Bai1 Mang truyen so lieu va chuan hoa

  • View
    1.170

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kỹ thuật truyền số liệu CNTT

Text of Bai1 Mang truyen so lieu va chuan hoa

  • 1. K THUT TRUYN S LIUBI 1 MNG TRUYN S LIU V S CHUN HAGio vin: Phm Thnh VnT:0939.731.994 LOGO

2. K THUT TRUYN S LIUBi 1: MNG TRUYN S LIU V S CHUNHABi 2: GIAO TIP VT LBi 3: GIAO TIP KT NI S LIUBi 4: X L S LIU TRUYNBi 5: C S GIAO THCBi 6: K THUT TRUYN S LIU TRONGMNG MY TNHN TPTHI CUI MNBO CO N CUI MN 3. Mng truyn s liu v s chun ha Khi qut v thng tin s liu Mng truyn s liu M hnh tham chiu OSI Cu hi bi tp 4. Khi qut v thng tin s liuThng tin lin lc ng vai tr ht sc quan trng trong cuc sng, hu ht chng talun gn lin vi mt vi dng trao i tin c th nh: m thoi gia ngi vingi, c sch, gi v nhn th, ni chuyn qua in thoi, ng dng truyn s liu:Truyn d liu gia 2 my tnh (PC)In nTruy xut, cp nht c s d liuGi th in (Email)Gim st, iu khin t xaiu khin my mc cng nghip, RobotLu tr thng tin 5. Khi qut v thng tin s liuH thng truyn tin c bn: truyn tin hiu qu cc ch th phi hiu cthng ip. Ni thu nhn thng ip phi c kh nngdch thng ip 1 cch chnh xc.Cc c trng ton cc ca mt h thng truync xc nh v b gii hn bi cc thuc tnh ringca ngun tin, ca mi trng truyn v ch thu.Trong mt h thng truyn, hin tng nhiu c thxy ra trong tin trnh truyn v tn hiu c th b ngtqung.Bt k s xm nhp khng mong mun no vo tn hiu ugi l nhiu.C nhiu ngun nhiu v nhiu dng gy nhiu khc nhau. 6. Mng truyn s liuDng thc ca phng tin truyn s liu c quy nh bi bn cht t nhin cang dng, bi s lng my tnh lin quan v khong cch vt l gia chng. C ccdng m hnh truyn s liu sau. Mng truyn s liu n gin gia 2 my tnh:Computer Computer AB AP APPhan hePhan heTSLTSLa) Lien ket bang cap iem - iem 7. Mng truyn s liuMng truyn s liu n gin gia 2my tnh:Computer A Computer BAP AP Chuan giaotiepPhan he Phan heTSLLine ien thoai co TSL nh ModemPSTNModemb) Lien ket qua mang PSTN s dung Modem 8. Mng truyn s liuMng LAN c bn:Khi cn nhiu my tnh trong mt ng dng, mt mng chuynmch s dng cho php tt c cc my tnh c th lin lc vinhau vo bt c thi im no.Nu bn gieo tt cc my tnh u nm trong mt ta nh, cth xy dng 1 mng ring, mng nh vy c xem l mngLAN (Local Area Network). Building Site-wide (backbone)LAN 1A LAN LAN3 Building LAN 2 B = PC, Work station Building= Brige (cau) Ca) ng dung trong van phong 9. Mng truyn s liuMng LAN c bn:Cc b iu khin Factorywide (Backbone) LAN SalesDesignb) ng dung trong nha may cong nghiep 10. Mng truyn s liuMng t nhn tiu biu: Tong ai noi bo Tong ai truyen so lieu(Private branchData switching exchangeexchange) PB DSXESiteB SiteSite A C PBPB X X DS DS EESite =Intelligent Kenh thueD MUX riengPBDS X(bo ghep Ekenh) 11. Mng truyn s liuMng s liu cng cng: PCPCNTENTE TC PCISDN PSDN NTE NTEPCCommunicati on systems Network TCterminalequipment Terminalcontrollerb) Integrated services digital network - ISDNa) Public switched data network - PSDN 12. M hnh tham chiu OSI 13. Cu hi n tpng dng ca h thng truyn s liuCc loi mng truyn s liuChc nng cc Layer trong m hnhOSI 14. HI - P 15. THE - ENDLOGO