Quy định mới xử phạt vi phạm hành chính

Embed Size (px)

Text of Quy định mới xử phạt vi phạm hành chính

Theo Ngh nh, thi hiu x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc ha n l mt nm, trong lnh vc gi, ph, l ph l hai nm. i vi hnh vi vi phm hnh chnh v ha n dn n trn thu, gian ln thu, np chm tin thu, khai thiu ngha v th thi hiu x pht vi phm hnh chnh theo quy nh ca php lut v thu.Cng theo Ngh nh ny, phn ln cc mc pht tin trong lnh vc ha n u tng mc pht ti thiu nhng gim mc pht ti a, tiu biu:+ Pht tin t 2.000.000 n 4.000.000 i vi hnh vi t in ha n, khi to ha n in t khng ni dung quy nh.

+ Pht tin t 4.000.000 n 8.000.000 i vi cc hnh vi:

T in ha n hoc khi to ha n in t khi khng cc iu kin quy nh.

Cung cp phn mm t in ha n khng nguyn tc theo quy nh hoc ha n khi in ra khng p ng ni dung quy nh.

+ Pht tin t 20.000.000 n 50.000.000 i vi hnh vi t in ha n gi v hnh vi khi to ha n in t gi.

+ Pht tin t 2.000.000 n vi 4.000.000 i vi hnh vi t in ha n m khng k hp ng in bng vn bn.

+ Pht tin t 6.000.000 n 18.000.000 i vi hnh vi khng khai bo ng quy nh v mt ha n trc khi thng bo pht hnh.

+ Pht tin t 20.000.000 n 50.000.000 i vi hnh vi t in ha n gi.

+ Pht tin t 6.000.000 n 18.000.000 i vi hnh vi khng lp thng bo pht hnh ha n trc khi ha n c a vo s dng nu cc ha n ny gn vi cc nghip v kinh t pht sinh c k khai, np thu theo quy nh.

+ Pht tin t 4.000.000 n 8.000.000 i vi hnh vi khng np thng bo, bo co ha n gi c quan thu .

Ngh nh c hiu lc thi hnh t ngy 09/11/2013, thay th Ngh nh s 106/2003/N-CP v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc ph, l ph; Ngh nh s 84/2011/N-CP quy nh v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc gi v Chng V Ngh nh s 51/2010/N-CP quy nh v ha n bn hng ha, cung ng dch v. Cc quy nh khc v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc qun l nh nc v gi, ph, l ph, ha n khng nu ti Ngh nh c thc hin theo quy nh ca Lut x l vi phm hnh chnh./.

Recommended

View more >