Luxury Studio

  • View
    353

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Luxury Studio

Tng quan

Luxury Studio1

1. TNG QUAN

C S HNH THNH D NMC TIU NGHIN CUPHM VI NGHIN CUPHNG PHP NGHIN CUS LC V D NNNG LC CH U T

2

1.1 C s hnh thnh d n

TI SAO NN U TVO D N?M HNH HOT NGCHA KHA THNH CNGMC TIU & S MNHPHN TCH SWOTH Ni l ni tp trung ng dn ciu kin sng ca dn c ngy cng tngPht sinh them nhiu nhu cu v gii tr, chp nh=> D n a ra nhm p ng nhu cu vi cht lng cao nht vi gi c hp l nhtStudio s tip nhn n hang ca khch hng ngay ti ca hng v hon thnh nhanh nht c thCa hang c 2 ekip hot ng c lp. Mi ekip c mt th chnh v mt th ph. Th chnh m nhim phn chp nh v x l nhVi i ng nhn vin nhit tnh, k thut, cng ngh thng tin trnh cao tng sng to th STUDIO rt sn sang phc v v p ng nhu cu v ngh thut ca ngi dn Th Mang ngh thut n gn hn vi tt c mi ngi Ci hi c xem l vic h trng trong mi con ngi Vit NamT chc l ci tr thnh phong tc khng th thiu trong cuc sng, phong tc vn ha cng ngNhng lm th no c mt m ci tm tt, y l nghi v trn ngp hnh phc? La chn vy ci mu sc, kiu dng ra sao c rng ngi trong ngy trng i?=> Cn n mt ni t vn, h tr nhu cu 3

4Phn tch SWOT

SwTOim yuL ca hang mi cha c nhiu ngi bit tiCha c kinh nghim thc tinC hiNhu cu ngi dn ngy cng tng caoKhch hng b thu ht bi cc cnh p khc ngoi khu vc H Ni lm tng s lng khch hng ngoi tnh

im mnhV tr ca hng thun li cho vic MarketingGi c hp l nhng cht lng khng gim sti ng nhn vin nhit tnh sng toThch thcRi ro do i ng non tr thiu kinh nghim nhng iu n c th khc phc bng cch t trau di

1.2 Mc tiu nghin cu

TH TRNG O CI H NII TH CNH TRANHLP D N KINH DOANH5

I TNG NGHIN CU

THI GIAN NGHIN CUNgi dn trn a bn TP H NiT ngy 26/12/2016 n ngy 20/03/20171.3 Phm vi nghin cu6

1.4 Phng php nghin cu

1.5 S lc v d n8Tn d n: Luxury StudioLogo:

Quy mStudio gm mt tng trt v mt tng lu. Tng din tch mt bng l 50m2Thi gian khi s3 nmH thng nhn vinB phn tip xc khch hngB phn nhip nhB phn h trV tr292 ng Lng ng a HN

1.5 S lc v d n

1.6 Nng lc ch u t

tng v k hoch u t d n do ch u t m nhn. Ngun vn cho d n c gia nh h tr mt phn, s cn li ch u t vay ca Ngn hng u t v pht trin Vit Nam vi li sut 11 %, k hn l 3 nm.Ch u t c kin thc v qun tr, am hiu v thi trang v nhip nh. Tuy nhin, im yu ca ch u t l cha c kinh nghim trong qun l thc t, cng nh k nng giao tip cn yu10

2. TH TRNG DCH V

K HOCH MARKETINGPHN TCH MI TRNGDCH V & SN PHM

NH HNG PHT TRINMI TRNG VI MMI TRNG V M

2.1 Phn tch mi trng

Mi trng v mMI TRNG V M Tc tng trng GDP ca Vit Nam cao t mc 6,68% Thu nhp bnh qun u ngi cao so vi c nc t mc 3500 $/ngi/nm (2015)Ch s gi tiu dng CPI bnh qun 6 thng u nm tng 0,86% so vi cng k nm trcTIM NNG PHT TRIN H Ni c dn s ng nht khu vc pha Bc, t l dn s tr t t trng caoH Ni l thnh ph c hot ng thng mi v dch v ln, chim t trng cao trong c cu kinh t ca min Bc v c quan h giao thng vi nhiu tnh trong nc cng nh nhiu nc trn th gii

13

2016 VN thc tin thng mi quc t => t c thnh tu13

Mi trng vi mC IM V KHCH HNGI TH CNH TRANH-i tng khch hng ch yu ca Studio l gii tr c nhu cu cao-Khi cng ngh ngy cng pht trin v cht lng hnh nh ngy cng cao th nhu cu mong mun c c nhng b nh p, nhng khong khc cuc i l rt ln. Mt s Studio tn ti kh ni ting: TuArts, HaiLeCao, Cng Paris, nh vin o ci Mc, Cherry, idol.i th tim nNH CUNG CPTrang phc ci: -Ca hng Lavender : a ch : s 16,ng 110 Trn Duy Hng, Trung Ha, Cu Giy.-Lady_Laydy shop :a ch : s 38E, Ng 40, ph Chnh Kinh, Nhn Chnh, Thanh Xun, H Ni. Trang phc o di:-Ngn An :a ch : 90 Phm Ngc Thch, ng a B phn trang im: Studio s dng cc m phm ni ting hin nay nh: Avon, Essance, Depond.B phn chp nh: Studio s dng my nh, my quay phim ca cc hng: Sony, Canon

MC TIUT RA

To s uy tn trn a bn thnh ph H Ni ri tng bc pht trin thm ra cc khu vc khc.Khng ngng ci tin cht lng phc v cng nh tay ngh nhn vin qua thi gianLun tm hiu xu hng th trng theo kp xu th mi nhtnh hng v pht trin

TH TRNG MC TIUCHIN LC MARKETING2.2 K hoch Marketing

Th trng mc tiuKhch hng mc tiu m studio hng ti l thanh nin, h lun c nhu cu cao trong vic chp nh nht l trong xu th hin nay hu nh ai ai cng mun c nhng khonh khc p ghi du cuc i. Th trng mc tiu ca studio l khu vc thnh ph H Ni v c bit l khu vc ni thnh v y l ni c thu nhp v nhu cu cao.17

Chin lc Marketing

SN PHMTrang phc a dng mu sc, kch c, kiu dng v cht liuCung ng nhiu loi dch v khch hng c th la chn

GILuxury da trn mc gi thc ca i th phn tch v nh gi cc sn phm dch v sao cho ph hp nht, cht lng tt nht m gi li thp nht.

QUNG Bt bng rn ti ni c nhiu ngi qua liTo ra trang facebook ca studio thc hin Marketing onlinePHN PHIChin lc phn phi ca Luxury chnh l cch thc t chc sao cho tho mn ti a mc tin ch ca khch hng khi n Studio.

2.3 Dch v v sn phm

Cc dch v ca LUXURY c s dng bi cc cng ngh tin tin hin nay (my nh Canon 60D) kt hp vi cc phm m phm ni ting, an ton cho daTrang phc ci lun bt kp vi xu hng thi trang mi nht. Ngoi ra khng gian Studio cng c ch trng. Khng gian thong mt, sch s; thit k trang nh to cho khch hng cm gic thoi mi khi n Studio.19

3. K hoch kinh doanh

20

21

V tr Studio3.1 a im v xy dng c bn

3.1 a im v xy dng c bn 22K thut cng nghThit bS lngThnh tinB salon tip khch15.450.000Bn lm vic11.100.000My vi tnh2 14.200.000T knh trng o ci26.000.000Ma-n-canh44.000.000in thoi bn1 180.000n tup 1,2m12150.000iu ha210.290.000Bn trang im28.600.000Studio kits15.420.000Motor cun phong trc 21900.000Vi phng5400.000Phng thay di ng1800.000My nh cannon224.000.000Tng81.490.000

3.2 T chc sn xut kinh doanh nhn s23

T chc nhn s

i vi k thut vin (trang im, lm tc, nhip nh): Phi qua cc kho o to v c giy chng nhn o to v lnh vc chuyn mn ny.Phc v tn tnh, n cn, chu o.i vi nhn vin li xe: phi c giy php li xe 4 bnh.i vi nhn vin tip nhn thng tin:Yu cu ngoi hnh a nhn (N: 18 25 tui). Trnh hc vn: 12/12 h chnh quy hay b tc.Phc v nhit tnh, vui v, kh nng x l tnh hung nhanh.C kin thc v thi trang.Quy ch lm vic ca Studio l Khch hng l thng .

24

C cu nhn s25S lng tuyn dng:02 nhn vin tip nhn thng tin + ph trch trang phc.03 th trang im + lm tc.02 th chp nh.01 bo v.

C cu nhn sB phnCng vic1. Ngi qun l (ch d n)- Qun l cc cng vic trong trong Studio.- Lin h vi nh cung cp: t trang phc, ph kin, m phm2. B phn tip xc khch hng- Trao i trc tip (qua in thoi) vi khch hng, gii p nhng thc mc ca khch hng v dch v ca Studio.- Hng dn khch xem trang phc, t vn la chn trang phc cho khch.3. B phn trang im- Trang im.- Lm tc.4. B phn nhip nh- Chp nh.- X l nh.- Quay phim.5. B phn h tr - Gi xe.- Hng dn khch.- Li xe + Khun vc trang phc khi i chp ngoi cnh.

26

Tin lng d kin cho nm uSTTCh tiuS lngTin lngTng chi ph1Th ph21.500.0003.000.0002Th trang im 22.000.0004.000.0003Qun l14.000.0004.000.0004Th chp nh22.000.0004.000.0005Nhn vin trc ca hng11.500.0001.500.0006K ton13.000.0003.000.000Tng1019.500.000

27* Vo ma ci ( khong thng 11 n thng 4 nm sau): tng thm 300,000 ng/thng/nhn vin

3.3 Vn v hoch nh ngun vnSTTKhon mcGi tr1Vn c nh141.490.000Sa cha + Trang tr Studio60.000.000Trang thit b81.490.0002Vn lu ng140.000.000Thu mt bng ( tr trc 6 thng)60.000.000Chi ph nguyn liu60.000.000Chi ph khai trng10.000.000Hng tn kho0D phng tin mt10.000.0003Tng281.490.000

28Bng 4.1: D tr tng vn u t ban u

3.3 Vn v hoch nh ngun vn29Thi gian khu haoNm 1Nm 2Nm 3Trang thit b516.300.00016.300.00016.300.000

Tng tr gi trang thit b: 81.490.000 ng

3.3 Vn v hoch nh ngun vn30Lch tr n vayNm 01 23N u k200.000.000135.000.00070.000.000Li pht sinh22.000.00015.000.0007.700.000Tr n u87.000.00080.000.00077.700.000Vn gc65.000.00065.000.00070.000.000N cui k200.000.000135.000.00070.000.0000

Tng li: 38,000,000 ng.Trong , vay ti Ngn hng u t v pht trin Vit Nam:o Li sut 11%/nm.o Tr n gc + li vay.o K hn: 3 nm.Tnh theo phng php c nh gim dn

3.3 Vn v hoch nh ngun vn31D kin chi ph hot ng hng nmCh tiuNm 1 Nm 2 Nm 3Chi ph mua nguyn vt liu60.000.00066.000.00080.000.000Chi ph hot ng:420.300.000468.000.000503.600.000Thu mt bng100.000.000120.000.000120.000.000Chi ph in, nc19.000.00020.900.00022.360.000Chi ph Internet, in thoi4.500.0004.950.0005.300.000Qung co, khuyn mi12.000.00013.200.00014.120.000Cng c, dng c8.000.0008.800.0009.420.000Sa cha v bo tr7.000.0007.700.0008.240.000ng phc nhn vin2.000.0002.200.0002.350.000Lng nhn vin249.600.000274.560.000302.020.000Chi khc18.200.00015.560.00019.800.000Tng:480.300.000534.000.000583.600.000

3.3 Vn v hoch nh ngun vn32Bo co thu nhp qua 3 nm d nKhon mcNm 0Nm 1 Nm 2 Nm 31.Doanh thu553.600.000605.300.000729.600.0002.Tng chi ph480.300.000534.000.000613.600.0003.Chi ph khu hao16.300.00016.300.00016.300.0004.EBIT37.000.00055.000.00099.700.0005.Chi ph li vay22.000.00015.000.0007.700.0006.Li nhun trc thu15.000.00040.000.00092.000.0007.Thu Doanh Nghip3.750.0008.000.00023.000.0008.Li nhun sau thu11.250.00032.000.00069.000.000

THANK YOU FOR FOLLOWING!

Good Luck !