of 32/32
Vabatahtliku tegevuse koolituspäev 19.aprill 2011, Haapsalu Tuulike Mänd Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus [email protected]

Vabatahtliku tegevuse koolituspäev 19 .aprill 2011, Haapsalu

 • View
  46

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vabatahtliku tegevuse koolituspäev 19 .aprill 2011, Haapsalu. Tuulike Mänd Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus [email protected] Päevakava. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Vabatahtliku tegevuse koolituspäev 19 .aprill 2011, Haapsalu

 • Vabatahtliku tegevuse koolituspev19.aprill 2011, Haapsalu

  Tuulike MndVabatahtliku Tegevuse [email protected]

 • Pevakava12.00-12.45 - levaade vabatahtlikust tegevusest ja selle edendamisest Eestis, Vabatahtlike vrava ja vabatahtliku passi tutvustus, EVTA thistamine Eestis Tuulike Mnd, VTA 12.45-13.15 Lnemaa Vabatahtlike Keskuse tutvustus, Teeme ra talgupev 2011 Anu-Lii Jrman, Kodukant Lnemaa.13.15 13.30 Ttukassa vimalus toetada vabatahtlikku tegevust Meeli Kaljo, Lnemaa Ttukassa13.30-13.45 virgutuspaus13.45-15.15 kohalikud nited : Helve Tellei, MT Rude kla selts; Piret Konsap; Tarvo Pikkaro, Haapsalu Totsijate hing.Vabatahtlike kaasamise ja juhtimise phimtted.15.15-15.30 - virgutuspaus15.30-17.00 arutelu maailmakohvikus: kuidas edendada vabatahtlikku tegevust Lnemaal? Kuidas thistada vabatahtliku tegevuse aastat maakonnas?

 • MIS ON VABATAHTLIK TEGEVUS?oma aja, energia vi oskuste pakkumine vabast tahtest ja tasu saamatavabatahtlikud aitavad teisi vi tegutsevad peamiselt avalikes huvides ja hiskonna heaks oma pereliikmete abistamist ei loeta vabatahtlikuks tegevuseks

 • KUI PALJU ON EESTIS VABATAHTLIKKE?27-30% Eesti elanikest on tegutsenud teadlikult vabatahtlikuna. 17% lisaks teevad midagi, aga ei teadvusta ennast vabatahtlikuna(Uuring Vabatahtlikus tegevuses osalemine Eestis 2008, 2009)Euroopa Liidu keskmine on 34%, Eesti 14. kohal (Eurobaromeeter . Euroopa sotsiaalne tegelikkus 2006)

 • KES ON VABATAHTLIKUD?51% mehed, 49% naisedpigem tealised 29% (35-49.a.) ja nooremad 24% (15-24 a.) enamikul krgharidus (61%)pigem maa-asulas elavad (38%)pea pooled palgatlised (43%), s.h. valdavalt juhtivttajad ja seega krgema sissetulekuga eesti rahvusest

 • ENAMIK ON VHEAKTIIVSED78% vabatahtlikest on vheaktiivsed, juhuslikud. Tegevused: heakorra vi pstetd vi inimestele abi pakkumine. Valdkonnad: klaliikumine ja kohaliku elu edendamine, keskkonnakaitse ja loodushoid ning sotsiaalt.Soovivad tunda ennast vajalikuna vi veeta kasulikult vaba aega.On valmis ka edaspidi tegutsema juhul kui sobiv vimalus ette juhtub.

 • VHESED ON AKTIIVSED17% vabatahtlikest on aktiivsed, pikemaajalised. Teadlik ja motiveeritud vabatahtlik tegevus.Tegevused: teavitust, projektide kirjutamine, inimestele abi pakkumine, aga ka henduste juhtimine, rituste ja koolituste korraldamine.Valdkonnad: klaliikumine, haridus ja teadus, sotsiaalt, kunst ja kultuur ning keskkonnakaitse ja loodushoid.Soovivad ennast arendada, saada juurde teadmisi ja kogemusi, parandada oma tvimalusi ning panna ennast proovile uues valdkonnas.

 • MIDA VABATAHTLIKUD TEEVAD

 • MITTEVABATAHTLIKUD MIKS POLE OSALENUD?Pole vabatahtlikus tegevuses osalemiseks aega leidnud (46%)Pole selle peale melnud (23%)Kehv tervis (22%)Ei tea, kus saab vabatahtlikuna tegutseda (20%)Pole leidnud huvipakkuvaid vimalusi (14%) Mittevabatahtlike hulgas on enam vanemaealisi (65 a ja vanemad), alg- ja phiharidusega inimesi, samuti lapsehoolduspuhkusel olevaid noori ning pensionre.

 • MIS VABATAHTLIKKE MOTIVEERIB?MIKS SA OLED VABATAHTLIK? MIS INNUSTAB MEIE VABATAHTLIKKE?MIS MA SELLEST TEGEVUSEST SAAN?

 • MIS VABATAHTLIKKE MOTIVEERIBTunda ennast vajalikuna (66%)Veeta oma aega kasulikult (64%)Aidata teisi (63%)Vimalus suhelda teiste inimestega (62%)Saada oma tegemistest ja saavutustest rahulolu (61%)Vimalus veeta meeldivalt aega teiste inimestega (60%)Saada juurde teadmisi/kogemusi vi areneda (52%)Saada uusi tuttavaid, luua kontakte (51%)Parandada oma vimalusi teha meeleprast td (44%)Panustada Eesti hiskonna ldisesse arengusse (41%)

 • KUST SAADAKSE INFOT?

 • ORGANISATSIOONI TEGEVUSE JA VABATAHTLIKU RAHULOLU SEOSEDOrganisatsioon pakub vabatahtlikule mitmekesiseid ja jukohaseid tegutsemisvimalusi Potentsiaalseid vabatahtlikke teavitatakse kaasa lmise vimalustest Antakse piisavalt tagasisidet ja tunnustatakseVabatahtlikke koolitatakse ja juhendatakse piisavaltOrganisatsioon kajastab oma tegemisi avalikkusele

 • PRAKTILISED JRELDUSED UURINGUSTTuleb olla nhtav, rkida lugusid, kajastada ritusi enamik inimesi saab infot vabatahtliku tegevuse kohta meediast, oluline on organisatsiooni maineTuua oma kodulehel esile, kuidas saab kaasa la - teadlikud huvilised otsivad ise vimalusi (internetist) Isiklik kutse on kige mjusam isegi sber ei pruugi teadvustada, et viks kaasa la, kui otse ei kutsuta Tsta teadlikkust, kuidas vabatahtlik tegevus pakub vimalusi oma oskusi arendada, paremini tturul konkureerida, pereelu ja hiskonna jaoks panustamist hendada vi aega koos spradega kasulikult veeta

 • VALDKONNA ARENDAMINE EESTIS MIS TEHTUD?Olukorra kaardistamine (uuringud, analsid)Teadlikkuse tstmine (foorumid, Teeme ra)henduste suutlikkuse tstmine (koolitused)Koordineerivad organisatsioonid (SIM, VTA, maakondlikud vabatahtlike keskused jt.)Riiklik poliitika (EKAKi elluviimine)Riiklik ja kohalik vabatahtlike tunnustamine

 • KES TEEVAD?HENDUSEDVTAEMSLLiikumine KodukantELFHeateo SAContinuous ActionSA Tallinn 2011Maakondlikud vabatahtlike keskused

  ASUTUSEDSiseministeerium Teised ministeeriumid oma haldusalas (s.h. allasutused), valdkonnaphiseltEuroopa Noored Eesti BrooMaakondlikud Arenduskeskused (EAS)

 • VABATAHTLIKU TEGEVUSE ARENDUSKESKUSloob hendustele parimad vimalused vabatahtlike kaasamiseks. Selleks:loome Eestis vabatahtlike kaasamiseks soodsat keskkonda (nt. osalus valdkonna arengukavas, VTA nukoda, Vabatahtlike Vrav: www.vabatahtlikud.ee) kasvatame henduste suutlikkust vabatahtlikke kaasata ja juhtida (nt. koolitused, vabatahtliku sbra mrk)Euroopa Vabatahtlike Keskuse (CEV) ja EMSLi liige www.vabatahtlikud.ee/vta

 • VABATAHTLIKE VRAV info vabatahtliku tegevuse kohta hest kohastuudised, nuanded, uuringud, loodvabatahtlikke kaasavate organisatsioonide andmebaas (lisa oma organisatsiooni tutvustus ning avalikusta profiil)kuulutuste ssteem - organisatsioonid saavad lisada vabatahtlike otsimise kuulutusi (VTA modereerib ja kinnitab)vabatahtlikud saavad otsida kuulutusi piirkonna ja valdkonna jrgi ja tellida kuulutusi e-postile (u. 865 tellijat) Kik huvilised saavad tellida uudiskirja (u. 550 tellijat)2011 lisandub vabatahtlike andmebaas.CV-Online kuvab Vabatahtlike Vrava kuulutusi oma andmebaasis www.cv.ee, EMSL viitab oma infokirjas.Vrava vaadatavus : u. 8000 klastust kuus, neist 5000 indiv.

 • SISEMINISTEERIUMtegeleb kodanikuhiskonna (s.h. vabatahtliku tegevuse) alase riikliku poliitika analsimise, kavandamise ja koordineerimisega ning kodanikuhiskonna arendamise korraldamisega (nt. EKAKi rakendamine, KODAR)Kodanikhiskonna arengukava (KODAR) 2011-2014: hendustesse vabatahtlike kaasamise edendamine, teavitustegevused ja propageerimine, info kttesaadav vabatahtliku tegevuse vimaluste kohta, tunnustaminekoordineerib EVTA 2011 thistamist Eestis (www.siseministeerium.ee/evta2011)

 • MAAKONDLIKUD VABATAHTLIKE KESKUSEDJrvamaa Vabatahtlike Keskus (eestvedaja SRIK Paide hendus) praktilised talgukoolitused omavalitsustes, rakendatakse kohalikku maksevahendit P.A.I (vabatahtliku tegevuse tundide eest)Jgevamaa Vabatahtlike Keskus (Noortehendus Juventus) loob ja rakendab vabatahtliku tegevuse koordineerimise mudelit eelkige noorsoot ja elukestva ppe valdkonnasLnemaa Vabatahtlike Keskus (Kodukant Lnemaa) igas omavalitsuses marlauad, valiti 12 vabatahtlike tugiisikut, andmebaasid, koolitused, vrgustikPrnumaa Vabatahtlike Keskus (Prnumaa Kodukant) uuring elanike ja organisatsioonide seas, toimiva mudeli vljattamineViljandimaa Vabatahtlike Keskus (VIVAK) ttatakse vlja ankeedid, akrediteerimis- ja tagasisidessteem, tugissteem

 • VABATAHTLIKU PASSVahend vabatahtliku tegevuse kaudu saadud teadmiste, oskuste ja kogemuste kirja panemiseksSaab esitada lisana CV juurde tle, ppima vi stipendiumile kandideeridesVabatahtliku pass koosneb: a) vabatahtliku ja org.-i poolt tidetav vorm b) oskuste ja teadmiste loetelu c) kaaned, kus misted ning npuniteid titmiseksKoosklas Europassi, Noortepassi ja elukestva ppe vtmepdevustegaValmimisel elektrooniline vabatahtliku pass (koostaja Creative Union)

 • 2011 a Euroopa vabatahtliku tegevuse aastaJAANUARsissejuhatav avakuuVEEBRUARhea koost kuu MRTSspordikuuAPRILLkohaliku arengu kuuMAInoortekuuJUUNI riigikaitsekuuJUULIkultuurikuu AUGUSTkeskkonnakuuSEPTEMBERprofessionaalne vabatahtlikkus / ettevtete vabatahtlik tegevusOKTOOBEReakate ja sotsiaalvaldkonna kuuNOVEMBERsiseturvalisuse kuu DETSEMBERvabatahtliku t vrtus; vabatahtlike tunnustamine ja tnamine

 • Euroopa aasta tegevustega Eestis soovitakse:

  Tsta ldist teadlikkust vabatahtlikust tegevusest, selle vrtusest ja vabatahtlikuna tegutsemise vimalustest

  Tugevdada henduste vabatahtlike kaasamise vimekust

  Mlema eesmrgi saavutamiseks ttatakse vabatahtlikku tegevust soodustava keskkonna ja vabatahtliku tegevuse kui olulisima kodanikuaktiivsuse tunnustamise nimel

 • EUROOPA AASTA RINGREIS (kodanikuhenduste ja vabatahtlike mess) Tallinnas 3.-7. mail Nokia Kontserdimajashiskonna arvamusliidrite debatid ja arutelud (teemasid saab pakkuda igaks!)Vestlusringid ja ttoadKogemuste ja kontaktide vahetamine ning lhikoolitused Kodanikhenduste ja vabatahtlike turg - Organisatsioonidel vimalus tutvustada oma tegevusi ja kaasata uusi vabatahtlikke. Ringreisi pevad jagatakse teemade ja sihtgruppide likes.http://www.siseministeerium.ee/evta-ringreis/

 • JAGA OMA LUGU TERVELE EUROOPALE! http://europa.eu/volunteering/et/my-story Selle kaudu on vabatahtlikel ja vabatahtlikke kaasavatel hendustel vimalik jagada kogemusi, rkida lugusid ning tuua vlja parimad praktikad tervele Euroopale. Kirjatd vivad olla vabas vormis, rkida vib niteks sellest, kuidas hakkasid vabatahtlikuks ning mida vabatahtlik tegevus on Sulle andnud. Selleks, et Sinu lugu mistaks vimalikult paljud, soovitame kirjutada see inglise keeles, kuid oodatud on ka eestikeelsed kirjatd. Lugusid saab saata eelpool mainitud viitel saatke meile oma lugu nupu alt. Saadetud lugudele on vimalus lisada ka viiteid, dokumente, pilte.

 • KUST SAADA INFORMATSIOONI?

  Siseministeerium (projekti koordineeriv asutus)www.siseministeerium.ee/evta2011www.europa.eu/volunteering/et www.facebook.com/evta2011Soovid kuuluda Euroopa aastateavituslisti? Saada e-kiri: marten.lauri(at)siseministeerium.ee

 • VABATAHTLIKE KAASAMINE JA JUHTIMINE

 • VABATAHTLIKU TEGEVUSE HEA TAVAvabatahtlike ja vabahenduste omavahelisi hid suhteid soodustavate phimtete kogumhea tutvustada ja lbi arutada oma vabatahtlikegahea vabatahtlikuna tegutsedes enda jaoks lbi meldahea tava phimtted on soovituslikud, iga organisatsioon ja vabatahtlik saab neid rakendada paindlikult. Samas oluline, et osapooltel oleks htne arusaam rakendatavatest phimtetest!

 • Hakka vabatahtlikuks! Muuda maailma!

 • MAAILMAKOHVIKU ARUTELU

 • MAAILMAKOHVIKU ARUTELU

 • MAAILMAKOHVIKU ARUTELU

  Viited: uuuring Vabatahtlikus tegevuses osalemine Eestis http://www.vabatahtlikud.ee/et/Vabatahtlik-tegevus/Uuringuduuring: Eurobaromeeter 2006. Euroopa sotsiaalne tegelikkus: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_273_en.pdf * *Viide: uuring Vabatahtlikus tegevuses osalemine Eestis, 2009, lk. 7. http://www.vabatahtlikud.ee/UserFiles/uuringud/osalemine2009.pdf

  *Mrkus: Mittevabatahtlikuks loeti uuringus need, kes viimase 12 kuu jooksul ei olnud heski loetelus toodud tegevuses vabatahtlikuna osalenud*Viide: Vabatahtlikus tegevuses osalemine Eestis, 2009**Vaata lisaks jaotusleht: Vabatahtlike kaasamise ja juhtimise phimtted*Viide: Vabatahtlike Vrav: www.vabatahtlikud.ee *Viide: Siseministeeriumi kodanikuhiskonna valdkond: http://www.siseministeerium.ee/25325/ *Viide: maakondlike vabatahtlike keskuste lhitutvustused ja kontaktid: http://www.vabatahtlikud.ee/et/Vabatahtlike-keskused/ *Viide: Vabatahtliku pass: http://www.vabatahtlikud.ee/et/Vabatahtlik-tegevus/Vabatahtliku-pass *Tuleb koolikonkurss (st haridusasutustele suunatud vabatahtliku tegevuse alane konkurss, kus pilased otsivad endale vimaluse vabatahtlikuna tegutseda henduste juured vi kogukonna heaks) . Rohkem infot kevadel. Konkurss avatakse kevadel, kindlasti enne suve ja lppeb sgisel.*Kindlasti juhtida thelepane et www.europa.e/volunteering levalt tulev valida eesti keel (et) ja kogu info on eesti keeles kttesaadav!*Vabatahtlike kaasamisest ja juhtimisest tpsemalt jaotuslehtedel ja http://www.vabatahtlikud.ee/et/Organisatsioonile/Vabatahtlike-juhtimine *