επιθετα ολη η θεωρια!

  • View
    327

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

1. :) : - (, ). .) : -- , (, ). , . . 2. 1. :) , - ( ), -: , , , , ) ( ), - (): , , .) : , , : , , ) : , , .2. .3. H .4. , . 3. .....-------------------- .....--------------- ) , -, - ..... () () () ... 4. .. () () () , -, - ..... () () () ..... () () () : -:1. -, :, - , . -, : , , ( , ).2. , : , , () ( , , () ).) -, - ....., , , , () () 5. ....., , , () () : :1. -: , , - , , - , , - , , - , , - , , .2. : , , , , , , ,, (=), , , , , , , , (=, ).3. - ( ) : , , (= , ) - , , (= ) - , , - , , .4. -: , ,. , -- , . . ( ) ( ). ) , - , - ..... () () () () - () () () () - () () () () - 6. .. () () () () - () () () () - () () () () -) -, - ....., () , () , () , () - () () () () - ....., () () , () , () - () () () () -: :1. .2. .3. - , : () . : - , : , . - : .4. - . 7. 5. - , -, -: , , . . ....., , , , () () ....., , , () () :1. , , . . .. , , .2. , , -, ' .3. , , .4. : , - , , - () . 8. , , . : :.. , , , , , , , : .. , , , . .) -, -, - ..... () () () ..... () () () ..... () () () 9. ..... () () () : , -, -:1. : : , , , , , , , , , ,, , , .., , , ,, ( , , ).2. : , , , , .3. -- - -- -,( -- : .)4. .. () , () , () , () .5. .. , .) -, - , - . -, -, (.-) 10. ....., , , , () () ....., - -, -, -() - - - - -() - -, -, (. ) ....., , , , () () ....., , , () () (= ) : , ,, , , , .. : , , , . 11. B. , , .I. ) , -, - ..... () () () ..... () () () , , : , , , ,. , -, - ..... () () () ..... () () () 12. , -, - (= , ) : , , (= ), , (= ), (= ). , -, - ..... () () () ..... () () () (= , ) , , (= ,) . -, , - .) . (, , , , .) ., , ....., , , , () () 13. ....., , , () () , , ....., , , , () () ....., , , () () , , ....., , , , ()() () ....., , , () () 14. , , ....., , , , () () ....., , , () () : , , , , , , .) ( ) , , . :, , , , , , , , , , , , ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., . (= ),, .( : , , . , . .). - ) 15. ..... () () () ..... () () () , , ( . -, , - .).) , , (. ) ....., , , , () () ....., , , () () ...., , , , 16. . () () ....., , , () () :, , , , , , , , .. , -, (.-) ....., , , , () () ....., , , () () :1. , -, (. ) , , :.. , , () - , 17. , , () - ,, , () - .: , () .2. : () , () .) , - (. ): ....., , , , () () ....., , , () () : , , .: : () .) . . 18. ....., , , , () ....., , , () : , , . , . , . ,, , . , . , . , , , ., . , . .III. - - .) -, -, - ....., , , , () () ....., , , () () : , , , , ,, , , , , , , , .. 19. ) -, -, - ....., , , , () () ....., , , () () :i. -: , , , , , ,ii. -: , , , , , ,iii. -: , , (= , ),, , (= , ),, , (= : ) .. ....., , , , () () ....., , , () () : 20. i. -: , , (= , , ), , , ..,ii. -: , , , , , ..,iii. -: , , (= ),, , (= ),, , (= , ) ..,iv. : , , , , , ..:1. -, - --. :) , -- --. --, -- , .) , , ().. () , , , () 2. -, -:) , :.. , , () - ,, , () - -, -, - :.. , , () , ,, , () , ,, , () , ) :.. ( ), ( ), ( ) 21. . :) , , ,.. .) , ,.. - .) , :) , ( ),.. .) , ( , ),.. . . 22. , .. . : : -, -, - : -, -, - :) , ,.. --, --, -, -- -, -, -) , ,.. -- --, -, ---, -, --- --, -, ---, -, --- --, -, ---, -, --- --, -, ---, -, -: -- - : - / - - / -1. , :,,, , .. , -, -, -, -1. :.. , -, -, -, -2. , 2. :-, -, -, 23. -, -.. , -, - ,-, -.. 3. :, , , , , , .. 3. :-, -, -, -, -, -,: 4. : , , , ,, 4. :-, - ,.. . :( - , - , , ). :) -, - -, - (. ):, -, - --,--,----,--,--, -, - --,--,----,--,-- (= , ), (=), (= ) -, - (, -, -), -, - --,--,---- ( -),-- ( -),-- ( -) 24. ,-, - -- (),-- (-),-- (-)-- ( -),-- ( -),-- ( -),-,- --,--,----,--,-- --,--,----,--,--) , - -, - ( -, - ):, -,- -,-,--,-,-, -,- -,-,--,-,-) -, - , , (= ), , -, - ( : , ) --,--,----,--,-- --, --, 25. --,----,-- --,--,----,--,-- --,--,----,--,-- --,--,----,--,--) , - -, -:, -, - -,-,--,-,- :, -, -(= , )-,-,--,-,-, , -(= , )-,-,--,-,- -, -, -: -- --, -, - -- (= )-- --, -, - -- 26. -- --, -, - --, -, - ( =)--, -, - --, -, --- -, -, -( -, -, -)-- , -, -( -, -, -) - -- ,-, -( -, -, -)-- , -, -( -, -, -)-- --, -, -( -, -, -)--, -, -( -, -, -) -- --, -, - -, -, -( -, -, -)- , -, --, -, - , . : , -,-, , , -, -, -,-, , ( : , -, -), -, -( : , -, -),-, -, , , -, -,-, -, , , -, -- -, , , -, -,-, -, , , -, - 27. ,-, -, , , -, -,-, -, , , , , , , , , -, -, -, -, -, -, -, -,-, -, , , , , -, -, -, -,-, -, -, - , -, -, -, -,-, -, -, -, , , , , -, -, -, -. ,-, -, , , -, - - -, , , -, - :.. , , , , - - , - - - , - - , () (), - , - 28. () - () - , :.. , , . . : . : . : . , , , .. . . , : () - -() - - 29. () - (-)() - - - - - - : , , . :) : .. , , ) : .. , , , ) : .. , ) : .. , ) : .. , ) -: .. , , , ..) :.. , , , , . :) - . :(), , , (), , , (), , , 30. (), , , (), , , (), , , ..) ( ), : ) (= ), :. , . , . ) , -: (= ) (= ) ( ) 31. -) (), -(): (= ) : , , , ... , , , , 32. . : , , . , -. .. -, - .. , . . . .., .. : (= ), (= ), (= ) (= ). , , , .. : (), (), (). - - , - , - , :. - - . - 33. () () . - () () : (.. ..). , -, - . , -, - :.. .. 34. , :.. (), () .. . 1 12 -, -, - (.. , -,-) 13 19 (.. ..). :, -, -,, -, - , -, -. 20 -, -, -:.. , -, - .. , -, -.. ( ) , . :.. () (= ). -, -, -.. . -... (-) , () . - , -, -... () , () , () , 35. () , () , () .. . -... (-) . -, -, -. - --1 , ,,, - - 2 , -, - 3 , , -, - 4 ,, -, - 5 , -, - 6 , -,- - : A , . 128 133. 36. : , , , , , , . : , , , ( ), (. , .113-114, .4 ,5). , , ..... () () () ..... () () () , , 37. ..... () () () ..... () () () , , ..... () () () ..... () () ()