Mô tả dự án

  • View
    438

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

m t d n : dy hc intel

Transcript

  • 1. D n:

2. Tng quan v bi dyChun kin thc c bnK hoch nh giChi tit bi dyThit b v ngun ti liutham kho 3. I. M T D N: Vai tr ca hc sinh trong thc hin d n Nhnghin cu khoa hcLp trnhvin thit Sm Phngvink havai Nh qun l mitrng 4. Cng vic hc sinh cn t c ng vai l nh nghin cu khoa hc tin hnh nghincu, tng hp ti liu c ni dung lin quan ti bihc ng vai l phng vin tm hiu thc trng s dngng dng hin tng quang in trong trong isng. ng vai l nh qun l mi trng tm hiu, tuyntruyn v ch li ca vic s dng ngun nng lngsch ng vai l lp trnh vin thit k ha to nncc n phm: flash v cch lm pin mt tri,powerpoit v ch li ca pin mt tri v bo v mitrng. 5. Mc tiu i vi hc sinh / kt qu hc tpMc tiu bi hc cho hc sinhHiu c hin tng quang dn.Hiu c hin tng quang in trong, phn bit n vihin tng quang in ngoi.Hiu c cu to v hot ng ca quang in tr, capin quang inLit k cc cng vic cn thc hin phn b nhin v vcung cp ti liu h tr cho hc sinh 6. Mc tiu i vi gio vin Gip gv xc nh c cc chun kin thc v b cuhi nh hnh k hoch bi dyTm thng tin c lin quanXc nh mc tiu bi hc cn t v kin thc ,knng,thi Phn tch ni dung bi hc,xc nh cc ni dung linquan trong h thng chng trnh c tng cho dn. 7. B cu hi nhhngCu hi khi qutNng lng mt triv ha bnh th gii?- 8. Cu hi bi hcng dng ca hin tng quang in trong?V sao hin tng ny c ng dng rt nhiu trong thc t? Lm th no s dng ti a ngun nng lng mt tri.V sao pin Mt tri ngy cng c lp t nhiu trn cc ta nh ln? 9. Cu hi ni dung-Cht bn dn l g? nh sng c tc dng nh th noi vi in tr ca cht bn dn?-Hin tng quang in trong l g? iu kin c hintng quang in trong.-So snh hin tng quang in trong v quang inngoi. Cho nhn xt v nng lng gii phng electrontrong cht bn dn.- Hin tng quang dn l g? Vn dng thuyt lng tnh sng gii thch hin tng. 10. Cu hi ni dung-Quang in tr l g? Khi thay i cng chm sngchiu vo quang in tr hin tng g xy ra? Giithch?-Tm mt vi ng dng trong i sng ca quang intr?-Pin quang in l g? Cu to ca pin quang in?-C ch to thnh sut in ng trong pin quang in.Tm gii php lm tng sut in ng ca pinquang in.- ng dng ca pin quang in trong i sng? 11. III:KE HOACH ANH GIA Lch trnh nh gi Hc sinhTrc khi thc hin dSau khi honbt u dn v hon tt d nn tt cng vic 12. Tng hp nh gi S dng cc phng php nh gi: t cu hi v mc trao i ca hc sinh, mc si ni ca lp hc trong sut bi hc, nh gi kh nng tm hiu ni dung. ng thi da trn s am hiu ni dung, lin h, cng tc,sng kin, qui c ca cc nhm. S dng phiu tiu ch nh gi n phm v phiu tiu ch nh gi bi trnh by cung cp phn hi v nh gi sn phm cui cng. Cho Hc sinh t nh gi vic hc tp ca mnh v cung cp phn hi ca bn hc. 13. Cc k nng thit yu K nng lm vic nhm; k nng thuyt trnhT duy logicK nng gii quyt tnh hungK nng c bn v cng ngh Tinh thn trch nhim lm vic vi tp th, amm tm ti ci mi.Vn hiu bit v hin tng quang in trong vng dng ca n trong thc t.K nng tra cu, phn tch, tng hp ti liu. 14. Cc bc tin hnh bi dyTun 1: Chia lp thnh 6 nhm. Gii thiu s lc v hin tng quang in trong. Qua t ra cu hi khi qut cho hc sinh. nh hng vic lm bi tp: Bi tp Powerpoint , bi tp n phm. Gii thiu b cu hi nh hng cho hc sinh Hng dn cc hc sinh cc ti liu c lin quan n d n. 15. iu chnh ph hp vi itngHc sinh tip thu chmdnh thm thi gian nghin cu, iu chnh mc tiu hctp, thay i cc mu nh gi, chia nhm, lch trnh nhgi, k nng cng ngh v s h tr ca cc chuyn gia.M t nhng thay i v cch m hc sinh s trnh bykt qu hc tp (V d nh thay bi kim tra vit taybng bi thuyt trnh) 16. iu chnh ph hp vi itngHc sinh khng bit ting AnhM t ngun h tr ngoi ng, v d nh hngdn hc ting Anh t cc hc sinh bit ting Anhhoc t nhng ngi tnh nguyn ca cng ng.M t cc ti liu ph hp nh ti liu bn ng,cng c bng biu, ti liu minh ho, t in songng v cc cng c dch thut. 17. iu chnh ph hp vi i tngHc sinh khng bit ting AnhM t nhng thay i v cch m hc sinh s trnh by ktqu hc tp (V d nh trnh by bng ting Vit thay vting Anh, hoc mt bi thuyt trnh thay cho bi kim travit)M t nhng thay i v cch m hc sinh s trnh by ktqu hc tp (V d nh trnh by bng ting Vit thay vting Anh, hoc mt bi thuyt trnh thay cho bi kim travit) 18. iu chnh ph hp vi itngHc sinh nng khiuM t s a dng trong cch thc hc sinh tm hiu nidung bi hc, bao gm nghin cu c lp, nhiu tu chn hc sinh th hin v trnh by nhng g hc, v dnh hon thnh nhng th thch kh khn hn, i hinghin cu su rng hn cc ch c lin quan nthin hng ca hc sinh, d n / nhim v c mt ktthc m. 19. IV:THIET B VA NGUON TAI LIEUTHAM KHAOCng ngh - Phn cng My nhMy in Kt ni Internet My tnh My chiu 20. Cng ngh - Phn mmTrnh duyt Webn phm H son tho vn bnPhn mm thit k WebPhn mm th in t 21. Sch gio khoa, cng, hng dn thc hnhT liu phng Lab, ti liu tham kho v.v.in Nhng vt cn thit cho bi dy. ng lit kH tr nhng vt dng hng ngy c sn trong phng hc. Ngun a ch trang Web tr gip cho bi dy ca bn.Internet Khch mi, ngi hng dn, chuyn i thc t,Yu cu hc sinh lp khc, ph huynh v.v. khc