Xử lý đạm, lân nước thải chăn nuôi heo

 • View
  136

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Áp dụng vi khuẩn khử đạm, hòa tan lân để xử lý nước thải

Text of Xử lý đạm, lân nước thải chăn nuôi heo

 • B GIO DC V O TOTRNG I HC CN TH

  VIN NGHIN CU V PHT TRIN CNG NGH SINH HC

  LUN VN TT NGHIP I HCNGNH CNG NGH SINH HC

  NG DNG CH PHM SINH HC LOI B NIT,PHOSPHO TRONG NC R RC V NC THICHN NUI HEO QUY M PHNG TH NGHIM

  CN B HNG DN SINH VIN THC HIN PGs Ts. CAO NGC IP NGUYN TH KIM EM Ths. V VN PHC QU MSSV: 3082509

  LP: CNSH K34

  Cn Th, Thng 5/2012

 • B GIO DC V O TOTRNG I HC CN TH

  VIN NGHIN CU V PHT TRIN CNG NGH SINH HC

  LUN VN TT NGHIP I HCNGNH CNG NGH SINH HC

  NG DNG CH PHM SINH HC LOI B NIT,PHOSPHO TRONG NC R RC V NC THICHN NUI HEO QUY M PHNG TH NGHIM

  CN B HNG DN SINH VIN THC HIN PGs Ts. CAO NGC IP NGUYN TH KIM EM Ths. V VN PHC QU MSSV: 3082509

  LP: CNSH K34

  Cn Th, Thng 05/2012

 • Lun vn tt nghip i hc Kha 34 2012 Trng HCT

  Chuyn ngnh cng ngh sinh hc Vin NC&PT Cng ngh sinh hc

  PHN K DUYT

  CN B HNG DN SINH VIN THC HIN(k tn) (k tn)

  PGs Ts. Cao Ngc ip Nguyn Th Kim Em

  XT DUYT CA CH TCH HI NG

  Cn Th, ngy thng nm 2012CH TCH HI NG

  (k tn)

 • Lun vn tt nghip i hc Kha 34 2012 Trng HCT

  Chuyn ngnh cng ngh sinh hc Vin NC&PT Cng ngh sinh hc

  CM TTrong sut qu trnh hc tp cho n khi hon thnh lun vn ny ti nhn c rtnhiu s gip t thy c, bn b v gia nh. c c kt qu nh hm nay, tixin by t lng bit n su sc n: Thy PGs.Ts Cao Ngc ip ngi dnh nhiu thi gian, hng dn tn

  tnh, ng vin, cung cp nhiu ti liu, kin thc qu bu, gip , to miiu kin thun li v tt nht ti hon thnh lun vn ny.

  Ban Gim c Vin Nghin cu v Pht trin Cng ngh sinh hc, Thy LThanh Hng c vn hc tp lp Cng ngh sinh hc K34 quan tm v gip trong sut qu trnh hc tp.

  Anh V Vn Phc Qu, cng vi cc anh ch trong phng Vi sinh vt chdy, truyn t rt nhiu kinh nghim cho ti trong thi gian thc hin ti.

  Tp th lp Cng ngh sinh hc K34 gip v chia s cng ti trong qutrnh hc tp.

  Gia nh, cha m, cc em yu thng, ng vin, to mi thun li cho tiyn tm, c iu kin tt hon thnh v t c kt qu trong sut qu trnhhc tp ca mnh.

  Xin chn thnh cm n n tt c s h tr, quan tm v gip ca mi ngi!

  Cn Th, ngy thng nm 2012

 • Lun vn tt nghip i hc Kha 34 2012 Trng HCT

  Chuyn ngnh cng ngh sinh hc i Vin NC&PT Cng ngh sinh hc

  TM TT

  Nc r rc v nc thi chn nui cha hm lng cht nhim rt cao cbit l hm lng ammonium v ln ha tan (phosphate) gp phn gy nhim mitrng. V vy cn x l ammonium v phosphate trong nc r rc v nc thi chnnui trc khi thi ra mi trng.

  Th nghim s dng vi khun oxy ha ammonium Pseudomonas stutzeri dngTN4, Pseudomonas stutzeri dng D3b v vi khun tch ly phosphate Bacillus subtilisdng DTT.001L, Pseudomonas .sp dng CTH.013L loi b nit v phospho trongnc r rc v nc thi chn nui heo th tch 1 lt. Kt qu cho thy dng D3b ckh nng oxy ha ammonium hiu qu nht, dng DTT.001L c kh nng tch lyphosphate tt nht. Khi kt hp hai dng vi khun ny x l nit v phospho trongnc r rc v nc thi chn nui heo, cho thy kt qu x l ammonium tt nht sau48 gi khi kt hp vi sc kh lin tc (99,8 % i vi nc r rc, 99,03 % i vinc thi chn nui heo). Hiu qu x l phosphate tt nht sau 24 gi (68,7 % ivi nc r rc, 82,9 % i vi nc thi chn nui heo). Tuy nhin khi tng th tchx l ln 10 lt th kh nng x l ammonium ca hai dng vi khun trn ko di nngy th 9 v kh nng x l phosphate sau 48 gi.

  T kha: ammonium, nc r rc, nc thi chn nui heo, phosphate, vi khunkh nit, vi khun tch ly phosphate.

 • Lun vn tt nghip i hc Kha 34 2012 Trng HCT

  Chuyn ngnh cng ngh sinh hc ii Vin NC&PT Cng ngh sinh hc

  MC LC

  CHNG 1. GII THIU...........................................................................................11.1. t vn ............................................................................................................11.2. Mc tiu ti .....................................................................................................2

  CHNG 2. LC KHO TI LIU......................................................................32.1. c im nc r rc v nc thi chn nui heo ...........................................32.1.1. c im nc r rc........................................................................................32.1.2. c im nc nc thi chn nui heo .........................................................42.2. Tm quan trng ca vic x l nit & phospho...............................................52.2.1. S lc v chu trnh nit & phospho...............................................................5

  a.. Chu trnh nit....................................................................................................5b. Chu trnh v s bin i phospho trong t nhin..............................................7

  2.2.2. nhim nc r rc & nc thi chn nui heo..............................................82.3. Cng ngh x l nc thi..................................................................................92.3.1. Phng php vt l, ha hc............................................................................92.3.2. Phng php sinh hc......................................................................................92.3.3. Nhng nghin cu v x l nc thi Vit Nam........................................112.4. S lc v vi khun s dng trong x l nc r rc v nc thichn nui heo ............................................................................................................11

  CHNG 3. PHNG TIN V PHNG PHP NGHIN CU ..................133.1. Thi gian v a im .......................................................................................133.2. Phng tin th nghim ....................................................................................133.2.1. Vt liu...........................................................................................................133.2.2. Dng c, thit b............................................................................................ 133.2.3. Ha cht .........................................................................................................14

  a. Cc ha cht s dng o amonium.............................................................14b. Ha cht dng o ln ..................................................................................14c. Mi trng nui chng vi khun x l nc thi............................................15

  3.3. Phng php nghin cu..................................................................................163.3.1. Phng php thu mu nc ...........................................................................163.3.2. Phng php nui cy vi khun.....................................................................16

 • Lun vn tt nghip i hc Kha 34 2012 Trng HCT

  Chuyn ngnh cng ngh sinh hc iii Vin NC&PT Cng ngh sinh hc

  3.3.3. B tr th nghim ............................................................................................16a. Th nghim 1: Xc nh hiu sut loi b nit & phospho ca cc dngvi khun trong nc r rc v nc thi chn nui heo th tch 1 lt. ..............16b. Th nghim 2: Xc nh iu kin ti u hiu sut loi b nit, phosphoca vi khun trong nc r rc v nc thi chn nui heo quy m 1 lt............17c. Th nghim 3: ng dng vi khun loi b nit & phospho trong nc rrc v nc thi chn nui heo th tch 10 lt. .................................................18

  3.3.4. Phng php phn tch cc ch tiu ...............................................................18a. Phng php o amonium...............................................................................18b. Phng php o ln ........................................................................................20

  3.3.5. Phng php phn tch s liu.......................................................................21CHNG 4. KT QU - THO LUN ..................................................................224.1 Th nghim 1: Xc nh hiu sut loi b nit & phospho ca cc dng vikhun trong nc r rc v nc thi chn nui heo th tch 1 lt...................224.1.1 S bin ng hm lng ammonium ca nc r rc.....................................22

  a. nh hng ca sc kh, vi khun kh nit v phospho trn hm lngammonium...........................................................Error! Bookmark not defined.b. nh hng ca sc kh, vi khun kh nit v phospho trn hm lngammonium trong cc nghim thc theo thi gian............. Error! Bookmark notdefined.

  4.1.2 S bin ng hm lng phosphate ca nc r rc.......................................24a. nh hng ca sc kh, vi khun kh nit v phospho trn hm lngphosphate.............................................................Error! Bookmark not defined.b. nh hng ca sc kh, vi khun kh nit v phospho trn hm lngphosphate trong cc nghim thc theo thi gian.Error! Bookmark not defined.

  4.1.3 S bin ng hm lng ammonium ca nc thi chn nui heo................264.1.4 S bin ng hm lng phosphate ca nc thi chn nui heo..................274.2. Th nghim 2: Xc nh iu kin ti u hiu sut loi b nit, phosphoca vi khun trong nc r rc v nc thi chn nui heo quy m 1 lt...........294.2.1 S bin ng hm lng ammonium ca nc r rc.....................................294.2.2 S bin ng hm lng phosphate ca nc r rc.......................................314.2.3 S bin ng hm lng ammonium ca nc thi chn nui heo................33

 • Lun vn tt nghip i hc Kha 34 2012 Trng HCT

  Chuyn ngnh cng ngh sinh hc iv Vin NC&PT Cng ngh sinh hc

  4.2.4 S bin ng hm lng phosphate ca nc thi chn nui heo..................344.3 Th nghim 3: ng dng vi khun loi b nit & phospho trong ncr rc v nc thi chn nui heo th tch 10 lt.................................