Kỹ năng làm việc nhóm _ ptc.org.vn

  • View
    833

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

K nng lm vic nhm, lm vic nhm hiu qu

Transcript

  • 1.K NNG LM VIC NHM

2. I/ KHI QUT CHUNG V NHM 1.Khi nim nhm 2.Phn loi 3.Cc giai oan hnh thnh nhm. 4.Cc v tr trong nhm 3. 1. Khi nim nhm Mt nhm ngi lm vic trong cng mt vn phng hay thm ch mt d n chung khng phi lc no cng tin hnh cng vic ca mt nhm lm vic. Nu nhm c qun l{ theo kiu chuyn quyn c on hon ton, c l s khng c nhiu c hi cho s tc ng qua li lin quan n cng vic gia cc thnh vin trong nhm. Nu c bt kz t tng b phi no trong nhm, hot ng ca nhm s khng bao gi tin trin c. Ngc li, nhm lm vic l phng thc c th c tn dng d vi nhng c nhn nhng khong cch xa lm vic nhng d n khc nhau. Ni mt cch n gin, nhm lm vic to ra mt tinh thn hp tc, phi hp, nhng th tc c hiu bit chung v nhiu hn na. Nu iu ny din ra trong mt nhm ngi, hot ng ca h s c ci thin bi s h tr chung (c v thc t ln l{ thuyt). 4. 2. Phn loi 2.1 Cc nhm chnh thc Cc nhm chnh thc l nhng nhm c t chc. Chng thng c nh, thc hin cng vic c tnh thi ua, v c phn cng r rng. H c cng chung tay ngh chuyn mn gii quyt cc vn v iu hnh cc n. Cc nhm mi cp c t chc theo chuyn mn v mang tnh cht lu di m ng cc mc tiu chuyn bit. Cc nhm chc nng chnh thc thng a ra nhng { kin chuyn mn theo cc lnh vc ring ca h. 5. 2.2 Cc nhm khng chnh thc Nhng nhm ngi nhm li vi nhau tht thng lm vic theo v vic c tnh cht c bit nhm gii quyt nhiu nhu cu, nh: cc nhm thc hin theo d n theo thi v, cc nhm linh ng bn tho chin lc hay cn dn xp tng v vic, cc nhm nng cn vn dng tr tu cho nhng n cn nhiu sng to, nhng lc lng c nhim tm thi gii quyt gp rt nhng vn c bit trong thi gian ngn 6. 2.3 So snh cc nhm chnh thc v khng chnh thc Nhm cng chnh thc cng cn c hun luyn v kh nng lnh o ca n v cc mt nh: cc quy tc ca cng ty v cc quy trnh phi tun theo, thc hin cc bo co, ghi chp tin , v cc kt qu t c trn c s thng l. Cng th, cc nhm khng chnh thc tun theo nhng quy trnh tht thng. Nhng { kin v nhng gii php c th c pht sinh trn c s ty thi v cc quy trnh l{ nghim ngt hn. Tuy nhin, cn nh l, d chnh thc hay khng chnh thc, vic lnh o nhm lun phi hng v cc thnh qu v c s phi hp gia cc nhm vi nhau. 7. 3. Cc giai on hnh thnh v pht trin Hnh thnh Xung t giai on bnh thng ha giai on hot ng tri chy 8. 3.1 Hnh thnh Hnh thnh l giai on nhm c tp hp li. Mi ngi u rt gi gn v rt r. S xung t him khi c pht ngn mt cch trc tip, ch yu l mang tnh cht c nhn v hon ton l tiu cc. Do nhm cn mi nn cc c nhn s b hn ch bi nhng { kin ring ca mnh v nhn chung l khp kn. iu ny c bit ng i vi mt thnh vin km quan trng v lo u qu. Nhm phn ln c xu hng cn tr nhng ngi ni tri ln nh mt ngi lnh o. 9. 3.2 Xung t Xung t l giai on tip theo. Khi , cc b phi c hnh thnh, cc tnh cch va chm nhau, khng ai chu li mt bc trc khi gi nanh ma vut. iu quan trng nht l rt t s giao tip v khng c ai lng nghe v mt s ngi vn khng sn sng ni chuyn ci m. S tht l, s xung t ny dng nh l mt thi cc i vi nhm lm vic ca bn nhng nu bn nhn xuyn qua ci b ngoi t t v thy c nhng li ma mai, cng kch, m ch, c th bc tranh s r hn. 10. 3.3 Giai on bnh thng ha Sau l giai on bnh thng ha. giai on ny, nhm bt u nhn thy nhng li ch ca vic cng tc cng vi nhau v s gim bt xung t ni b. Do mt tinh thn hp tc mi hin hu, mi thnh vin bt u cm thy an ton trong vic by t quan im ca mnh v nhng vn ny c tho lun ci m bn vi ton b nhm. S tin b ln nht l mi ngi c th bt u lng nghe nhau. Nhng phng php lm vic c hnh thnh v ton b nhm u nhn bit c iu . 11. 3.4 Giai on hot ng tri chy V cui cng l giai on hot ng tri chy. y l im cao tro, khi nhm lm vic n nh trong mt h thng cho php trao i nhng quan im t do v thoi mi v c s h tr cao ca c nhm i vi mi thnh vin v vi cc quyt nh ca nhm. 12. II/ QUY CH T CHC NHM 1. Ngi lnh o nhm 2. Ngi gp 3. Ngi b sung 4. Ngi giao dch 5. Ngi iu phi 6. Ngi tham gia kin 7. Ngi gim st 13. 4.1 Ngi lnh o nhm Nhim v: Tm kim cc thnh vin mi v nng cao tinh thn lm vic Kh nng phn on tuyt vi nhng nng lc v c tnh ca cc thnh vin trong nhm. Gii tm ra cc cch vt qua nhng im yu. C kh nng thng tri hai chiu. Bit to bu khng kh hng phn v lc quan trong nhm. 14. 4.2 Ngi gp { Nhim v:Gim st v phn tch s hiu qu lu di ca nhm. Khng bao gi tho mn vi phng sch km hiu qu. Chuyn vin phn tch cc gii php thy c cc mt yu trong . Lun i hi s chnh l{ cc khuyt im. To phng sch chnh l{ kh thi 15. 4.3 Ngi b sung Nhim v: m bo nhm hot ng tri chy Suy ngh c phng php nhm thit lp biu thi gian. Lng trc nhng tr tr nguy hi trong lch trnh lm vic nhm trnh chng i. C tr lc v mong mun vic chnh n cc s vic. C kh nng h tr v thng vt tnh ch bi. 16. 4.4 Ngi giao dch Nhim v: To mi quan h bn ngoi cho nhm Ngi c ngoi giao v phn on ng cc nhu cu ca ngi khc. Gy c s an tm v am hiu. Nm bt ng mc ton cnh hot ng ca nhm. Chn chn khi x l{ thng tin, ng tin cy. 17. 4.5 Ngi iu phi Nhim v: Li ko mi ngi lm vic chung vi nhau theo phng n lin kt Hiu nhng nhim v kh khn lin quan ti ni b. Cm nhn c nhng u tin. C kh nng nm bt cc vn cng lc. C ti gii quyt nhng rc ri. 18. 4.6 Ngi tham gia { kin Nhim v: Gi vng v khch l sinh lc i mi ca ton nhm Lun c nhng { kin lc quan, sinh ng, th v. Mong mun c lng nghe { kin ca nhng ngi khc. Nhn cc vn nh nhng c hi cch tn y trin vng ch khng l nhng tai ho. 19. 4.7 Ngi gim st Nhim v: Bo m gi vng v theo ui cc tiu chun cao Lun hy vng vo nhng gi { y ha hn. Nghim tc, i khi cn cn t ra m phm, chun mc. Phn on tt v kt qu cng vic ca mi ngi. Khng chn ch a vn ra. C kh nng khen lao v tm ra sai st. 20. III/CC NGUYN TC LM VIC NHM 21. 1. To s ng thun Nhng bui hp l cch thc tuyt ho bi p tinh thn ng i v thi quen lm vic theo nhm ngay t lc u mi thnh lp nhm. Nhng lot bui hp gip cc thnh vin mi lm quen vi nhau, to s nht tr v cc mc tiu c giao cng cc vn cn gii quyt v mt t chc. 22. 1.To s ng thun Nhng im cn ghi nh: Mi thnh vin ca nhm cn thng nht v vic phi nhm ti. Cc mc tiu ch n nh khi bn tho xong cc bin php thc hin. Mc d cc thnh vin ca nhm cn c nh hnh cc mc tiu, nhng nn ph bin cc mc tiu cho cc hi vin nm. t c nhng kt qu cao nht, cc mc tiu cn phi c th thch bng cch kt 23. 2.Thit lp cc mi quan h vi ban qun tr Mi nhm cn c s h tr ca i ng thm nin c quan ch qun. Ba mi quan h ch yu m nhm cn ti l: Ngi bo tr chnh ca nhm Ngi u ngnh hoc phng ban c lin quan 24. 3. Khuyn khch c sng to Nhiu ngi tr thnh nhng k ch bit lm theo kinh nghim v tnh cch ring ca h. Hy ph th th ng y v to tnh sng to. ng nhm ca bn b phn lp thnh nhng con ngi chuyn sng to v nhng k th ng. Mun vy, bn lun bit hoan nghnh tnh a dng ca cc quan im v { tng, ri li bui tranh lun i n ch 25. 4. Pht sinh nhng { kin mi Vic c c nhng sng kin i hi c ngi lnh o v cn mt hnh thc t chc no , kt qu bui hp c th m ra mt hng i. Mi { kin cn c ghi chp ln biu hay bng mi ngi c th nhn thy. Sau , loi b nhng { kin bt kh thi v tm tt nhng { kh thi. 26. 4. Pht sinh nhng { kin mi Nhng im cn ghi nh: Phng php vn dng tr tu tp th i khi c gi l t duy hnh ng nhm. S ch trch lm gim c sng to. ng bao gi mit th { kin no trong bui hp. Nhiu { kin tng chng ng ngn li co th a n nhng gii php ng gi. Cn ghi mi { kin ln bng cho d y cha hn l { kin c o. Nhng { kin sng to trong nhng bui hp bao gi cng cao hn { kin ca mt c nhn a ra. 27. 5. Hc cch y thc S y thc ci hai hnh thc: y thc cng vic v y thc quyn hnh. y thc cng vic l phn nh mi k hoch thnh cc phn vic ring v vi mc tiu ring, ri phn chng cho cc thnh vin ca nhm. Sau , ph mc cho h v ch can thip khi khng t mc tiu. Vic y thc quyn hnh l sau khi tham kho 28. 5. Hc cch y thc Khi y thc, cn nhn din cc loi c tnh khi y thc: C kh nng mun thc hin: y l trng hp ta gp ngi c y nhim l{ tng, sn lng nhn trch nhim v cng sn lng tham kho { kin ngi khc, thc hin theo { khi c y nhim. C kh nng khng mun thc hin: Loi ngi ny khng sn lng hc hi v tip thu { kin ca ngi khc, thiu tinh thn hp tc, khng nn giao quyn cho h. Thiu kh nng mun thc hin: Cn c o to b khuyt nhng mt yu trc khi c y nhim. Thiu kh nng, khng mun thc hin: Giao vic cho loi ngi ny hn l hng to. 29. 6. Khuyn khch mi ngi pht biu Ngi lnh o cn ng vin mi ngi bn tho, ngay c vi { kin nghch li cng c gi tr ca n. 30. 7. Chia s trch nhim B sung cc cch thc hnh ng, gim st tin , sng to, c tnh xy dng khi hot ng nhm gp tr ngi tm thi. Cng cn to bu khng kh thng hiu nhau gia cc thnh vin nht thng tin v tin v nhng thay i ng li lm vic. 31. 8. Cn linh hot Mi thnh vin phi c kh nng thc hin vai tr ca mnh ch t cng nh ngi khc. Mi ngi phi c phn nhim hnh ng ch ng trong nhm. D vic kh n u nhng nu c s ng lng ca ton nhm th u c th hon thnh. Mi ngi u c phn nhim r rng t u n cui. Mi ngi u c khuyn khch lm theo phng cch hiu qu nht ca mnh 32. IV/ THNG TIN TRONG NHM 33. 1. Nhng phng php thng tin C nhiu cch nhm thng tin vi nhau, d l tnh c hay c hn trc. V d nh: Nhng trao i bt cht gia cc ng nghip. Nhng phng tin truyn thng nh s ghi nh, bo co, yt th, fax, in thoi. Cc phng tin in t nh in t, mng 34. 2. Chn nhng phng php thng tin Th in t l mt phng tin truyn thng gia cc thnh vin trong nhm, c iu ttin cy khng chc chn. Cc phn mm c th p ng vc thng tin gia cc chuyn vin v nhm. Vic thng tin bng phim nh hi ngh cng hu dng, gip cc thnh vin nh gi cc iu b v trng thi ca ngi khc. H thng in thoi tt gip thng bo tin tc hi hp hay hi { gia cc thnh vin nm cc v tr khc nhau. 35. 3. Thng tin t ni b Khuynh hng t nhin ca nhm thng ch lu tm s vng mnh t ti s ton tm ton { ca nhm khin nhm c th b yu i: h tr thnh cc b, ch bit mnh. Mun trnh iu ny, h cn da vo nhng b phn khc ngay trong ni b c quan, chng hn khi cn d liu, h phi nh n b phn my tnh. 36. 4. Duy tr s giao tip Cn gi lin lc vi nhng nhn vt ch cht cc phng ban khc v bn ngoi c quan, bit chc ai l nhng ngi cn c thng tin c bit. Dng mi phng tin hin i cp nhtt ho v son li danh sch ny thng xuyn khi cn bn c th lin h nh gip nhm trong sut qu trnh hot ng. 37. 5. Trnh s trng lp S trng lp cc vai tr l vn t hi nhng c quan ln. Trnh s lng ph ny, hy cho lu hnh bng lit k ngn v chc nng ca i nhm cho nnhng ngi c lin quan, nh 1o c th pht hin s trng lp ngay. 38. 6. Thng tin nh thc Vic ti thng tin nh thc khin nhiu khi b nhiu, bp mo, t lm xo trn cc mc tiu v hiu qu ca nhm. trnh iu ny, cn gp g m rng hn l thu hp, v ri, nu cn thit, thm tra ngc ln. 39. 7. S cn thn ng ra mt nhm chng c iu g b mt gia cc thnh vin ca nhm, m nu c chng qua cng ch gy s ng