Maxsurf Modelleme

 • View
  226

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Maxsurf Eitim

Transcript

 • 0

  NDEKLER 1-) Giri ....................................................................................................................1 2-) MAXSURF Nedir ?..............................................................................................2

  2.1-) MAXSURFUN MENLER 2.1.1. FILE MENS.........................................................................3 2.1.2. EDIT MENS.........................................................................8 2.1.3 VIEW MENS ........................................................................9 2.1.4. MARKER MENS................................................................12 2.1.5 CONTROLS MENS.............................................................15 2.1.6. SURFACES MENS............................................................18 2.1.7. DISPLAY MENS ...............................................................24 2.1.8. DATA MENS .................................................................... 27 2.1.9 WINDOW MENS.................................................................32 2.1.10. HELP MENS....................................................................33

  2.2. MAXSURF ARA UBUKLARI (Toolbar) 2.2.1. FILE ARA UBUU .......................................................................34 2.2.2. EDIT ARA UBUU........................................................................34 2.2.3. VIEW ARA UBUU.......................................................................34 2.2.4. MARKERS ARA UBUU..............................................................34 2.2.5. CONTROLS ARA UBUU ...........................................................35 2.2.6. DISPLAY ARA UBUU ................................................................35 2.2.7. WINDOW ARA UBUU................................................................35 2.2.8. VISIBILITY ARA UBUU..............................................................35 2.2.9. SURFACES ARA UBUU ...........................................................35 2.2.10. MEN KISAYOLLARI......................................................................36

  2.3. MAXSURF MODLLER 2.3.1. HYDROMAX MODL .....................................................................38

  2.3.1.1. HYDROMAX ANALZ AYARLARI ......................................39 2.3.1.2. HYDROMAX EVRESEL KABULLER ...............................40 2.3.1.3. HYDROMAX ANALZ TPLER............................................40

  I-) UPRIGHT HYDROSTATIC ANALYSIS .............................40 II-) LARGE ANGLE STABILITY.............................................. 41

  III-) EQUILIBRIUM CONDITION ANALZ................................41 IV-) SPECIFIED CONDITION ANALZ....................................42 V-) KN VALUES AND CROSS CUR. of STAB. ANLY............42 VI-) LIMITING KG ANALZ .......................................................43

 • 1

  VII-) FLOODABLE LENGHT ANALZ .......................................43 VIII-) LONGITUDINAL STRENGHT ANALZ .............................43 IX-) TANK CALIBRATION ........................................................44

  2.3.2. HYDROLINK MODL ....................................................................44 2.3.3. HULLSPEED MODL ...................................................................45 2.3.4. WORKSHOP MODL ....................................................................46

  2.3.5. PREFIT MODL ............................................................................47 I-) Ba ve k form dzenlemesi.....................................................48 II-) Enine erilerin dzenlenmesi...................................................49

  III-) Tekne yzeyinin dzenlenmesi................................................49 2.3.6. SPAN MODL ...............................................................................50 2.3.7. SEAKEEPER MODL ...................................................................53

  3-) MAXSURFTE TPK UYGULAMA 3.1. MAXSURFTE MODEL HAZIRLANMASI.............................................55

  3.1.1. Yeni Dizayn Penceresi Ama (New Design)........................56 3.1.2. Yzey Ekleme (Add Surfaces)..............................................56 3.1.3. Yzey Boyutlandrma (Size Surfaces).................................56 3.1.4. Referans Seme (Frame of References)..............................57 3.1.5. A izgileri Oluturma (Grid Spacing)................................58

  3.1.5.1 Posta Ekleme (Sections).........................................58 3.1.5.2 Batok Ekleme (Buttocks).........................................60 3.1.5.3 Suhatt Ekleme (Waterlines)....................................61

  3.1.6. Kontrol Noktalar Tanmlama (Control Points)...................62 3.1.6.1 Kolon Ekleme (Add Coulmn) ..................................62 3.1.6.2 Sra Ekleme (Add Row)...........................................63

  3.1.7. Kontrol Noktalarn Yerlerini Tam olarak Belirleme ...........64 3.1.8. Ofset Girilmesi ......................................................................65 3.1.9. Salma omurga eklenmesi .....................................................67

  3.2. HAZIRLANAN MODELN HYDROMAXTE ANALZLER....................69 3.2.1. Upright Hydrostatik Analizi ............................................... ..71 3.2.2. Large Angle Stability Analizi ...............................................72

  4-) MAXSURFUN DER DZ. VE MODELLEME PROG. KARILA...................75 4.1.1. MAXSURFun Avantajlar..................................................................75 4.1.2. MAXSURFun Dezavantajlar............................................................76

  5-) SONU................................................................................................................77 KAYNAKLAR.....................................................................................................78 EKLER .....................................................................................................A-1, A-2

 • 2

  2-) MAXSURF NEDiR?

  MAXSURF, belirtilen kontrol noktalarn kullanarak eitli spline teknikleriyle bilgisayar ortamnda boyutlu yzey modellenmesi iin tasarlanm bir gemi dizayn programdr. MAXSURF un herhangi bir dizaynda snrsz sayda yzey modellenmesine izin vermesi ok geni tekne form dizaynlarnn hazrlamasna olanak sunar. Oluturulan dizaynlarn kapsaml k bilgilerini ( ofset tablasu, hidrostatik hesaplar vs. ) yksek bir kesinlikle hazrlama ve dier programlara ( Excell, AutoCAD vs. ) transfer edebilme zelliine sahiptir. MAXSURF ve dier programlarn kendi aralarnda yaptklar bu data trasferi; hem bu bilgilerin tekrar tekrar elle girilme zahmetini hem de bu bilgi girii srasndaki hata yapma riskini tamamen ortadan kaldryor. MAXSURF tamamen birlemi bir sistem oluturmay amalamaktadr. Buradan yola karak kendi alt modlleri iinde ayr ayr data girii yaplmasn istemez tasarlanm tekne formunun bilgilerini kullanarak dier modllerinin almasn salar. MAXSURFte amala bir gemi modellenir;

  1- Yeni tekne form dizayn ( Genellikle bir model esas alnarak , MAXSURF un interaktif ortamnda serbest el ile hazrlanr. )

  2- Mevcut geminin zerinden alnan eitli kesitler yardmyla formunun belirlenmesi

  3- Mevcut geminin endazesi yardmyla modellenip eitli hesaplarnn yaplmas

  MAXSURF standart Windows uygulamalar olan FILE, EDIT, VIEW ve HELP menlerinin yannda MARKERS, CONTROLS, SURFACES, DISPLAY, DATA ve WINDOW menlerinide ierir. Bu blmde menler ayrntl olarak anlatlacaktr.

 • 3

  2.1-) MAXSURFUN MENLER

  2.1.1. FILE MENS File mens zerinde allan dosyalarn alma, kapatlma, kaydedilme, alnma, gnderilme ve kt alnma komutlarn ierir.Uygulama penceresi ekil.2.1 deki gibidir.

  ekil.2.1

  NEW : Yeni bir dizayna balamak iin bo pencereleri aar. Eer Calculations sayfas aktif ise Calculation sayfas aar.

 • 4

  OPEN : MAXSURF open design komutuyla nceden hazrlanp kaydedilmi *.msd formatndaki dosyalarnz aar. Ksa yol tuu Ctrl + O dur. Ancak Calculations yada Markers pencereleri aktif ise open komutu bu kez *.msc ve *.txt formatndaki dosyalarnz aacaktr.

  CLOSE : Close komutu zerinde allan dizaynn kapatlmasn salar. MAXSURFte daha nceden hazrlanan dizayn kapatlmadan dier dizayn alrsa yzeyler st ste gelir. Bu sebeple bir dizayndan dierine geilirken mutlaka dosya kapatlmaldr.

  SAVE : Save komutu o an ki hazrlanan dizayn kaydeder. Ksa yol tuu Ctrl + S dir. Eer Calculations, Markers, Offsets, Control points yada Surfaces pencerelerinden biri aktif olan pencereyse, o pencere bilgilerinin *.txt formatnda kaydedilmesini salar.

  SAVE AS : Save as komutu o an zerinde altnz dizaynn orjinal ad dnda baka bir isimle kaydedilmesini salar. Bu komut bir dizaynn zerinde dzeltme yapyorsanz ve eski dizaynnzn da kalmasn istiyorsanz kullanacanz ok yararl bir yoldur. Bu komutu altrdnz anda aktif olan pencere Calculations penceresiyse bu komut yeni bir calculations sayfas kaydetmenizi salayacaktr.

  IMPORT : Import komutu MAXSURF dizayn pencerenize markers grubu olarak DXF, GHS ve Seaway dosyalarn yada yzey grubu oluturan IGES dosyalarn armanz salar. Bu yntemle dizayner hazr izimlere kendi dizaynn adapte edebilir. Import DXF Background komutuyla aracanz *.dxf dosyas MAXSURF te yapm hatlar ( construction lines) olarak kullanlr. Eer DXF markers ve DXF Background gruplarn ayn anda armak istiyosanz DXF Markers dosyasn ardktan sonra DXF Background dosyasn armanz gerekiyor. Ayrca Import Image Background komutu size MAXSURF dizayn grnlerinden jpg, gif, png yada bmp uzantl resim dosyalarn arma olana salar.

  EXPORT : Expor