Thng 6 n m 2010 - Global Home ?? thống Điện ton Hợp nhất của Cisco ... đ nng cao tnh uy ển chuyển, ... Cc chuyn gia Kinh doanh, page 1
Thng 6 n m 2010 - Global Home ?? thống Điện ton Hợp nhất của Cisco ... đ nng cao tnh uy ển chuyển, ... Cc chuyn gia Kinh doanh, page 2

Thng 6 n m 2010 - Global Home ?? thống Điện ton Hợp nhất của Cisco ... đ nng cao tnh uy ển chuyển, ... Cc chuyn gia Kinh doanh,

Embed Size (px)

Text of Thng 6 n m 2010 - Global Home ?? thống Điện ton Hợp nhất của Cisco ... đ nng cao tnh uy...

 • If you cannot view this email properly, click here

  Thng 6 nm 2010

  Data Center 3.0 - Nhng Sng to t ph, Hiu nng ng dng cao hn v Tc ng tch cc ti khch hng Trung tm Dliu Hy cp nht vnhng sn phm mi y sng to trong Danh mc Gii php Trung tm Dliu ca chng ti. Tm hiu xem bn c thhthp chi ph v phc tp vCNTT, o ha trung tm dliu v gip cho doanh nghip ca mnh trnn linh hot v c tnh cnh tranh cao hn nhth

  no.

  Mt hthng tch hp bn pht tirn trung tm dliu ca mnh theo nhu cu Tm hiu xem cc my chrack tiu chun Cisco's UCS C-Series c thhthp tng chi ph shu (TCO) v nng cao tnh uyn chuyn nhthno. (4:29 pht)

  Tin tc vCisco

  Hthng in ton Hp nht ca Cisco Nn tng ca cc tchc uyn chuyn, c hiu sut chi ph v hiu qucao Tm hiu xem cc tchc bao gm tcc doanh nghip cho ti cc csy t nng cao tnh uyn chuyn, hthp chi ph CNTT v ng bha cc hot ng ca hnhthno.

  Tnh nng Cng ngh

  Cisco UCS t klc trong nhng php o so snh (Benchmarks) quan trng trong ngnh Nhng sng to vHthng in ton Hp nht ca Cisco, c kt hp vi bxl Intel Xeon 5600 Series, t c nhng kt quvt tri vhiu nng trong cc php o so snh chun ca ngnh p dng i vi mi trng o ha cng nhl cc ng dng trung tm dliu quan trng khc.

  Tiu im trong ngnh

  n vbn ln gin ha vic qun trmi trng Microsoft Slumberland, Inc., mt n vbn lm v ni tht trin khai Hthng in ton Hp nht ca Cisco vi shtrca Dch vTin tin ca Cisco. Kt qut c l: hiu nng phn mm Microsoft c nng cao v chi ph giy php phn mm Windows Server c gim xung. Cisco WAAS tit kim hn 40.000 la mi nm cho doanh nghip Bissell la chn gii php Ti u ha mng WAN ca Cisco tp trung ha v tng tc ng dng qun l vng i sn phm, gip nng cao nng sut v tit kim c chi ph bng thng mng WAN ti hn 40.000 la Mmi nm.

  Cc Skin v Webcasts sp ti

  Cc chuyn gia Kinh doanh, Kthut v Cng nghip chia snhng thng lti u vcc gii php mng mi nht tCisco Hy duyt ca-ta-l trc tuyn ca chng ti, xem thng tin vcc skin theo nhu

  Nhng chhay c tho lun nht

  Gii thiu thit bCisco Nexus 1010

  Gii thiu thhthhai ca Cisco UCS

  Intel v Cisco tng cng hp tc vTrung tm Dliu

  Cc cng ng ca Cisco

  Cp nht thng tin vchng ti trn Twitter

  Tham gia cng chng ti trn Facebook

  Xem cc video ca chng ti

  Smile! Chng ti trn Flickr

  Chng ti cng l cc bloggers!

  MyNews@CiscoWire

  Generated by www.PDFonFly.com at 6/1/2010 10:39:16 PMURL: http://shire.yingcomms.com/testingsite/ciscoconnections/CiscoConnectionsJune2010VNM.htm

  http://shire.yingcomms.com/testingsite/ciscoconnections/CiscoConnectionsJune2010VNM.htm?JWYSUWY=AOUGZGT#http://www.cisco.com/web/solutions/data_center/dc_breakthrough.htmlhttp://www.cisco.com/web/solutions/data_center/dc_breakthrough.htmlhttp://www.cisco.com/web/solutions/data_center/dc_breakthrough.htmlhttp://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10493/c_series.htmlhttp://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10493/c_series.htmlhttp://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10493/c_series.htmlhttp://newsroom.cisco.com/dlls/2010/prod_040610.htmlhttp://newsroom.cisco.com/dlls/2010/prod_040610.htmlhttp://newsroom.cisco.com/dlls/2010/prod_031810.htmlhttp://newsroom.cisco.com/dlls/2010/prod_031810.htmlhttp://www.cisco.com/en/US/prod/ps10265/at_work_promo.html#~industry_benchmarkshttp://www.gocollaborate.tv/site/download/190?uid=http://www.gocollaborate.tv/site/download/191?uid=http://www.cisco.com/web/learning/le21/le39/featured.html#~technologyhttp://www.cisco.com/web/learning/le21/le39/featured.html#~technologyhttp://www.cisco.com/go/borderlesshttp://www.cisco.com/go/collaborationhttp://www.cisco.com/go/dchttp://blogs.cisco.com/datacenter/comments/meet_the_cisco_nexus_1010/http://blogs.cisco.com/datacenter/comments/meet_the_cisco_nexus_1010/http://blogs.cisco.com/datacenter/comments/introducing_the_second_generation_cisco_ucs/http://blogs.cisco.com/datacenter/comments/introducing_the_second_generation_cisco_ucs/http://blogs.cisco.com/datacenter/comments/intel_and_cisco_collaboration_in_data_center_goes_deeper/http://blogs.cisco.com/datacenter/comments/intel_and_cisco_collaboration_in_data_center_goes_deeper/http://twitter.com/CiscoSystemshttp://twitter.com/CiscoSystemshttp://www.facebook.com/Ciscohttp://www.facebook.com/Ciscohttp://www.youtube.com/CSCOPRhttp://www.flickr.com/photos/25679159@N03/http://blogs.cisco.com/newshttp://blogs.cisco.com/newshttp://tools.cisco.com/newsroom/contactSearch/jsp/myNewsWelcome.jsphttp://www.PDFonFly.comhttp://shire.yingcomms.com/testingsite/ciscoconnections/CiscoConnectionsJune2010VNM.htm

 • cu hay ng k tham dmt skin trc tuyn sp ti.

  Ngng thu bao Xem Lu tr 1992 2010 Cisco Systems Inc. Bo lu mi quyn.

  Generated by www.PDFonFly.com at 6/1/2010 10:39:16 PMURL: http://shire.yingcomms.com/testingsite/ciscoconnections/CiscoConnectionsJune2010VNM.htm

  http://shire.yingcomms.com/testingsite/ciscoconnections/CiscoConnectionsJune2010VNM.htm?JWYSUWY=AOUGZGT#http://shire.yingcomms.com/testingsite/ciscoconnections/CiscoConnectionsJune2010VNM.htm?JWYSUWY=AOUGZGT#http://www.PDFonFly.comhttp://shire.yingcomms.com/testingsite/ciscoconnections/CiscoConnectionsJune2010VNM.htm