Prawo reklamy

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Prawo reklamy

 • 1. PRAWO REKLAMYLokowanie produktwamerykaskich w dziaalnoprzedsibiorstw w filmach iserialach
 • 2. Co to jest product placement?Product placement (w polskim prawie take lokowanie produktu) jedno z narzdzi marketingowych suce promocji produktw i usug. Mechanizm polega na umieszczeniu produktu w rodku przekazu w taki sposb eby przemawia on do podwiadomoci odbiorcy i zachca go do uywania bez przekazywania oczywistej i otwartej reklamy. rdo: wikipedia.org
 • 3. Polskie prawo o lokowaniu Ustawa o Radiofonii i Telewizji definiuje przedmiot prezentacji i wprowadza odpowiednie regulacje:Art. 4 ()18) przekazem handlowym jest kady przekaz, w tym obrazy z dwikiem lub bez dwiku albo tylko dwiki, majcy suyd bezporednio lub porednio promocji towarw, usug lub renomy podmiotu prowadzcego dziaalnod gospodarcz lub zawodow, towarzyszcy audycji lub wczony do niej, w zamian za opat lub podobne wynagrodzenie, albo w celach autopromocji, w szczeglnoci reklama, sponsorowanie, telesprzeda i lokowanie produktu ()21) lokowaniem produktu jest przekaz handlowy polegajcy na przedstawieniu lub nawizywaniu do towaru, usugi lub ich znaku towarowego w taki sposb, e stanowi one element samej audycji w zamian za opat lub podobne wynagrodzenie, a take w postaci nieodpatnego udostpnienia towaru lub usugi.22) lokowaniem tematu jest przekaz handlowy polegajcy na nawizywaniu do towaru, usugi lub ich znaku towarowego w scenariuszu lub licie dialogowej audycji w zamian za opat lub podobne wynagrodzenie ()
 • 4. Polskie prawo o lokowaniuArt. 17a1. Lokowanie produktu jest dopuszczalne wycznie:1) w filmach kinematograficznych, filmach lub serialach wytworzonych na uytek audiowizualnych usug medialnych, a take w audycjach sportowych oraz audycjach rozrywkowych, lub2) w postaci nieodpatnego udostpniania towaru lub usugi do wykorzystania w audycji, w szczeglnoci w charakterze rekwizytu lub nagrody z wyczeniem audycji dla dzieci.2. Audycje, w ktrych stosuje si lokowanie produktu, oznacza si w programach telewizyjnych za pomoc znaku graficznego, a w programach radiowych za pomoc sygnau dwikowego informujcych o fakcie lokowania produktu, na pocztku, na koocu oraz w momencie wznowienia po przerwie na reklam lub telesprzeda.3. Na koocu audycji, o ktrej mowa w ust. 2, ktra zostaa wyprodukowana przy udziale nadawcy lub na jego zamwienie, umieszcza si neutraln informacj o producencie lub sprzedawcy lokowanego towaru lub podmiocie wiadczcym lokowan usug oraz o samym towarze lub usudze.4. Zastosowanie lokowania produktu nie moe naruszad samodzielnoci i niezalenoci redakcyjnej nadawcy przez wpyw na tred lub miejsce audycji w programie oraz nie zwalnia nadawcy od odpowiedzialnoci za tred audycji.5. Audycje, w ktrych stosuje si lokowanie produktu, nie mog:1) nadmiernie eksponowad danego produktu;2) zachcad bezporednio do nabycia lub najmu towarw lub usug, zwaszcza przez promocyjne odniesienia do nich.6. Zakazane jest lokowanie produktu dotyczce towarw lub usug, o ktrych mowa w art. 16b ust. 1.7. Nadawca jest obowizany do prowadzenia i przechowywania ewidencji audycji, w ktrych zastosowano lokowanie produktu.
 • 5. Polskie prawo o lokowaniuPolskie prawo zabrania lokowania tematu i produktu z wyjtkiem przypadkw opisanych w artykule 17c Ustawy o Radiofonii i Telewizji (por. poprzedni slajd)Warto dodad, e poprawka regulujca zjawisko zostaa wprowadzona do ustawy w maju 2011 roku.
 • 6. Skd to si w ogle wzio?Pierwszy raz zwrcono uwag na sponsoring audycji w latach piddziesitychtych w Ameryce na gorcym uczynku przyapano DJa nadajcego odpatnie piosenki, ktre nie miay szczcia na licie przebojw.Rozwj telewizji w USA spowodowa przerzucenie tej techniki na nowe medium. W latach piddziesitych i szeddziesitych opacanie producentw telewizyjnych byo na porzdku dziennym i trudno byo rozrnid otwart reklam (czyli oznaczon) od "product placement". Kwestia tej techniki propagandy nie bya uregulowana prawnie.Kolejnym etapem rozwoju techniki by zakaz telewizyjnej reklamy wyrobw tytoniowych wprowadzony w USA od Nowego Roku 1971. Przycinici zakazami producenci papierosw zwrcili swoje oczy na Hollywood i zaczli masowo opacad producentw filmowych.Technika ta zdobywa coraz wiksze znaczenie w produkcji filmw gwnie jako wany element jego finansowania (rwnie w Polsce). rdo: wikipedia.org
 • 7. Ostronie!Producenci nawizuj umowy z du ostronoci. Dobry product placement polega na umiejtnym przemyceniu produktu. Chodzi o przedstawienie go w moliwie najlepszym wietle.Przekonali si o tym producenci filmu Slumdog: Millionaire planujc wspprac z producentem samochodw. Mercedes nie wyrazi zgody na wykorzystanie swoich produktw w pejzau miejskich slumsw (chod nie mia nic przeciwko uywaniu samochodu przez gangsterw). Producenci zamiast zyskad zmuszeni byli wydad tysice funtw, aby cyfrowo usund logotyp Mercedesa ze swojego filmu.Don Nunley pracujcy dla UPP w Hollywood (firma poredniczca) stwierdzi kiedy, e wolaby dla swoich klientw 5 sekund w kadym innym filmie od 10 minut w filmie Scarface. K. Segrave, Product Placement in Hollywood Films: A History
 • 8. Przykady zastosowania lokowania produktu amerykaoskiego w dziaalnod przedsibiorstw w filmach, serialach i nie tylko
 • 9. KawaJoe Scarborough prowadzi amerykaosk wersj Pytania na niadanie (program Morrning Joe w stacji CNBC), codziennie witajc si z widzami przy kubku kawy od Starbucks.Jest to oczywicie celowe dziaanie wynikajce z umowy jak producent programu zawar z producentem znanej marki pobudzajcego napoju.
 • 10. KawaTa sama marka pojawia si w Broadwayu. romantycznej komedii Masz Wiadomod z Tomem Hanksem i Meg Rayan. Brandowa kawiarnia jest ulubionym miejscem spotkao bohaterw filmu.Kawiarnia naprawd istnieje, mona znaled j w Nowym Jorku na skrzyowaniu 81ej i
 • 11. KawaW serialu TVN Teraz albo nigdy pojawia si marka Coffee Heaven. W jednym odcinku bohaterki spdzaj chwil w kawiarni w centrum handlowym niespecjalnie przekonujc o wysokiej jakoci serwowanej kawy. rdo: http://goldenrose2.wordpress.com
 • 12. Media
 • 13. Oprogramowanie
 • 14. KomputeryLogo IBM pojawia si w filmach St. Kubricka 2001: Odyseja Kosmiczna i Mechaniczna Pomaraocza.Przesunicie liter w skrcie HAL o jedn wyej w alfabecie daje IBM std jednoznaczne skojarzenie. A. Clark, autor powieci na ktrej oparto scenariusz filmu, zaprzecza celowemu posueniu si nazw informatycznego giganta.IBM zaprzecza jakichkolwiek zwizkw z komputerem HAL-9000 z Odysei Kosmicznej. Nie trudno zrozumied stanowisko firmy w filmie komputer jest negatywn postaci mordujc niewinnych naukowcw
 • 15. KomputeryLiderem w dziedzinie lokowania produktu jest firma Apple, ktrej produkty pojawiaj si we niemal wszystkich hitach kinowych i serialach ostatnich lat.Tak dua aktywnod na polu promocji produktu Apple zawdzicza strategii wdroonej przez S. Jobsa, ktry na pocztku tego wieku odbudowa potg firmy wprowadzajc na rynek odtwarzaczy mp3 iPoda urzdzenie, ktre wkrtce zrewolucjonizowao rynek. Umiejtna strategia marketingowa to przynajmniej 50% tej rewolucji.
 • 16. KomputeryCiekawym pomysem giganta z Cupertino (mowa o Apple) by product (a waciwieidea) placement w animacji PIXAR, Wall-E. Oto EVE, prawie-produkt Apple.W EVE niemal wszystko przypomina iPoda od zewntrznego designu po trwaodobudowy. Tak samo jak uytkownik prbujcy zajrzed do wntrza urzdzenia,sympatyczny Wall-E skazany by na porak, prbujc otworzyd EVE. Motyw adowania