MasterSkills - KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

  • View
    555

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gii thiu chng trnh Teamwork n gin l mt nhm ngi cng nhau lm vic, hay su hn mt cht, l on kt cng t c mt mc tiu no . Nu bn dnh thi gian lt qua nhng bn tin tuyn dng ngy nay, trong 10 v tr ng tuyn th c n 9 hay thm ch c 10 v tr i hi ng vin k nng lm vic nhm. Bi nh tuyn dng khng cn tuyn dng mt quyn sch, hay mt ci my vi tnh m thc cht l mt con ngi c kh nng lm vic, hp tc, tng tc vi nhng thnh vin khc. iu chng t k nng lm vic nhm c vai tr v cng quan trng. Nhng tin hnh c qu trnh ny mt cch ton din khng n gin cht no.

Transcript

  • 1.MasterSkills Chng Trnh o To K Nng Mm LM VIC NHM | o To K NNG LM VIC NHM Master SkillsTM Better People Better Organization MasterSkills.org Vin o To K Nng Qun L & Lnh o

2. LM VIC NHM | o To K NNG LM VIC NHM Mc tiu o to - Hiu vai tr ca nh lnh o khi thay i c cu t chc - Hiu s khc bit gia nh lnh o thnh cng & c hiu qu - Hp tc vi ng nghip t c mc tiu cng vic ra - Hiu 3 k nng ca nh lnh o theo tnh hung - Hiu mc tiu ca nh lnh o theo tnh hung Phng php o to - Phng php ging dy Coaching da trn cc bi tp thc hnh thc t trong cng vic hng ngy - o to thc hnh st nht vi chuyn mn ca tng v tr - Trang b 20% l kin thc, 80% l thc hnh k nng thc t mi trng cng vic hng ngy - m bo chun u ra l hiu v p dng c cc k nng Ti liu Gii thiu chng trnh Teamwork n gin l mt nhm ngi cng nhau lm vic, hay su hn mt cht, l on kt cng t c mt mc tiu no . Nu bn dnh thi gian lt qua nhng bn tin tuyn dng ngy nay, trong 10 v tr ng tuyn th c n 9 hay thm ch c 10 v tr i hi ng vin k nng lm vic nhm. Bi nh tuyn dng khng cn tuyn dng mt quyn sch, hay mt ci my vi tnh m thc cht l mt con ngi c kh nng lm vic, hp tc, tng tc vi nhng thnh vin khc. iu chng t k nng lm vic nhm c vai tr v cng quan trng. Nhng tin hnh c qu trnh ny mt cch ton din khng n gin cht no. - Chuyn gia s dng cc phng php o to sau y chuyn ti ni dung kha hc: - Tho lun m (Open discussion) - Nghin cu tnh hung (Case study) - Bi tp t nh gi (Self- assessment) - Thuyt ging ngn ti thc t (Mini-lecture) - Hiu c vai t r v tm quan trng ca lm vic nhm t c mc tiu ca t chc; - Nm c nguyn tc, quy trnh & phng php xy dng v pht trin nhm lm vic hiu qu; - Nm c nhng mu cht quan trng mang tnh thc tin c th dn dt mt nhm lm vic hiu qu, pht huy tinh thn ng i cng nh kh nng lm vic ca tng thnh vin trong nhm nhm hon thnh nhim v, mc tiu ca cng ty. Master SkillsTM Better People Better Organization - Ti liu lu hnh ni b 3. i tng hc vin - Cc cp qun l & lnh o doanh nghip. -. i ng qun l cp trung (gim c chc nng trng ph cc phng, ban, b phn trong doanh nghip). - Nhng ngi ang tham gia lm vic trong mi trng doanh nghip c mong mun pht trin v hon thin k nng quan trng ny. - Chng trnh khng ph hp cho cc i tng l hc sinh, sinh vin - nhng ngi cha c thm nin lm vic trong mi trng doanh nghip. Chng nhn - S do Vin MasterSkills cp, c gi tr trn ton quc Ni dung chng trnh Phn I. nh ngha mt nhm lm vic - Xy dng nhm l g? - c im chung ca nhm - Lm vic theo nhm Phn II. Vai tr ca c nhn trong nhm - Hiu bn thn - nh gi im mnh im yu - Chng t s tch cc ca bn thn - Tn trng ngi khc Phn III. Vai tr ca lnh o nhm - Thng nht s mng ca nhm - Xy dng cch lm vic theo nhm v cam kt - Pht trin c th ca nhm - nh gi kt qu thc hin cng vic - Theo di nhm v vic thc hin ca c nhn Phn IV. Cc yu t nh hng quan trng - Chia s lnh o - K nng lm vic nhm - Mi trng lm vic hnh vi - Tha thun v cam kt - ng gp ca thnh vin - Cc cp qun l & lnh o doanh nghip. -. i ng qun l cp trung (gim c chc nng trng ph cc phng, ban, b phn trong doanh nghip). - Nhng ngi ang tham gia lm vic trong mi trng doanh nghip c mong mun pht trin v hon thin k nng quan trng ny. - Chng trnh khng ph hp cho cc i tng l hc sinh, sinh vin - nhng ngi cha c thm nin lm vic trong mi trng doanh nghip. - S do Vin MasterSkills cp, c gi tr trn ton quc Master SkillsTM Better People Better Organization 4. Ni dung chng trnh Phn V. Hiu qu nhm - c im ca nhm hiu qu - Xy dng hiu qu nhm - c im ca nhm khng hiu qu - Tuyn dng nhm Phn VI. K nng giao tip trong nhm - Mc ch ca nhm v gii quyt xung t - Nng ng trong giao tip nhm - S dng kin ng gp v hng dn - K nng lng nghe tch cc - K nng nghe mt cch hiu qu Phn VII. Gii quyt xung t trong nhm - Gii quyt xung t nhm - Ngun gc ca xung t nhm - Cc cch gii quyt s khc bit - Xy dng lng tin gim xung t - Tng cng k nng giao tip v quan h nhm vi nhau Phn VIII. Xy dng mc ch ca nhm - Xc nh r mc ch ca nhm - Mc ch ca nhm phi ph hp vi mc ch ca t chc - Hiu c s mng ca cng ty - Lm vic v mc ch chung hng ti kt qu cao hn Xem thm chi tit ti Website Masterskills.org: http://masterskills.org/Teamwork-skills-training.htm Master SkillsTM Better People Better Organization 5. HC VIN MASTERSKILLS Add: 30 ng Vn Ng P.10, Q.PN, Tp.HCM Tel.(08) 22 467 086 08. 22 194 047 Web: http://www.masterskills.org | Email:Info@masterskills.org Master SkillsTM Better People Better Organization