of 23 /23

Peristiwa proklamasi kemerdekaan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Peristiwa proklamasi kemerdekaan
Page 2: Peristiwa proklamasi kemerdekaan

OLEH :TEAM JABAR-TIRWAN

-TASRIKHAH-UJANG HERYADI

-FIRMAN APRIANDU

Page 3: Peristiwa proklamasi kemerdekaan
Page 4: Peristiwa proklamasi kemerdekaan
Page 5: Peristiwa proklamasi kemerdekaan
Page 6: Peristiwa proklamasi kemerdekaan
Page 7: Peristiwa proklamasi kemerdekaan
Page 8: Peristiwa proklamasi kemerdekaan
Page 9: Peristiwa proklamasi kemerdekaan
Page 10: Peristiwa proklamasi kemerdekaan
Page 11: Peristiwa proklamasi kemerdekaan
Page 12: Peristiwa proklamasi kemerdekaan
Page 13: Peristiwa proklamasi kemerdekaan
Page 14: Peristiwa proklamasi kemerdekaan
Page 15: Peristiwa proklamasi kemerdekaan
Page 16: Peristiwa proklamasi kemerdekaan
Page 17: Peristiwa proklamasi kemerdekaan
Page 18: Peristiwa proklamasi kemerdekaan
Page 19: Peristiwa proklamasi kemerdekaan
Page 20: Peristiwa proklamasi kemerdekaan
Page 21: Peristiwa proklamasi kemerdekaan
Page 22: Peristiwa proklamasi kemerdekaan
Page 23: Peristiwa proklamasi kemerdekaan