Click here to load reader

Vedr. bestillingen: ”Erhvervsuddannelser - Formidling af sund ...pure.au.dk/portal/files/120580311/ Formålet med nærværende rapport er at belyse kommunikationsstrategier og -metoder,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Vedr. bestillingen: ”Erhvervsuddannelser - Formidling af sund...

 • DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Aarhus Universitet Blichers Allé 20 8830 Tjele

  Tlf .: 8715 6000 Fax: 8715 6076 E-mail: [email protected] http://dca.au.dk/

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Ulla Sonne Bertelsen Specialkonsulent Dato 22.12.2017

  Direkte tlf. : 87 15 76 85 Mobiltlf .: 93 50 85 68 E-mail: [email protected] Afs. CVR-nr.: 31119103

  Journal 2017-760-000257

  AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG

  Til Fødevarestyrelsen

  Vedr. bestillingen: ”Erhvervsuddannelser - Formidling af sund mad til unge mænd og faglig selvopfattelse”

  Fødevarestyrelsen har i bestillingen fremsendt d. 6. juli 2017 bedt DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om en rapport, der skal belyse alternative måder, hvorpå man kan henvende sig til unge mandlige erhvervsskoleelever og formidle sun- dere madvaner for at dette vil blive positivt modtaget. Nedenfor følger besvarelsen med titlen ”Faglig selvopfattelse og kommunikation om sunde madvaner til unge mænd på erhvervsuddannelserne”. Rapporten er udarbejdet af videnskabelig assistent Lise Bundgaard og Lektor Alice Grønhøj, og den er fagfæl- lebedømt af Professor Tino Bech-Larsen, alle fra MAPP Centret i Institut for Virk- somhedsledelse, Aarhus Universitet. Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale mellem Miljø- og Fødevaremini- steriet og Aarhus Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening af Miljø- og Fødevareministeriet med underliggende styrelser 2017-2020”. Venlig hilsen Ulla Sonne Bertelsen

 • DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 21. november 2017

  Faglig selvopfattelse og kommunikation om sunde madvaner til unge mænd på erhvervsuddannelserne

  LISE BUNDGAARD & ALICE GRØNHØJ, AARHUS UNIVERSITET

  Fagfællebedømmelse: Tino Bech-Larsen, Aarhus Universitet

 • 1

  Indhold Baggrund ........................................................................................................................................................... 3

  Formål ............................................................................................................................................................ 3

  Litteraturoversigt og teoretisk referenceramme .............................................................................................. 4

  Identitet, sociale normer og faglig selvopfattelse ......................................................................................... 4

  Kommunikation om sund kost ....................................................................................................................... 5

  Metode .............................................................................................................................................................. 6

  Rekruttering af interviewpersoner ................................................................................................................ 6

  Prætest: individuelle interviews .................................................................................................................... 6

  Hovedundersøgelse: fokusgruppeinterviews ................................................................................................ 7

  Resultater: Faglig selvopfattelse ..................................................................................................................... 10

  Fag og krop .................................................................................................................................................. 12

  Fag og fritid .................................................................................................................................................. 14

  Faglig kultur ................................................................................................................................................. 16

  Faglig stolthed ............................................................................................................................................. 18

  Fag og mad .................................................................................................................................................. 20

  Delkonklusion .............................................................................................................................................. 23

  Resultater: Information om sund kost ............................................................................................................ 24

  Informationssøgning om sund kost ............................................................................................................. 24

  Massekommunikation ................................................................................................................................. 26

  1. Kendskab til kampagner ...................................................................................................................... 26

  2. DR’s programserie ”Rigtige Mænd” .................................................................................................... 26

  3. DR’s programserie ”Lægen Flytter Ind” ............................................................................................... 28

  4. Fødevarestyrelsen kampagne med Rigtige Mænd: ”Spis sundt uden det gør ondt” .......................... 29

  5. Fødevarestyrelsen brochure: Kostrådene ........................................................................................... 30

  6. Fuldkornspartnerskabets ungdomskampagne 1.0: ”Vil du have det hele med?” ............................... 31

  7. Fuldkornspartnerskabets ungdomskampagne 2.0 .............................................................................. 32

  8. Kræftens Bekæmpelse/TrygFonden: ”Spritstiv Speeddate” ............................................................... 34

  Muligheder i massekommunikation: Kampagneforslag .......................................................................... 35

  Delkonklusion .......................................................................................................................................... 37

  Interpersonel kommunikation ..................................................................................................................... 38

  Intervention fra familie ............................................................................................................................ 38

  Intervention fra venner ........................................................................................................................... 41

  Intervention fra kæreste ......................................................................................................................... 43

 • 2

  Intervention fra underviser ..................................................................................................................... 44

  Intervention fra kolleger .......................................................................................................................... 45

  Delkonklusion .......................................................................................................................................... 46

  Sammenligning af massekommunikation og interpersonel kommunikation ............................................. 47

  Udfordringer for massekommunikation og interpersonel kommunikation: Risikovillighed ....................... 47

  Sammenfatning og konklusion ........................................................................................................................ 49

  Faglig selvopfattelse ................................................................................................................................ 49

  Informationssøgning ................................................................................................................................ 49

  Massekommunikation ............................................................................................................................. 50

  Interpersonel kommunikation ................................................................................................................. 52

  Perspektivering ................................................................................................................................................ 52

  Referencer ....................................................................................................................................................... 53

  Bilag 1. Interviewguide .................................................................................................................................... 54

  Del 1. Faglig selvopfattelse .......................................................................................................................... 54

  Del 2. Massekommunikation ....................................................................................................................... 54

  Del 3. Interpersonel kommunikation .......................................................................................................... 57

  Bilag 2. Eksempler på billeder fra fotoøvelsen .......................................................................................