of 21 /21
Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 – september 2015

HKS mbo voor leerbedrijven

Embed Size (px)

Text of HKS mbo voor leerbedrijven

 • Herziening MBO voor leerbedrijven

  Versie 1.0 september 2015

  Let op, er zijn twee versies van deze presentatie beschikbaar. In deze versie zijn twee videos opgenomen. Deze kunnen afgespeeld worden zonder een internetverbinding. Dat maakt het formaat van de presentatie wel groot. Op de website (ihks.nl en herzieningmbo.nl) is ook een versie te vinden waarin linkjes naar de videos zijn opgenomen.

 • De presentatie in het kortHet mbo-onderwijs verandert

  Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding

  Kansen voor het bedrijfsleven

 • Het mbo-onderwijs verandert

 • Een flexibeler mboGlobalisering en technische ontwikkelingen stellen andere en hogere eisen aan de bekwaamheden van toekomstige werknemers

  Het beroepsonderwijs moet sneller in kunnen spelen op de vragen vanuit de arbeidsmarkt

  Ook gedurende de rit moeten mbo-scholen hun opleidingen eenvoudiger kunnen bijstellen

  Studenten willen hun opleiding verrijken met onderwijs dat past bij hun eigen doelen en ambities

  Mede daarom wordt de structuur in het mbo per 1 augustus 2016 herzien, scholen mogen de veranderingen ook al per 1 augustus 2015 invoeren

  De mbo-opleidingen gaan veranderen. Scholen en bedrijven willen samen een flexibelere diploma- en opleidingenstructuur, want het tempo waarmee functies en beroepen veranderen, verdwijnen en ontstaan neemt toe. En globalisering en technologische ontwikkelingen stellen andere en hogere eisen aan de bekwaamheden van onze beroepsbevolking. Het onderwijs moet flexibeler kunnen inspelen op de vragen vanuit de arbeidsmarkt. De maatschappij verandert zo snel dat we ook gedurende de rit mbo-opleidingen eenvoudiger/sneller moeten kunnen bijstellen.

  De definitieve implementatie vindt plaats op 1 augustus 2016. Vanaf dan worden alle studenten die starten met een opleiding ingeschreven op nieuwe kwalificatiedossiers en maken keuzedelen onderdeel uit van hun opleiding. Maar scholen mogen ook vrijwillig starten in augustus 2015. Het kan dus zijn dat studenten zich voor augustus 2016 al melden voor BPV voor een vernieuwde opleiding of een keuzedeel

 • Een overzichtelijker mboDe kwalificatiedossiers zijn inhoudelijk en qua naamgeving geactualiseerd en er zijn kwalificaties bijgekomen en verdwenen

  De opbouw van een kwalificatiedossier is veranderd: compactere documenten met een basis- en profieldeel

  Sommige kwalificaties zijn samengevoegd en abstracter beschreven: het aantal is met 25% afgenomen

  Het kwalificatiedossier omschrijft de kwalificaties waarop onderwijs en examens worden gebaseerd. De kwalificaties bestaan elk uit een basisdeel en een profieldeel. Een kwalificatiedossier omschrijft vaak meerdere kwalificaties; dan is er sprake van een gemeenschappelijk basisdeel.De kwalificatie is de combinatie van het basis- en profieldeel uit het kwalificatiedossier. De kwalificatie omvat wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen als hij gediplomeerd is en start op de arbeidsmarkt.

 • Doel: regionale kleuring, doorstroom, verdieping en/of verbreding voor de student, zowel voor de beroepsopleidende (BOL) als beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

  Er wordt een heel nieuw element aan mbo-opleidingen toegevoegd: de keuzedelenKeuzedelen komen in de plaats van de huidige vrije ruimte

  De huidige kwalificatiestructuur kent het onderdeel: vrije ruimte. De vrije ruimte beslaat zon 20% van de opleiding en is door de school vrij in te vullen. Het principe van de vrije ruimte vervalt in de herziene kwalificatiestructuur vanwege het gebrek aan civiele borging en wordt vervangen door de keuzedelen. Zolang er nog geen wettelijke basis is voor de keuzedelen (tot augustus 2016) kan de vrije ruimte worden gebruikt voor het aanbieden van keuzedelen.

 • Wat verandert er aan de inhoud? Sommige kwalificatiedossiers of kwalificaties zijn samengevoegd

  Sommige kwalificaties zijn ondergebracht in een keuzedeel

  Hierdoor kan ook de inhoud van opdrachten en examens veranderd zijn

  Precies weten wat er inhoudelijk verandert? Neem contact op met Norma Aarts van MBO Utrecht (030 281 51 00)

  Op de volgende sheets staan voorbeelden van keuzedelen. Je kunt natuurlijk ook zelf voorbeelden invoegen van veranderingen die relevant zijn voor het betreffende leerbedrijf

 • Voorbeeld

  Een voorbeeld van een kwalificatie die op is gegaan in een meer algemene kwalificatie en een specifiek keuzedeel

 • Voorbeeld

  Een voorbeeld van kwalificaties die zijn samengevoegd

 • Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding

 • KeuzedelenZijn een plus op de kwalificatie

  Zijn het meest flexibele onderdeel van de opleiding

  Hebben een snelle ontwikkelcyclus: 4 keer per jaar worden nieuwe keuzedelen gepubliceerd

  Bestaan in verschillende tijdseenheden (240, 480, 720 en 960 studielasturen waarvan een deel in de praktijk kan worden ingevuld)

  Komen tot stand door samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven

  Scholen stellen samen met het bedrijfsleven het aanbod samen en studenten kunnen daaruit kiezen. Daarnaast kan de student een verzoek doen om een ander keuzedeel te volgen. De school moet dit verzoek in beginsel honoreren.

 • VoorbeeldDenk bij keuzedelen bijvoorbeeld aan black en mixed hair voor de kappers,ondernemerschap voor studenten die overwegen zelfstandig ondernemer te worden,of Duits voor opleidingen in de grensregio bij DuitslandKijk op kwalificaties.s-bb.nl voor alle ontwikkelde keuzedelen

  (Opmerking voor degene die gaat presenteren: Hier zou een branche/sectorspecifiek voorbeeld gegeven kunnen worden, met daarbij de concrete gevolgen voor de leerbedrijven). De komende twee dias bevatten nog meer voorbeelden, deze dias kunnen zichtbaar gemaakt worden door met de rechtermuisknop te klikken op dia verbergen

 • Voorbeelden van keuzedelenbuitenpleisters bij de kwalificatie stukadoor

  gebogen plafond- en wandconstructies bij de kwalificatie plafond- en wandmonteur

  Dit zijn voorbeelden van verdiepende keuzedelen

 • Voorbeelden van keuzedelencatering bij de kwalificatie schoonmaker in verschillende omgevingen

  geo-ICT bij de kwalificatie ICT-beheerder

  Dit zijn voorbeelden van vebredende keuzedelen

 • Voorbeelden van keuzedelen

  Voorbeelden van keuzedelen in de groene sector

 • BOT = BEGELEIDE ONDERWIJSTIJDBPV = BEROEPSPRAKTIJKVORMING

  Een keuzedeel kan uitgevoerd worden in de BOT en/of de zelfstudie en/of in de BPV. Het kan daardoor zijn dat het ene keuzedeel volledig in de BPV wordt uitgevoerd terwijl een ander keuzedeel een combinatie van BOT en zelfstudie is. Bijvoorbeeld, een keuzedeel van 240 studielasturen zou ingedeeld kunnen worden met 100 uur BOT, 40 uur BPV en 100 uur zelfstudie. Het is aan de school om te bepalen hoe een keuzedeel wordt doorvertaald naar onderwijs en hoe deze verdeling in uren eruit ziet.

 • Beroepspraktijkvorming in een keuzedeelBPV in het kader van een keuzedeel kan bij ieder door SBB erkend leerbedrijf worden uitgevoerd; het leerbedrijf hoeft hiervoor niet apart erkend te zijn

  De BPV-overeenkomst verandert dus ook: er kunnen keuzedelen op staan n de vierde handtekening van het kenniscentrum is niet meer nodig

  Een keuzedeel kan door de school in de BPV geprogrammeerd worden, het moet niet

  Een keuzedeel kan een deel BPV bevatten, maar het hoeft niet. Voor de BPV binnen een keuzedeel geldt dat het uitgevoerd mag worden bij ieder erkend leerbedrijf. Dus niet alleen bij leerbedrijven die zijn erkend voor de kwalificatie waarop de student is ingeschreven. De afspraken met leerbedrijf en student worden vastgelegd in de beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO). De BPVO is veranderd omdat er straks ook keuzedelen opgezet kunnen worden. Bovendien is met het verdwijnen van de kenniscentra ook de vierde handtekening van de overeenkomst afgehaald. Voor meer informatie over erkenningen, kijk op www.s-bb.nl.

 • Wat betekent dat voor de beroepspraktijkvorming? Studenten kunnen BPV volgen voor een: kwalificatiedossierkwalificatiekeuzedeelcombinatie van kwalificatie(dossier) en keuzedeel

  Studenten kunnen dus andere opdrachten of examentaken hebben dan voorheen: alleen voor een kwalificatie of een keuzedeel of een combinatie van beide

  Leerbedrijven kunnen mbo-studenten verwachten voor een BPV: voor een langere periode met kennis van het te leren vak (kwalificatie)voor een kortere periode om specialistische kennis te halen (verdiepend keuzedeel)voor kortere periode om kennis te verbreden/iets nieuws bij te leren (verbredend keuzedeel)

  De spelregels van de BPV veranderen niet; het BPV protocol blijft van toepassing

  Let op: leerbedrijven kunnen dus ook te maken krijgen met een student die komt voor BPV ihkv een keuzedeel en dus een heel andere achtergrond heeft dan dat het leerbedrijf gewend is. Bijvoorbeeld, een student verpleegkunde die een keuzedeel koken komt doen.

 • Een voorbeeld van de verschillende soorten studenten die bij hetzelfde leerbedrijf aankloppen: Een student die voor zijn opleiding tot kok BPV komt doenEen student die voor zijn opleiding tot kok n het keuzedeel ondernemerschap BPV komt doenEen student die de opleiding tot schoonmaker doet en zich verbreedt met een keuzedeel catering

 • Examineren en diplomeren van keuzedelenEen toekomstig werkgever kan op het diploma van de student dus zien welke keuzedelen hij/zij heeft behaald

  Behaalde keuzedelen worden vermeld op het diploma van de student

  Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van de opleiding en vallen ook onder examinering

  Het examineren van keuzedelen kan dus ook in de praktijk plaatsvinden

  Studenten kunnen zich straks met hun diploma met keuzedelen profileren richting toekomstig werkgevers

 • Kansen voor het bedrijfsleven

 • Kansen voor het bedrijfslevenKeuzedelen verrijken de kennis van de student en dragen daarmee bij aan beter geschoold personeel in de toekomst

  Met keuzedelen wordt flexibel ingespeeld op kansen op de arbeidsmarkt

  Leerbedrijven kunnen zich profileren met verschillende soorten BPV

  Een leerbedrijf kan samen met de school keuzedelen ontwikkelen en aanbieden

  Keuzedelen bevatten specifieke kennis (verdiepend of verbredend) . Dit kan een verrijking voor de student zijn en zorgt voor beter geschoold personeel in de toekomst.Als leerbedrijf kun je je, dankzij de verschillende mogelijkheden aan type BPV (kwalificatie, keuzedeel of combinatie van beide), onderscheiden.Met keuzedelen wordt ingespeeld op actuele behoeftes van de arbeidsmarktJe kunt invloed uitoefenen op het aanbod van keuzedelen bij de mbo-school in jouw regio. In de nieuwe structuur kunnen ook door OCW erkende certificaten verbonden worden aan onderdelen van kwalificaties en aan keuzedelen. Dit zijn onderdelen die relevant zijn op de arbeidsmarkt. Als een student zijn diploma niet haalt, maar wel een dergelijk onderdeel, wordt daar een certificaat voor afgegevenAls daar in de branche afspraken over gemaakt zijn, kan het zijn dat een keuzedeel een bijdrage levert aan het behalen van een branche certificaat. Dit zijn niet in de wet erkende certificaten

 • Zo zijn innovaties sneller mogelijk en kunnen beroepsonderwijs en bedrijfsleven zich samen profileren bij studenten in de regio

  Meer weten over het ontwikkelen van een keuzedeel? Neem dan contact op met Norma Aarts van MBO Utrecht op 030 281 51 00

  Leerbedrijven kunnen het initiatief nemen om een keuzedeel te ontwikkelen

 • Meer informatie over de herziening van het mbo www.herzieningmbo.nlInformatie over de erkenning van leerbedrijven www.s-bb.nl Voor ondersteuning bij het invoeren van de herziening van het mbo: www.ihks.nl

  Let op, er zijn twee versies van deze presentatie beschikbaar. In deze versie zijn twee videos opgenomen. Deze kunnen afgespeeld worden zonder een internetverbinding. Dat maakt het formaat van de presentatie wel groot. Op de website (ihks.nl en herzieningmbo.nl) is ook een versie te vinden waarin linkjes naar de videos zijn opgenomen. De mbo-opleidingen gaan veranderen. Scholen en bedrijven willen samen een flexibelere diploma- en opleidingenstructuur, want het tempo waarmee functies en beroepen veranderen, verdwijnen en ontstaan neemt toe. En globalisering en technologische ontwikkelingen stellen andere en hogere eisen aan de bekwaamheden van onze beroepsbevolking. Het onderwijs moet flexibeler kunnen inspelen op de vragen vanuit de arbeidsmarkt. De maatschappij verandert zo snel dat we ook gedurende de rit mbo-opleidingen eenvoudiger/sneller moeten kunnen bijstellen.

  De definitieve implementatie vindt plaats op 1 augustus 2016. Vanaf dan worden alle studenten die starten met een opleiding ingeschreven op nieuwe kwalificatiedossiers en maken keuzedelen onderdeel uit van hun opleiding. Maar scholen mogen ook vrijwillig starten in augustus 2015. Het kan dus zijn dat studenten zich voor augustus 2016 al melden voor BPV voor een vernieuwde opleiding of een keuzedeelHet kwalificatiedossier omschrijft de kwalificaties waarop onderwijs en examens worden gebaseerd. De kwalificaties bestaan elk uit een basisdeel en een profieldeel. Een kwalificatiedossier omschrijft vaak meerdere kwalificaties; dan is er sprake van een gemeenschappelijk basisdeel.De kwalificatie is de combinatie van het basis- en profieldeel uit het kwalificatiedossier. De kwalificatie omvat wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen als hij gediplomeerd is en start op de arbeidsmarkt.De huidige kwalificatiestructuur kent het onderdeel: vrije ruimte. De vrije ruimte beslaat zon 20% van de opleiding en is door de school vrij in te vullen. Het principe van de vrije ruimte vervalt in de herziene kwalificatiestructuur vanwege het gebrek aan civiele borging en wordt vervangen door de keuzedelen. Zolang er nog geen wettelijke basis is voor de keuzedelen (tot augustus 2016) kan de vrije ruimte worden gebruikt voor het aanbieden van keuzedelen. Op de volgende sheets staan voorbeelden van keuzedelen. Je kunt natuurlijk ook zelf voorbeelden invoegen van veranderingen die relevant zijn voor het betreffende leerbedrijfEen voorbeeld van een kwalificatie die op is gegaan in een meer algemene kwalificatie en een specifiek keuzedeelEen voorbeeld van kwalificaties die zijn samengevoegdScholen stellen samen met het bedrijfsleven het aanbod samen en studenten kunnen daaruit kiezen. Daarnaast kan de student een verzoek doen om een ander keuzedeel te volgen. De school moet dit verzoek in beginsel honoreren. (Opmerking voor degene die gaat presenteren: Hier zou een branche/sectorspecifiek voorbeeld gegeven kunnen worden, met daarbij de concrete gevolgen voor de leerbedrijven). De komende twee dias bevatten nog meer voorbeelden, deze dias kunnen zichtbaar gemaakt worden door met de rechtermuisknop te klikken op dia verbergenDit zijn voorbeelden van verdiepende keuzedelenDit zijn voorbeelden van vebredende keuzedelenVoorbeelden van keuzedelen in de groene sectorEen keuzedeel kan uitgevoerd worden in de BOT en/of de zelfstudie en/of in de BPV. Het kan daardoor zijn dat het ene keuzedeel volledig in de BPV wordt uitgevoerd terwijl een ander keuzedeel een combinatie van BOT en zelfstudie is. Bijvoorbeeld, een keuzedeel van 240 studielasturen zou ingedeeld kunnen worden met 100 uur BOT, 40 uur BPV en 100 uur zelfstudie. Het is aan de school om te bepalen hoe een keuzedeel wordt doorvertaald naar onderwijs en hoe deze verdeling in uren eruit ziet. Een keuzedeel kan een deel BPV bevatten, maar het hoeft niet. Voor de BPV binnen een keuzedeel geldt dat het uitgevoerd mag worden bij ieder erkend leerbedrijf. Dus niet alleen bij leerbedrijven die zijn erkend voor de kwalificatie waarop de student is ingeschreven. De afspraken met leerbedrijf en student worden vastgelegd in de beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO). De BPVO is veranderd omdat er straks ook keuzedelen opgezet kunnen worden. Bovendien is met het verdwijnen van de kenniscentra ook de vierde handtekening van de overeenkomst afgehaald. Voor meer informatie over erkenningen, kijk op www.s-bb.nl. Let op: leerbedrijven kunnen dus ook te maken krijgen met een student die komt voor BPV ihkv een keuzedeel en dus een heel andere achtergrond heeft dan dat het leerbedrijf gewend is. Bijvoorbeeld, een student verpleegkunde die een keuzedeel koken komt doen. Een voorbeeld van de verschillende soorten studenten die bij hetzelfde leerbedrijf aankloppen: Een student die voor zijn opleiding tot kok BPV komt doenEen student die voor zijn opleiding tot kok n het keuzedeel ondernemerschap BPV komt doenEen student die de opleiding tot schoonmaker doet en zich verbreedt met een keuzedeel catering

  Studenten kunnen zich straks met hun diploma met keuzedelen profileren richting toekomstig werkgeversKeuzedelen bevatten specifieke kennis (verdiepend of verbredend) . Dit kan een verrijking voor de student zijn en zorgt voor beter geschoold personeel in de toekomst.Als leerbedrijf kun je je, dankzij de verschillende mogelijkheden aan type BPV (kwalificatie, keuzedeel of combinatie van beide), onderscheiden.Met keuzedelen wordt ingespeeld op actuele behoeftes van de arbeidsmarktJe kunt invloed uitoefenen op het aanbod van keuzedelen bij de mbo-school in jouw regio. In de nieuwe structuur kunnen ook door OCW erkende certificaten verbonden worden aan onderdelen van kwalificaties en aan keuzedelen. Dit zijn onderdelen die relevant zijn op de arbeidsmarkt. Als een student zijn diploma niet haalt, maar wel een dergelijk onderdeel, wordt daar een certificaat voor afgegevenAls daar in de branche afspraken over gemaakt zijn, kan het zijn dat een keuzedeel een bijdrage levert aan het behalen van een branche certificaat. Dit zijn niet in de wet erkende certificaten

  Meer informatie over de herziening van het mbo www.herzieningmbo.nlInformatie over de erkenning van leerbedrijven www.s-bb.nl Voor ondersteuning bij het invoeren van de herziening van het mbo: www.ihks.nl