Sejarah,prinsip dan falsafah koperasi 2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Sejarah,prinsip dan falsafah koperasi 2

 • 1. SEJARAH,PRINSIP DAN FALSAFAH KOPERASIEVOLUSI PRINSIP-PRINSIP KOPERASI
 • 2. AHLI KUMPULAN EBBY FIRDAOS BIN DAHLAN MUHAMMAD KHAIRUL BIN MD SARIP NOOR IZZUDDIN BIN MOHAMAD
 • 3. EVOLUSI PRINSIP KOPERASI ROBERT OWEN (1771-1858) Bapa pergerakan koperasi Orang pertama yang mengemukakan koperasi diwujudkan DR WILLIAM KING (1786-1865) The Cooperator (1827-1930) Brighton Co-operative Trading Assoiation PELAPOR ROCHDALE 28 orang penenun 1.00/orang - Rochdale Pioneers Society limited 21 Dis 1844,28.00 Co-operative Whole Sale Society (CWS)
 • 4. PRINSIP ROCHDALE 1844Kawalan secara demokrasi.Keanggotaan secara terbuka.Faedah ke atas Modal Saham Terhad & Tetap.Pembahagian keuntungan sebagai dividen ke atas jualan.Jualan barangan secara tunai.Menjual barangan asli tanpa merendahkan kuantiti.Pendidikan anggota yang berterusan.Berkecuali dari segi politik & agama.Pembahagian aset koperasi tanpa keuntunggan anggota.
 • 5. MATLAMAT ICAMenyebarkan maklumat koperasiMelindungi dan mentakrif prinsip-prinsip koperasiMembangunkan perdagangan peringkatantarabangsa
 • 6. KONGRES DI VIENNA 1930 Prinsip Rochdale dianggap sebagai garis panduan kepada semua jenis koperasi 1930 di Vienna Congress wakil Perancis meminta supaya jawatankuasa Khas ditubuhkan untuk - menentukan prinsip koperasi - mendapatkan maklumat bagaimana prinsip itu intepretasi oleh gerakan koperasi dinegara masing-masing - mencadangkan prinsip-prinsip yang moden Selepas berbincang dengan anggota dan menkaji prinsip Rochdale,jawatankuasa mencadangkan 7 prinsip dan diterima dalam Kongres 1937.
 • 7. PRINSIP KOPERASI KONGRES 1937(PARIS)1. Keanggotaan secara terbuka2. Kawalan secara demokratik3. Pembahagian lebihan kepada anggota sejajar dengan urusniaga4. Faedah terhad ke atas modal5. Berkecuali dari segi politik dan agama6. Jualan secara tunai7. Promosi terhadap pendidikan
 • 8. PRINSIP KOPERASI KONGRES 1937(PARIS) prinsip yang pertama dianggap penting manakala 3 yang berikut tidak berapa penting. 2 prinsip dikenalpasti yang tidak dicatat oleh Rochdale: 1.Keanggotaan secara sukarela 2.Berurusniaga dengan anggota sahaja
 • 9. KONGRES 19631. Wakil Soviet minta koperasi dikemaskinikan2. Satu Suruhanjaya ditubuhkan dianggotai 5 wakil Britain ,USA,Russia,Jerman dan India.3. Melalui kajiselidik suruhanjaya mendapati terdapat falsafah kerjasama yang dikongsi bersama dikalangan anggota.4. Suruhanjaya mendefinasikan prinsip bagai amalan penting yang mesti ada (indinspensible) dalam mencapai tujuan gerakan koperasi5. Prinsip sukarela dimasukkan kedalam prinsip keanggotaan6. Prinsip berkecuali dalam politik dan agama digugurkan7. Prinsip pendidikan dimasukkan semula sebagai prinsip penting8. Prinsip baru dimasukkan kerjasama antara koperasi anggota berpendapat perlu untuk menggambarkan kepentingan bersama
 • 10. PRINSIP KOPERASI KONGRES 1966(VIENNA)1. Keanggotaan terbuka dan sukarela2. Pentadbiran demokratik3. Faedah terhad ke atas modal saham4. Pembahagian lebihan yang adil5. Kerjasama antara koperasi6. Pendidikan koperasi
 • 11. PENCARIAN IDENTITI KOPERASI 1980 laporan yang dihantar oleh Alex Laidlaw mengenalpasti krisis yang dihadapi oleh gerakan koperasi: # Kredibiliti koperasi perlu membuktikan ia satu pertubuhan yang berdaya maju # Masalah pengurusan,bila koperasi bertambah besar dan perlu bersaing dengan syarikat perniagaan yang lain # Masalah ideologi koperasi tujuan sama ada boleh memainkan peranannya tersendiri. Selepas 15 tahun,satu set prinsip koperasi yang baru diterima bersama pernyataan identiti koperasi dan nilai-nilai koperasi yang berdasarkan prinsip- prinsip.
 • 12. PERNYATAAN IDENTITI KOPERASI 1995 Definisi Sebuah persatuan manusia yang berautonomi Bergabung secara sukarela Untuk memenuhi keperluan aspirasi bersama Didalam bidang ekonomi,social dan budaya Melalui pertuduhan yang dimiliki bersama dan dikawal secara demokrasi
 • 13. NILAI-NILAI ASAS1. Membantu diri sendiri (self-help)2. Bertanggungjawab atas diri sendiri (self- responsibility)3. Demokrasi (democracy)4. Kesamarataan (equality)5. Keadilan (equity)6. Perpaduan (solidarity)
 • 14. PRINSIP KOPERASI KONGRES1995 (MANCHESTER)1. Keanggotan sukarela dan terbuka2. Kawalan demokratik anggota3. Penglibatan ekonomi anggota4. Autonomi dan kebebasan5. Pendidikan,latihan dan maklumat6. Kerjasma antara koperasi-koperasi7. Prihatin terhadap komuniti
 • 15. PRINSIP YANG DIGUGURKAN1) Pembayaran faedah yang terhad atas modal yang terhad2) Hadiah atas langganan3) Jualan secara tunai4) Berkecuali dari politik dan agama5) Menjual barangan yang berkualiti dan bermutu sahaja
 • 16. SUMBER RUJUKAN Suruhanjaya Koperasi Malaysia,Koperasi di Malaysia,ANGKASA. Gerakan Koperasi di Malaysia;Hayati Md.Salleh,Ashaari Arshad,Ahmad Faizal Shaarani dan Norbiha Kamsuri,HD3542.6.6472008.