Chứng minh hình ảnh con cò chính là hóa thân đầy bất hạnh của người phụ nữ xưa

Embed Size (px)

Text of Chứng minh hình ảnh con cò chính là hóa thân đầy bất hạnh của người phụ nữ...

Lc ti cn nh, m thng hay ru ti bng nhng cu h thp thong bng dng ca thn c ln li. Dng nh vi nhng cu h, cu ca dao v hnh nh con c y, ngi nhn nh ti nhng thn c trn ng cn, di ng su, khi qung vng, lc hng ng kia cng chnh l bng dng ca nhng ngi m, ngi v, nhng ngi ph n khng qun ngi gian lao vt v. H l nhng thn c hi sinh mt cch thm lng, khng k l. C bao nhiu cu h, cu ht v hnh nh thn c l c by nhiu hnh nh ngi ph n Vit Nam sng ngi c tnh, phm gi ca h. H chnh l :Con c ln li b sngGnh go a chng ting khc n nonNng v nui ci cng con anh i try nc non Cao BngKhng phi ngu nhin m hnh nh con c l mt ha thn su sc v ngi ph n. Ca dao hay ni ln li thn c. Cch ni ny t m v p trong phm cht ca ngi ph n. H phi to tn nui sng gia nh. Th nhng h khng h than vn. S hi sinh thm lng n hin nhng hnh nh thn c ln li chnh l mt c tnh v cng cao p, c tnh truyn thng ca ngi ph n. V vy, c th ni rng nim sung sng, hnh phc ca h khng phi l cho bn thn, cho ring mnh. H sung sng, hnh phc trong nim vui ca chng con, cn bn thn h c khi tht ti nghip. Ta hy nghe:Ci c i n cn maTi tm m mt ai a c vNu c xp hng cho nhng bi ca dao hay v hnh nh con c, ti ngh rng cu cao dao trn l mt trong nhng cu ca dao hay nht: Ti tm m mt ai a c vch mt mnh thn c trn nhng no i m nhng no i i khi khng bng phng, sa chn sy bc:Con c m i n mu phi cnh mm ln c xung sngng i ! ng vt ti naoTi c lng no ng hy xo mngTri qua bao nhiu thi gian, hnh nh con c u phi cnh mm tr thnh mt hnh nh ti nghip ch thn phn bt hnh ca ngi ph n ngy xa. ng i, ting van xin nh x lng ngiC xo th xo nc trongng xo nc c au lng c conVng chnh l thn phn ca con c. Th nhng rong li vn xin x lng y bng sng ngi mt phm cht: ng xo nc cChng ta s suy ngh g trong trng hp tuyt vng nht, c vn cu xin mt ci cht p , trong sng. y, s cu xin th hin r mt phm gi khc ca ngi ph n ha thn trong thn phn con c : C xo th xo nc trong. Ci cht y tht trong sng, s cu xin y tht ng qu. Cng thy trong sng v ng qu ta cng cm nhn nt p ca ngi ph n Vit Nam.H lun mun gi gn phm gi trong sng ca mi trng hp, k c lc au kh v tuyt vng nht.Ni v iu ny khng th khng nhc n hnh nh ln li thn c trong bi th vit v v mnh ca T Xng. Chc chn rng, du l mt tm s rt ring ca nh th sng V, nhng ngun cm hng kia khng th khng xut pht t cc ci ca dao v hnh tng con c. Nhng con c bt hnh nhng sng ngi nhg nt p tiu biu, bt dit ca ngi ph n Vit Nam tri qua bao th h.