Subcontinentul indian

  • View
    530

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. O Unul dintre cele mai vechi civiliza,ii a lumii s-a format in valea Indusului, pe teritoriul Pakis- tanului de azi, pe partea de nord-vest a sub- continentuluiindian. Unul dintre cele mai mari ora~e a acestei civiliza,ii a fost Mohenjo-daro Viitorul Indiei a fost detenninat in mod fundamental de invazia triburllor nomade arlene, sosite in rnileniul II 1. Ch, care inannate cu anne debronz ~i cu care de lupta, au migrat pe parcursul secolelor in India in mai multe valurl prln trecatorile Afganistanului de azi. Dupa ce au ocupat Nordul Indiei s-au lasat de viata nomada ~i activitatea lor prlncipala a devenit agricultura: Populatia ba~tina~a supusa -in majorltatea lor dravizi avand culoarea pielii mai inchisa -1n nord a devenit o populatie de servitorl ai arlenilor victorlo~i, dar in sud ~i-a pastrat independenta. Din cauza obstacolelor reliefului cucerltorli ajungeau aici mai greu, ~i din aceasta cauza istorla politica a acestei regiuni difera de cea a terltorlilor din nord, cu toate ca influenta ideilor culturale ~i religioase nu au putut tI oprlta de iiolarea geografica. FormareaIndiei lipsa documentelor scrlse nu nu perrnite in ce rrulsura au preluat cucerltorli arleni tradi1;iileIndia antica a fost un subcon- De mai multe ori pe parcursul istoriei Indiei dravidiene. Unele reprezentarl sugereaza alideile noi au p~truns 1n partea de nord-vest a zeitati venerate astazi, alaturl de idei religioasetinent cu o populatie numeroa-tarii, -~i tot acolo au sosit ~i cuceritorii extemi. ~i rltualurl, au o istorle care iZvo~te dinsd, cu O istorie furtunoasa-5iImensul teritoriu al subcontinentuluipecivilizatia indusului. Sigur este insa, ca limba,celelalte p~rti este 1nconjurat de mari, munti religia ~i structura sociala ale arlenilor aucomplicata. S-au nascut aici1nalti ~i p~duri tropicale, ~i din aceast:1 cauz~detenninat in mod fundamental infati~areaalte civilizatii, ca de exemplu marea civilizatieulterloara a Indiei.religii mari, imperii au i1ifloritchinez~, nu au la:sat urme vizibile. De la cucerltorli arleni provine credinta-5i au decazut dar cu1turaO "Templul deindiana-5i-a pastrat intot- coasta" din secoluldeauna caracterul specijic. al Vll-lea. $i-a primitdenumirea de lalocul sau deI n~a antica o.cupa te~to.riul pe care 11~en~-amplasare, pe coastam1m subcontinentul mdlan, pe acest tentonumarii din sud-estulazi existand patru state; Republica India,Indiei. A fost ridicat independenta din 1947, Pakistanul, Sri Lanka in cinstea zeului (Ceylon), ~i Bangladeshul, devenit independent Siva, fiind un templu in 1971. tipic dravidian. in valea Indusuluicare azi apartinePragurile orizontale Pakistanului in jurul anului 2500 1. Ch. s-a ale turnurilor fomlat una din cele rnai vechi civilizatii ale reprezinta cate o lumii. Au avut o~e marl, proiectate cu marezeitate. minutiozitate, casele flind cladite-din caramizi de lut ars, o~ele fiind dotate cu retele de apa ~i canalizare dezvol~e. Au conceput ~i o scriere in imagini, care, din pacate nu s-a putut descifra nici pam azi, ~i din aceasta cauza despre civilizatia din valea Indusului avem doar.cuno~tintesurnare. prabu~irea acestei civiliza1;ii.in jurul anului 1700 1. Ch. s-a datorat probabil,unei catastrofe naturale.;Valea Indusului se afla in partea nord.tvestica a subcontinentului, relativ destul defaproape de o alta civilizatle veche, cea su- meriana, cu care, ipotetic, s-ar putea sa fi avut relatii comerciale ~i de care a fost, poate, influentata. 47

2. INDIANO Varuna, paznicul legii cosmice, domnitoruluniversului. In India cultul lui a fost introdusde cuceritorii arieni. Structura lor religioasase baza pe credina in zeii naturii ~i pe rolulpreoilorde conducatori ai societaii.Cu timpul acest sistem a devenit maicomplicat ~i mai rigid, ~i in afara celor patrucaste au aparut mai multe subcaste. Ca urmarea acestui sistem fiecare individ al societatii eralegat prin mo~tenirea sa de un anumit rang ~ide o anumita ocupatie, putea manca numaianumite mancaruri ~i putea sa se casatoreasc~numai cu cineva din casta sa. Acest sistem erajustificat de teoria hindusa a kannei, dupa caresoarta fiecarui om in viata este rasplata saupedeapsa meritata a faptelor bune sau relesavar~ite In vietile sale anterioare. Sistemulcastelor s-a pastrat pana azi, cu toate caguvemele Indiei au incercat in mod repetat saelimine barierele sociale traditionalecudaramarea barierelor sociale vechi.Dezvoltarea religioasaPerioade lungi din istoria politica a Indieiraman obscure, este sigur doar ca cel putin oduzina de regate ariene lnfloreau sau serazboiau intre ele fara un rezultat semnificativ.jn religia hindusa in schimb au survenitschimbari esentiale: a luat na~tere cultele luiSiva ~i Vishnu, elementele principale alehinduismului epocii noi. Sistemul castelor ,puterea preotilor ~i sacrificiile virtualepracticate de hindu~i au generat doua mi~carimari de reforma In secolul al VI-lea 1. Ch.Prima ~care religioasa a fost jainismul,fondat de Mahan1ra. Propaga nonviolenta,condamna sistemul de caste ~i considera sacraorice forma de viata. Acest ultim conceptdenumit ahimsa era respectat de adeptii lui fata !i~i de cele mai mici inseCte. ~Cu toate ca jainismul a devenit in India o ~religie de masa nu a depa~it niciodata graniteleacordat