Tai Lieu Thi Nghiem Mang Truyen Thong Cong Nghiep EE3500

Embed Size (px)

Text of Tai Lieu Thi Nghiem Mang Truyen Thong Cong Nghiep EE3500

 • 8/7/2019 Tai Lieu Thi Nghiem Mang Truyen Thong Cong Nghiep EE3500

  1/21

  1

  Ti liu hng dn th nghim:

  MNG TRUYN THNG CNG NGHIP

  1. GII THIU CHUNG

  1.1 Mc ch

  Gip sinh vin lm quen vi h thng truyn thng cng nghip, c kh nng phn tch vtch hp truyn thng cho mt h thng tng ha cng nghip hin i. Mt s kin thcv k nng chnh cn t c:

  Kh nng phn tch cu trc, chc nng v nguyn l hot ng ca h thngtruyn thng cng nghip

  Phng php cu hnh v tch hp truyn thng cho cc thit b tryn thng cng

  nghip Thit k giao din ngi my v vn hnh h thng qua h thng truyn thng

  1.2 Yu cu thc hnh

  Sinh vin trc khi n thc hnh phi c v chun b trc theo ti liu hngdn thc hnh trnh by cho cn b hng dn thc hnh. Nu khng t skhng c vo thc hnh.

  Khi vo thc hnh tuyt i tun th theo ni qui ca phng v s hng dnca cn b hng dn. Sinh vin phi hon ton chu trch nhim nu gy ra saihng, s c do khng tun th ni qui hng dn thc hnh.

  Sinh vin phi np bo co thc hnh cho cn b hng dn chm nht l mttun k t khi kt thc tt c cc bi thc hnh.

  Bo co c th vit bng tay hoc in my, trnh by r rng sch s, th hinc ni dung chnh nh theo ti liu hng dn yu cu. Bn photo s khngc chp nhn.

  1.3 M t bi thc hnh

  Bi tp thc hnh s gip minh ha v trang b cho sinh vin kin thc c bn, thc t mtcch trc quan v h thng truyn thng cng nghip hin i c xy dng vi thit b dotp on Rockwell Automation ti tr. Vi nhng kin thc l thuyt v nguyn l logic hotng mt cch h thng c trang b trn lp, sinh vin c th tip cn v bc u lmquen thc hnh vi nhng nhim v thc t c bn thng gp trn h thng thc. Bi thchnh sc chia lm 2 phn chnh:

  Phn 1: Tm hiu v lm quen vi h thng tng ha Rockwell Automation baogm cc khi nim c bn, cng c pht trin v minh ha vi cc v dn gin vcc chun truyn thng nh DeviceNet, ControlNet..

  Phn 2: Trn c s nhng kin thc c hc v lm quen, sinh vin s thchnh nhng k nng c bn nh, cu hnh mng, cu hnh d liu v xy dng tchhp ng dng truyn thng cng nghip vi cc chun h tr.

  Ni dung thc hnh sc chia thnh 2 bui v sc thc hin trong 90 pht.

  Trng HBK H NiKhoa in

  B mn iu khin Tng

 • 8/7/2019 Tai Lieu Thi Nghiem Mang Truyen Thong Cong Nghiep EE3500

  2/21

  2

  2. NI DUNG BI THC HNH

  2.1 BI 1: TNG QUAN V H THNG IU KHIN CNG NGHIP

  2.1.1 Mc ch thc hnh

  Bi thc hnh gip hc vin lm quen vi m hnh mng cng nghip ni chung v h thngmng truyn thng cng nghip ca hng Allen Bradley ni ring. Bi th nghim, gip hcvin bit cch cu hnh v cch s dng cc dch v ca mt vi mng truyn thng tiubiu ang c s dng trong thc tin. T hc vin c c hi tip cn trc quan v mhnh h thng iu khin cng nghip.

  2.1.2 M t h thngHnh 1 di y minh ha mt h thng iu khin v gim st tiu biu gm 3 cp:

  Cp trng: Cc thit b chp hnh, cc thit bc ni mng vi nhau thng quamng DeviceNet.

  Cpiu khin: Gm cc PLC c kt ni vi nhau thng qua mng ControlNet. Cpiu khin v gim st: Gm cc PC, PanelView; cc thit b ny c kt ni

  vi nhau v kt ni mng vi cp iu khin thng qua mng EtherNet.

  2.1.3 Nhim v th nghim

  A. Nhim v chun b nh

  Tm hiu cu hnh mng v nguyn tc hot ng ca cc h thng mng:DeviceNet/ ControlNet/ EtherNet da trn ti liu tham kho.

  Nu cc c im k thut c bn ca h thng mng EtherNet/ ControlNet/DeviceNet? So snh cc c im ny gia cc h thng mng?

  Hnh 1: H thngiu khin cng nghip

 • 8/7/2019 Tai Lieu Thi Nghiem Mang Truyen Thong Cong Nghiep EE3500

  3/21

  3

  Th no l t cu hnh mng? Ti sao phi t cu hnh mng? Nu phng phpt cu hnh cho mt h thng mng ni chung v ly v d mng EtherNet hocDeviceNet/ ControlNet vi cc thit b ti PTN Rockwell Automation .

  Trnh by c ch trao i d liu trong mng EtherNet/ ControlNet/ DeviceNet.

  Nhn xt v tnh nng v phm vi ng dng ca EtherNet/ ControlNet/ DeviceNet.

  B. Nhim v ti phng thc hnhTm hiu v tr li cc cu hi sau y:

  Da vo m hnh h thng iu khin cng nghip trn bn hy xc nh tng thit bc th ti mi cp: Model, cc module truyn thng, module I/O, cc chun giao tip,cable kt ni gia cc thit b ?

  Tm hiu kt ni gia cc PC v PCL; gia PLC v cc thit b trong tng cp, vgia cc cp vi nhau? Tm hiu cch u dy ni mng gia cc thit b trong mngv gia cc mng vi nhau.

  Tm hiu cc phn mm phc v cho vic kt ni, lp trnh iu khin, iu khin vgim st trn PC: Mc ch s dng, chc nng, nhim v, trong h thng iu khincng nghip. Phn mm RSLinx, RSView32, RSLogix5000, RSLogix Emulate5000,RSNetWorx, Panel Builder32.

  Phn 1: S dng phn mm RSLinx t cu hnh mng EtherNet:

  Giao din chnh khi khi ng phn mm RSLinx nh hnh di y:

  Thit lp giao tip truyn thng EtherNet/IP vi biu khin (PLC)Phn mm RSLinx l phn mm kt ni gia biu khin RSLogix v phn mm

  RSLogix 5000. truyn thng vi biu khin, ta phi cu hnh phn mm RSLinx ph

  hp vi loi cng truyn thng hin c:

 • 8/7/2019 Tai Lieu Thi Nghiem Mang Truyen Thong Cong Nghiep EE3500

  4/21

  4

  a chEtherNet(MAC): a chc gn cho mt m un trong h thng:

  + M un ny lun lu gia chEtherNet ca n.

  + Xc nh a chEtherNet ca thit b trn nhn.

  + Dng ca a chEtherNet: xx:xx:xx:xx:xx:xxa chIP: a chn nh cho mt m un truyn thng trn mng Ethernet c th.BOOTP:Cu hnh mt thit b yu cu mt a chIP trn mt mng EtherNet t my chBOOTP.

  BOOTP Server:chng trnh phn mm nhn cc yu cu BOOTP t thit b EtherNet vn nh a chIP.

  Kt ni thit b EtherNet/IP vi my tnh qua cp Ethernet

  Gn a ch IP cho biu khin hay m un truyn thngNu khng c kt ni ni tip vi biu khin

  1. Khi ng phn mm Server BOOTP

  Start programRockwell softwareBOOTP-DHCP ServerBOOTP-DHCP Server

  Hay

 • 8/7/2019 Tai Lieu Thi Nghiem Mang Truyen Thong Cong Nghiep EE3500

  5/21

  5

  StartProgramRockwell softwareRSLinx toolsBOOTP-DHCP server

  Khi bn ng phn mm BOOTP server, bn sc nhc save li nhng thay i.

  + Nu bn mun ghi li a chIP m bn n nh cho thit b, hy save s thay i li.

  + Thit b s lu gia chIP cho d bn c lu li nhng thay i y hay khng.

  Nu bn c kt ni ni tip vi biu khin

  Phn 2: S dng phn mm RSLogix 5000 cu hnh a ch IP cho biu khin

  Cc bc thc hin: Ci t biu khin c s dng a chIP.

  - Kt ni biu khin vi my tnh thng qua cp RS-232.

  - Khi ng phn mm RSLogix 5000.

  - Trong mc Controller Organizer, chn properties phn EtherNet port.

 • 8/7/2019 Tai Lieu Thi Nghiem Mang Truyen Thong Cong Nghiep EE3500

  6/21

  6

  - Chn tab Port Configuration

  - Nhp a chIP

  - n Apply

  - n OK

  Phn 3: S dng phn mm RSNetWorx cu hnh mng DeviceNet khi offline:

  -

  Bc 1: Chun btrc khi thc hin- Bc 2: To mt file cho mng

  - Bc 3: Ngt mng

  - Bc 4: Cu hnh tng thit b

  Thc hin c th cc bc:Bc 1:chun b trc khi thc hinGi thit danh sch cc thit bt vo mng v a chnh bng di y:

  -

  Bc 5: Cu hnh my Scanner- Bc 6: Lu

  - Bc 7: Bo co RSNetWorx

  - Bc 8: Download cu hnh tmng

 • 8/7/2019 Tai Lieu Thi Nghiem Mang Truyen Thong Cong Nghiep EE3500

  7/21

  7

  Bc 2:To ra mt file cho mng: Phn mm RSNetWors s lu tr thng tin v cu hnhca mi thit b trn 1 file my tnh: - To mt file cu hnh DeviceNet

  - t tn File lu tr cu hnh mng:

  Bc 3:Ngt kt ni mng

  ci t cu hnh, s dng phn mm RSNetworx xy dng nhng hnh v ha vmng. thc hin iu ny, chng ta hon thnh cc bc sau cho mi thit b:

  Bc 4:Cu hnh cho tng thit b:

 • 8/7/2019 Tai Lieu Thi Nghiem Mang Truyen Thong Cong Nghiep EE3500

  8/21

  8

  Thng thng, mi thit b s c nhng thng s th hin c tnh cho thit b.

  cu hnh offline cho thit b, ta thc hin 2 bc: nh r a chca tng thit b

  Cu hnh thng s cho thit b

 • 8/7/2019 Tai Lieu Thi Nghiem Mang Truyen Thong Cong Nghiep EE3500

  9/21

  9

  Bc 5:Cu hnh my ScannerMc ch truyn thng cc thit b trong mng. chng ta ci t danh sch qut cc thitb trong my Scanner. Sau ta nh ngha vng nh cho d liu ca tng thit b.Thc hin

  -

  Upload cu hnh hin ti ca my Scanner

  - Xc nh c tnh ca my Scanner

 • 8/7/2019 Tai Lieu Thi Nghiem Mang Truyen Thong Cong Nghiep EE3500

  10/21

  10

  - Thit lp Alignment Option [Alignment Option m ta la chn p dng cho cu vo v u

  ra]

  - Gn cho mi thit b [thc hin bng tay] mt vng nh

 • 8/7/2019 Tai Lieu Thi Nghiem Mang Truyen Thong Cong Nghiep EE3500

  11/21

  11

  Ch : nu ta s dng Automap on Add th ta b qua phn ny v khi mi thit b c

  gn mt vng nh.Thc hin gn a chbng tay cho thit b:

  - Download cu hnh cho my Scanner

  1. Upload v lu Netword fileMt khi bn cu hnh xong h thng, upload ton b h thng v lu file. S ct tr nycu hnh tng thit b trong file offline.

 • 8/7/2019 Tai Lieu Thi Nghiem Mang Truyen Thong Cong Nghiep EE3500

  12/21

  12

  2. Thc hin mt bo co NSNetWordx.

  Ni dung ca bi bo co:- Thit b trong mng.- a chvng nh ca mi thit b trong my Scanner.- Cu hnh mi thit b.

 • 8/7/2019 Tai Lieu Thi Nghiem Mang Truyen Thong Cong Nghiep EE3500

  13/21

  13

  2.2 BI 2: XY DNG GIAO DIN GIM ST THU THP S LIU

  CHO H THNG IU KHIN N GIN

  2.2.1 Mc ch th nghimGip hc vin tm hiu cc phn mm, kh nng tch hp v thit k giao din iu

  khin v gim st trn PC cho mt h thng iu khin n gin, thng qua vic s dngphn mm RSLogix 5000 v RS Linx.

  2.2.2 Nhim v thc hnh

  Kt ni RSLogix 5000 vi PLC. S dng phn mm RSLogix 5000 lp trnh cho

  PLC ca hng Rockwell, to kt ni gia RSLogix 5000 v PLC ti phng th nghim thng

  qua cng Ethernet I/P, s dng RSLinx cu hnh kt ni. (Cch kt ni nh trnh by

  bi th nghim s 1).

  To mt chng trnh trong RSLogix 5000:

  Khi ng RSLogix 5000.

  Ta chn File-> New s hin ra ca s New Controller.

  Type: Loi PLC cn lp trnh.

  Revision: Phin bn phn mm.

  Name: Tn ca chng trnh. VD: My_Project_1.

  Descripton: M t chng trnh.

 • 8/7/2019 Tai Lieu Thi Nghiem Mang Truyen Thong Cong Nghiep EE3500

  14/21

  14

  Chassis Type: Loi khung ca PLC.

  Slot: V tr ca biu khin trn khung.

  Create In: Th mc cha chng trnh.

  !!!Lu khit tn:Trong mt chng trnh Logix 5000, c thnh ngha tn cho c