Giao Trinh Toan Tap Mang May Tinh

 • View
  36.497

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • 1. GIO TRNH MNG MY TNH H ni 11-2000 wWw.VietLion.Com
 • 2. Chng 1 S lc lch s pht trin ca mng my tnh Vo gia nhng nm 50 khi nhng th h my tnh u tin c a vo hot ng thc t vi nhng bng n in t th chng c kch thc rt cng knh v tn nhiu nng lng. Hi vic nhp d liu vo cc my tnh c thng qua cc tm ba m ngi vit chng trnh c l sn. Mi tm ba tng ng vi mt dng lnh m mi mt ct ca n c cha tt c cc k t cn thit m ngi vit chng trnh phi c l vo k t mnh la chn. Cc tm ba c a vo mt "thit b" gi l thit b c ba m qua cc thng tin c a vo my tnh (hay cn gi l trung tm x l) v sau khi tnh ton kt qu s c a ra my in. Nh vy cc thit b c ba v my in c th hin nh cc thit b vo ra (I/O) i vi my tnh. Sau mt thi gian cc th h my mi c a vo hot ng trong mt my tnh trung tm c th c ni vi nhiu thit b vo ra (I/O) m qua n c th thc hin lin tc ht chng trnh ny n chng trnh khc. Cng vi s pht trin ca nhng ng dng trn my tnh cc phng php nng cao kh nng giao tip vi my tnh trung tm cng c u t nghin cu rt nhiu. Vo gia nhng nm 60 mt s nh ch to my tnh nghin cu thnh cng nhng thit b truy cp t xa ti my tnh ca h. Mt trong nhng phng php thm nhp t xa c thc hin bng vic ci t mt thit b u cui mt v tr cch xa trung tm tnh ton, thit b u cui ny c lin kt vi trung tm bng vic s dng ng dy in thoi v vi hai thit b x l tn hiu (thng gi l Modem) gn hai u v tn hiu c truyn thay v trc tip th thng qua dy in thoi. Hnh 1.1. M hnh truyn d liu t xa u tin Nhng dng u tin ca thit b u cui bao gm my c ba, my in, thit b x l tn hiu, cc thit b cm nhn. Vic lin kt t xa c th thc hin thng qua nhng vng khc nhau v l nhng dng u tin ca h thng mng. Trong lc a ra gii thiu nhng thit b u cui t xa, cc nh khoa hc trin khai mt lot nhng thit b iu khin, nhng thit b u cui c bit cho php ngi s dng nng cao c kh nng tng tc vi my tnh. Mt trong nhng sn phm quan trng l h thng thit b u cui 3270 ca IBM. H thng bao gm cc mn hnh, cc h thng iu khin, cc thit b truyn thng c lin kt vi cc trung tm tnh ton. H thng 3270 c gii thiu vo nm 1971 v c s dng dng m rng kh nng tnh ton ca trung tm my tnh ti cc vng xa. lm gim nhim v truyn thng ca my tnh trung tm v s lng cc lin kt gia my tnh trung tm vi cc thit b u cui, IBM v cc cng ty my tnh khc sn xut mt s cc thit b sau: Thit b kim sot truyn thng: c nhim v nhn cc bit tn hiu t cc knh truyn thng, gom chng li thnh cc byte d liu v chuyn nhm cc byte ti wWw.VietLion.Com
 • 3. my tnh trung tm x l, thit b ny cng thc hin cng vic ngc li chuyn tn hiu tr li ca my tnh trung tm ti cc trm xa. Thit b trn cho php gim bt c thi gian x l trn my tnh trung tm v xy dng cc thit b logic c trng. Thit b kim sot nhiu u cui: cho php cng mt lc kim sot nhiu thit b u cui. My tnh trung tm ch cn lin kt vi mt thit b nh vy l c th phc v cho tt c cc thit b u cui ang c gn vi thit b kim sot trn. iu ny c bit c ngha khi thit b kim sot nm cch xa my tnh v ch cn s dng mt ng in thoi l c th phc v cho nhiu thit b u cui. Hnh 1.2: M hnh trao i mng ca h thng 3270 Vo gia nhng nm 1970, cc thit b u cui s dng nhng phng php lin kt qua ng cp nm trong mt khu vc c ra i. Vi nhng u im t nng cao tc truyn d liu v qua kt hp c kh nng tnh ton ca cc my tnh li vi nhau. thc hin vic nng cao kh nng tnh ton vi nhiu my tnh cc nh sn xut bt u xy dng cc mng phc tp. Vo nhng nm 1980 cc h thng ng truyn tc cao c thit lp Bc M v Chu u v t cng xut hin cc nh cung cp cc dnh v truyn thng vi nhng ng truyn c tc cao hn nhiu ln so vi ng dy in thoi. Vi nhng chi ph thu bao chp nhn c, ngi ta c th s dng c cc ng truyn ny lin kt my tnh li vi nhau v bt u hnh thnh cc mng mt cch rng khp. y cc nh cung cp dch v xy dng nhng ng truyn d liu lin kt gia cc thnh ph v khu vc vi nhau v sau cung cp cc dch v truyn d liu cho nhng ngi xy dng mng. Ngi xy dng mng lc ny s khng cn xy dng li ng truyn ca mnh m ch cn s dng mt phn cc nng lc truyn thng ca cc nh cung cp. Vo nm 1974 cng ty IBM gii thiu mt lot cc thit b u cui c ch to cho lnh vc ngn hng v thng mi, thng qua cc dy cp mng cc thit b u cui c th truy cp cng mt lc vo mt my tnh dng chung. Vi vic lin kt cc my tnh nm trong mt khu vc nh nh mt ta nh hay l mt khu nh th tin chi ph cho cc thit b v phn mm l thp. T vic nghin cu kh nng s dng chung mi trng truyn thng v cc ti nguyn ca cc my tnh nhanh chng c u t. Vo nm 1977, cng ty Datapoint Corporation bt u bn h iu hnh mng ca mnh l "Attached Resource Computer Network" (hay gi tt l Arcnet) ra th trng. Mng Arcnet cho php lin kt cc my tnh v cc trm u cui li bng dy cp mng, qua tr thnh l h iu hnh mng cc b u tin. wWw.VietLion.Com
 • 4. T n nay c rt nhiu cng ty a ra cc sn phm ca mnh, c bit khi cc my tnh c nhn c s dng mt cnh rng ri. Khi s lng my vi tnh trong mt vn phng hay c quan c tng ln nhanh chng th vic kt ni chng tr nn v cng cn thit v s mang li nhiu hiu qu cho ngi s dng. Ngy nay vi mt lng ln v thng tin, nhu cu x l thng tin ngy cng cao. Mng my tnh hin nay tr nn qu quen thuc i vi chng ta, trong mi lnh vc nh khoa hc, qun s, quc phng, thng mi, dch v, gio dc... Hin nay nhiu ni mng tr thnh mt nhu cu khng th thiu c. Ngi ta thy c vic kt ni cc my tnh thnh mng cho chng ta nhng kh nng mi to ln nh: S dng chung ti nguyn: Nhng ti nguyn ca mng (nh thit b, chng trnh, d liu) khi c tr thnh cc ti nguyn chung th mi thnh vin ca mng u c th tip cn c m khng quan tm ti nhng ti nguyn u. Tng tin cy ca h thng: Ngi ta c th d dng bo tr my mc v lu tr (backup) cc d liu chung v khi c trc trc trong h thng th chng c th c khi phc nhanh chng. Trong trng hp c trc trc trn mt trm lm vic th ngi ta cng c th s dng nhng trm khc thay th. Nng cao cht lng v hiu qu khai thc thng tin: Khi thng tin c th c s dng chung th n mang li cho ngi s dng kh nng t chc li cc cng vic vi nhng thay i v cht nh: p ng nhng nhu cu ca h thng ng dng kinh doanh hin i. Cung cp s thng nht gia cc d liu. Tng cng nng lc x l nh kt hp cc b phn phn tn. Tng cng truy nhp ti cc dch v mng khc nhau ang c cung cp trn th gii. Vi nhu cu i hi ngy cng cao ca x hi nn vn k thut trong mng l mi quan tm hng u ca cc nh tin hc. V d nh lm th no truy xut thng tin mt cch nhanh chng v ti u nht, trong khi vic x l thng tin trn mng qu nhiu i khi c th lm tc nghn trn mng v gy ra mt thng tin mt cch ng tic. Hin nay vic lm sao c c mt h thng mng chy tht tt, tht an ton vi li ch kinh t cao ang rt c quan tm. Mt vn t ra c rt nhiu gii php v cng ngh, mt gii php c rt nhiu yu t cu thnh, trong mi yu t c nhiu cch la chn. Nh vy a ra mt gii php hon chnh, ph hp th phi tri qua mt qu trnh chn lc da trn nhng u im ca tng yu t, tng chi tit rt nh. gii quyt mt vn phi da trn nhng yu cu t ra v da trn cng ngh gii quyt. Nhng cng ngh cao nht cha chc l cng ngh tt nht, m cng ngh tt nht l cng ngh ph hp nht. wWw.VietLion.Com
 • 5. Chng 2 Nhng khi nim c bn ca mng my tnh Vi s pht trin ca khoa hc v k thut, hin nay cc mng my tnh pht trin mt cch nhanh chng v a dng c v quy m, h iu hnh v ng dng. Do vy vic nghin cu chng ngy cng tr nn phc tp. Tuy nhin cc mng my tnh cng c cng cc im chung thng qua chng ta c th nh gi v phn loi chng. I. nh ngha mng my tnh Mng my tnh l mt tp hp cc my tnh c ni vi nhau bi ng truyn theo mt cu trc no v thng qua cc my tnh trao i thng tin qua li cho nhau. ng truyn l h thng cc thit b truyn dn c dy hay khng dy dng chuyn cc tn hiu in t t my tnh ny n my tnh khc. Cc tn hiu in t biu th cc gi tr d liu di dng cc xung nh phn (on - off). Tt c cc tn hiu c truyn gia cc my tnh u thuc mt dng sng in t. Ty theo tn s ca sng in t c th dng cc ng truyn vt l khc nhau truyn cc tn hiu. y ng truyn c kt ni c th l dy cp ng trc, cp xon, cp quang, dy in thoi, sng v tuyn ... Cc ng truyn d liu to nn cu trc ca mng. Hai khi nim ng truyn v cu trc l nhng c trng c bn ca mng my tnh. Hnh 2.1: Mt m hnh lin kt cc my tnh trong mng Vi s trao i qua li gia my tnh ny vi my tnh khc phn bit mng my tnh vi cc h thng thu pht mt chiu nh truyn hnh, pht thng tin t v tinh xung wWw.VietLion.Com
 • 6. cc trm thu th ng... v ti y ch c thng tin mt chiu t ni pht n ni thu m khng quan tm n c bao nhiu ni thu, c thu tt hay khng. c trng c bn ca ng truyn vt l l gii thng. Gii thng ca mt ng chuyn chnh l o phm vi tn s m n c th p ng c. Tc truyn d liu trn ng truyn cn c gi l thng lng ca ng truyn - thng c tnh bng s lng bit c truyn i trong mt giy (Bps). Thng lng cn c o bng n v khc l Baud (ly t tn nh bc hc - Emile Baudot). Baud biu th s lng thay i tn hiu trong mt giy. y Baud v Bps khng phi bao gi cng ng nht. V d: nu trn ng dy c 8 mc tn hiu khc nhau th mi mc tn hiu tng ng vi 3 bit hay l 1 Baud tng ng vi 3 bit. Ch khi c 2 mc tn hiu trong mi mc tn hiu tng ng vi 1 bit th 1 Baud mi tng ng vi 1 bit. II. Phn loi mng my tnh Do hin nay mng my tnh c pht trin khp ni vi nhng ng dng ngy cng a dng cho nn vic phn loi mng my tnh l mt vic rt phc tp. Ngi ta c th chia cc mng my tnh theo khong cch a l ra lm hai loi: Mng din rng v Mng cc b. Mng cc b (Local Area Networks - LAN) l mng c thit lp lin kt cc my tnh trong mt khu vc nh trong mt to nh, mt khu nh. Mng din rng (Wide Area Networks - WAN) l mng c thit lp lin