การคำนวณค่าล่วงเวลา (OT)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ทดสอบปฏิบัติวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในอาชีพ

Text of การคำนวณค่าล่วงเวลา (OT)

PowerPoint