubahan, taksir risiko, ambil langkah-langkah dan maklumkan, latih pekerja sebelum melaksanakan

Adakan perkiraan untuk persediaan dan tindakan kecemasan

Prosedur untuk pembelian dan pemberian kontrak

Page 17: OSH Management System (OSH-MS)

15 Jun 2012 JKKP MALAYSIA 17

MEMANTAU DAN PENGUKURAN

Pengukuran prestasi Penyiasatan kemalangan, kejadian

berbahaya, keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan

Mengaudit Kajian semula pengurusan

Page 18: OSH Management System (OSH-MS)

15 Jun 2012 JKKP MALAYSIA 18

TINDAK

Tindakan pencegahan dan pembetulan Penambahbaikan berterusan

Page 19: OSH Management System (OSH-MS)

15 Jun 2012 JKKP MALAYSIA 19

KEHENDAK-KEHENDAK STANDAD SISTEM PENGURUSAN MS 1722-2003

Standard Sistem Pengurusan MS 1722-2003 mempunyai komponen berikut:

1. Dasar2. Mengelola3. Merancang dan pelaksanaan4. Penilaian5. Tindakan penambahbaikan

Page 20: OSH Management System (OSH-MS)

15 Jun 2012 JKKP MALAYSIA 20

DASAR

Pengurusan hendaklah mempunyai dasar KKP yang bertulis

Pengurusan hendaklah iltizamkan diri mereka untuk:

1. Mempromosi keselamatan dan kesihatan, mencegah kemalangan, penyakit pekerjaan, keracunan pekerjaan dan kejadian berbahaya

2. Mematuhi kehendak perundangan kkp dan lain-lain kehendak3. Pekerja dan wakil mereka dirujuk apabila membuat arahan dan

peraturan-peraturan di tempat kerja 4. Menyedia apa jua sumber bagi memastikan pekerjaan dan

tempat kerja selamat dan sihat

Page 21: OSH Management System (OSH-MS)

15 Jun 2012 JKKP MALAYSIA 21

MENGELOLA

Pengurusan secara keseluruhan bertanggungjawab ke atas KKP

Memastikan pengurusan dan pekerja adalah berkelayakan untuk menjalankan tugasan mereka, terutama yang berhazard

Pekerja dimaklumkan berkenaan hazard di dalam pekerjaan mereka dan prosedur perlu diwujudkan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan mereka

Pengurusan mesti mempromosikan keselamatan dan kesihatan

Page 22: OSH Management System (OSH-MS)

15 Jun 2012 JKKP MALAYSIA 22

MERANCANG DAN PELAKSANAAN

Pengenalpastian dan penaksiran hazard dijadikan sebagai asas pengurusan KKP

Langkah-langkah pencegahan dan perlindungan hendaklah dilaksanakan

Adakan perkiraan untuk persediaan dan tindakan kecemasan Prosedur untuk pembelian dan pemberian kontrak hendaklah

diadakan untuk memastikan kehendak keselamatan dan kesihatan diambilkira dalam pembelian bahan dan loji serta aktiviti pemberian kontrak

Aktivit pengurusan KKP hendaklah dirancang dan sasaran prestasi ditetapkan

Page 23: OSH Management System (OSH-MS)

15 Jun 2012 JKKP MALAYSIA 23

PENILAIAN

Program pengurusan KKP hendaklah dipantau Siasat kecederaan, sakit kesihatan, penyakit dan insiden

melibatkan kerja, dan impak ke atas prestasi KKP Jalankan audit dari masa ke masa Pengurusan hendaklah semak semula aktiviti mereka

untuk memastikan risiko KKP di tempat kerja adalah di tahap serendah yang mungkin (ALARP), program KKP adalah efisien dan sasaran prestasi KKP tercapai dan ditambahbaik

Page 24: OSH Management System (OSH-MS)

15 Jun 2012 JKKP MALAYSIA 24

TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN

Tindakan pencegahan dan pembetulan Penambahbaikan berterusan

Page 25: OSH Management System (OSH-MS)

SELESAI

TERIMA KASIH