4-5. hafta

 • View
  720

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KSUY-5117 Kentsel Seyahat Talebi Modellemesi

Text of 4-5. hafta

 • 1. KSU 5117Kentsel Seyahat Talebi Modellemesi
  4. Hafta
  Kentsel Seyahat Talebi Modellemesi:
  1 ) Seyahat retimi Aamas
  Do. Dr. Darn AKIN, Gebze Yksek Teknoloji Enstits
  dakin@gyte.edu.tr, 0533-430-0997
  1

2. Yolculuk Tanmlar
3. Yolculuk Amalar
Yolculuk:bir aktivite amal olarak balang noktasndan var noktasna olan tek ynl hareket
Ev-tabanl (HB) ylc:Ev balang ya da var noktas
Ev-d (NHB)ylc:Yolculuun balang ve bitii yolcunun evi olmad
Yolculuk/seyahat retimi (TripProduction):Ev tabanl olan yolculuklarda evde balayan ya da biten yolculuk saylar, ev d yolculuklarda ise balang noktasndaki toplam yolculuk says
4. Yolculuk Amalar
Ev tabanl (HB)
(HBW)
Okul (HBS)
Alveri (HBSH)
Sosyal ve elenme (HBR)
Dier(HBO)
Ev-d (NHB)yukardaki kategorilerin dnda kalan
5. Yolculuk retimleri
Yolculuk/Seyahat ekimi (Trip Attraction):non-home end of the HB trip and the destination end of the NHB trip
Yolculuk Dourganl (Trip Generation):total number of trips generated by households in a zone (HB and NHB), where the task remains to allocate NHB to various zones
Yolculuk zinciri (Tripchaining):Birden fazla yolculuun verimlilii arttrma ve birden fazla aktiviteyi gerekletirmek iin pe pee yaplmas
6. Yolculuk Dourganlk Analizleri (TripGenerationStudies)

 • Hane tabanl (Household based) 7. Zon tabanl (Zonal based)

7
Seyahat retimi (Trip Generation)
Her bir alt zonda
ne kadar seyahat retildii (P/) ve
ne kadar seyahat ekildii (A/).
Kentsel seyahat oranlar
P/: retim oran
A/: ekim oran
www.slideshare.net/darcinakin/ KSUY 5117- Kentsel Seyahat Talebi ModellemesiDo. Dr. Darn AKIN
8. Bireylerin Yolculuklarn Etkileyen faktrler (Trip Production)
Gelir
Oto sahiplilii
Hane yaps
Aile bykl
Arazi deeri
Konut younluu
Eriilebilirlik
9. Bireylerin Yolculuklarn Etkileyen faktrler (TripAttraction)
Ofis alan
Ticaret alan
Eitim alan
alan says
stihdam tr (rn., resmi, ticaret, endstriyel)
10. 10
Seyahat retimi Yntemleri
Dorusal Regresyon (Lineer Regression)
Seyahat Oran (Trip Rate)
Kategori Analizi (Categoryanalysis)
Byme Faktr (GrowthFactor)
www.slideshare.net/darcinakin/ KSUY 5117- Kentsel Seyahat Talebi ModellemesiDo. Dr. Darn AKIN
11. 11
Trip Generation Methods
Y= baml deiken (dependent variable)
X= bamsz deikenler (independent variables)
Dorusal Regresyon
X1, X2, X3
12. 12
Trip Generation Methods
Dorusal Regresyon
www.slideshare.net/darcinakin/ KSUY 5117- Kentsel Seyahat Talebi ModellemesiDo. Dr. Darn AKIN
13. 13
Trip Generation Methods
Dorusal Regresyon
14. 14
Trip Generation Methods
2. Seyahat Oran (Trip Rate)
Arazi kullanm tr
Konut
Mstakil
Apartman
Ticaret
Perakende
Toptan
www.slideshare.net/darcinakin/ KSUY 5117- Kentsel Seyahat Talebi ModellemesiDo. Dr. Darn AKIN
15. 15
16. 16
17. 17
www.slideshare.net/darcinakin/ KSUY 5117- Kentsel Seyahat Talebi ModellemesiDo. Dr. Darn AKIN
18. 18
19. 19
www.slideshare.net/darcinakin/ KSUY 5117- Kentsel Seyahat Talebi ModellemesiDo. Dr. Darn AKIN
20. 20
21. 21
Trip Generation Methods
2. Seyahat Orannn (production) dn alnmas
22. 22
Trip Generation Methods
2. Seyahat Orannn (attraction) dn alnmas
ekim oranlar
www.slideshare.net/darcinakin/ KSUY 5117- Kentsel Seyahat Talebi ModellemesiDo. Dr. Darn AKIN
23. 23
Trip Generation Methods
3. Kategori Analizi
www.slideshare.net/darcinakin/ KSUY 5117- Kentsel Seyahat Talebi ModellemesiDo. Dr. Darn AKIN
24. 24
Trip Generation Methods
3. Kategori Analizi
25. 25
26. 26
27. 27
Trip Generation Methods
3. Kategori Analizi
www.slideshare.net/darcinakin/ KSUY 5117- Kentsel Seyahat Talebi ModellemesiDo. Dr. Darn AKIN
28. 28
29. 29
www.slideshare.net/darcinakin/ KSUY 5117- Kentsel Seyahat Talebi ModellemesiDo. Dr. Darn AKIN
30. 30
www.slideshare.net/darcinakin/ KSUY 5117- Kentsel Seyahat Talebi ModellemesiDo. Dr. Darn AKIN
31. 31
www.slideshare.net/darcinakin/ KSUY 5117- Kentsel Seyahat Talebi ModellemesiDo. Dr. Darn AKIN
32. 32
www.slideshare.net/darcinakin/ KSUY 5117- Kentsel Seyahat Talebi ModellemesiDo. Dr. Darn AKIN
33. 33
www.slideshare.net/darcinakin/ KSUY 5117- Kentsel Seyahat Talebi ModellemesiDo. Dr. Darn AKIN
34. TripGenerationMethods
4. Byme Faktr Modeli (GrowthFactorModeling)
Ti = a*X0 + b*X1
Parametreler(a = 2.5 ylc/hh; b = 6 ylc/hh)
Deikenler (X0= oto sahibi olmayan haneler; X1 = oto sahibi olan haneler)
Analiz ylX0 = 500 hh and X1= 500 hh
Ti = 4250 yolculuk gerekleti
Plan ylnda herkesin otomobili olacak
Ti = 8500 yolculuk byme faktr kullanlarak 1000/500 = 2
Ti= 6000yolculuk deikenler kullanlarak