Strafor Ve Polyester Modelleme Ve Kaliplari

  • View
    736

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

T.C. MLL ETM BAKANLII

MEGEP(MESLEK ETM VE RETM SSTEMNN GLENDRLMES PROJES)

MAKNE TEKNOLOJS STRAFOR VE POLYESTER MODELLEME VE KALIPLARI

ANKARA 2006

Milli Eitim Bakanl tarafndan gelitirilen modller; Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlnn 02.06.2006 tarih ve 269 sayl Karar ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarnda kademeli olarak yaygnlatrlan 42 alan ve 192 dala ait ereve retim programlarnda amalanan mesleki yeterlikleri kazandrmaya ynelik gelitirilmi retim materyalleridir (Ders Notlardr). Modller, bireylere mesleki yeterlik kazandrmak ve bireysel renmeye rehberlik etmek amacyla renme materyali olarak hazrlanm, denenmek ve gelitirilmek zere Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarnda uygulanmaya balanmtr. Modller teknolojik gelimelere paralel olarak, amalanan yeterlii kazandrmak koulu ile eitim retim srasnda gelitirilebilir ve yaplmas nerilen deiiklikler Bakanlkta ilgili birime bildirilir. rgn ve yaygn eitim kurumlar, iletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modllere internet zerinden ulaabilirler. Baslm modller, eitim kurumlarnda rencilere cretsiz olarak datlr. Modller hibir ekilde ticari amala kullanlamaz ve cret karlnda satlamaz.

NDEKLERAIKLAMALAR ...................................................................................................................iii GR ....................................................................................................................................... 1 RENME FAALYET-1 ..................................................................................................... 3 1. STRAFORDAN MODELLEME YAPMAK ....................................................................... 3 1.1. Modelleme malat Resmi .............................................................................................. 3 1.2. Modellemede Kullanlan Straforlar ve zellikleri........................................................ 4 1.3. Strafor leme Yntemleri............................................................................................. 5 1.3.1. Dekobajla leme ................................................................................................... 5 1.3.2. Rezistansla leme ................................................................................................. 7 1.3.3. eritle leme ......................................................................................................... 8 1.3.4. Eeleme ................................................................................................................. 8 1.3.5.Zmparalama ........................................................................................................... 8 1.4. Straforda Kullanlan Yaptrclar................................................................................ 9 1.4.1. Straforda Kullanlan Yaptrclarn zellikleri ................................................... 9 1.5. Strafor Modellemenin Kalplama Yntemleri ............................................................ 10 1.5.1. Dkm Dolu Kalba............................................................................................. 10 1.5.2. Dkm lemi ...................................................................................................... 10 1.5.3. Kpk Modellerin retimi .................................................................................. 11 1.6. Strafor Modellemenin Avantaj ve Dezavantajlar....................................................... 16 1.6.1. Avantajlar ........................................................................................................... 16 1.6.2. Dezavantajlar ...................................................................................................... 16 UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 17 LME VE DEERLENDRME .................................................................................... 20 PERFORMANS DEERLENDRME .............................................................................. 21 RENME FAALYET-2 ................................................................................................... 23 2. POLYESTER MODELLEME KALIPLARI ..................................................................... 23 YAPMAK............................................................................................................................... 23 2.1. Kalp Ayrclar ........................................................................................................... 23 2.2. Yzey Jelkotlar .......................................................................................................... 23 2.3. Pigment Boyalar.......................................................................................................... 23 2.4. Kobalt.......................................................................................................................... 23 2.5. Mek (Metiletil Keton Peroksit) .................................................................................. 24 2.6. Polyesterler ................................................................................................................. 24 2.6.1. Reinelerin Avantaj ve Dezavantajlar ................................................................ 24 2.7. Korter .......................................................................................................................... 25 2.8. Cam Elyaflar .............................................................................................................. 25 2.8.1. Rowing................................................................................................................. 25 2.8.2. Kortel ................................................................................................................... 25 2.8.3. G3 ........................................................................................................................ 26 2.8.4. Hasr..................................................................................................................... 26 2.9. Polyester Uygulama Aralar (Fralar, Rulolar, Tabancalar) .................................... 26 2.9.1. Tabancalar ........................................................................................................... 26 2.9.2. Rulolar ................................................................................................................. 27 2.9.3. Fralar................................................................................................................. 28 i

2.10. zcler (Tinerler, Sitrenler) .................................................................................. 28 2.11. Polyester Modelleme Kalplar ................................................................................. 29 2.11.1. Negatif Kalp Yapm ........................................................................................ 29 2.12. Polyester Modelleme................................................................................................. 31 2.12.1. Dkm Plastik Modeller.................................................................................... 31 2.12.2. Elyaf Takviyeli Plastik Modeller (CTP Modeller) ............................................ 32 2.13. Polyester Cam Elyaf alma Sisteminde Dikkat Edilecek Hususlar...................... 32 2.13.1. Negatif Kalp Uygulamas ................................................................................ 33 2.13.2. CTP in malat Yntemleri .............................................................................. 36 UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 38 LME VE DEERLENDRME .................................................................................... 40 PERFORMANS DEERLENDRME .............................................................................. 41 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 43 KAYNAKA ......................................................................................................................... 44

ii

AIKLAMALAR AIKLAMALARKOD ALAN DAL/MESLEK MODLN ADI MODLN TANIMI 521MMI015 Makine Teknolojisi Bilgisayar Destekli Endstriyel Modelleme Strafor ve Polyester Modelleme ve Kalplar Strafor ve polyester malzemeleri kullanarak model, retim kalb ve rn elde edilmesini inceleyen eitim materyalidir. 40/24 Strafordan modelleme yapmak ileminde, toplam sre 12 ders saati, yapm sresi 10 ders saatidir Polyester modelleme kalplar yapmak ileminde toplam sre 12 ders saati, yapm sresi 10 ders saatidir.

SRE

N KOUL YETERLK Polyester ve strafor modelleme kalplar ve modelleme yapmak. Genel Ama Ana modelden polyester malzeme kullanarak retim kalb, modelleme ve rn elde edebileceksiniz. Amalar Strafor modelleme yapabileceksiniz. Polyesterden modelleme ve yapabileceksiniz. ETM RETM ORTAMLARI VE DONANIMLARI modelleme kalb

MODLN AMACI

LME VE DEERLENDRME

Snf ve atlye ortam, uyarc ve gvenlik levhalar, ders kitaplar, erit testere makinesi, dekobaj, rezistans, ee, zmpara, strafor yaptrclar, plastik model gereleri, kalp ayrc, yzey gel-coatlar, pigment boyalar, kobalt, mek, cam elyaf, fra, tiner, korter gereklidir. Modln iinde bulunan renme faaliyetleri ve uygulama faaliyetlerinden baarl saylabilmeniz iin, test ve uygulamalar istenilen dzeyde yapmanz gerekir. Bu nedenle her faaliyet sonunda kazandnz bilgi ve becerileri lerek, kendi kendinizi deerlendireceksiniz. retmen, modl sonunda size lme teknikleri uygulayarak modl uygulamalar ile kazandnz bilgi ve becerileri lerek deerlendirecektir.

iii

iv

GR GRSevgili renci, Bu modl makine teknolojisi dalnda plastik malzeme kullanarak, model ve retim kalplar imalat ile strafor modellemeyi iermektedir. Hzla gelien teknolojile