Báo cáo giữa kỳ - CNTT

  • View
    98

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bo co gia k - Andoird

Transcript

  • 1. CBHD: V THNG SVTH: V NH THNG Bo co thc tp - Trung tm Athena 1 MC LC I. Gii thiu Athena .....................................................................................................3 II. Tm hiu v ci t h iu hnh Android trn Eclipse..........................................4 I.1. Lch s pht trin ca Android..........................................................................4 I.2. c im............................................................................................................5 I.3. Ci t Android trn Eclipse. ............................................................................6 I.3.1. Ci t Java JDK. .......................................................................................6 I.3.2. Ci t android SDK ..................................................................................9 I.3.3. To my o Android (Android Virtual Device).......................................10 III. So snh phin bn Android 2.3 v 4.x.................................................................13 III.1. So snh yu cu phn cng cn thit ci t............................................13 III.2. So snh v giao din. ....................................................................................13 III.3. So snh v tnh nng v phng thc mng.................................................15 IV. M c trn Android............................................................................................16 IV.1. nh ngha. ...................................................................................................16 IV.2. M c trong mi trng Android. ..............................................................16 IV.2.1. Android l mt mi trng l tng cho m c pht trin. ................16 IV.2.2. Phn loi m c Android. ....................................................................16 IV.3. Thc trng hin nay......................................................................................17 IV.4. Malware........................................................................................................18 IV.4.1. C ch hot ng ca Malware. ............................................................19 IV.4.2. Mc ch ca Malware DroidDream.....................................................20 IV.5. C ch bo mt trong Android. ....................................................................20 IV.5.1. Tnh bo mt trong Android..................................................................20 IV.5.2. C ch Permission.................................................................................20 IV.5.3. Google Play. ..........................................................................................21 V. Ci t mt s chng trnh c m c trn Android...........................................22 V.1. iCalendar........................................................................................................22 V.1.1 Cc cng c cn thit...............................................................................22

2. CBHD: V THNG SVTH: V NH THNG Bo co thc tp - Trung tm Athena 2 V.1.2. Cc bc thc hin. ................................................................................22 V.2. iMatch ............................................................................................................29 V.2.1. Cc cng c cn thit..............................................................................29 V.2.2. Cc bc thc hin. ................................................................................29 VI. Nghin cu Kali Linux, cc c ch to m c trn Kali Linux xm nhp vo my Android. .............................................................................................................32 VI.1. Tng quan.....................................................................................................32 VI.2. Ci tin ca Kali Linux so vi Backtrack.....................................................32 VI.3. Ci t Kali Linux ........................................................................................33 VI.3.1. Chun b.................................................................................................33 VI.3.2. Ci t....................................................................................................33 3. CBHD: V THNG SVTH: V NH THNG Bo co thc tp - Trung tm Athena 3 I. Gii thiu Athen 4. CBHD: V THNG SVTH: V NH THNG Bo co thc tp - Trung tm Athena 4 II. Tm hiu v ci t h iu hnh Android trn Eclipse I.1. Lch s pht trin ca Android. Android l mt h iu hnh da trn nn tng Linux c thit k dnh cho cc thit b di ng c mn hnh cm ng nh in thoi thng minh v my tnh bng. Android chim 75% th phn in thoi thng minh trn ton th gii vo thi im qu 3 nm 2012, vi tng cng 500 triu thit b c kch hot v 1,3 triu lt kch hot mi ngy. S thnh cng ca h iu hnh cng khin n tr thnh mc tiu trong cc v kin lin quan n bng pht minh, gp mt trong ci gi l "cuc chin in thoi thng minh" gia cc cng ty cng ngh. Tng cng ty Android (Android, Inc.) c thnh lp ti Palo Alto, California vo thng 10 nm 2003 bi Andy Rubin (ng sng lp cng ty Danger), Rich Miner (ng sng lp Tng cng ty Vin thng Wildfire), Nick Sears (tng l Ph gim c T-Mobile), v Chris White (trng thit k v giao din ti WebTV) pht trin, theo li ca Rubin, "cc thit b di ng thng minh hn c th bit c v tr v s thch ca ngi dng". D nhng ngi thnh lp v nhn vin u l nhng ngi c ting tm, Tng cng ty Android hot ng mt cch m thm, ch tit l rng h ang lm phn mm dnh cho in thoi di ng. Trong nm , Rubin ht kinh ph. Steve Perlman, mt ngi bn thn ca Rubin, mang cho ng 10.000 USD tin mt nhng t chi tham gia vo cng ty. Google mua li Tng cng ty Android vo ngy 17 thng 8 nm 2005, bin n thnh mt b phn trc thuc Google. Nhng nhn vin ca ch cht ca Tng cng ty Android, gm Rubin, Miner v White, vn tip tc li cng ty lm vic sau thng v ny. Vo thi im khng c nhiu thng tin v Tng cng ty, nhng nhiu ngi n on rng Google d tnh tham gia th trng in thoi di ng sau bc i ny. Ti Google, nhm do Rubin ng u pht trin mt nn tng thit b di ng pht trin trn nn nhn Linux. Google qung b nn tng ny cho cc nh sn xut in thoi v cc nh mng vi li ha s cung cp mt h thng uyn chuyn v c kh nng nng cp. Google lin h vi hng lot hng phn cng cng nh i tc phn mm, bn tin cho cc nh mng rng h sn sng hp tc vi cc cp khc nhau. Ngy cng nhiu suy on rng Google s tham gia th trng in thoi di ng xut hin trong thng 12 nm 2006. Tin tc ca BBC v Nht bo ph Wall ch thch rng Google mun a cng ngh tm kim v cc ng dng ca h vo in thoi di ng v h ang n lc lm vic thc hin iu ny. Cc phng tin truyn thng truyn thng ln online cng vit v tin n rng Google ang pht trin mt thit b cm tay mang thng hiu Google. Mt vi t bo cn ni rng trong khi Google vn ang thc hin nhng bn m t k thut chi tit, h trnh din sn phm mu cho cc nh sn xut in thoi di ng v nh mng. 5. CBHD: V THNG SVTH: V NH THNG Bo co thc tp - Trung tm Athena 5 Thng 9 nm 2007, InformationWeek ng ti mt nghin cu ca Evalueserve cho bit Google np mt s n xin cp bng sng ch trong lnh vc in thoi di ng. Ngy 5/11/2007, Lin minh thit b cm tay m (Open Handset Alliance), mt hip hi bao gm nhiu cng ty trong c Texas Instruments,Tp on Broadcom, Google, HTC, Intel, LG, Tp on MarvellTechnology, Motorola, Nvidia, Qualcomm, Samsung Electronics, Sprint Nextel v T-Mobile c thnh lp vi mc ch pht trin cc tiu chun m cho thit b di ng. Cng ngy , Android cng c ra mt vi vai tr l sn phm u tin ca Lin minh, mt nn tng thit b di ng c xy dng trn nhn Linux phin bn 2.6. Chic in thoi chy Android u tin c bn ra l HTC Dream, pht hnh ngy 22 thng 10 nm 2008. Biu tng ca h iu hnh Android mi l mt con rbt mu xanh l cy do hng thit k Irina Blok ti California v. T nm 2008, Android tri qua nhiu ln cp nht dn dn ci tin h iu hnh, b sung cc tnh nng mi v sa cc li trong nhng ln pht hnh trc. Mi bn nng cp c t tn ln lt theo th t bng ch ci, theo tn ca mt mn n trng ming ; v d nh phin bn 1.5 Cupcake (bnh bng lan nh c kem) tip ni bng phin bn 1.6 Donut (bnh vng). Phin bn mi nht l 4.2 Jelly Bean (ko do). Vo nm 2010, Google ra mt lot thit b Nexus - mt dng sn phm bao gm in thoi thng minh v my tnh bng chy h iu hnh Android, do cc i tc phn cng sn xut. HTC hp tc vi Google trong chic in thoi thng minh Nexus u tin, Nexus One. K t nhiu thit b mi hn gia nhp vo dng sn phm ny, nh in thoi Nexus 4 v my tnh bng Nexus 10, ln lt do LG v Samsung sn xut. Google xem in thoi v my tnh bng Nexus l nhng thit b Android ch lc ca mnh, vi nhng tnh nng phn cng v phn mm mi nht ca Android. I.2. c im Android l h iu hnh c m ngun m. Android c xy dng t di i ln cho php ngi pht trin to cc ng dng di ng hp dn vi y cc im mnh ca cc thit b cm tay hin c. Android hon ton m, mt ng dng c th gi ti bt k mt chc nng li ca in thoi nh to cuc gi, gi tin nhn hay s dng my nh, cho php ngi pht trin to phong ph hn, lin kt hn cc tnh nng cho ngi dng. Android c xy dng trn nhn Linux m. Thm na, n s dng mt my o m c ti u ha b nh v phn cng vi mi trng di ng. Android m mt m ngun m, n c th c m rng kt hp t do gia cc cng ngh ni tri. Nn tng ny s tip tc pht trin bi cng ng pht trin to ra cc ng dng di ng hon ho. Tnh ngang bng ca cc ng dng. Vi Android, khng c s khc nhau gia cc ng dng in thoi c bn vi ng dng ca bn th ba. Chng c xy dng truy cp nh nhau ti mt lot cc ng dng v dch v ca in thoi. 6. CBHD: V THNG SVTH: V NH THNG Bo co thc tp - Trung tm Athena 6 Vi cc thit b c xy dng trn nn tng Android, ngi dng c th p ng y cc nhu cu m h thch. Chng ta c th i mn hnh nn, kiu gi in thoi, hay bt k ng dng no. Chng ta thm ch c th hng dn in thoi ch xem nhng nh mnh thch. Ph v ro cn pht trin ng dng. Android ph v ro cn to ng dng mi v ci tin. Mt ngi pht trin c th kt hp thng tin t trang web vi d liu trn in thoi c nhn chng hn nh danh b, lch hay v tr trn bn cung cp chnh xc hn cho ngi khc. Vi Android, ngi pht trin c th xy dng mt ng dng m cho php ngi dng xem v tr ca nhng ngi bn v thng bo khi h ang v tr ln cn. Tt c c lp trnh d dng thng qua s h tr ca MapView v dch v nh v ton cu GPS. Xy dng ng dng d dng v nhanh chng Android cung cp b th vin giao din lp trnh ng dng s v cc cng c vit cc ng dng phc tp. V d, Android c th cho php ngi pht trin bit c v tr ca thit