Click here to load reader

Uitdieping uitzendarbeid [compatibiliteitsmodus]

 • View
  911

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Uitdieping uitzendarbeid [compatibiliteitsmodus]

 • 1. UITZENDARBEID WET 24 JUNI 1987 CAO 36 van 2 nov. 1981 CAO 47 CAO 57 CAO 58 van 7 juli 1994
 • 2. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 2
 • 3. CAO 36 Specifieke regelingen Eindejaarspremie Type arbeidsovereenkomst Arbeids- en beschermingskledij Wijzigingen vroegere regelingenCA0 58 Duur ProcedureCAO 47 Gewaarborgd loon bij ziekte en ongeval Fonds bestaanszekerheid
 • 4. PC 322 KB van 3 mei 1993 FEDERGON
 • 5. Arbeidsovereenkomstenwet3 juli 1978 BEPAALDE TIJD DUIDELIJK OMSCHREVEN WERK VERVANGINGUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 5
 • 6. Wet 24 juli 1987 Tijdelijke arbeid Uitzendarbeid Ter beschikking stellingUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 6
 • 7. Wetgeving uitzendarbeid Uitgangspunt:1. Vast werk niet in het gedrang brengen2. Verantwoord statuut verlenen aan uitzendkrachtUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 7
 • 8. PRAKTIJK wet 1987 Vooral uitzendarbeid Studentenarbeid Vooral weekcontracten Als proefUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 8
 • 9. Vooral arbeiders Integratie van werklozen Integratie van allochtonen Springplank voor 45+UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 9
 • 10. Als proef om dan over te gaan op vast werk Als voorlopige oplossing Studentenarbeid via interimUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 10
 • 11. WET 24 juli 1987 Is een wet van openbare orde Beschermt belangen wn: Art. 33 : alle strijdige bedingen die de rechten van de werknemer beperken en de plichten verzwaren zijn nietig Cfr art. 6 arbeidsovereenkomstenwetUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 11
 • 12. Arbeidsovereenkomst vooruitzendarbeid Overeenkomst waarbij een uitzendkracht zich tegenover een uitzendbureau verbindt om tegen loon een toegelaten tijdelijke arbeid te verrichtenUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 12
 • 13. UITZENDARBEID Bepaalde tijd Duidelijk omschreven werk Ter vervanging van vaste wn
 • 14. definities Uitzendkantoor stelt uitzendkrachten ter beschikking van gebruikers met het oog op verrichten van toegelaten arbeid Moet erkend zijn T-interim: VDAB
 • 15. uitzendarbeid Vervanging Tijdelijke vermeerdering van werk Uitzonderlijk werk Generatiepact: In kader van een tewerkstellingstraject
 • 16. Opeenvolging contracten Art.3: Opeenvolging kan mits naleven van de bepalingen van de Wet 1987 Art.10 arbeidsovereenkomstenwet Art. 10bis
 • 17. Toegelaten tijdelijke arbeid Vervanging vaste werknemer Schorsing Einde contract Tijdelijke vermeerdering van werk tijdelijk, dus niet permanent of structureel buitengewoon werk Behoren niet tot de normale werkzaamheden van het bedrijfUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 17
 • 18. Toegelaten tijdelijke arbeid Uitvoering bezoldigde artistieke prestaties voor occasionele gebruiker Tewerkstelling in tewerkstellingstraject IBO-interim: 2 fasen Tewerkstelling via uitzendkantoor Individuele beroepsopleiding Arbeidsovereenkomst : Minstens duur van afgeronde opleiding Invoeginterim Onbepaalde duur, langdurig werkzoekendenUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 18
 • 19. 1.VERVANGING Bij schorsing van vaste werknemer Niet: Schorsing econ werkloosheid Slecht weer staking Bij beindiging overeenkomstUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 19
 • 20. CAO 58 art.8 : staking een uitzendbureau mag geen uitzendkrachten bij een gebruiker tewerkstellen of aan het werk houden in geval van staking of lock-out
 • 21. vervanging Cascadevervangingen mogelijk: Vaste werknemer 1 vervangt de geschorste werknemer 2 Tijdelijke kracht vervangt vaste werknemer 1 Rechtspraak aanvaardt cascadevervangingen Niet noodzakelijk werk doen van de geschorste wnUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 21
 • 22. Toegelaten tijdelijke arbeid Vervanging Vervanging voor schorsing Geen na te leven procedure Duur beperkt tot schorsing Vervanging voor beindiging Maximaal 6 maanden Toestemming SDUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 22
 • 23. VERVANGING Bij schorsing van vaste werknemer Geen bijzondere procedure Dezelfde beroepscategorie Bij beindiging overeenkomst Met opzeg Dringende reden Onderlinge toestemming verbrekingUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 23
 • 24. Vervanging bij beindiging Procedure Duur CAO 58 van 7 juli 1994
 • 25. Toegelaten tijdelijke arbeid Vervanging Vervanging voor schorsing Geen na te leven procedure Duur beperkt tot schorsing Vervanging voor beindiging Maximaal 6 maanden Toestemming SD Tijdelijke vermeerdering Toestemming SD Uitzonderlijk werk Na te leven procedure (SD en arbeidsinspectie) Voor sommige werkzaamheden Indien langer dan 3 maanden Beperkte duurUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 25
 • 26. Opzeg/dringende reden Maximaal 6m + 6m Voorafgaande toestemming SD Verwittigen sociale inspectie binnen 3werkdagen na toestemming Er is geen SD Uitzendbureau doet mededeling aan sociaal fonds uitzendkrachten (SFU) Naam, adres, PC van gebruikerUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 26
 • 27. Er is een SD Voorafgaande toestemming nodig Aantal Periode Gebruiker moet inspectie op hoogte brenger binnen 3 dagen na toestemming Aanvraag hernieuwbaar Geen beperking in duurUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 27
 • 28. Er is geen SD Melding sociaal fonds uitzendsector Mogelijk max 6 maanden Verlenging 6 m: Aanvraag bij sociaal fonds Tweede verlenging 6 m Instemming com

Search related