câu chuyện về bốn ngọn nến

Embed Size (px)

DESCRIPTION

hãy luôn hi vọng và cố gắng với niềm đam mê của mình. chúc bạn có thật nhiều niềm hạnh phúc

Text of câu chuyện về bốn ngọn nến

  • 1. CU CHUYN V BN NGN NN

2. Trong phng ti, c 4 ngn nn ang chy 3. Xung quanh tht yn tnh,n mc chng ta c th nghethy ting th thm ca chng 4. Ngn nn th nht ni:TI L HIN THN CAHA BNHCuc i s nh th no nu khng c tiTi thc s quan trng cho mi ngi 5. Ngn nn th hai ln ting:CN TI L HIN THNCA LNG TRUNG THNHHn tt c, mi ngi u phicn n ti 6. n lt mnh, ngn nn th baTI L HIN THN CATNH YUTi mi thc s quan trng.Hy th xem cuc sng s nh thno nu nh thiu i tnh yu 7. t nhin,Cnh ca cht m tung, mtcu b chy vo phng. Mtcn gi a vo lm tt c bangn nn.Ti sao c ba ngn nn li ttCu b sng st nin y, cu b a ln khc 8. Lc ny ngn nn th t mi ln ting:ng lo lng cu b. Khi ti vn cnchy th vn c th thp sng lic ba ngn nn kia.Bi vi :TI CHNH LNIM HY VNG 9. Lau nhng git nc mt cn ng li, cu bln lt thp sng li nhng ngn nn va tt 10. Ngn la caHY VNGs lun i cng ccbn theo sut cuc i 11. Khi gi cHY VNGchng ta c th thpsng li ngn la caha bnh, lng trungthnh v tnh yu !!! 12. NG T BCON NG CHN 13. NNGGUUYYNN TTCC TTHHNNHH CCNNGG11.. SSuuyy nngghh TTcchh cccc22.. CCmm nnhhnn SSaayy mm33.. HHnnhh nngg KKiinn ttrrThnh cng s n 14. CChhcc cccc bbnn tthhnnhh ccnngg vvhhnnhh pphhcc ......Hy thp sng ngn la HY VNG camnh v nhng ngi xung quanh bn