Vuk Stefanovic k Crven Ban Latinica

  • View
    3.307

  • Download
    104

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vuk Stefanović Karadžić - Crven ban. Zbirka "pjesama" čiji sadržaj naginje iz erotskog u vulgarni karakter.

Text of Vuk Stefanovic k Crven Ban Latinica

VUK STEF. KARADI OSOBITE PJESME I POSKOICE (prema: Srpske narodne pjesme iz neobjavljenih rukopisa Vuka Stef. Karadia, knjiga peta Osobite pjesme i poskoice, SANU, Beograd, 1974)

1. DJEVOJCI Oj djevojko, zelena jabuko, Umrijeu, ne pope se na te! 2. OPET DJEVOJCI Oj djevojko, vrua vareniko, Umrijeu, ne udrobi u te! 3. JUNAKU O junae, moj debeli lade, Umrijeu, ne lego pola te! 4. MOMAK I DJEVOJKA "O djevojko, visoka planino, Ja umrijeh, ne uspeh se na te!" "Vaj, junae, orahovi lade, I ja umrih, ne legoh poda te!" "Oj devojko, l'jepa li si struka, Da ti nije pod kosulom muka? Zovi mene, tvoga vjernog druga, Da eramo u dubravi vuka!" 5. DOBROINSTVO Da j' u mene sta je u djevojke, Ja bi svakom dobro uinio, Ponajvie staru i nejaku. 6. ZA GODINU Oj devojko, duo moja, Ja te veem za podinu, Ja te jebem za godinu!

7. DIKO, NEGO ,Diko, nego, ja bi s tobom leg'o!" -"Srce, nego, nisi lepo leg'o, Ustan' gore da namestim bolje!" 8. NAJBOLJE MJESTO ZA SELO Ajde selo la selimo! Gdi emo ga naseliti? Me' obrve devojake. Tu ne moe selo biti: Nema ume, nema vode, Nema zemlje za oranje! Ajde selo da selimo! Gdi emo ga naselitn? Mecu dojke devojake. Tu ne moe selo biti: Nema ume, nema vode, Nema zemlje za oranje! Ajde selo da selimo! Gdi emo ga naseliti? Meu noge devojake, Ta tu moe selo biti: Ima ume, ima vode, Ima zemlje za oranje! 9. MUKE GAE Djevojka je muke gae prala, Mirisala e su muda stala, Nad njima se sita isplakala. To zaule u selo djevojke,

Svaka hita, te za gae pita, Svaka grabi da prie mirie, Grabei se gae raznijee, Poljubie, u njedra stavie, 10. SEKA Seka mete ulicu, Natrila guzicu, Vidi joj se pika, To je njojzi dika. 11. TRI DJEVOJKE S one strane Morave Tri devojke borave, Jedna drugu pita: "Svrbi li te pica?" -"Nit' me svrbi ni boli, Vec' s' uegla, pa gori!" 12. IVAN I PLANINKA Ivan ide iz Rima S dugim kurcem te klima. Ugleda ga planinka, Pak bjeei zavika: "Bje'te, seke, u Varadin -Pojeba nas Ivan s njim!" 13. RESETA S onu stranu Morave Neto malo poljane, Na njoj sjedi Remeta I probija reeta.

Djevojke mu govore: "Vaj, Remeta, Remeta, Probij nama reeta!" 14. DA JE SREA Da je srea i od Boga daa, Ne bi ene ni nosile gaa, Ve koilju dokle gae veu. 15. DJEVOJCI Oj devojko, srce moje, Kad ti vilim sise svoje, Dree mi se gae moje. 16.REKLA MAJKA Daj, devojko, rekla ti je majka! -Kad je rekla, to ti nije dala! 17. ZA OINU DUU Daj, devojko, za oinu duu, Da prevuem preko pike ruku! Ne dam, bogme, ni za materinu: Kad prevue, hoe da zatue! 18.SEKE Sve su seke jebane, I ova je do mene; Samo ova nije to se na me smije! 19.SVAKA MLADA Trada da da, rada da

Svaka mlada rado da; Suv unutar, mokar van, Vidna noca kao dan! 20. MALA DJEVOJKA "O devojko mala, Bi li mene dala?" -"O etiu mali, Ja bih tebe dala, Ali mi je mala; No priekaj do ljeta, Dokle budem povea, Dokle pika opretlja, Dokle kurac odeblja!" 21. TA MU BI to 'no meni sino bi, Ja izjeba noas tri Doi, ne mogu... 22. NIJE TRAVA Devojica ljubiicu brala, ubola je u piicu trava Nije trava, ve kureva glava! 23. DA JE SOKO, SAM BI DOLETIO Djevojka se u kosula gizda, Vidi joj se kroz kosulu pizda; Za njom mlado mome pristajae, Oim' gledi, esto uzdisae, Kako kojom nie zavirkuje, Od jada se esto opljuckuje,

Suze roni, a djevojku moli: "Daj, djevojko, sokolu da lovi!" A djevojka hitra,i pametna: "Oj, delijo, iv te Bog ubio, Da si soko, sam bi doletio!" 24. INAT Devojka se drugarici klela: "iv mi bratac, udati se neu; Ako l' kako silom naterae, iv mi bratac, venati se neu; Ako l' kako silom naterae, iv mi bratac, lei snjime neu; Ako l' kako silom, naterae, iv mi bratac, metati mu ne dam; Ako l' kako silom naterae, iv mi bratac, vaditi mu ne dam!" 25. SAVJET ERKI "Jeba, majko, kuu potkopava Na zlo mjesto, vie moje glave: Hou li mu otvoriti vrata?" -"Nemoj, erce,otvoriti vrata: Jesi luda, sprcae ti muda!" 26. JEREMIJI Oj ti brate Jeremija, kurac ti je delebdija! 27. KO JE ZA KOLO Igra kolo u Progari esto, esto;

U tom kolu dilber Jana, Podvikuje kasto, kasto: "U koga je dug, debeo, Hajde u kolo; A u kog je tanak, kratak, Prdi okolo!" 28. SEKICA I BRACA "Oj sekice, dajder malo pice!" "Ne dam, braco, debele si kite!" "Daj mi, rano, rendisau malo!' "Oj sekice, dajder malo pice!" "Ne dam, braco, dugaka si kurca" "Daj mi, rano, odrezau pare!" "Ne re' kurca, ne vidio sunca Ta ne kvari pici zalogaja!" 29. DJEVOJICI "Devojice, da'der malo pike!" "Nedam pike, golema si kurca!" "Da'der pike, odrezau kurca!" "Ne re' kurca, ne vidio sunca, Ti ne kvari pici zalogaja!' "Devojice, da'der malo koe, Malo koe to na kurac moe, Da napravim kurcu kabanicu I kapicu kurcu na glavicu!" 30. KRATAK GUNJAC Igra kolo devojaka, Me' nji niko od momaka,

Nego oban sd ovaca, Kratka gunjca, duga kurca, Vie na njem' obojaka, No u kolu djevojaka. Knjeginja je govorila: "Druge moje, drugarice, Moje suknje oderite, Pak mu gunjac nastavite, Samo u kurac ne dirajte!' 31. MLAD DELIJA Igra kolo nasred sela, U kolu je mlad delija Duga gunjca do pojasa, Kratka kurca do koljenca. Kad to vid'li ludi nai, Vijeali, svijeali, Meu sobom govorili: "Na gunjac mu nastavite, Od kurca mu sasjecite!' Kad to ule ene nae, Ljudima su govarile: "Od gunjca mu odreite, U kurac mu ne dirajte, Sa glavom se ne igrajte!' 32. STOJKO Nasred sela kolo igra; I u kolu Stojko igra, Na Stojku je kratak gunjac Kratak zubac, dugi kurac Selani ga optuie,

Sudiji ga predadoe; "Il' nam Stojka proterajte, Il' mu kurac pokratite, Il' mu gunjac nastavite! Al' seljanke' sve skoie: U sebe se ne uzdajte, Stojku kurac ne dirajte, Nego skute pokvarite, Stojku tuljac nastavite!" 33. DELIJA BEZ GAA Kur-delija u kolo igrae, A na njemu gae ne bijae. Gledale ga iz kola djevojke, Jedna veli: "Da mu gae damo, Da m' onaki kurac ne gledamo!" Druga veli: "Aj'te da mjerimo Je l' njegovo sve to mu vidimo!' Trea veli: "Blaena mu majka, Koja mu je on'likoga dala, Me' devojke u kolo poslala!" 34. KAKO LJUBI RANKO Majka erku zbog Ranka karala, erka majci tijo besedila: "Da zna, majko, kako ljubi Ranko, I ti bi mu svaku nocu dala Kesom zvecka, na kolena klecka, Ustma ljubi, a zavre s mudi, Oe kurcem da istavi vrata!

35. NASRED POLJA Ie, ie, bie kie! Kia pade, seka dade, Nasred pola e je volja. 36. JUNAKA DOLAMA Oj devoj, ko Ojdana, Ne mei se nogama Nije jorgan ponjava, Ve junaka dolama! 37. NEE DA JE UVAJU Imam oca, ime mu je Jaca, Pa me uva, uvali mu dusu! to me uva? - Da ne budem kurva; Biu kurva, makar da me uva! I sino sam na divanu bila, Na divanu cipele dobila. 38 DJEVOJKA JEKAA Stoji jeka od istoka Nit' je voda ni vojvoda, No devojka Jekaa, Zor bijesna bukaa: Redom momke mamila, Trkom na nji skakala; Kako koga doskoi Nogama ga okroi, S njime pane na travi, Oe da joj zaglavi.

39. DJECA I MATORI Pojeb'la se deca kod telaca, A matori ludi kod goveda; Bolje jebu deca kod telaca, Neg' matori ljudi kod goveda. 40. MARA I PERA uvala Mara jagljapice, uvao Pera jalovice; Legla Mara da pospava, Skoi Pera te satera. Kad se Mara probudila, Ali pika omokrena: "Ao, Pero, pasja vero, "to je pika omokrena?" "Mlado jare oblizalo, Oblizalo, omokrilo!" "to su dlake saterane?" "Mlado jare nogom stalo, Nogom stalo, sateralo!" 41. MARA I GOVEDARI Jeb'la Mara devet govedara, A sad Maru jeb'li govedari, Ite Mara iglu i konaca Da sasije piku od kuraca. 42. OPET MARA I GOVEDARI' Jeb'la Mara devet govedara, A kad stae Maru govedari, Iste Mara iglu i konaca Da zaije piku od kuraca.

43. MOMA I MOME Mlada moma plavu kravu muze, Mlado mome kurcem tele ljoka. Mlada moma momku pourila: "More, mome, ne slomi ljokaca, Ne damo ti ogrepsti bakraa, Nit' emo ukuvat' kolaa!" 44. NI RAJA NI KRAJA Devojka se uz kurac penjala Ne bi li se raja nagledala, Ili raja ili kurcu kraja, Desna joj se noga omaknula. Devojka je desnu nogu klela: "Desna nono, jebeno ti deblo Bud s' omae, jer ne natae!" 45. OPET NI RAJA NI KRAJA Devojka se uz kurac puzala Da bi li se raja doepala Nit' tu raja, nit' od kurca kraja! 46. MATERIN SAVJET obanica pasla ovce, Izgubila jedno zvonce. Prebirala travicu, Nasla kurca glavicu, Nosila je materi: "Majko moja, to je ovo?" "erce moja, Milena, To je pika, zatuka

Ponosi ga Jelai Nek' t' naui jebai!' 47. CELEBIJA JANKO Djevojka se materi alila: "Ne mogu ti vie ivjet', majko, Od kurvica elebije Janka! Ja na vodu, a Janko za nogu; Ja se brani, on se gre mami; Od njeg' bjei, a on vie: ,Lezi!' Kad ja s' vode, a Janko zabode!' 48. MAJKA I KI "Moja majko, jebe mene Rajko! Ja na vodu, a Rajko za nogu; Ja za tikvu, a Rajko za piku; Ja sa vode, a Rajko zabode!" "Kuko, keri, a to si mu dala?" "Mila majko, i ti bi mu dala Kako Rajko alostivo prosi Sveer kurac u rukama nosi, Kako jei, na koljena klei!" 49.PRISPJELA ZA UDAJU Prispjela sam za udaju Nek' to znade svak: Zvidalj mi je uzorio, Mogu curit' ak! Ko je momak za enidbu, Samo da je jak, irni plei, obla vrata, To je zoru znak

Nek' livadu moju kosi, Na njoj lee' lak, A bunaru izvor trai Dok iznae trag! 50. DJEVOJKA MOLI RIBICU Djevojka vodu gazila, Visoko skute podigla, U vodu vie ribicu, Ispod ribice pikicu. Stade je plau' moliti: "Ribice, Bogom sestrice, Ne tii moje piice Moja je samo to nosim, A sva je onog ko prosi 51. DJEVOJKA JE LUDOVALA Djevojka je ludovala, Piki puca kupovala. A majka je sjetovala: "Nemoj, erce, ludovati, Jer kad doe, kurcu sila, Popucae piki puca!". 52. MAJKA MARU NA PUT SPRAVLJA Majka Maru na put slravla, Na piku joj puca stavla; Mara majci govorae: "Ne mei mi, majko, puca Kada doe forca kurca, Popucae pizdi puca!"

53. UZALUDNO ZAKLINJANJE Pice su se sve zaklele Da ne dadu kurca na se: "Dlake moje, bodite ga, Ti, zvidalju, ne daj na se, A ti, guzo, izmii se!" A kad doe kurac sila, Baci zvidak preko sebe, A dlaice oko sebe S kesom tite grudi rupu, Te djevojci zada muku 54. KAD SVEDU A ta rade kad svedu Dignu noge, pa jebu, 55. NEVJESTI MARI Pr'ni, Maro, eto ti svatova! Pr'ni bolje, eto ji uz polje; Pr'ni lake, eto ji odja'e! 56. NENIN SAVJET Oj', to u ti, neno, kad svatovi dou? Okren' picu kurcu, a guzicu suncu! 61. SA SVEKROM PREKO GORE Veselo ti s svekrom goru preoh: Triput jebe dok pod goru svede, A etvrtom kad u dvor uvede! 62. NEJAKI RANKO Sino majka oenila Ranka,

Ljuto kune udata devojka: "Teko svakoj bednoj onoj majci Koja daje jaku za nejaka Zora bela, a ja jote cela! Iz'o govno ko te oenio! Dii noge, otpale ti ruke, Vrane ti se na kurac osrale!" 63. VOJNO Saba zora bela, A devojka cela. A gde joj je vojno Izeo joj govno! 64. NEJAKE RUKE Duge noi, niodaku pomoi, Teke noge, a nejake ruke! 65. KUKAVICA Sitna riba plicavica, Malen kurac kukavica! 66. TEKA TETA Teke tete to je valer dete: Nit' se sigra nit' ume da ljubi, Ve sve brlja pa koulju prlja, Pa se valja pa koulju kalja! Kakvo mi je od dike sigranje: Premetanje to mu je sigranje! Ja se mogu premetati sama, Ili sama il' s drugaricama!

67. OPET TEKA TETA Teke tete to je dika dete Nit' se sigra, nit' ume da ljubi, Tek se valja, pak mi suknju kalja, suknja bela od etvr' karnera; Mislila sam maramu izvesti Kako ljubi, nee je poneti! 68. UDNA TETA udne tete to je valer dete, Pa se igra, a ne zna da ljubi Sve se trlja pa koulju prlja, Sve se valja i skute mi kalja! 69. NE MOE PRESTI Protuila skoro dovedena. Da ne moe presti nejebena Ja je jeb'te, ja vodite majci, Nek' je jebu materini znanci! 70. TEKO SVAKOM S NEPRILIKOM Teko vuku ne ijui mesa, A junaku ne pijui vina, Naer-kapi na elavoj glavi, A skrletu na obeenjaku, Prosjenici u vatri ljeskovoj, A djevojci na ruci nemiloj, Udovici samoj spavajui, A mometu na nju gledajui, A punici u zetovoj hrani! Kratke glavnje gatani ugarci, esta djeca gotove sirote!

Sitna riba bljuzgavica, Mali kurac kukavica! Gu-gu i kuku, Bie s purom na bruku! 71. POSLIJE UDAJE Dok sam bila devojica mala, Nisam znala ni piati sama; Fala Bogu, kad sam se udala, Dignem nogu, sama voda curi! 72. OPET POSLIJE UDAJE Kad sam bila djevojica mala, N'jesam mogla li curiti sama; Hvala Bogu, kad sam se udala, Dignem nogu, toi voda sama! 73. UDNO UDO Ne udim se udnu udu Kako kurac djecu gradi, Nit' se udim udolici Kako oima momka mami, Ve se udim udnu udu eno pizda vodu dri I bez kljua i obrua! 74. UENJE Ja se udim i kamenim Kako pika vodu dri: Strmu grlo okrenuto, Nigde epa ni obrua!

75. OPET UENJE Ja se udim, ja se krstim Kamo pica vodu dri; Ni obrua, ni danceta Ni estita zapuaa; Ja bi tamo pinter bio Pa bi rupu zapuio. 75. OPET UENJE Ja se udim, ja se divim Kako pica vodu dri: Niti dana nit' obrua, Nit' estita zapuaa... 77. NAA SNAA Naa snaa ne zna oenaa, I to znade, i to ne valjade; Pokrila se saom po vagasu, Da joj vagas muve ne zapljuju; Okrenula dupe Varadinu, Crnu picu belom Segedinu. 78. JEVTINA ikina, dolina, Sad je pica jeftina! 79. BABINO RUNO Drka, drka, kuro, Na babino runo Pomoz' babi eljati, Dae baka jebati!

80. STARAC I MLADI Sve djevojke govore Da star jebat' ne more, I od ono sto jebe Nije fajde nijedne; A kad mladi pritresne, Sva joj pica nagrezne. 81. OPET STARAC I MLADI Sve devojke govore: "Starac jebat' ne more, A kad jebe i jednom, Nije fajde naijednom; A kad mladi priskoi, Punu piku natoi!' 82. STAR DELIJA ute abe platno snuju O klubarku drenovome; Otud doe star delija Na konjiu prestarome: "Bogu vama, ute abe, Jeste li mi prisnovale?" A one mu govorahu: "Od' otale, star delija Kluvka su ti mjehovita, Vreteno ti strmo gleda!" 8Z. DJED SE HVALI BABI Baba djeda u proljee zvala, ukovim se cveem okitila, Poskakuje, na zlo djeda mami,

Opregljau baca mu na glavi, A djed joj se u jesen odziva, Bradu brije, a mastiku pije: "Ko me zove? Sad evo me iva, U jazu se prikupilo piva!" 84. BABA SE HVALI EDU Kulin baba vari, Na zlo djeda mami, Spram nje djed se grohoe, Jad ga na'o to oe! Baba djedu govori: "Ako sam i baka, Jot sam za te jaka, A ako sam sirota, Pika mi je iroka Upala bi guska, I tri konja turaka, I Alija, i balija I sva turska Arbanija!' 85. STARAC I BABA Sedi starac na stazi, Na njeg' baba nagazi; Premeala travu, Nasla kurcu glavu. 86. OPET STARAC I BABA Opsa, Revka, Starac babu jepka!

87. OPET STARAC I BABA Starac babi zabode Za etiri jagode. Kad se babi stui, Sama noge prui: "Nemoj, stare, za Boga, Pizda je uska, Upala bi guska I naviljak sijena, Neka pika zijeva!" 88. BABA I STARAAC Baba isti ulicu, Nakrenula guzicu; Otud ide staraac, Zazvalio kuraac -Puknu kurcu uzica Planu babi guzica. 89. BABA I STARAC Baba ree, starac mee -Suvo mee, mokro vadi. 90. BABINA NEVOLJA njela baba dugu njivu, Zalee se zestak os U vizdalo pizdi nos. Posla baba za Barana. Delen Baran dotee, Babi pizda otee; Baran vjeto baje, Babi pizda laje.

91. UDAN POKRIVA Stara baba pokraj puta spala, Paprila se po guzici kurcem. Ovud ide lijepa djevojka, Pak uzdie, a babi govori: "Ala, bako, udna pokrivaa -I ja bih se s njime pokrivala!" 92. TURIN I BABA Turin babu valja Za etiri jaja; Dovalja je do plota, Pa joj kaza kokota. 93. BODULICA I VLAH Bodulica vlaha prevarila, Na vrat mu je noge tovarila I ovako njemu besjedila: "Stani, vlae, ovako se jae!" 94. OKICA Sokica je vlaha provarila, Na rame mu noge tovarila: "Ala, vlae, ovako se jae!' 95. OKCI I OKICE Oj vi okci, mladi momci! A okice jalovice, crne pice do guzice! 96. OKE I OKIICA Mlado oke okiicu poljubi,

Grli, ljubi, grli, ljubi, Ujeda je zubi. okiica, jote mlada, Otima se, vriti, Jer joj oke jako tira Pa joj pii titi. "Oj ti oke, mlado mome, Nemoj jako tirat', Raspae se tilo moje Kako jako tira!" 97. MLADI OKAC I OKIICA okac mladi okicu pritisk'o, pak ljubi, kurac mee u jamicu, poskripuje zubi; okiica, jos mlaahna, otima se, vriti, Budu nigdar nejebena, zlo je kurac titi, Vriti, plae, moli mome malo da poeka, Ali mome ljuto tera bas dokle je mora, Ba do muda, to je mera, nek' zna za oveka! 98. POSLA ZA CINCARA A to si se namickala Kad si pola za Cincara? U Cincara seda brada, Ti si, erko, vrlo mlada! U Cincara bela kika, A u tebe tesna pika! 99. VABA Jebao vaba vabicu Za kupusnu

Glavicu, Al' i vaba vabu Za kelerabu! 100. SLOVAK I MADAR Jebao Slovak Madaricu Za pletenu Kotaricu, Al' i Madar Toticu Za beo luk I rotkvicu. 101. CIGANINU Ciganine, Miganine, Migaj dupe Na kalupe! 102. OPET CIGANINU Ciganine, miganine, Migaj dupe na kalupe, A crijevo na lijevo, Da ti bolje zabijemo! 103. UDOVICI Udovice, u ali podnice, Umrijeu, ne posra se na te! 104. UDOVICA Udovica muke gae prala,

Gae prala, gacam' govorila: "Kamo, gae, to j' u vama bilo?' 105.STRINI Dobro jutro, u gradini strina! Ili sere ili zelje bere? 106. POD GLOGOM Posla mene moja mati U lugove umu brati. Lugovi se obradili Gloginjami, zrninjami, A ja jadna, vrlo gladna, Ja se popeh da uberem. Omae se noga s gloga, Sa vrh gloga te pod glogom, A pod glogom mlado mome. Tek ja nad njim, on mi ree: "Ko to na me jako klee?' U stid rekoh, pod njim legoh; "Jakah tebe, sad ti mene!' 107. ZA GAJEM Posla mene mati Za gaj drva brati; Al' eto ti, mati, Mome nezenjeno, Stade mene, mati, Po trbuhu klati, Ja mlidija, mati, Ukur e mi dati;

Kad me sjede, mati, Po pupiu klati, Ja mlidija, mati, Pojas e mi dati; Kad mi sjede, mati, Noge podizati, Ja mlidija, mati, Mestve e mi dati; A kad stade, mati, U picu tiskati, Ja mlidija, mati, Ou umrijeti; A kad sjede, mati, Biser prosipati, Ja mlidija, mati, Da u poletjeti! 108. KALUER Posla mene moja mati S kaluerom drva brati; Ne e kale drva brati, Nego stade vragovati: Jednom rukom kurac vadi, Drugom rukom piku gladi! 109. KALUER I MARA Kalzuere kola pravi U potoini, Njem' dolazi lepa Mara U pokrovini: "Naui me, kaluere, Kola praviti!"

"Od' ovamo, lepa Maro, Da te nauim: Digni, Maro, jednu nogu, Eto dva kola; Digni, Maro, drugu nogu, Eto etiri; Da udarim sranicu -Kola gotova!" 110. MAJKA I KI "Jaoj, majko, kaluer me budi, On me budi, meu oi ljubi! Ou li ga poljubiti, majko?" "Ljubi, keri, ne bila prokleta! Dok je majka tvoga doba bila, Do zore je devet namirila I desetog roditelja tvoga, I otkala tropolu poljanu!" 111. OPET MAJKA I KI Ta eno ga, neno, gdi drma na vrati, Izdrmao pola kljuanice, Zubma kripi, kurcem vrata kree Ou li mu otvoriti vrata?" "Otvor', otvor', erko, prokleta ne bila Dok je majka tvoga doba bila, Do zore je devet namirila I otkala tropolu ponjavu!" 112. NEVOLJA Kalueri travu kose meu gorama, Devojke im vodu nose meu nogama:

"Ajte, oi, frike vode iz ladovine!" Jedan prebi sebi kurac po polovine, Pa ga nosi na kovae da ga pokuje Kova kuca, a on vua, nuto nevolje! Nosie ga na zlatare da ga pozlate Zlatar zlati, kuro plati, nuto nevolje! Nosi ga na bajae da ga obaju Baba baje, kurac laje, nuto nevolje! Nosie ga na losere da ga okuje loser kuje, a on bljuje, nuto novolje! 113. KALUER I DJEVOJKE Kaluer se grohoe, Jad g' ubio, to hoe? Bevojke ga drae Da im kurac kae. 114. NE POMAE NI KOVA NI ZLATAR Djevojke su uskakale Preko doline, Kurcu glavu ulomile Do polovine. Po zlu poe pica naa!" Nosile ga na kovaa Da ga nakuje Kova kuca, kurac puca, Eto nevolje! Nosile ga na zlatara Da ga pozlati Zlatar zlati, kurac plati, Eto nevolje!

115. FRATAR Fratar pade sa mee, Slomi kurac to jebe. Skupie se sve ene I devojke vjerenik: "Jao, fratre, diko naa, Po zlu poe pizda naa!" 116. OPET FRATAR Fratar pade svrh mede Slomi kurac im jebr Skupie se sve ene I djevojke njerene: "Kuku fratre, diko naa, Fratar plau' govori: "Ne bojte se, duice, Dok su kurcu kesice!' ene mu ga svezae, A djevojke obvie. 117. NE DA CURA NI GLEDATI U momia crnjen kurac, A u cure ruda pizda, Ite mome pojebatii, Ne da cura ni gledati, Neg' ostavlja mlado mome Da poadi, da pobahti, Kano Grci u polici, Kojino su dobri lovci. 118. POP I DJEVOJKA Pop devojku uzeo za ruku,

Odveo je pod supu na klupu, Nabio jaj celepus na glavu, Pa joj onda tijo besedio: "Ja u tebe za smizlu povui, Moj e kurac sam u tebe ui!" 119. POPU Popjevaj, pope, djetetu jebi mu tetu i mamu, Eto ti pjesma etetu! 120. UDAN DUHOVNIK Moja majko, udna duovnika Povaljuje pa ispovijeda, Noge die, za griove pita! 121. POP I POPADIJA Popadija popa bila, Na udo ga nagonila. "Udri, pope, pasji skote!" Popo joj se smjerno moli: "Proi mi se, popadija, Sjutra mi je leturija! Priekaj me sjutra vee Bit' e smaka da pretee!" 122. OBJED Mladi pope laz sijee Meu gorama, A ena mu objed nosi Meu nogama: U guzicu prosenicu,

A u piku mlaenicu; Iz guzice prifukuje, A iz pike priorkuje Haj, biljer, slatko li je! 123 OPET OBJED Mlado mome laz sijee Meu gorama, Njemu ena objed nosi Meu nogama: U guzicu prosjenicu Da povakuje, A u guzi mlaenicu Da prisrkuje; Susreti je, mladi N. N., Neka ti je ast! 124. POPOVA ERCA U popove erce Crne m' oi kau iva m', danom, bila, Pogledaj me s njima! U popove erce B'j ele m' zube kau iva m', danom, bila, Ugrizni me s njima! U popove erce Gojne m' ruke kau iva m', danom, bila, Zagrli me s njima!

U popozve erce Vitke m' noge kau iva m', danom, bila, Okroi me s njima! 125. VIE GA NIJE VOLJA U djevojke crne oi, A u mene ne; Mnogo sam ih celivao, Ve me volja ne. U djevojke b'jelo lice, A u mene ne; Mnogo sam ga obljubio, Ve me volja ne. U djevojke b'jelo grlo, A u mene ne; Mnogo sam ta milovao, Ve me volja ne. U devojke b'jele dojke, A u mene ne; Malo sam ih ugrizao, Ve me volja ne. U djevojke b'jeli pupak, A u mene ne; Mnogo svm ga potrljao, Ve me volja ne.

U devojke b'jele noge, A u mene ne; Mnogo sam ih nadizao, Ve me volja ne. U devojke crna pika, A u mene ne; Mnogo sam je nabadao, Ve me volja ne. 126. HRIANICAMA Podijel'te, rianice drage, Koja jajce, koja povjesamice, Koja loni, koja prten koni, Koja svile, koja aku pizde! 127. OBANICA Devojka je svoje ovce pasla, Preterala preko paris moga, Oterala u goru jebenu, Naterala na' ti moj na vodu. Dok su ovce malo plandovale, Odsekla je glo' ovu batinu, Ulovila pojes ovog zeca, Pa skuvala pokus' ovu orbu I varila progul' ova jaja. 128. PRODANJE LIVADU U mog oca livada u ritu, Prodau je makar za vorintu, Pa u kupit' suknju lezi-dole,

I kecelju sama-skoi-gore, I arape svuci-pa-zatuci! 129. SOKO NA KAMENU Soko sjedi na kamenu, Te perja gladi, Iz kljuna mu voda tee Iz guizce med, Oblii ga, mladi N.N. Sad je tebe red! 130.RADIA, NOJKO I VILIN U naega Radie Vrlo dupe zadie; U naega Nojka Klipa do obojka; U Vilipa...'. 131. BJE', DIJETE Tuta, pika, na dijete! Bje', dijete, prodrije te! 132. CRNA VRANA Crna vrana gakala, Crnu picu drapala. 133. TAMO DOLE Tamo dole, na doline, Tamo svraka picu vraka Tu je ljiva podseena, Po njoj pica obeena.

134. MRKLI MRAK Mrak mrkli, kurac cvrkli, Pizda se rogui Da je mrva progui. 135. DIRI, DIRI, DIKE Diri, diri, dike, Po cetiri kurca, Po dva prsta like, Da se bolje buca. 136. DA NEMA UROKA Pica reso, i kurac je meso! Jeste meso, al' je proupljeno, Proupljeno da uroka nema! 137. KISELICA Da je meni pike i paprike Da nainim kurcu kiselice! 138. DVIJE DJEVOJKE Djevojka je plakala to je' pica dlakava; Druga joj se rugala, Jer je nije strugala. 139. SIROE U devojke ni oca ni majke, Zato nosi od kurca opanke, A od picce sitne oputice.

140. UMORIO KONJA Udario Kuri-ban Na zvidalo, pikin grad. Uz bedem se nasloni, A bisage prisloni, U grad konja ugoni. era vie, nanie, Tre' konja umori, Konju silu salomi: Trudan na dvor izie, A dno gradu ne vie. 141.CICIBAN Poruio Ciciban Svojoj ljubi na divan: "Ne brini se ni staraj, Divno sam ti zakopan Me' planinam' strmoglav Oe silom svaki dan Il' me oe na megdan!" 142. ZELEN-BABA Zelen-Baa koze vraa Po potoku po duboku, Da navrati, da povrati, Da nakupi licu masla, Da namae pizdu vala, A guzici nadimalo: "Nadimlji se, crni vrae, Ne bi l' kada prebolio, Ispod gore progorio!"

143. TAMO GORJE DIM DIMI Tamo gorje dim dimi, Crna pizda loj topi; Poe kurac da vidi Svati pizda glavnjicu, Slomi kurcu glavicu. 144. II BE NA PAZAR Pika pee arana, kurac mladi s tavana. Uze pika lopatu, Ud'ri kurca po vratu. Stade kurac plakati, A pika ga tjeiti: "ut', kutiu, ne boj se, Sutra jeste Vidovdan, Ii emo na pazar, Kupiemo svilan pas, Zaviemo kurcu vrat!" 145. II E NA SAJAM Taran-teran tarana, Gleda pika sarena, Kurac gleda s tavana, epa pici klipicu, Razbi kurcu tikvicu. Stade kurac plakati, A pica ga teiti: "Ne plai mi, kure moj! Sjutra nam je Pavlovdan, Ii emo na sajam,

Kupiemo svilen trak, Kurcu emo svezat' vrat!" 146. HUDA KOMINICA Tuila se guzica poci' "Ao, pico, uda kominice, Meni tvoji gosti dodijae Tebe jebu, mene tuku muda, Ti je meso, meni ilje orbu!" 147. OPET HUDA KOMINICA Svadila se pica i guzica, Guza pici tijo besedila: "Ao pico, uda kominice, Meni tvoji gosti dodijae Tebe jebu, mene s mudi tuku!" 148. TUBA Pica kuru na veeru zvala: "Doi, kuro, da poveeramo, Po veeri da ti se potuim Sazvala sam dvan'est kosioca Da prekose oko guze travu, Oko pice sitnu otavicu; Prekosie preko pice travu, Oko guze sitnu otavicu, U sikilju kose zalomie. Oj sikilju, picin straanine, Daj-der koe sto na kurac moe, Da napravim kurcu kabanicu I kapicu kurcu na glavicu!"

149. SVIRAJ, DUDO Sviraj, dudo, dam ti mudo; Sviraj, dudo, dam ti i drugo! 150. SVIRCU Sviraj, svire, bez sve bune Dok se seke nasapune, Pa da vidi oe l' dati Svaka sebe izjebati. 151. NE BOJI SE KADIJE Jeb'o bi je koja bi mi dala, Ba da bi me na kadiju zvala! Ja bi rek'o: "Sama mi je dala, Sama dala noge dizala!' 152. JADANJE MOMKA I DJEVOJKE' (momak) "to u jadan bez ene Ove noi ledene! Nai e me mrtva Kod makina prkna!' (djevojka) "Moja mati s ocem spi, A ja jadna nemam s kim U selu je popov sin, Idem i ja nou s njim!" 153. JADAN BEZ ENE Duge noi ledene,

to u jadan bez ene? Al' mi enu dajte Ali mi biljac tkajte, Da n' osvanem mrtav Kod babina prkna! 154. OPET JADAN BEZ ENE to u jadan bez ene N' ove noi ledene Nai e me mrtva Kod makina prkna! 155. GAJDAU Ti, gajdau, samo sviraj, A u picu nit' ne diraj, Jer je pica udne udi, Upasce joj kurac s mudi! 156.TUBA LJUBA Haj, huj, ne tuguj, S tuom ljubom ne druguj: Tua ljuba golem vrag, Slomie ti kurcu vrat! 157. NITA NE ZNA Ova seka do meneka Nita ne zna, samo zeza! 158. OJ DJEVOJKO, LILE, MILE Oj devojko, lile, mile, Zapuim ti kitom pile.

159. BIE NAA Ova seka nije naa, Ako Bog da, bie vaa: Dokle doe prvi mrak, Pu' e njojzi vodenjak. 160. STA DJEVE ELE Deve elu Tek debelu vrstu kuru Dok zamuru! 161 MILOJ SEKI Sako mila, Jesi l' snila Ve o mudi Men' na rudi? 162. SURU, SURU Suru, suru Po mosuru Pogladi mi, Seko, kuru! 163. DJEVOJCI U KOUSKU Oj devojko u kousku, Pogladim te po trbuku! 164. SEKA DO MENEKA Ova seka Do meneka Tek me tipa

Da mi ipa U gaama Me' nogama! 165. IMAO PA DAO Ova seka do meneka Ite mesa od meneka Ja imado pa joj dado! 166. MALA SEKA Mala seka Do menoka Guz sevelji, Mre u elji Da se baci Nakitai! 167. KAO MED Ladna kia kako led, Slatka pika kako med! 168. SLABA OD MEDA Ide kia, beli sneg, Slaa pica nego med! 169. OPET SLABA OD MEDA Seno, slama, Sikirica, Slaba nama Jeste pica Ba od meda Slaanoga,

Vru' od leda Premraznoga! 170. KRIVA GREDA U kui joj kriva greda, Prebila mu ocu lea I matori vita rebra Zato curu meni ne da; I u kui vrela peka, Stade male seje' kveka; U bunaru sante leda, Poda mnom je mati gleda; A na kui pala svraka Da l' je svaka pica slatka? 171. ZA PETORICOM Eto pice na stolici, Moe biti petorici! 172. BES Tres, pico, tres, Uteram ti ovaj bes! 173. TALJIGA Oj devojko, da mi da Da ti budem taljiga! 174. DJEVOJCI SA SALAA Oj devojko sa salaa, Zapui m ti do vagaa!

175. SNAI SA SALAA Oj ti snao sa salaa, Zacepim ti dva vagaa! 176. OPET SNAI SA SALAA Oj ti snao Sa salaa, Zabijem ti Do vagaa! 177. SEKI IZ TURIJE Oj ti seko iz Turije, Turio ti ja ja! 178. DJEVOJCI IZ KANJIE Haj devojko iz Kanjie, Primakni se kurc blie Da ti eljen noge dizem! 179. SEKI IZ KANJIE Oj ti seko iz Kanjie, Primakni se braci blie Da ti braca noge die! 180. SNAI IZ KANJIE Oj ti snao iz Kanjie, Primakni se brati blie Da ti brata noge die! 181. SEKI IZ ILOKA Oj ti seko iz Iloka, Ne vataj se blizu momka,

Ostae ti guza mokra I piica poiroka! 182. DJEVOJCI IZ SMILJANA Haj devojko iz Smiljana, Bi li sa mnom prisnovala: Dva ujemka i dva klupka, Nek' je lake nie pupka! 183. MATERINA RESA Oj devojko, materina reso, Ne boj mi se', i kurac je meso, Kosti nije, ubosti te nee! 184.OPET MATERINA RESA O djevojko, materina reso, Da l' ne znade, nije kurac meso, No je ila, koja ti je mila! 185.REZI Haj devojko Reza, Bi l' bez kosti mesa? U kim nema kosti, Nee te ubosti! 186. URUKI I SENTOMAKI Curuki potrbuki, Sentomonaki lolezaki, 187. DJEVOJCI Oj devojko, to si tako luda, to se baci, te mi razbi muda!

188. ABA KREKNU aba kreknu, Moj zabreknu; Pile pisnu, Moj ti tisnu; Gavran gaknu, Moj gi taknu! 189. GDJE SPAVA Digni nogu visoko, Teraj kurac duboko! Oj devojko, iri pis, Kai meni di ti spis? U vajatu, na zakatu, Na svilenom jastuiu, Na sarepoj ponjavici. 190. IGRA KOLO Igra kolo iroko, Turaj kurac duboko; Igra kolo na tri oka Da je kurcu manje troka. 191. SNAA I BRATA' "Makni, snaa, guzovi!" "A ti, brato, brkovi!' 192. SNAI Mici, snao, guzovi Kao svirac brkovi!

193. IGRALA BI Igrala bi upljiki, Imam neto u piki! 194. SKOILA BI POSKOKE Skoila bih poskoke, Al' ne mogu od pike Pika mi je od oke, Jasle su joj duboke! 195. HOE DJECA Opa cupa, cupice, Hoe deca rupice! 196. OPA CUPA Opa cupa, sestro naa, Trese li se pica vaa K'o u gaa pica naa? 197. OPET OPA CUPA Opa' cupa, Pod njam rupa, I dva klina I batina. 198. MARTIN Opa cupa, moj Martin, Tesna rupa, deb'o klin! 199. SVE SE UDIM Sve se udim i krstim Kako pica ne brsti,

No stala pa guli. Poguli mi ljivice, Jebem li joj vilice! 200. ZA TKANICU Dr' Anicu za tkanicu, A Milicu za piicu! 201. U GAJU Haj, haj, te u gaj Al' u gaju same daju! 202. CAKA, DAKA Caka, caka, dae svaka I ta seka do tebeka! 203. KOPAICE Da su kurci to su kukuruzi, Sve bi ene kopaice bile! 204. KRIVOGLAVI Da su pizde to su zvezde, Svi bi ljudi krivoglavi bili. 205. KRIVOVRATI I VRTARICE Da su pike kao to su zvezde, Svi bi ljudi krivovrati bili Gledajui na nebu zvijezde; Da su kurci ka sto su krastavci, Sve bi frajle vrtarice bile, Sve radile, krastavce sadile.

206. PREPOZNAVANJE PO KORAKU Poznau je po koraku: Koja rado muti u mraku, Koja ode' titra s grudi Ona eli kurac s mudi. 207. PREPOZNAVANJE PO OKU Lako ti je seku znati Koja misli pike dati; Samo gledaj koje oko Na te gledi poiroko. 208. MOLITVA Podaj, Boe, da mi dika moe! 209. DARASI Oj Darasa, sestro naa, Ti si naa morokvaa, Moj ti kurac moroklinac. 210. DORISI Oj Dariso, sestro naa, Ti si naa morokvaa, Moj kurac moraklinac. 211. SEKA NASTA Seki Nasti Bruda rasti, Zato pica Nju golica!

212. PREMLADA "Oj ti seko, sekucala, Jesi li se jebucala?" "Kako bi se jebucala Kad jot nisam ni brucala! 213. DILIN-DIKLA "Oj djevojko, dilin-dikla, Je li tebe dlaka nikla?" "Aj, etiu, dili-di, Doi amo da vidi!" 214.DILI-DIKLA "O devojko, dlli-dikla, Je li pikii dlaka nikla" "O etiu, dili-di, Hodi, doi da vidi: Podigni mi krakove I pogledaj kako je!" 215. DIKULE "Oj djevojko, dikule, Jesu li ti niknule Po picuni dlakune?" "Jesu, bogme, niknule, I brda se maile I na tice plaile!" 216. NEKA JE PRIEKA "Oj curice malena, A u licu rumena, Bi li legla kod mene?

Ja sam gotov kad tebe!" "O, momiu, momiu, Priekaj me do ljeta Doklen budem povea; Povodi me u umu, Zavrni mi koulju, Pod njome je rupica Bez je kurcu kuica!" 217. DJEVOJCI IZ ILOKA Oj devojko, vedro nebo, Ja bi tebe vazdan jeb'o; Oj devojko iz Iloka, Uvatim te snie boka, Ti po zemlji, ja po tebi! Moja ruka, tvoja drka, Pa me vodi u umicu Di je uma gusta! 218. SEKI SA DUNAVA Oj ti seko sa Dunava, Pica ti je sva runjava! 219. UTJEHA! Bovojka je plakala to joj pizda dlakava, A druga je esila, Uzdu-nizdu mjerila: "Ne boj mi se, sestrice, Duge su ti dlaice, Mukoj ruci gladite,

Crnjen-kapi plandite, A trbuhu nadite!' 220. DJEVOJCI VLAHINJI "Oj djevojko vlahinja, Poto ti je jarina?' Cura momku govori: "Skupi su mi pramovi Po dva groa i dinar, Po to plaa i mlinar!' 221. DJEVOJCI GOLUBICI Oj devojko golubice, Okus' malo kobasice! 222. SEKI ISPOD VUKE Oj ti seko ispod Vuke, Zabijem ti od po muke! 223. SEKI U TKANICI Oj ti seko u tkanici, Moj ti kurac u jamici! to me gloda okorela, kurac mi je do kolena! 224. BIJELE GRUDI Oj devojko, bele su ti grudi, Ljuto bi te isvigar'o s mudi! 225. OPET BIJELE GRUDI Ala su ti bele grudi, Zapuim ti dupe s mudi;

Za kapom ti urina, U dupe ti kurina! 226. TO JE BIJESNA Oj devojko, to si tako besna, to si besna, kad ti nije tesna? 227. OJ TI SEKO Oj ti seko, sekucala, Pizda ti se ispucala Na tri pole, na etiri Moj ti kurac zaepiri! 228. CRVEN BAN "Oj ti brate s jabane, Bi li malo tarane?" "uti, vrae, ko ti kae!" "Meni kae crven ban, Koji jebe svaki dan!" 229. ZA KOZAMA Oj devojko Dikosava, Poi sutra za kozama! Dri kozu za roge, Ja u tebe za noge! 230. DA JE ZNALA Oj devojko Despo, Jebes li se esto? iv mi bratac talambas, Nisam nigda do danas; Da sam znala i danas

Ko je kurac budalas, Ne bi nigda ni danas! 231.BIJELA SUKNJA Koja ima suknju belu, Ova ima picu celu; Al' da joj je ovaj momak, Ostala bi kao protak. 232. U AU Idi, seko, u taj a, Namesti se k'o to zna! Neu u doi da me zna Ve u doi da mi da. 323. OKO DUDA Hajde tuda oko duda Nisi luda, to su muda! 234. NIJE JEDNA Opa cupa, pod njom rupa! Mui, vrae, ko ti kae? Nije jedna, vee dvije! 235. BIJELA I CRNA Oj devojko belog cela, Poljubim te nasred sela! A ti, jadna, crne koe, Zasto ne da koji moe? 236. SURA SUKNJA Sura suknja, modri konci

iv bio ko je pio, Jeben bio ko nosio! 237. TOCILJAJKA Dr' se, seka, za kaie Eto tociljajke! 238. SEKI PELI Seko Pelo, doi mi na prelo: Neto mi se u turu napelo, Ne bi li mi prelo odapelo! 239. OPET SEKI PELI Seka Pelo, doci mi na prelo, Neto mi se u turu napelo Doi, doi, ne bi l' s' odapelo! 240. PRED ZORU Do ponoi pod evedrom predu, Od ponoi suve ljive jedu, Pred zoru se po endeci jebu. 241. PITANJE Oj soko Segedi, Kai braci di lei? U brace je micalo ta probija pialo. 242. DOKAZ Uj, tako mi sisa tvoji, Upravo mi kurac stoji!

Ako misli da ja laem, Oe da ti ga pokarm? 243. OBEANJE Uj, tako ti sisa tvoji, Upravo mi kurac stoji! Jo u ga ja ulepati Ako e ga umekati! 244. LIJEK Ima l' onde kakva seka Da bi znala kurcu leka? Dao bi ga malo trti Jer se bojim nagle smrti. 245. SEKI Alov, seka, na zavezak -Na moj kurac na zarezak! 246. PRAVI LIJEK Oj ti seko, daj mi leka, Iz piice malo mleka Da napojim moga kuru, Da nainim malog uru, ura ce Stojana, Stojan e Jakova, Jakov e svakoga. 247. KRIVA DLAKA Ao, seko, tanka, laka, Upala ti kriva dlaka

Deder braca da te haka Da s' ispravi kriva dlaka. 248. DOBAR LOVAC Oj ti sejo iz Maova, Ljidulja ti od uzlova, Zasedo ti kod guzova Da ubijem zeca! 249. ZVONCE Oj ti seko, seketua, Na pici ti klepetua, Na trbuhu zvonce Zvonce kuca, pica puca Od nesretnog kurca! 250. BIJELE NOGE Hej, haj, Boe daj: Bele noge debele I pomalo krive Na ramenu bile! 251. BIJELE NONE Oj devojko karakit, O emu si nala gae? Gae nala na koari, A koilju u vajatu, Bele none na mom vratu! 252. OJ TI SEKO Oj ti svko, mala seka, Podaj picu nek' se eka,

A kad bude baba stara, Onda podaj nek' se para! 253. REKLA, PA ODREKLA Oj devojko sekenda, to si rekla pa ne da! 254. DJEVOJCI IZ TITARA Oj devojko iz titara, Podaj licu nek' se para: Idu topli dani, Oe da s' ukvari! 255. KIA IDE Kia ide, trava raste, Krava pase, ena muze, Kupi loj, mae moj. 256 SAVJET Ta uje li, mila sejo, Izmuzder mi kurcu mleko, Pa u picu sebi turi Da ti crven kec ne curi! 257. BRACI uti, braca, ti ne lai, Ve sapunom kurac mai, Ne bi l' lake on upao 258. DA BI GA LJUBA LJUBILA Gospodine i gospodski sine,

Ako oe da te ljuba ljubi, Pogladi je po guzici s mudi! 259. SELEN SEKA Selen seka selen brala, Pod selenom braci dala; Pod svlenom pare beza, Pa da vids kako zeza. 260. GOST Svaka tica lepo poje Ali kos! Ali kos! I domain dobro jebe Ali gost! Ali gost! 261. PRIJEDLOG Oj snaice mila, ajde Da od tebe pravim gajde, Da ti pisak moj sateram Samo dok se naveeram! 262. DARELJIVOST Jedna seka tebe zvala, Tebe zvala, tebi dala; Jos ti jedno u dep dala, A ti si joj rek'o vala. 263. OPREZNOST Smatrajui na piicu Kakvu ima kominicu, Moram, brate, u po noi Otvoriti dobro oi;

Da kakogod pored rupe Ne pogodim bati u dupe. 264. ZA DUKAT Pari vatru, jebi Katu! Ne da Kata bez dukata Ja u Kati dukat dati, Pak e onda ti jebati! 265. OPET ZA DUKAT Piri vatru, jebi Katu! Ne da Kata bez dukata; Ja u Kati dukat dati, Pa u Katu pojebati! Podaj gro, jebi jo, Podaj dva, pa u ja, Podaj tri, pa e ti! 266. VALJA VOLA Oj devojko preko kola, Usala ti jedna pola, Ona druga valja vola! Ja ne dado moga vola, Nego dado dva noia Da ju jebem do Boia, Od velikog pa do malog. I da znade njena strina Kaka ju je pia vina, Ona bi mi dukat dala, Pak se ne bi pokajala, A kamoli to bi ja Da joj pica bolje sja.

267. TA BI DALA ZA JUNAKA Dala bi, dala Dva konja vrana Da ne spavam sama, I treega kulata Za junaka kurata! 2b8. CIJENA MOMKA I DJEVOJKE Dala bi, dala i dva konja vrana, I alata, mulata, Za momia kurata; I kobilu lisuu Za devojku picuu. 269. SVAK NA SVOJ NAIN Ja se udim ta mi bi Da izjeba noas tri! Jeb'o ja, jeb'o ti, Jebaemo makar svi; Ti si jai klin metuti, Al' ja malim, pa zaglavim! 270. PITANJE I ODGOVOR "Ej baa pobaa, ta se mie u gaa?" "Neto malo crveno K'o god prase peeno!" 271. NE GLEDAJ ME Ne gledaj me gola, bosa, Imam kurac od tri nosa.

272. PORUKA Ne gledaj me okorela Kura mi je do kolena; Ne glodaj me gola, bosa Kura mi od tri nosa! Gdi je uje, poruuje, A gdi stie, noge die. Seja kura prstom tura, Snaa Cava nadeava. Pravo samo, dri se! 273. NEVOLJA Uh, alosna, koliki je Crven kurac u tog Mije! alosnica njemu dati Morala bi s' sva usrati! 274. DRUGI Moja drugo, to je nita Da vi' kakvog ima Pita: Kurekanju sobom vue, Al' da ti ga jo zavue! 275. KAKO KO MOE Svaka svoju trese, A ja moga drmusam Da ga digod strpusam. 276. NI JAHATI NI HODITI ir devojci na guzici, A naboj na nogu:

Niti moe konja jahati Ni pjeke hodnti. 277. DIGNI NOGU Digni nogu, Pusti vodu! 278. KROZ KAMI i, pi na kai Da bi gled'o kroz kami! 279. AJKA "ini, pini, Ajko!" "Ne mogu te, majko: etvorica gledaju, Piati mi ne daju!" 280. SEKI PREKO PUTA Oj ti seko preko puta, Tako m' tvoji beli skuta, Skute svuci, pa zatuci! Ti na travi, ja zaglavi, Ti na zemlji, ja na tebi, Moj u tebi, blago tebi! 281. DOMISLILA SE Zloprelja se jadu domislila: Zadnjs skute sprijed obrnula. 282. NEMA NI KOULJE Krst ti kurvin, ni koilje nema! I ta rita, to je na tebeka,

Rita bila, pa se poderala! Zar ti neu opsovati sveu Sama si me u plevaru zvala! 283. BIJELI SKUTI Oj devojko, duo moja, Kakvi su ti beli skuti I po njima prisani? Jazuk to su piriani Kad su skuti popiani! 284. I GORE E Skoi, kolo, dupe golo, Kako radi, i gore e! 285. KOZARI Kozariu, kokiu, Napni dupe, doi u Jebau, platiu: Dau gro, Ou jo! 286. BOA I URICA Job'o Boa Buricu Kroz plot u guzicu, A Burica Bou Vi' kue u glo'u. 287. NADMUDRIVANJE Nemoj sa mnom poinjati, Nee na kraj isterati! Jo je jedan taki bio,

Iz dupeta erbet pio, I ti se pouri, Nos u dupe turi! 288. MADAR PITA I NJEGOVA ENA uti, more, ne zna nita, Posrae se Madar Pita! I njegova ena oe Da te vodi u to voe, Da te tamo svog usere, Ali da te ne opere! 289.OVA SEKA Ova seka do meneka Posrala se kraj tebeka, A ti sede pa izede! 290. DED GOVORI Ded, govori, nemoj stati, Jer u tebe ja posrati, A i toga do tebe, Nek' ga arov pojebe! 291. CRNE OI U tebe su crne oi, Iz dupeta mog natoi, P' onda sedi pa poloi Deder na to ti doskoi! 292. MALA USTA U pice su mala usta, A u mene kura pusta,

Zapuiu pici usta, Al' e guza ostat' pusta, Tu e, more, metnut' usta Guza dirnu, nos ti svirnu, Guza prdi pa te srdi, A ti uti pa se ljuti. 293. KOJI AU NE POPIJE Tri devojke putom idu; Jedna prde, druga ree: "Kome to, Kome to?" "Koji au ne popije, Tome to, Tome to! 294. TA BI ERO DAO Ero pjeva preko Bosne slavne: "Koja bi mi bez prdea dala, Dao bi jaj do dva konja vrana, Oba vrana i natovarena!" 295. KOLOVOA Popisan kolo vodi, A posran za njim hodi. 296. KOLOVOI Tijo, tijo, kolovoa, Tijo, tijo, zaletio, Za oblake zaletio; Kad se natrag povratio, U dupe mi ulezio!

297. OPET KOLOVOI Kolovoa, vito pero, Poljubi mi kurcu elo! 298. NIJE TAKO Nije tako, ve ovako: Meni gunjac, tebi kurac! 299. AST Da li mi je pike i moraa, Da poastim popa i kovaa Popu sirac, a kovau kurac! 300. RUGA Evo jedne, evo druga, Jebem mater ko se ruga! Ko se ruga, poseru ga! 301. POPOVA NEVOLJA Suva vinja odseena, O njoj pica obeena; Pop se mai da domai Pica re, pop se tre. 302. MODA Majka Todu podigla na modu Zadela joj u dupe ornodlu. 303. SEKA STANA Seke Stane Olinjane

Puna pika Ureznika! 304. LEPOJ SAVKI Ba kao avke, Lepe Savke Puna pika Jest sirdika! 305. ANKA BIKIANKA Kurac stoji, Al' ne boji Njega s' Anka Bikianka; Pika vreba Njeg' iz vune, Da g' ukeba I progune! 306. VEMA IZ SREMA Dola Vema ak iz Srema K nami amo Da imamo Jebaicu, Igraicu! 307. SNAA VEMA Zora sviti, Jot na kiti Slatko drema Snaa Vema.

308. SEKA EVA Seka Eva esto zeva Na vr' kite Braca Mite. 309. BA NA TEME U picau Mom kitau Ba na teme Palo sjeme! 310. NE MAAJ SE Ne maaj se, Ne pipaj se, Ve mi plati, Pa zaklati, Pak mi kuni Za sapuni! 311. KUPOVALA KUPUS Ha, ha, nek' se zna Kad je Mara kumovala I kupusa kupovala Dala picu za glavicu! 312. DJEVOJKA IZ PALANKE Haj, devojka iz Palanke Dala piku za opanke Opanci se prodrijee, Kurac i piku pojebae!

313. KMETOVICA Drka kuru na uzuru Knezu svome Debelome I panduru U majuru Kmetovica Golopica! 314. KOVA I KOVAICA Kova kuje, kovaica prede, U kovaa gola muda glede. 315. BRATAC GLIA Pelu ia Bratac Glia, Zadeo bricu Njoj u picu! 316. BRACA IVA Braci Ivi Kita ivi, Janu svue, Pupak tue; Kad ju drka, Stoj' ga hrka. 317. KOIJA TUNA Koi Tuna Iz Pouna Prostre ebe

Da pojebe Gospojicu Udovicu. 318. TRN Ljotinici Trn u pici Kalfe Pite, Koga ite; Gledi Ljota Iza plota. 319. OBAN STEJA piku gladi, kurac vadi oban Steja, Te zapleja Krmarici Madarici! 320. BRACI ACI Mili Aco, Ti se, braco, Razuzuri, Pak joj turi Sred u rupe, Ne u dupe! 321. NA ARARU Na araru Jebao Saru Opanara

Iz Stapara Sin Danilo; To je bilo Kad je prd'la Ba od svrdla Njegovoga Debeloga! 322. ERA Jebao Era Iz Kiskera Bledu Katu U ajatu! 323. ABRONOA IZ DIVOA Puca klupa Gdi zalupa abronoa Iz Divoa Beraici Mlaanici! 324. DIJETE Zazvonie zvona u Banatu, Budla su iz Banata Blau: "Ustaj, Blae, panduri te trae!" "Kog' me avla ti panduri trae" "Za' devojci dijete naini?" "Miite se, lije moje d'jete! Me'te d'jete u svilne salvete, Pa ga nos'te u grad me' kadete, Nek' poznaje tata svoje d'jete

Herde gata, ko j' etetu tata? Teremtete, ije j' ovo d'jete!" 325. SAMA JE KRIVA Povikae oko rita ivte: "Dajte amac, udavi se Soka!" -"Kriv joj nisam, turi joj nisam, Noge prala, upala joj glava!' 326. UJA Uju, uju,uju, Pogledaj-der uju: Zabravlja on kujnu Kad jebana ujnu! 327. I U STARCA I u starca Kao u jarca Rep se kruti Tusta puti, Bubri zila eni mila, Prem ne esto, Ali vrsto. 328. STARAC I BABA Meseina Ba kao dan, Lei baba Ba kao panj; Otud ide

Starac vuk: Zabi babi Ba kao tuk. 329. OPET STARAC I BABA Sitna kavga rominja, Starac babu kominja U livadi na kladi, Teko starcu na babi! 330. STARI IKA Vida smenog Stari ika Kono-mesnog Iz ibrika Devojakog Pije mleka Prepianog Njem' sad leka. 331. SIROTINJI Sirotinjo, jebu li ti majku! Priekaj me lo ureva dana, Dok se gora preodjene listom, Crna zemlja travom i cvijetom! 335. GOSPODARI I PROSTACI Gospodari, Poglavari, Svaku zgebu Deru, jebu; A prostaci,

Svi junaci, Snae jedre Kod evedre. 333. U TOPOLI U Topoli Kurci goli, U Kisau Kapi svlau, Preko Save Ne tek s glave, Ve i sije Kad se brije! 334. AJKAI Svi ajkai Zli akai Redom pice Kao smokvice Ponadenu Da ne venu! 335. VRBAANI Vrbaani Jes' izbrani, Tek jebai, Ne orai! 336. DJEVE IZ MIKOLCA U Misnolcu Sve na kolcu Nataknute

Deve ute Zar su bile Te su gnjile?' 337. U CERVENKI U Cervanki O evensi Od vabova Pojebane Od crvova I posrane pike klatu Na korlatu! 338. PRIPJEVI SELIMA Kad se popnem na Povlen plapinu Pa pogledam niz Posavlje ravno, Nema sela u kom mana nema Ni andije za kim ker ne ide...' Kalinicu ene neoprane: Sedam kua, devet bunareva, A kroza nji Garevica tee, I jo su im ene neoprane; C Grabovcu eca bez otaca, Ljubinicu pika bez novaca, Batalage na mei rsuzi', Pokradoe i tamo i amo, A Dobrinje i Gornje i Donje, Lepom ti ste kurcu na udarcu, Kad go doem, ne veeram s mirom! Sedam kua jednu kozu muze, Jos se vale da se dobro rane:

Da im nije mloge gostinice, Od sira bi uprije zidali, Na suruci vodenice b' mljele!... U tebi su lijepe djevojke: Duge su im kose do uiju, Pune su im gnjida i uiju! 339. NA IZVORU Mlado mome gorom jezdijae, edno vode, a eljno devojke, Konja gani, ovako govori: "Dur, konjicu, moj sokole sivi, Nanesi me na izvoru ladnu, e devojke na izvor dolaze!" Konj ga nosi, na vodu donese, Kad na vodu lijepa djevojka. Mome nagna konja da napoji, Stade ljubit' lijepu djevojku Da na konju ne bjee bisaga, Upade mu glava do ulara. 340. MOME I MOMA Sadih jelu na planinu, Navratih joj zubor-vodu; Poslah momu da je uva, Ja mljah, uvae je; Momu sanak boravio, Poslah mome da je budi, Ja mljah budie je; Podie joj jednu nogu, Ja mljah kapat' hoe; Podie joj drugu nogu,

Ja mljah srat' hoe; Potrlja je po trbuhu, Ja mljah valjat' hoe; Podie joj koiljicu, Ja mljah barjak vije; Odrijei gaerine, Ja mljah sijat' hoe; Kad izvadi motovilo, Ja mljah snovat' hoe. 341. STAR I MLAD Mljeli mlini mlinarevi, uvala ga ker njegova. Tuder proe star na konja: "Boja pomo, mlinarice, Mogu li ti mlini mljeti? Mogu l' stupe sukao tui?' Odgovara djevojica: "Ajd' otole, star na konja, Za te jaza presudila, A za mlivo kola stala!' Al' evo ti mlad delije: "Boja pomo, djevojice, Mogu li ti mlini mleti? Mogu l' stupe sukno tui?' Odgavara djevojica: "Mogu moji mlini mljeti, Za te dosta vode u jazu!" Navranu se eljno mome, Nagna konja da napoji: Tu stupe, tu mlini, Tu voda, tu klini,

Tu gorje, tu dolje, Tu jadi, tu bole, Tu je banja bila, Tu je ba, tu je ba, Tu je banja bila! 342. BABA, UDOVICA, PUTENICA I DJEVOJICA Posio sam gra' i kupus, Gra' po vrhu, kupus po dnu, Dili li, dipli li! Navadi se stara baba Kupus brati, gra zobati, Dili li, dipli li! Poe[ka]k je, doekak je, Priuvak je, uuvak je, Uuvak je, udarik je, I odlazi tamo dole Jauui i plaui, Dili li, dipli li! Ja posijak gra' i kupus, Gra' po vrhu, kupus po dnu, Dili li, dipli li! Navadi se udovica Kupus brati, gra' zobati, Dili li, dipli li! Poekak je, doekak je, Priuvak je, uuvak je, Uuvak je, uvjedok je, Ona ode tamo dolje Odajui obzirui, Dili li, dipli li!

Ja posijak gra' i kupus, Gra' po vrhu, kupus po dnu, Dili li, dipli li! Navadi se pustenica Kupus brati, gra' zobati, Dili li, dipli li! Poekak je, doekak je, Priuvak je, uuvak je, Uuvak je, poljubik je, Ona ode tamo dolje Pjevajui i smijui, Dili li, dipli li! Ja posijak gra' i kupus, Gra po vrlju, nupus po dnu, Dili li, dipli li! Navadi se devojica Kupus brati, gra' zobati, Dili li, dip.li li! Poekak je, doekak je, Priuvak je, uuvak je, Uuvak' je, ugriznuk je, Masih joj se nie pupka, eno bjee dinja pukla Stoji dinja pleska, plika, A ja velju: "Neka, neka!" Dili li, dipli li! 343. UHVAENA Ja posijah bob i dinje, Navrani se djevojica Dinje brati, bob zobati. Ja je ekah jednu veer,

Ja je ekah i doekah, Stavih ruku u njedarca, U njedarca dva krastavca, Nit' su zrela ni prezrela, No najljepa za grizenja. Stavih ruku malo nie, Malo nie, nie pupka, Ispod pupka dinja vukla, A iz dinje voda tee, Nagnah konja te napojih I jedva se nje odvojih. 344. AIKOVANJE Aikovah tri godine dana, Nit' imado fajde ni zijana, Nit' ja vieh mojoj dragoj lice, Ve tri puta u tri godinice. Jodnom odoh dragoj pod pendere, Al' mi draga s majkom veerae; Drugom odoh dragoj pod pendere, Al' mi draga lice umivae; Treom odoh dragoj pod pendere, Al' mi draga postelju storae. Kad ja vieh gdje e sama lei, Ja ne mogoh srcu odoljeti Kako jeknuh, vas lardak podzveknu, Kako zuknuh, taht od dama puknu, Al' govori moja ljepotica: "Id' odatle, jedan muhanate! Da ti vrtis late crne oi, Oi crne ispod obrvica, B'jelo lice ispod trepavica,

I podvaljak pod bijelim grlom U njedrlma dva b'jela goluba, I pod njima crna gara raste, I u njojzi sadrvan vodica Sve mladice pofata proznica!" 345. MARE I PETAR ONA Igra horo na breg mora, U horo je Mare moma. Otud doe Petar ona, Predade joj pelavora. Poe Mare s plaem doma, Susrete je brate Toma: "to je tebe, Mare moma?" "Kako to je, brate Toma Igrah horo na breg mora, Otud doe Petar ona, Predade mi palavora" "Haj, ne boj se, Mare moma, No hajdemo bregu mora!" Evo do'e bregu mora, Tu naoe Petra onu. Tomo onu zovijae, Na sablje se udarie; Toma onu izgubio, Okide mu palavera, I nosi ga Tomo dama, Pa ga mee vie odra, Vie odra Mare mome: Kad lijega, da zijega, Kad se die, da uzdie.

346. KAD SVEDU MOMKA I DJEVOJKU (U DALMACIJI I U BOSNI) Dobar vee, moj brajane, Eto tebe vjerna ljuba Okreni je, moj brajane, Prevrni je, moj brajave, Dva-tri puta do zore Da te braa ne kore! Pred tobom je crna gora, U gori je medvedica, Crnu kiku nadvjesila; Ti potrgni bojno kopje, Pa udari meedicu Pod vilicu u resicu! Vati joj se, moj brajane, Vati joj se u njedarca, Tu e nai dva krastavca; Vati joj se nie pupka, Tu e nai - dinja pukla! 347. POP I POPADIJA Kakva j' kavga u popovu dvoru Al' je radost al' velika alost? Nit' je radost nit' velika alost, Nego popo svoju posu kara: "Kai, poso, kome jesi dala?" "Dala jesam jednim butigaru, Dao mi je groe i dukate S groi jesam tebe akonila, A s dukati tebe zapopila!" "Podaj, posa, kome tebi drago,

Ne bi li me protom uinila, Ne bi li se protinica zvala!' 348. OPET POP I POPADIJA Ali grmi, al' se zemlja trese, Al' udara mare u bregove, Ali vjetar sa senicom mlati Al' pucaju na Skadar lubarde? Niti grmi, nit' se zemlja trese, Ni udara more u bregave, Niti vjetar sa senicom mlati Nit' pucaju na Skadar lubarde, No se popo s popadijom kara: "Kazuj, pose, kome si je dala; Kazuj, pose, to ti dae mita?" -"Suvie mi svile i kadife, I suvie groa i dukata Ja sam svilu na te pokrojila, S groima sam tebe akonila, S dukatima tebe zapopila!" "Ljubi, pose, koga si ljubila, Ne bi li me protom uinila!" 349. BULE I VUK IZ GORICE Podigle se bule na kopanje, Ponijele pitu i pogau I bavicu museleza vina, Slatko pile, pak su i pospale. Privue se iz gorice Vue, Svakoj buli po dvaput zatue. Kad se bule od sna razabrale, Al' govori begovica mlada:

"Aj, kadune, moje drugarice, I prije smo museleza pile, Al' nam lisu mokre gae bile! Da vadimo iz bavice dugu, Da mjerimo nase crne pice!' One vade dugu iz kablice Svakoj buli pica od dve duge, Begovici od tri do etiri! 350. DIOBA etale su tri kadune Uz polje, niz polje: Jedno mi je popadija Popova, popova, A drugo je kneginjica Kneeva, kneeva, A trea je starjeine Od sela, od sela. Kurac poljem nalazile Veselo, veselo, Stadoe ga dijeliti Natroje, natroje: Prvoj dae oglavinu Od njega, od njega; Druga uze srednji komad Pogolem, potolem; Treoj dae sav okrajak S esama, s esama Nek' se znade starjeinstvo Starijem, starijem!

351. OPET DIOBA etale se mlade mome Uz polje, niz polje; Jedno mi je popadija popova, A drugo je knjeginjica kneeva, A tree je udovica udova. Kada do'e nasred polja iroka, Tu mi na'se crna kura golema, Pa ga stae dijeliti natroje: Popadija lopova, Ona uze ovrsinu od njega Kneginjica, kneeva, Ona uze sredinicu od njega. Nego veli udovica udova: "Ja sam jadna, takve sree od svega, Ja u uzet' podninicu s mudima!" 352. CRLJEN-KAPETAN I GOLOGLAV KADIJA Mene posla Sijeriu bego Na caglina konja golemoga, I dade mi etiri oldina Da mu kave i duvana kupim. Ja se cagu na ramena turih, On me nosi tamo i ovamo. Na dobro me mjesto nanosio, Na dvorove na Pasiguzove. Tu su mene doekali divno I dae mi dosta uinati Suha ljeba bez crvena vina, Na jade im dola ova zima, I bula im rodila kopile, Na Bajram im kua izgorjela!

A ja ti se naijedih ljuto, Caginu se na ramena turih, On me nosi tamo i ovamo. Na bolje me mjesto nanosio, Na damiju Kurta Begovia. Ja se naoh razgovarat' s njime A koja je bolest najgorija: Al' je gora kuga al' evojka. On ovako mene govorae: "Od kuge je gorija evojka -Kad mi nije u nedrima ruka, Ra[na] mi je na rebrima grdna." To zaule bosanske djevojke, Naotrie nokte na nadake A digoe noge na oake; To zaule bosanske djevojke, Pa na upu te se ok[upi]e, A pred njima Aimo[va] [M]anda'. Ona pjeva iz grla' bijela, Olreglau svoju pripi[je]va: "Opreglino, dugo jadna bila, Dimna ti je pod tabu livada, Na livadu udrila dubrava, U dubravi soba ugrijana, U nju sjedi Crvljen-kaletane! Otud ide gologlav kadija I ovako bjee govorio: ,Boja pomo, Crvljen-kapetine!' Kapetan mu pomo privatio, Ma mu veli gologlav kadija: uje li me, Crvljen-kapetane, Pomak' mi se sobe ugrijane!'

No mu veli Crvljen-kapetane: ,Ajd', kadija, nemoj jesti govna, Nee sobi ugrijanoj doi!' Kadija se napuio ljuto, I dovati pero buzdovana, Evo Crvljen-kaletana gaa, Na zlo ga je mjesto udario, U jeziak pod vilicu gornju. Pade mrtav Crvljen-kapetane; On uljee sobi ugrijanoj I od njega bruku papravio. I to bilo kada se inilo. 353. NAJGORA BOLEST Opravi me Sijeriu bego I dade mi etiri dinara Da mu kupim kave i duvana. Ja uzjahah na etiri mora, Cagin s' jae ka' bijela vila, Nit' je vila niti ga j' rodila, No kobila otsjeena repa. Otolen me cago zanosae Na dvorove Pasiguzovia Tu mi dae dosta uinati Ovsenice i crna betija, Na crno mu dola ova zima, Na Bajram mu kua izgorjela, A bula mu rodila kopile! Otole me cagin zanosae Na dvorove Memeda Alije -On klanjase, guske uzbijae. Otale me akin zanosae

Na damiju Karaoz-begovu, Tu mi dae gusle javorove, A gudalo od jadikovine, Tu ja reko dvije-tri rijei: "Koja bolest od koje najgora Jal' od kuge ja li od djevojke? Od kuge me boli grozna glava, Za djevojkom i srce i glava; Kad mi nije ruke u njedrima, Ka' da mi je ranana rebrima!' To zauti jeleke djevojke, Nanoktie nokte na barjake, A digoe noge na nadzake, A spustie ruke na epenke. Tu ja kupi kave i duvana, Otle odo dvoru Sijeria. 354. MANDINI DAROVI Poleela vita golubova Od Kujave svrh' Bjelopavlia, Lete tice niz Bjelopavlie, Doleeli selu Martin'cima, Na bijele dvore Radovia, Tu su vile te su popadale. Ono nije kita golubova, No su ono kieni svatovi Lopatica u ausevia. Gospocku im sofru postavie, A poto se svati nagruhae, Stadoe se darivati darom. to je Manda za godinu srala, Kumu Zeku u darove dava.

A djeveru Lapati epanu, Njemu dae neopranu danku Pas im jeba i oca i majku: Kad je dape, to je ne oprae! A dadoe Jovicu Cukanu, Njemu dae toke od uzica Naserem ga s nosa do guzica! A drugome fesa po tunosa, Te mu vise govna ispod nosa. A treemu gae od bauka, Kroz njih su mu proptanula muda, Crne mu se kao upca crna. Pa s' otalen svati podigoe; Od bijele Radovia kule Do bijele Sekulia kule Posra im se sedam-osam puta, A popisa i petnaest puta. A kad na brod kod Glavice bili, A izide Popoviu Jovo, Iznee im gospocku doravicu Djevojka ga darivala divno: E mu dade srmajli' maramu im otire piku i guzicu Da otire ispod nosa brke. Kad dooe la brod Bokovia, Da zovu, dozvat' ne mogahu, Ako, brate, na nevolju bili, Puku pali lijepa djevojka, Puka zveknu, a kurilo jeknu, To zauo Serdarevi Ramo, On iznese gospocku zdravicu, Svatovima bio besjedio:

"O, za Boga, kieni svatovi, Ko su svati, ija li djevojka?' Oni kau i pravo ne kau: "Sinovica popa Milovana!" A Ramo je rije besjedio: "A on, bogme, sinovice nema, No nako je dijete Jakove!" Kad ga vie lijepa djevojka, Zafali mu i dva i tri puta, A prde' mu i etiri puta: "No oprosti, Serdarevi Rama, Ovo mi se teke namjerilo, A ope' u bolje, ako Bog da!" Pa se otolen bjehu podignuli, A odoe poljem irokijem. Doklen svati na Kujavu bili, Kad ih vie Jociu Barecu, On zdravicu te im iznosio. Kad ga vie lijepa devojka, I njega je darivala darom Njemu dade luku izpod pizde I na luku velju vodenicu Da uzima ujam na guzicu. A kad dvoru doli bijelomu, I Corana na konja turili, Ba Corana Kara-Begovia, A i njega dariva djevojka Njemu dade od zlata jabuku, Koja je skoro salivana U duduku Dolanina Mica Od cimine i od kupusine.

355. MALA MOMA uva ovce tri godine, Zaborav' se oeniti. Imam strica domiljana I strikacu dvoiljau, Mene momu isprosie, Klofter dugu i iroku, Ba devojku ninaricu. Ne moe joj pojas biti Nego uze sa vraja; Ne moe joj prsten biti Nego guva oraica; Ne moe joj arape biti Nego stare vreetlne; Ne moe joj cijel' biti Nego stare kouline; Ne moe joj kapa biti Nego stara konjiina; Ne moe joj koilja biti Neg' ponjava od devet poli; Ne moe joj rita biti Neg' ponjava od tri pole. Sakrivae kola od olova, Uprepnue sto volova Da povezu mladu momu. Prvi voli pomrkuju, Pod njam kola podkripuju: "Ajs, malonja, ajs, crvonja!" Kad pooe na venanje Navalilo devojici Malo orati i pisati Tri mekote zagnojila

I etvrtu prignojila. Kad odoe pred dvorove, Troja vrata ustavie Dok devojku uvedoe; Tri klupice naredie Dok devojku posadie; Oku masti izmazae Dok devojku namazae, Tri grebena rastrgae Dok devajku raspravie. Al' joj ide svekrvica; "ta emo ti za veeru?" "Laka mi ti veerica Devet peki prosenica, I dva jarad prcevita, I dva purana brbotljiva, I dve guoke ometae, Za napitak kabli vina!" Kad svedoe mladie, Al' povika mladoenja: "Oj, Boga vam, svi svatovi, Koji sleme, koji gredu, Da diemo momi noge' Momi noge ne digoe, Dva devera i ubie. 356. MILJA MATERINA Ovce pasla Milja materina, Za njom majka uinu prinaa: Sedam oka goveine mesa, Prinosila devet ovsenica, I dvanaest oka mlaenica

I est oka sira prdenjaka. Onda veli Milja materina: "Jao, majko, lagane uine, Kako u ti ii za ovcama!" Razljuti se, pa askaka dvoru, Sve izjede to kod dvora nae, Sama ljeba dvanaest vuruna, I jo do dva vola bikovita, I jo do dva ovna skuljevita, I dva mlada jarca prcevita, I izjede punu bau luka, I jo jadna sve od gladi muka, I polila est akova vina, I etiri eene rakije, I papila tri kabline mee I jo jadna sve kuka od ee! Onda joj' je majka besjedila: "eri moja, teke ti si rane, Kogo cuje uzeti te nee!" Skoi Milja kako lastavica, Kucka prde kako magarica, Ljuto Milji pisati pritui, A kad pihnu, pas joj jeb'o majku, Ode voda preko svega polja I obori devet vodenica I dvanaest stupa valjarica; Vrag nanese trideset svatova, Te na konjma jedva preplivae; Kad se posra, da joj jebem majku, Tri je njive ona nagnojila, Jedva svati na konjma preja'se I konji se mlogi zagllbie.

357. HARANZADE Djevojka je platno bijelila Na Sitnici na vodi stunepoj. Teke krpa da s' osui bila, Tud naleze mome Haranzada, Te djevojci krpu pogazio. Ona plae i kune ga ljuto: "Da Bog da ti ljeto ne rodilo!" A mome joj rije besjedilo, A za brk se rukom uvajdilo: "Ovako mi esto ito bilo, Ne mogla mu naudit' godina!" Al' djevojka via Haranzada, Pak se rukom za dojke vatila I mometu rije bijedila: "Ovaka ti krupa udarila, Te sve tvoje ito polomila, Ne mogla mu pomoi estina!" Tade mome bvejedi djevojci, A rukom se ponie vatio: "Ovake mi klaoutine bile, Ne mogla im krupa nauditi!" Al' djevojka via Haranzada, Ponie se rukom uvatila, A mometu tijo besjedila: "Ovake ti s' avke navadile, Cijelo ti klasje prodirale!" To rekoe, pak se potrpae. 358. KOKAN-ELEBIJA U z'o as se Kokan pogodio, U zle dane, u godine gladne,

Za dva groa i akire sukna Da on slui sedam gazdarica I da uva iljadu ovaca. Kolo kupi gazdarica Mara, Kolo kupi vas dan u subotu, A da igra vas dan u neelju Da domami Kokan' od ovaca. Kad ujutru osvanu nedjelja, Al' eto ti Kokan' od ovaca, Za njim kasa devetero pasa, Zavrg'o se drenovom batinom, O batini jandik od magarca I u njemu dva peena jarca, Propao mu perin kroz kalpaka, Za perinom do dva grma trnja, Za svakijem naviljak sijena, Propali mu prsti kroz opanke I obadva guza kroz akire, Ispalo mu mae kroz ramae Samo mu je mae od tri oke, kurac mu se do koljena kree, Od koljena ba nimalo nee! Kako doe, u kolo se vata Ba do svoje gazdarice Mare I jo do nje dvije drugarice. Jedna veli: "Da mu gae damo!" Druga veli: "Nemoj, da glodamo!" Onda veli gazdarica Mara: "Boga, tebe, Kokan-elebija, Ja sam tebi vrutuk ostavila Tamo dolje nie kukuruza Kajgana je od ezdeset jaja

I pogaa od trideset oka Srkni, kusni dok ti ruak doe!" I otide Kokane obane, Srknu, kusnu dok mu ruak doe. Opet doe, u kolo se vata Ba do svoje gazdarice Mare, Ispalo mu mae kroz ramae, Kurina se do koljena kree, Od koljena ba nimalo nee. Onda veli gazdarica Mara: "Boga tebi, Kakan-elebija, Idem sjutra jadna na kovae Da sakujem oklope na piku, Pa mi nita uiniti nee!" Onda veli Kakan-elebija: "A da uje, gazdarice Maro, Idem i ja sjutra u planinu Da pomuzem iljadu ovaca, I namuzem dvadest abrenica I popijem uz kurevo zdravlje Razbiu ti okove na piki!' I tu Kokan poe se eniti, Pa isprosi do dvije djevojke, Isprosio Maru i Smiljanu, Pa povede Maru na samaru, A Smiljanu na golu rianu, Onda veli Mara sa samara: "Oj, Boga ti, da moj mili kume, Izdigni mi dupe iz samara Da potprdnem rodu na poodu, Staru babu u bijelu bradu, Mojoj majci u sirnu abricu,

Milu bracu u kupusnu kacu, Jer su mene snaje potvorile Da sam im se u bunar posrala! N'jesam, kume, ivota mi moga, Ve se posra ja vie bunara Svraka doe, kljuni, kume, govno, Do'te prase, uni, kume, govno, Doe pseto, lapi, kume, govno, Pola ga se u bunar prevali!" A kad prde i poprde Mara, Iskoie ptice iz samara, Svaka ptica svata udarila, A krstina kuma po prsima. Onda veli Kokan-elebija; "Al' si, jadna Maro, ostarila, Izbrojila dane i godine!" Onda veli Mara na samaru: "O, Boga ti, Kokan-elebija, Kako sam ti jadna ostarila Sedamdeset i sedam godina, Eto meni, bogme, vie nema! Ako li ti meni ne vjeruje, Ti upitaj Smiljane djevojke, Koja mi je bila na babina; Ako li mi, ne vjeruje, vojlo, Izjedi mi iz guzice govno!" 359. BABA TODORINA Poranila baba Todira Me' obane da vune poprosi. Namera je bee namerila Na nekakva Zvekana obana.

Kad je Zvekan babu opazio, On je na nju vake napujkao. Al' se maa baba me' guzane Pa otkida brabonjak od guza, Te udara kuju Zvekanovu, Kako je je lako udarila, Nije kuja ni repam vinula. Ljuto kune Zvekane obane: "Bog t' ubio, baba Todira, Gdi mi ubi kuku od tenaca!" Al' besedi baba Todorina: "Mol' se Boga, Zvekane obane, to sam sino baru pregazila Te su meni odmekli brabonjci, A i sam se ne bi nanosio glave!' 360. MUSKET KAPETAN I UDBINSKI DIZDAR Pa izvode na nove tavane, Obratio joj navie tabane, A ode je u dut razdvajati, I ugna joj kline u pukline Kad rastavi, nigda ne sastavi! DODATAK LUKIJAN MUICKI 361. LEPO DRUTVO Sastalo se lepo drutvo da se razgovara, Mladi momci i devojke kojim' nema para kurac, kura, kurekanja i malo kurence, pika, pizda, pizdurina i dve male pice, Debeli kum hrani kurac, pizdurina kuma,

Dva devera dva kicosa, pica i kitica, Oni sede za astalom, pak provode alu, 362. RADA TURSKI ROB "More, Rade, kako ti je?" Pita neko turskog roba, Odgovara; "Dobro mi je Do dananjeg jote doba, Jot pri zore prvim svjetu Staknem oganj a razarim, Da ehaji Mehemetu Ba iz Moke kavu varim. Posle kave na koljeni Dam mu ibuk s ilibarom, Okom, rukom mane l' meni, Agam svim i tefderdarom. Potom rukam prekrtenim Na ehaju gledajui, Vratom, kimom savijenom, Stojim ukaz ekajui. ,Var djot, Rade!' kad mi rekne, Odma mu se ja navrnem, Kleknem, za mnom i on klekne, epa me da ne posrnem. ot umaten kad izdere, Pekir, ibrik, legen pruim Da s' obrie kad s' opere etir' pare ja zasluim. A da ropstvo men' zasladim, Jad me roba ne satare, Kadunu ja prvu gradim, I po etir' dobijem pare.

Zazove l' me druga bula, Odaliska ili kade, Bio b' kurvin sin i hula Da ne primim to mi s' dade. erbetom me svaka poji, Rani msanim i pilavom, A po etir' pare braja. Da tek neu platit' glavom?" "O, ne boj se, Rade rode, I Turci su prosvjeteni, S robljem jer se oni svode, A kroz prste glede eni!" 363. ZLATNO RUNO' (po poljskom) Svi za picom alcu ljudi Kao za mlekom muiice, Svak se doba svakog trudi Za komadi mile pice. Sve nam brige, tuge sladi, Radosti je vrtlog, aa; Miluju nju stari, mladi. Sva i proa braa naa. Pica nau ud izmeni, Upokori ponosnoga; Poituje nju i ceni Svak od cara do prostoga. Upliv ima u drubinu, Ljubvu, srodstvo, prijateljstvo; Upravljati zna sudbinu I ukroit' goniteljstvo. Pica, gdigod hoe, bavi,

A, gdi nee, oskarbljava; Najveoj je povod slavi, Velmoami upravljava. Kog u sudu dri stranu, Cjelo e se izviniti Hodatajstva njena branu, Zatitnik njen prav e biti. Na dostojanstvo, in ne vire, Mudrog ona ludim pravi, S bogatog jar svlai, zdire Da na golog metne, opravi. Pica zlatno runo bjae, to kolhidski car ostroni U Lavirint zabrajae Ne da b' ukrast' bilo mono. Jason tusta zbog nje podneo More sinje prebrodivi, Pobedu je rad nje odneo Ker i cara prevarivi. Blagorodni, svi gledajte Brucavu i rujnu picu, Pak ju sebi predstavljajte Ljudskog roda kao rodicu. Car, vojnici, poglavari, Pa po zemlji svi to hodu, Veliaju toj u stvari Dol iz kog se ljudi rodu. VUK VRCEVI 364. MLADI MOMCI I BAKA' Zbor zborili mladi momci Jedan ljetni dan

ija pizda ponajbolja S kurcem na megdan: Al' u bake jot prijake, Te jot mirie; Al' u mlade udovice, Koja uzdie, Al' u cure vrue krvi Skoro bodene Al' u mlade devojice Jot nedozrele. Zaula ih stara baka Iza lomine, Pa istra pred momcima Na sred poljane: "U bake je zaaala, Sasvim prezrela, A u mlade djevojice Jot nedozrela, A s djevojkom vrue krvi Svak je na jade, Al' u mlade udovice Kurac naslade!" 365. LUDA Jedna bila lu-lu-luda, Nije znala to su mu-mu-muda Muka jeste velika Kad ko gleda s daleka S oima. I-i-igla I noicu di-di-digla, Digla veslo da plovi

I mreicu da lovi Ribicu. JOVAN NIKOLI 366. VISOKA PLANINA Oj kecelo, visaka planino, Ispod tebe ladna voda tee! I ja stado da konja napojim, Konj prinie, upade mu glava I da bilo na konju bisaga, Propade mi konj i bisage; Ve bisage o breg udarie, Te mom konju glava zaminula. NEPOZNATI 367. BULA I KALUER Igra bula i kaluer; Bula burmu izgubila, Naao burmu crn kaludjer. Al' govari bela bula: "Daj mi, kale, moju burmu!" Al' govori crn kaludjer: "Doi, bulo, u nedelju, U nedelju, u eliju!' Uze kala za noicu, Povali je na asaru Ona misli igrae se; Die kala bele skute Ona misli ator penje; Die kala bele noge Ona misli igrae se; Drei kala prten-gae

Ona misli darivae. Konec djelo krasi.