of 36/36
NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS PDM 2017

Co nowego w SOLIDWORKS PDM 2017

 • View
  21

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Co nowego w SOLIDWORKS PDM 2017

 • NOWE FUNKCJESOLIDWORKS PDM 2017

 • Spis treci

  Informacje prawne.........................................................................................................3

  Wprowadzenie...............................................................................................................6

  1 SOLIDWORKS PDM..................................................................................................7Dodawanie kolumn dostosowanych....................................................................................................7Zmiana kategorii zaewidencjonowanego pliku....................................................................................8Sterowanie uprawnieniami pobierania dla uytkownikw i grup.........................................................8Kopiowanie uprawnie grupy i czonkw grupy...................................................................................9Generowanie plikw 3D PDF SOLIDWORKS MBD..........................................................................10Zastpowanie najnowszej wersji ......................................................................................................11

  Zmiany w interfejsie uytkownika z zastpieniem wersji .............................................................11Udoskonalenia podgldu...................................................................................................................13Udoskonalenia w zakresie jakoci w SOLIDWORKS PDM...............................................................14Udoskonalenia wywietlania drzewa odniesie................................................................................14Wycofywanie zmian w pliku z odniesieniami ....................................................................................16

  Wycofywanie zmian w strukturze plikw......................................................................................16Okno dialogowe Wycofywanie zmian..........................................................................................17Obsuga odniesie rodzica...........................................................................................................20

  Wyszukiwanie plikw lokalnych.........................................................................................................20Kompatybilno SOLIDWORKS PDM Client i dodatku Service Pack dla skadnika Server

  .....................................................................................................................................................21Dodatek SOLIDWORKS PDF Task ..................................................................................................21

  Uzyskiwanie dostpu do dodatku SOLIDWORKS PDF Task......................................................21Konfigurowanie zadania Office do PDF.......................................................................................22Konfigurowanie zadania DraftSight do PDF................................................................................27

  Udoskonalenia SOLIDWORKS PDM Web2 Viewer .........................................................................31Replikacja bazy danych przechowalni ...............................................................................................33

  Konfigurowanie drugorzdnych serwerw SQL...........................................................................34Okno dialogowe Konfiguracja serwera........................................................................................34

  2

 • Informacje prawne

  1995-2016, Dassault Systmes SolidWorks Corporation, firma naleca do Dassault SystmesS.A., 175 Wyman Street, Waltham, Massachusetts. 02451 USA. Wszystkie prawa zastrzeone.

  Informacje i oprogramowanie omawiane w niniejszym dokumencie mog ulec zmianie bezpowiadomienia i nie stanowi jakichkolwiek zobowiza ze strony Dassault Systemes SolidWorksCorporation (DS SolidWorks).

  adne materiay nie mog by powielane ani przekazywane w jakiejkolwiek formie lubjakkolwiek metod - elektroniczn czy rczn - w adnym celu, bez wyranej pisemnej zgodyDS SolidWorks.

  Oprogramowanie, o ktrym mowa w niniejszym dokumencie, jest dostarczane na podstawielicencji i moe by uywane i kopiowane tylko zgodnie z postanowieniami licencji. Wszelkiegwarancje udzielane przez DS SolidWorks dotyczce oprogramowania i dokumentacji zostayzawarte w umowie licencyjnej i adne wyraone czy dorozumiane stwierdzenia w tymdokumencie lub jego treci nie bd uznawane ani interpretowane jako modyfikacje lub zmianywarunkw ani gwarancji w umowie licencyjnej.

  Informacje patentowe

  SOLIDWORKS Oprogramowanie CAD do tworzenia projektw mechanicznych 3D i/lub symulacjijest chronione patentami USA 6219049, 6219055, 6611725, 6844877, 6898560, 6906712,7079990, 7477262, 7558705, 7571079, 7590497, 7643027, 7672822, 7688318, 7694238,7853940, 8305376, 8581902, 8817028, 8910078, 9129083, 9153072, 9262863 oraz patentamizagranicznymi (np. EP 1116190 B1 i JP 3517643).

  Oprogramowanie eDrawings jest chronione patentem USA 7184044, patentem USA 7502027oraz patentem kanadyjskim 2318706.

  Patenty zgoszone w USA i za granic.

  Znaki towarowe oraz nazwy produktw dotyczce produktw i usugSOLIDWORKS

  SOLIDWORKS, 3D ContentCentral, 3D PartStream.NET, eDrawings, a take logo eDrawingss zastrzeonymi znakami towarowymi firmy SolidWorks, natomiast FeatureManager jestzastrzeonym znakiem towarowym, ktrego wspwacicielem jest firma DS SolidWorks.

  CircuitWorks, FloXpress, PhotoView 360 oraz TolAnalyst s znakami towarowymi firmy DSSolidWorks.

  FeatureWorks jest zastrzeonym znakiem towarowym Geometric Ltd.

  SOLIDWORKS 2017, SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional, SOLIDWORKSPremium, SOLIDWORKS PDM Professional, SOLIDWORKS PDM Standard, SOLIDWORKSWorkgroup PDM, SOLIDWORKS Simulation Standard, SOLIDWORKS Simulation Professional,SOLIDWORKS Simulation Premium, SOLIDWORKS Flow Simulation, eDrawings Viewer,eDrawings Professional, SOLIDWORKS Sustainability, SOLIDWORKS Plastics, SOLIDWORKSElectrical Schematic Standard, SOLIDWORKS Electrical Schematic Professional, SOLIDWORKSElectrical 3D, SOLIDWORKS Electrical Professional, CircuitWorks, SOLIDWORKS Composer,SOLIDWORKS Inspection, SOLIDWORKS MBD, SOLIDWORKS PCB powered by Altium,

  3

 • SOLIDWORKS PCB Connector powered by Altium oraz SOLIDWORKS Visualization to nazwyproduktw firmy DS SolidWorks.

  Pozostae marki i nazwy produktw s znakami towarowymi lub zastrzeonymi znakamitowarowymi ich odpowiednich wacicieli.

  KOMERCYJNE OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE - ZASTRZEONE

  Oprogramowanie jest przedmiotem komercyjnym w rozumieniu tego pojcia zdefiniowanymw 48 C.F.R. 2.101 (padziernik 1995), skadajcym si z komercyjnego oprogramowaniakomputerowego i dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego, tak jakte pojcia s uywane w 48 C.F.R. 12.212 (wrzesie 1995) i jest dostarczone dla Rzdu StanwZjednoczonych (a) do nabycia przez lub w imieniu agencji cywilnych zgodnie z przepisami 48C.F.R. 12.212; lub (b) do nabycia przez lub w imieniu jednostek Departamentu Obrony zgodniez przepisami 48 C.F.R. 227.7202-1 (czerwiec 1995) i 227.7202-4 (czerwiec 1995).

  W przypadku otrzymania zamwienia z agencji rzdowej Stanw Zjednoczonych na dostarczenieOprogramowania o prawach przekraczajcych te zawarte w Umowie uytkownik powiadomiDS SolidWorks o zakresie da i firma DS SolidWorks w cigu piciu (5) dni roboczych stwierdziwedug swojego wycznego uznania, czy przyj, czy te odrzuci takie danie. Dostawca/producent: Dassault Systemes SolidWorks Corporation, 175 Wyman Street, Waltham,Massachusetts 02451 USA.

  Informacje o prawach autorskich dla produktw SOLIDWORKS Standard,Premium, Professional i Education

  Czci tego oprogramowania 19862016 Siemens Product Lifecycle Management SoftwareInc. Wszelkie prawa zastrzeone.

  Praca ta zawiera nastpujce oprogramowanie, ktre jest wasnoci firmy Siemens IndustrySoftware Limited:

  D-Cubed 2D DCM 2016. Siemens Industry Software Limited. Wszystkie prawa zastrzeone.

  D-Cubed 3D DCM 2016. Siemens Industry Software Limited. Wszystkie prawa zastrzeone.

  D-Cubed PGM 2016. Siemens Industry Software Limited. Wszystkie prawa zastrzeone.

  D-Cubed CDM 2016. Siemens Industry Software Limited. Wszystkie prawa zastrzeone.

  D-Cubed AEM 2016. Siemens Industry Software Limited. Wszystkie prawa zastrzeone.

  Czci tego oprogramowania 19982016 Geometric Ltd.

  Czci tego oprogramowania wykorzystuj technologi PhysX by NVIDIA, 20062010.

  Czci tego oprogramowania 2001-2016 Luxology, LLC. Wszelkie prawa zastrzeone, patentyzgoszone.

  Czci tego oprogramowania 20072016 DriveWorks Ltd.

  2011, Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeone.

  Zawiera technologi Adobe PDF Library

  Copyright 1984-2016 Adobe Systems Inc. i jej licencjodawcy. Wszelkie prawa zastrzeone.Ochrona patentami USA 5929866, 5943063, 6289364, 6563502, 6639593, 6754382; patentyzgoszone.

  Adobe, logo Adobe, Acrobat, logo Adobe PDF, Distiller oraz Reader s zastrzeonymi znakamitowarowymi lub znakami towarowym firmy Adobe Systems Inc. w USA i innych krajach.

  4

 • Dodatkowe informacje dotyczce praw autorskich do produktu SolidWorks znajduj si w menuPomoc > SOLIDWORKS informacje.

  Informacje o prawach autorskich dla produktw SOLIDWORKS Simulation

  Czci tego oprogramowania 2008 Solversoft Corporation.

  PCGLSS 1992-2016 Computational Applications and System Integration, Inc. Wszelkie prawazastrzeone.

  Informacje o prawach autorskich dotyczce produktu SOLIDWORKSProfessional

  Outside In Viewer Technology, 19922012 Oracle

  2011, Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeone.

  Informacje praw autorskich dla produktw eDrawings

  Czci tego oprogramowania 20002014 Tech Soft 3D.

  Czci tego oprogramowania 1995-1998 Jean-Loup Gailly and Mark Adler.

  Czci tego oprogramowania 1998-2001 3Dconnexion.

  Czci tego oprogramowania 19982014 Open Design Alliance. Wszelkie prawa zastrzeone.

  Czci tego oprogramowania 1995-2012 Spatial Corporation.

  Oprogramowanie eDrawings for Windows jest czciowo oparte na pracy Independent JPEGGroup.

  Prawa autorskie czci oprogramowania eDrawings for iPad 19961999 Silicon GraphicsSystems, Inc.

  Prawa autorskie czci oprogramowania eDrawings for iPad 20032005 Apple ComputerInc.

  Informacje o prawach autorskich dla produktw SOLIDWORKS PCB

  Czci tego oprogramowania 2016 Altium Limited.

  5

 • Wprowadzenie

  Ten przewodnik zawiera opis nowych i zmienionych w wersji 2017 moliwoci oprogramowaniaSOLIDWORKS PDM.

  Odbiorcy

  Przewodnik jest przeznaczony dla dowiadczonych uytkownikw oprogramowania SOLIDWORKSPDM.

  6

 • 1SOLIDWORKS PDM

  Program SOLIDWORKS PDM jest oferowany w dwch wersjach. SOLIDWORKS PDM Standardjest czci pakietw SOLIDWORKS Professional i SOLIDWORKS Premium. Jest rwnie dostpnaniezalena licencja dla osb, ktre nie s uytkownikami SOLIDWORKS. Zapewnia standardowefunkcje zarzdzania danymi dla niewielkiej liczby uytkownikw.

  SOLIDWORKS PDM Professional jest w peni funkcjonalnym rozwizaniem do zarzdzaniadanymi dla maych oraz duych grup uytkownikw i jest dostpny jako oddzielny produkt.

  Rozdzia ten zawiera nastpujce tematy:

  Dodawanie kolumn dostosowanych Zmiana kategorii zaewidencjonowanego pliku Sterowanie uprawnieniami pobierania dla uytkownikw i grup Kopiowanie uprawnie grupy i czonkw grupy Generowanie plikw 3D PDF SOLIDWORKS MBD Zastpowanie najnowszej wersji Udoskonalenia podgldu Udoskonalenia w zakresie jakoci w SOLIDWORKS PDM Udoskonalenia wywietlania drzewa odniesie Wycofywanie zmian w pliku z odniesieniami Wyszukiwanie plikw lokalnych Kompatybilno SOLIDWORKS PDM Client i dodatku Service Pack dla skadnika

  Server Dodatek SOLIDWORKS PDF Task Udoskonalenia SOLIDWORKS PDM Web2 Viewer Replikacja bazy danych przechowalni

  Dodawanie kolumn dostosowanychFunkcja Dostosowana kolumna zostaa rozszerzona na okna dialogowe Wykonaj przejcie(Zmie stan) i Pobierz.

  Aby doda kolumny dostosowane:

  1. Wykona jedn z nastpujcych czynnoci:

  Klikn prawym przyciskiem myszy nagwek dowolnej kolumny i klikn Wicej. Klikn prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu okna dialogowego i kliknKolumny > Wicej.

  2. Wybra kolumny do wywietlenia.Dodane kolumny dostosowane s wywietlane alfabetycznie po prawej stronie odkolumn domylnych. Kolumny dostosowane mona sortowa, a take zmienia ich

  7

 • rozmiar i kolejno. SOLIDWORKS PDM zapisuje te ustawienia dla poszczeglnychuytkownikw.

  Zmiana kategorii zaewidencjonowanego plikuAdministrator moe zmieni kategori zaewidencjonowanego pliku w wyniku jednej znastpujcych czynnoci:

  Wybra plik i klikn Modyfikuj > Zmie kategori. Klikn plik prawym przyciskiem myszy, a nastpnie klikn Zmie kategori.

  Sterowanie uprawnieniami pobierania dla uytkownikw igrup

  W kliencie Web2 administratorzy mog sterowa uprawnieniami pobierania dlauytkownikw i grup, dodajc i konfigurujc nastpujce ustawienia do wza pliku Web.config:

  8

  SOLIDWORKS PDM

 • OpisUstawienia przechowalni

  Nazwa przechowalni. Utworzy oddzielnesekcje dla kadejprzechowalni, ktra wymaga sterowaniauprawnieniami pobierania.

  name

  Ogranicznik zastosowany do oddzielenianazw grup w ustawieniudenyDownloadGroups. Ogranicznik domylnyto |.

  defaultDelimiter

  Grupy z odmow pobierania w okrelonejprzechowalni. Naley oddzieli nazwy grupogranicznikiem okrelonym w ustawieniudefaultDelimiter.

  denyDownloadGroups

  OpisUstawienie uytkownika

  Nazwa logowania uytkownika. Utworzyoddzielny wze dla kadegouytkownika.

  name

  Odmawia uprawnie pobierania dlauytkownikw z okrelonej przechowalni.Jeli warto ustawienia to false,uytkownik moe pobiera pliki. Jeliwarto ustawienia to true, uytkownik niemoe pobiera plikw.

  denyDownload

  Uytkownik nie moe pobiera plikw, jeeli ma odmow jako czonek grupy lub jakouytkownik.

  Kopiowanie uprawnie grupy i czonkw grupyAdministratorzy mog kopiowa uprawnienia i czonkw istniejcej grupy podczas tworzenianowej grupy i importowania z Active Directory.

  Aby skopiowa uprawnienia grupy i czonkw grupy:

  1. Klikn prawym przyciskiem myszy pozycj Grupy i klikn Nowa grupa.2. W oknie dialogowym wpisa nazw w pozycji Nazwa grupy.3. W obszarze Kopiuj z grupy wybra grup rdow.4. Wybra Kopiuj uprawnienia i/lub Kopiuj czonkw.5. Klikn Dalej i OK.

  9

  SOLIDWORKS PDM

 • Generowanie plikw 3D PDF SOLIDWORKS MBDKlienci oprogramowania SOLIDWORKS PDM Professional, ktrzy korzystaj zfunkcjonalnoci SOLIDWORKS MBD, mog automatycznie generowa pliki wyjciowe 3DPDF SOLIDWORKS MBD przy uyciu zadania Konwertuj.

  Pomaga to uytkownikom definiowa, organizowa i publikowa informacje produkcyjnedotyczce produktw 3D (PMI), w tym dane modelu 3D w branowych formatach plikw.Funkcja ta poprawia integracj pomidzy aplikacjami SOLIDWORKS PDM a SOLIDWORKSMBD.

  Aby wygenerowa pliki 3D PDF SOLIDWORKS MBD:

  1. W narzdziu administracyjnym, w lewym panelu okna dialogowego Konwertuj Waciwoci, klikn Ustawienia konwersji.

  2. Ustawi Format pliku wyjciowego jako 3D PDF MBD (*.pdf).

  Zoenie lub cz

  Karty Zoenie i Cz pozwalaj na zdefiniowanie motyww i widokw do opublikowaniaw plikach wyjciowych.

  cieka motywu 3D PDF

  cieka pliku motywu. Jeeli plik motywu znajduje si wprzechowalni, musi znale si w pamici podrcznej przedwykonaniem zadania. W przypadku, gdy plik motywu znajdujesi poza przechowalni, musi by dostpny dla hosta zadania.

  Zezwalaj uytkownikowi na zmian cieki motywu

  Pozwala uytkownikom zmieni ciek pliku motywu podczaswykonywania zadania.

  Motyw dla zoeniaSOLIDWORKS lubMotyw dla czciSOLIDWORKS

  Widoki 3D

  (Domylnie). Zawiera wszystkie pobrane widoki 3D zwyjtkiem widoku biecego modelu w pliku wyjciowym.

  Widoki podstawowe

  Pozwala wybra podstawowe widoki np. od przodu, od gryi od tyu do uwzgldnienia w pliku wyjciowym.

  Zezwalaj uytkownikowi na zmian tego ustawienia

  Pozwala uytkownikom zmieni ustawienie dla widokwpodczas wykonywania zadania.

  Wybierz widoki douwzgldnienia

  10

  SOLIDWORKS PDM

 • Zastpowanie najnowszej wersjiSOLIDWORKS PDM pozwala uytkownikom zastpowa ostatni wersj pliku podczasoperacji ewidencjonowania i zmiany stanu. Zmniejsza to znacznie liczb archiww.

  Wczeniej oprogramowanie SOLIDWORKS PDM tworzyo now wersj pliku dla kadejzmiany w pliku lub jego metadanych.

  Typowe przypadki uycia s nastpujce:

  Ewidencjonowanie na koniec dnia. Poprawienie bdu literowego. Zaktualizowanie odniesie potomka pliku odniesienia do najnowszej wersji. Uaktualnienie najnowszej wersji pliku, aby pasowa do biecej wersji SOLIDWORKS. Aktualizacja metadanych przez ustawion czynno przejcia zmiennej. Wszelkie drobne zmiany zachowujce etykiet poprawki na najnowszej wersji.

  Administratorzy mog zezwoli uytkownikom na zastpowanie wersji pliku poprzezprzyznanie uprawnie do zastpowania folderu i wywietlania stanu.

  Funkcja zastpowania wersji jest obsugiwana dla dokumentw lub plikw. Obsugujerwnie przejcia, ktre s wyzwalane przez klienta sieci Web2. Nie jest obsugiwana dla:

  Elementy. Nazwane LM. Wersje pliku, ktre maj skojarzone elementy ustawione z opcj Automatycznaaktualizacja.

  Pliki zaewidencjonowane przez klienta sieci Web2.

  Zmiany w interfejsie uytkownika z zastpieniemwersjiWiele interfejsw uytkownika zostao zmienionych z funkcj zastpienia wersji.

  Okno dialogowe Zaewidencjonuj wywietla kolumn Zastp najnowsz wersj. Opcjata jest domylnie wyczona. Mona j wybra tylko wtedy, gdy opcja Zaewidencjonujjest zaznaczona. Aby zastpi wszystkie pliki, klikn prawym przyciskiem myszy w okniedialogowym i klikn Zastp najnowsz wersj dla wszystkich plikw lub nacisnklawisze Ctrl+R.

  Po wybraniu opcji Zastp najnowsz wersj kolumna Nowa wersja zostaniezaktualizowana przy uyciu wartoci najnowszej wersji.

  11

  SOLIDWORKS PDM

 • W oknie dialogowym Waciwoci przejcia pojawi si pole wyboru Moe zastpinajnowsz wersj podczas ewidencjonowania. Administratorzy mog skonfigurowat czynno zastpowania wersji tak, aby bya wykonywana podczas przejcia.

  Okno dialogowe Zaewidencjonuj plik w czynnoci Dispatch wywietla pole wyboru Zastpnajnowsz wersj. Zastpowanie wersji nie jest obsugiwane w czynnoci Dispatch wnastpujcych przypadkach:

  Zalogowany uytkownik nie ma uprawnie do folderu zastpowania lub uprawnie dostanu.

  Wersje pliku maj skojarzone elementy ustawione z opcj Automatyczna aktualizacja.

  Okno dialogowe Historia wywietla ikon , za ktr znajduje si opcjaZaewidencjonowano z zastpieniemwersji w czci Zdarzenie dla najnowszej wersji.

  Dla zastpionych wersji ikona jest aktualizowana do ikony oznaczajcej, e archiwumplikw skojarzone z jego zdarzeniem historii jest zastpowane przez ostatnie zdarzenie.

  Gdy mamy wersj pliku z pamici podrcznej i inny uytkownik zastpi wersj pliku nainnym komputerze:

  Kolumna Numer wersji w Eksploratorze plikw wywietla si jako -/najnowszawersja. Po wybraniu tego pliku ikona jest aktualizowana na karcie Wersja, a stanLokalna wersja jest aktualizowany do Lokalna wersja zostaa zastpiona.

  Ikony Szybkie informacje potomek w dodatku SOLIDWORKS PDM wywietlane sjako . Kolumna Numer wersji wywietla -/najnowsz wersj, z nazw pliku inumerem wersji pogrubion czcionk.

  Jeeli nazwana LM jest skojarzona z zastpion wersj pliku rdowego, ikona na karcieLista materiaw wywietla si jako .

  W narzdziu administracyjnym, w oknie dialogowym Waciwoci strona Ostrzeenia dlaoperacji Zaewidencjonuj wywietla ostrzeenie, Lokalna wersja zostaa zastpiona.Administratorzy mog ustawia to ostrzeenie tak, aby zatrzymao zaewidencjonowywaniepliku rodzica, ktry zastpi odniesienia.

  12

  SOLIDWORKS PDM

 • Udoskonalenia podglduPodczas przegldania plikw SOLIDWORKS w Eksploratorze Windows (karta Podgld),SOLIDWORKS PDM daje wicej funkcji i elementw sterowania.

  Udoskonalenia przegldarki zapewniaj nastpujce moliwoci:

  Przeczy widok rozstrzelony poprzez kliknicie Rozstrzel. Wyczanie wywietlania szczegw karty na karcie Podgld Eksploratora Windows,Eksploratora elementw i Przegldarki plikw. Pozwala to wywietli podgld eDrawingsw caym obszarze podgldu.

  Podgld karty jest domylne wyczony. Aby go wyczy: W Eksploratorze Windows klikn Wywietlanie > Podgld karty. W przegldarce plikw klikn Widok > Poka plik > Podgld karty. W Eksploratorze elementw klikn Widok > Podgld karty.

  SOLIDWORKS PDM domylnie wybiera ustawienia koloru ta i koloru podwietleniazapisane w penej przegldarce eDrawings.

  Podgld karty w.

  13

  SOLIDWORKS PDM

 • Podgld karty wy.

  Udoskonalenia w zakresie jakoci w SOLIDWORKS PDMMona przenie plik, uywajc polecenia Przenie/Zmie nazw pliku w dziaaniuDispatch. Dotychczas mona byo jedynie kopiowa i usuwa pliki oraz zmienia ich nazwy.

  Zadanie Konwertuj obsuguje uycie zmiennych karty danych pliku w nazwie plikuwyjciowego.

  Wzory wprowadzania danych dla pl karty wyszukiwania Edytuj aktualizuj si podczaswprowadzania nowych wartoci w polach podczonych w wyszukiwaniu w EksploratorzeWindows.

  Na przykad: Na karcie wyszukiwania naley doda pole edycji, poczy je ze zmiennProjekt i doda Wzr wprowadzania danych jako PRJ. W przypadkuwyszukiwania w Eksploratorze Windows, podczas wprowadzania wartoci dla zmiennejNumer na karcie wyszukiwania, wzr wprowadzania danych jest wyzwalany i wywietlasi PRJ, a nastpnie warto zmiennej Numer.

  Przycisk Zresetuj wszystko w oknach dialogowych Kopiuj drzewo i Przenie drzeworesetuje wszystkie ustawienia do wartoci domylnych. Poprzednio przycisk Zresetujwszystko suy do resetowania tylko cieki folderu docelowego i Nazwy plikudocelowego do wartoci domylnych.

  Mona wyczy okienko podrczne z informacjami o uytkowniku w EksploratorzeWindows, przytrzymujc kursor myszy nad nazw uytkownika w kolumnieWyewidencjonowane przez. Aby wyczy wywietlanie, w narzdziu administracyjnymna stronie Eksplorator ustawie uytkownika, naley usun zaznaczenie opcji Pokawyskakujce okno z danymi uytkownika.

  Udoskonalenia wywietlania drzewa odniesieSOLIDWORKS PDM wywietla udoskonalone drzewo odniesie z relacjami pod-rodzica.

  14

  SOLIDWORKS PDM

 • Okna dialogowe Pobierz, Wstawi poprawk, Wykonaj przejcie (Zmie stan), Kopiujdrzewo i Przenie drzewo, a take karta Zawiera wywietlaj drzewo odniesie z tylkojednym wzem dla wybranego pliku, ktry jest wywietlany w grnej czci drzewa.

  Relacja pod-rodzica jest wywietlana wraz z nazw pliku w kolorze niebieskim i strzakskierowan do gry.

  Jeeli wybrany plik rysunku ma wiele odniesie, relacja pod-rodzica jest wywietlanawielokrotnie w drzewie odniesie.

  SOLIDWORKS PDM 2017

  15

  SOLIDWORKS PDM

 • SOLIDWORKS PDM 2016

  Wycofywanie zmian w pliku z odniesieniamiSOLIDWORKS PDM poprawia funkcj wycofywania zmian, aby efektywniej obsugiwaprzekierowywanie odniesie i wycofywanie zmian.

  Aby wycofa zmiany w pliku z odniesieniami:

  Uytkownicy musz mie uprawnienia do folderu Wycofywanie zmian. Wybrany plik i wszystkie jego odniesienia rodzica musz by w staniezaewidencjonowania.

  Wersja docelowa do przywrcenia nie moe by w chodni.

  Mona przywrci plik rodzica z jego odniesieniami potomka i pliki oznaczone jakopod-rodzice (np. pliki rysunkw) do poprzedniego stanu jak zaewidencjonowano.

  Wycofujc zmiany w odniesieniu potomka (np. pliku czci), mona przekierowaodniesienia rodzica z przywrconych wersji do wersji docelowej.

  Poprzednio nie mona byo przywrci pliku z jego wszystkimi odniesieniami, a odniesieniarodzica byy usuwane.

  Po wycofaniu zmian SOLIDWORKS PDM resetuje konfiguracje odniesienia plikw. Jeelita sama konfiguracja jest:

  Dostpna w wersji docelowej, odniesienia s zachowywane dla tej konfiguracji. Niedostpna w wersji docelowej, odniesienia s przekierowywane do aktywnej (ostatniozapisanej) konfiguracji wersji docelowej.

  Funkcja przekierowywania odniesienia i wycofywania zmian w pliku z odniesieniaminie jest obsugiwana dla elementw.

  Wycofywanie zmian w strukturze plikw

  Aby wycofa zmiany w strukturze plikw:

  1. W oknie dialogowym Historia wybra zdarzenie, do ktrego ma nastpi cofnicie, iklikn opcj Cofnij do poprzedniej wersji.Program SOLIDWORKS PDM wybiera plik nadrzdny i odniesienia, ktre maj te samezdarzenia, jak wersja odnoszona przeznaczona do wycofania wersji.

  W oknie dialogowym Cofnij do poprzedniej wersji mona wybra inne odniesienia dowycofania, a nastpnie element Punkt przewijania paskiem.

  Program SOLIDWORKS PDM wybiera warto Tak w ustawieniu Przekierujodniesienia nadrzdne pliku do przewinicia paskiem w celu przekierowaniaodniesie.

  2. Dla obszaru Komentarze dotyczce wycofywania zmian wpisa komentarz.3. Klikn Kontynuuj.

  Pojawi si lista plikw z odniesieniami, dla ktrych odniesienia maj by przekierowanelub usunite.

  4. Klikn Cofnij do poprzedniej wersji, aby potwierdzi operacj.

  16

  SOLIDWORKS PDM

 • Okno dialogowe Wycofywanie zmianOkno dialogowe Cofnij do poprzedniej wersji pozwala na przywrcenie poprzedniej wersjipliku z odniesieniami lub bez. Moliwe jest przekierowanie odniesie nadrzdnych lubusunicie ich.

  Aby otworzy okno dialogowe Wycofywanie zmian:

  1. W oknie dialogowym Historia wybra zdarzenie, ktre ma zosta wycofane, i kliknCofnij do poprzedniej wersji.

  Ustawienia

  Wywietlane tylko wtedy,gdy wystpuj ostrzeenia wkolumnie Ostrzeenia.

  Na licie plikw zmieniaelement aktywny nanastpny plik z ostrzeeniemlub poprzedni plik zostrzeeniem.

  Nastpne ostrzeenie /Poprzednie ostrzeenie

  Wywietla odniesienia plikudla caej hierarchii plikw(Poka wszystkiepoziomy) lub tylko nanajwyszym poziomiehierarchii plikw (Tylkonajwyszy poziom).

  Poka wszystkie poziomy

  17

  SOLIDWORKS PDM

 • Wywietla okno dialogoweWybierz pliki, gdzie monaokreli wzr symboliwieloznacznych dlawybranych plikw.

  Wybierz pliki

  Otwrz wszystkie otwieralist plikw w programieMicrosoft Excel jako plikrozdzielony przecinkami.

  Otwrz list plikw

  Otwrz widoczne otwieralist widocznych plikw wformacie Excel jako plikrozdzielony przecinkami.

  Eksportuj wszystkieeksportuje list wszystkichplikw jako plik wartocirozdzielonych przecinkami wformacie .txt.

  Zapisz list plikw

  Eksportuj widoczneeksportuje list widocznychplikw jako plik wartocirozdzielonych przecinkami wformacie .txt.

  Pliki do przywrcenia

  Wywietla podgld miniatury pliku po zatrzymaniu wskanika nad ikontypu pliku.

  Typ

  Wywietla plik do przywrcenia i jego pliki odniesienia (jeli wystpuj).Nazwapliku

  Wywietla ostrzeenia, jeli ktrykolwiek z warunkw wycofywania zmiannie jest speniony.

  Ostrzeenia

  Wywietla wybrany plik nadrzdny i jego odniesienia, ktre maj t sampoprawk, to samo przejcie lub to samo zdarzenie zaewidencjonowania.Mona zaznaczy lub wyczyci zaznaczenie plikw do przywrcenia.

  Pasekprzewijania

  18

  SOLIDWORKS PDM

 • Klikn dowolny punkt wycofywania, aby wywietli list elementwZdarzenie w historii pliku dla wersji docelowej. Wybrany domylnie elementPunkt przewijania paskiem jest podwietlony na niebiesko. W przypadkuzmiany tego ustawienia wiersze s podwietlone na to.

  Ustawienie Punkt przewijania paskiem przyjmuje nastpujc warto:

  OpisSetting

  Jeli nie wybrano plikw dlawycofywania do poprzedniej wersji.

  Po wybraniu pliku do wycofaniaprogram SOLIDWORKS PDM ustawiaw opcji Punkt przewijaniapaskiem najwysze prawidowezdarzenie w wersji docelowej.

  Brak wartoci zadanejprzewijania paskiem

  Jeeli plik rodzica zawierawewntrzny komponent, jest onzaznaczany do wycofania razem zplikiem nadrzdnym (lub odznaczanyrazem z plikiem nadrzdnym).Komponentu wewntrznego niemona zaznaczy ani odznaczyjawnie.

  Komponent wewntrzny

  Program SOLIDWORKS PDM prbuje dopasowa pliki podrzdne dopoprawek, przej lub zdarze zaewidencjonowanych z pliku nadrzdnego,dla ktrego zainicjowano wycofywanie do starszej wersji. Wszelkie zmianyw punkcie wycofywania pliku nadrzdnego powoduj przeliczeniedomylnych punktw wycofywania dla plikw podrzdnych w drzewie.

  Punktprzywracania

  Wywietla wersj lokaln i najnowsz jako wersj lokaln/najnowsz pliku.Wersjalokalna

  Wywietla wersj odnoszon/najnowsz wersj pliku.

  Plik jest przywracany od najnowszej wersji do wersji odnoszonej.

  Wersja

  Wywietla uytkownika, ktry wyewidencjonowa plik. To pole jest puste,jeeli plik jest zaewidencjonowany.

  Wyewidencjonowaneprzez

  Wywietla komputer oraz folder lokalny, gdzie plik jest wyewidencjonowany,lub pust warto, jeeli plik nie jest wyewidencjonowany.

  Wyewidencjonowanew

  Wywietla folder przechowalni zawierajcy plik.Znalezionyw

  Wywietla stan pliku.Stan

  19

  SOLIDWORKS PDM

 • Domylnie. Przekierowuje odniesieniarodzica przywrconych wersji.

  TakPrzekierowujeodniesieniarodzicapliku,ktry mabyprzywrcony

  Usuwa odniesienia rodzica przywrconychwersji.

  Nie

  Pozwala na wpisanie komentarza do wycofywania zmian.Komentarzedowycofywaniazmian

  Pozwala zobaczy przekierowane lub usunite pliki odniesienia przywrconejwersji.

  Kontynuuj

  Obsuga odniesie rodzica

  W zalenoci od wyboru opcji Przekieruj odniesienia rodzica pliku, ktry ma byprzywrcony w oknie dialogowym Wycofaj zmiany odniesienia rodzica przywrconychwersji potomkw s przekierowywane lub usuwane.

  Eksportuje szczegy w formacie programuMicrosoft Excel jako plik rozdzielonyprzecinkami.

  Otwrz list plikw

  Zapisuje szczegy w pliku tekstowym.Zapisz list plikw

  Wywietla plik do przywrcenia.Plik do przywrcenia

  Wywietla nazwy plikw odniesienia rodzicado przywrcenia.

  Plik rodzica

  Wywietla odpowiednie wersje pliku rodzicaoddzielone rednikami.

  Odniesienie jednej wersji lub kilkuwersji

  Wywietla ciek pliku do przechowalnigwnej.

  Wzgldna cieka pliku

  Wycofuje zmiany w wybranych plikach.Pasek przewijania

  Wyszukiwanie plikw lokalnychMona wyszukiwa lokalne pliki, ktre zostay dodane do przechowalni w trybie offline.

  Aby wyszuka pliki lokalne w Eksploratorze plikw, klikn prawym przyciskiem myszywewntrz folderu, a nastpnie klikn Wyszukaj pliki lokalne.

  W narzdziu administracyjnym na stronie Menu administratorzy mog zmodyfikowaopcj menuWyszukaj pliki lokalne, aby pojawiaa si dla uytkownika przy przegldaniuplikw w Eksploratorze Windows.

  20

  SOLIDWORKS PDM

 • Kompatybilno SOLIDWORKS PDM Client i dodatkuService Pack dla skadnika Server

  SOLIDWORKS PDM dopuszcza niedopasowanie dodatkw service pack pomidzyskadnikami Client a Server w ramach tej samej wersji gwnej.

  Poprzednio skadniki Client i Server musiay mie t sam wersj gwn i pakiet ServicePack.

  Dodatek SOLIDWORKS PDF TaskSOLIDWORKS PDM Professional zawiera dodatek do obsugi zada, ktry pozwalauytkownikom na konwertowanie plikw pakietu Microsoft Office oraz plikw w formacieDWG/DXF na pliki PDF.

  Dodatek SOLIDWORKS do obsugi zada konwersji na pliki PDF zawiera nastpujcezadania:

  OpisZadanie

  Konwertuje pliki programw Microsoft Word, Excel i PowerPoint.Office do PDF

  Konwertuje pliki formatu DWG/DXF.DraftSight do PDF

  Aby mona byo przekonwertowa pliki do formatu PDF, na hocie zadania musz byzainstalowane:

  Oprogramowanie Microsoft Office w wersji 2010 lub nowszej (do obsugi plikw pakietuMicrosoft Office).

  Oprogramowanie SOLIDWORKS DraftSight Professional/Premium do obsugi plikw wformacie DWG/DXF.

  Aby wykona zadanie DraftSight do PDF, naley wyczy dodatek SOLIDWORKSPDM w DraftSight na wydzielonym hocie zada.

  Uzyskiwanie dostpu do dodatku SOLIDWORKS PDF Task

  Aby uzyska dostp do dodatku SOLIDWORKS PDF Task:

  1. W narzdziu administracyjnym zaadowa plik SWPDFTaskAddIn.a) Klikn prawym przyciskiem myszy przechowalni i wybra polecenie Import.b) W oknie dialogowym przej do lokalizacji litera dysku:\Default Data.c) Wybra plik Draftsight_to_PDF_gb.cex i Office_To_PDF_gb.cex, a nastpnie

  klikn Otwrz.

  2. Upewni si, e uruchamianie dodatku SOLIDWORKS do obsugi zada konwersjina pliki PDF jest dozwolone na komputerze klienckim.

  3. Skonfigurowa zadania.

  21

  SOLIDWORKS PDM

 • Konfigurowanie zadania Office do PDFAdministratorzy mog skonfigurowa zadanie Office do PDF, aby przeksztaca plikipakietu Microsoft Office na pliki PDF.

  Aby skonfigurowa zadanie konwersji Office do PDF:

  1. W narzdziu administracyjnym rozwin Zadania i klikn dwukrotnie Office doPDF.

  2. W oknie dialogowym dla opcji Dodatek wybra Dodatek SOLIDWORKS PDF Task.3. W lewym okienku skonfigurowa ustawienia:

  OpisOpcja

  Wybr komputerw, ktre mog wykona zadanie.Metoda wykonania

  Okrela, czy i jak polecenie jest pokazywaneuytkownikom w Eksploratorze plikw.

  Polecenie menu

  Zmapowanie zmiennych z karty danych plikurdowego na kart danych pliku wyjciowego lubdodanie opcji Tekst swobodny do karty danych plikuwyjciowego.

  Karta pliku

  Okrela nazw i lokalizacj wyjciowego pliku PDF.Szczegy plikuwyjciowego PDF

  Definiuje ustawienia dla plikw programw MicrosoftWord, Excel i PowerPoint.

  Opcje Office

  Wybranie uytkownikw i grup uprawnionych doinicjowania zadania.

  Uprawnienia

  Pozwala na wybranie powiadamianych uytkownikwi grup.

  Powiadomienie opowodzeniu iPowiadomienie o bdzie

  Waciwoci Office na PDF Karta plikuZa pomoc strony Karta pliku znajdujcej si w oknie dialogowym Waciwoci Office naPDF mona okreli mapowania zmiennych z karty danych pliku rdowego do kartydanych pliku wyjciowego.

  Aby wywietli stron Waciwoci Office do PDF Karta pliku:

  1. Rozwin wze Zadania i klikn dwukrotnie Office do PDF.2. W lewym okienku klikn pozycj Karta pliku.

  22

  SOLIDWORKS PDM

 • OpisOpcja

  Zmienna rdowa

  Zmienna uywana na karcie danych pliku rdowego.

  Zmienna docelowa

  Zmienna na karcie danych pliku wyjciowego, ktra jestzmapowana na Zmienna rdowa.

  Lista zmiennych

  Aktywuje obszarWybrana zmienna, aby mona byo okrelimapowanie zmiennych.

  Dodaj zmienn

  Usuwa wybrane mapowanie zmiennych.Usu zmienn

  Wybrana zmienna

  Ustawia mapowanie zmiennych.

  OpisOpcja

  Zmienna uywana na karcie danych pliku rdowego.Zmienna rdowa

  Tekst do wywietlenia w zmiennej docelowej, kiedy jako rdowybrano opcj Tekst swobodny.

  Tekst swobodny

  Zmienna na karcie danych pliku wyjciowego.Zmienna docelowa

  Waciwoci Office na PDF Szczegy wyjciowego pliku PDFUy strony Szczegy wyjciowego pliku PDF okna dialogowego Office na waciwociPDF, aby skonfigurowa podstawowe waciwoci dla pliku PDF, np. domyln ciek iciek dziennika przechowalni.

  Aby wywietli stronWaciwoci Office na PDF Szczegy wyjciowego plikuPDF:

  1. Rozwin wze Zadania i klikn dwukrotnie Office na PDF.2. W okienku po lewej stronie klikn pozycj Szczegy wyjciowego pliku PDF.

  23

  SOLIDWORKS PDM

 • OpisOpcja

  Domylna cieka

  Lokalizacja, w ktrej s zapisywane przekonwertowane plikiPDF.

  Naley zbudowa ciek pliku wyjciowego poprzez wpisanie

  tekstu statycznego i kliknicie przycisku , aby wybra znastpujcych zmiennych dynamicznych:

  Nazwa pliku rdowego Rozszerzenie pliku rdowego cieka folderu rdowego cieka folderu gwnego przechowalni Poprawka pliku rdowego Wersja pliku rdowego Stan toku prac pliku rdowego Dzisiejsza data Zmienne

  W przykadzie w oknie dialogowym wida aktualnie wybranyformat pliku i ciek.

  Zezwalaj uytkownikowi na zmian cieki wyjciowej

  Pozwala uytkownikom zmieni ciek wyjciow podczaswykonywania zadania.

  Pierwszorzdnacieka wyjciowa

  Druga lokalizacja, w ktrej s zapisywane przekonwertowanepliki PDF.

  Naley zbudowa ciek pliku wyjciowego poprzez wpisanie

  tekstu statycznego i kliknicie przycisku , aby wybra zezmiennych dynamicznych.

  Przykad w oknie dialogowym pokazuje aktualnie wybranyformat pliku i ciek.

  Drugorzdna ciekawyjciowa

  Gdy ta opcja jest wczona, plik docelowy zawiera odniesieniedo pliku rdowego.

  Aby zobaczy odniesienie, naley wybra plik wyjciowy wEksploratorze plikw i wywietli kart Zawiera.

  Utwrz odniesienie zpliku docelowego dopliku rdowego

  24

  SOLIDWORKS PDM

 • OpisOpcja

  Zastp istniejce pliki

  Jeeli ju istnieje plik o tej samej nazwie, zostaje zastpiony.

  Utwrz now wersj istniejcych plikw

  Tworzy now wersj pliku, jeeli plik o tej samej nazwie juistnieje.

  Obsuga zduplikowanejnazwy pliku

  cieka logowania do przechowalni

  Kliknij przycisk Przegldaj, aby zbudowa ciek dodziennika przechowalni.

  Ustawienia logowania

  Wywietla okno dialogowe Zaawansowane opcje skryptw,gdzie mona:

  zmodyfikowa skrypt VB kontrolujcy zadanie; zmieni typ interfejsu uytkownika wykorzystywany przezzadanie.

  Zaawansowane opcjeskryptw

  Waciwoci Office na PDF Opcje OfficeUy strony Opcje Office okna dialogowego Waciwoci Office na PDF, aby ustawi opcjedla plikw Microsoft Word, Excel i PowerPoint.

  Aby wywietli stron Waciwoci Office na PDF Opcje Office:

  1. Rozwin wze Zadania i klikn dwukrotnie Office na PDF.2. W lewym okienku klikn Opcje Office.

  25

  SOLIDWORKS PDM

 • OpisOpcja

  Wybr strony Wszystkie strony

  Wybiera wszystkie strony do konwersji. Strona(-y) od

  Wybiera strony w zakresie.

  Waciwoci dokumentu

  Zawiera waciwoci dokumentu.

  Widoczny znacznik dokumentu

  Zawiera dokument ukazujcy uwagi.

  Zezwalaj uytkownikowi na zmian ustawie eksportu

  Pozwala uytkownikom na zmian ustawie eksportu.

  Word

  Wybr arkusza Wszystkie arkusze/ Cay skoroszyt

  Wybiera wszystkie arkusze do konwersji. Arkusz(e) od

  Wybiera arkusze w zakresie.

  Waciwoci dokumentu

  Zawiera waciwoci dokumentu.

  Ignoruj obszary wydruku w arkuszach, jeeli istniej

  Ignoruje obszary wydruku w arkuszach w celuprzekonwertowania caego arkusza.

  Zezwalaj uytkownikowi na zmian ustawie eksportu

  Pozwala uytkownikom na zmian ustawie eksportu.

  Excel

  26

  SOLIDWORKS PDM

 • OpisOpcja

  Wybr slajdw Wszystkie slajdy

  Wybiera wszystkie slajdy do konwersji. Slajd(y) od

  Wybiera slajdy w zakresie. Zezwalaj uytkownikowi na zmian ustawie slajdw

  Pozwala uytkownikom zmienia ustawienia slajdw.

  Waciwoci dokumentu

  Zawiera waciwoci dokumentu.

  Obramuj slajdy

  Zawiera slajdy z ramkami.

  Uwzgldnij ukryte slajdy

  Zawiera ukryte slajdy.

  Zezwalaj uytkownikowi na zmian ustawie eksportu

  Pozwala uytkownikom na zmian ustawie eksportu.

  PowerPoint

  Konfigurowanie zadania DraftSight do PDFAdministratorzy mog skonfigurowa zadanie DraftSight do PDF, aby przeksztaca plikiformatu DWG/DXF na pliki PDF.

  Aby skonfigurowa zadanie DraftSight do PDF:

  1. Rozwin wze Zadania i klikn dwukrotnie DraftSight do PDF.2. W oknie dialogowym dla opcji Dodatek wybra Dodatek SOLIDWORKS PDF Task.3. W lewym okienku skonfigurowa ustawienia:

  OpisOpcja

  Wybr komputerw, ktre mog wykona zadanie.Metoda wykonania

  Okrela, czy i jak polecenie jest pokazywane uytkownikomw Eksploratorze plikw.

  Polecenie menu

  Zmapowanie zmiennych z karty danych pliku rdowegona kart danych pliku wyjciowego lub dodanie opcji Tekstswobodny do karty danych pliku wyjciowego.

  Karta pliku

  27

  SOLIDWORKS PDM

 • OpisOpcja

  Okrela nazw i lokalizacj wyjciowego pliku PDF.Szczegy plikuwyjciowego PDF

  Definiuje ustawienia dla plikw formatu DWG/DXF.Ustawienia konwersji

  Wybranie uytkownikw i grup uprawnionych do inicjowaniazadania.

  Uprawnienia

  Pozwala na wybranie powiadamianych uytkownikw i grup.Powiadomienie opowodzeniu iPowiadomienie obdzie

  Waciwoci DraftSight do PDF Karta plikuZa pomoc strony Karta pliku znajdujcej si w oknie dialogowym Waciwoci DraftSightdo PDF mona okreli mapowanie zmiennych z karty danych pliku rdowego do kartydanych pliku wyjciowego.

  Aby wywietli stron Waciwoci DraftSight do PDF Karta pliku, naley:

  1. Rozwin wze Zadania i klikn dwukrotnie DraftSight do PDF.2. W lewym okienku klikn pozycj Karta pliku.

  OpisOpcja

  Zmienna rdowa

  Zmienna uywana na karcie danych pliku rdowego.

  Zmienna docelowa

  Zmienna na karcie danych pliku wyjciowego, ktra jestzmapowana na Zmienna rdowa.

  Lista zmiennych

  Aktywuje obszarWybrana zmienna, aby mona byo okrelimapowanie zmiennych.

  Dodaj zmienn

  Usuwa wybrane mapowanie zmiennych.Usu zmienn

  Wybrana zmienna

  Ustawia mapowanie zmiennych.

  OpisOpcja

  Zmienna uywana na karcie danych pliku rdowego.Zmienna rdowa

  28

  SOLIDWORKS PDM

 • OpisOpcja

  Tekst do wywietlenia w zmiennej docelowej, kiedy jako rdowybrano opcj Tekst swobodny.

  Tekst swobodny

  Zmienna na karcie danych pliku wyjciowego.Zmienna docelowa

  Waciwoci DraftSight do PDF Szczegy wyjciowego pliku PDFStrona Szczegy wyjciowego pliku PDF znajdujca si w oknie dialogowym WaciwociDraftSight do PDF pozwala skonfigurowa waciwoci pliku PDF, takie jak cieka domylnaczy cieka dziennika przechowalni.

  Aby wywietli stron Waciwoci DraftSight do PDF Szczegy wyjciowegopliku PDF:

  1. Rozwin wze Zadania i klikn dwukrotnie DraftSight do PDF.2. W okienku po lewej stronie klikn pozycj Szczegy wyjciowego pliku PDF.

  OpisOpcja

  Domylna cieka

  Lokalizacja, w ktrej s zapisywane przekonwertowane plikiPDF.

  Naley zbudowa ciek pliku wyjciowego poprzez wpisanie

  tekstu statycznego i kliknicie przycisku , aby wybra znastpujcych zmiennych dynamicznych:

  Nazwa pliku rdowego Rozszerzenie pliku rdowego cieka folderu rdowego cieka folderu gwnego przechowalni Poprawka pliku rdowego Wersja pliku rdowego Stan toku prac pliku rdowego Dzisiejsza data Zmienne

  W przykadzie w oknie dialogowym wida aktualnie wybranyformat pliku i ciek.

  Zezwalaj uytkownikowi na zmian cieki wyjciowej

  Pozwala uytkownikom zmieni ciek wyjciow podczaswykonywania zadania.

  Pierwszorzdnacieka wyjciowa

  29

  SOLIDWORKS PDM

 • OpisOpcja

  Druga lokalizacja, w ktrej s zapisywane przekonwertowanepliki PDF.

  Naley zbudowa ciek pliku wyjciowego poprzez wpisanie

  tekstu statycznego i kliknicie przycisku , aby wybra zezmiennych dynamicznych.

  W przykadzie w oknie dialogowym wida aktualnie wybranyformat pliku i ciek.

  Drugorzdna ciekawyjciowa

  Gdy ta opcja jest wczona, plik docelowy zawiera odniesieniedo pliku rdowego.

  Aby zobaczy odniesienie, naley wybra plik wyjciowy wEksploratorze plikw i wywietli kart Zawiera.

  Utwrz odniesienie zpliku docelowego dopliku rdowego

  Zastp istniejce pliki

  Jeeli ju istnieje plik o tej samej nazwie, zostaje zastpiony.

  Utwrz now wersj istniejcych plikw

  Tworzy now wersj pliku, jeeli plik o tej samej nazwie juistnieje.

  Obsuga zduplikowanejnazwy pliku

  cieka logowania do przechowalni

  Kliknij przycisk Przegldaj, aby zbudowa ciek dodziennika przechowalni.

  Ustawienia logowania

  Wywietla okno dialogowe Zaawansowane opcje skryptw,gdzie mona:

  Zmodyfikowa skrypt VB kontrolujcy zadanie. Zmieni typ interfejsu uytkownika wykorzystywany przezzadanie.

  Zaawansowane opcjeskryptw

  Waciwoci DraftSight do PDF Ustawienia konwersjiKorzystajc ze strony Ustawienia konwersji w oknie dialogowym Waciwoci DraftSightdo PDF, ustawi opcje dla plikw DWG/DXF.

  Aby wywietli stron Waciwoci DraftSight do PDF Ustawienia konwersji:

  1. Rozwin wze Zadania i klikn dwukrotnie DraftSight do PDF.2. W lewym okienku klikn opcj Ustawienia konwersji.

  30

  SOLIDWORKS PDM

 • OpisOpcja

  Zastpuje biece ustawienia DraftSight i pozwalauytkownikom zmienia ustawienia.

  Zastp bieceustawienia DraftSight

  Wszystkie arkusze

  Wybiera wszystkie arkusze do konwersji.

  Nazwany(-e) arkusz(e)

  Wybiera nazwane arkusze.

  Zezwalaj uytkownikowi na zmian ustawie

  Pozwala uytkownikom zmienia ustawienia arkuszy.

  Arkusze

  Standard

  Pozwala wybra rozmiar arkusza z listy.

  Dostosowana

  Pozwala ustawi atrybuty Szeroko, Wysoko iJednostki.

  Rozmiar papieru

  Uwzgldnia waciwoci dokumentu.Waciwocidokumentu

  Odniesienia pliku rdowego

  Uywa wersji odnoszonej plikw odnoszonych, gdyzadanie zostanie wyzwolone.

  Uyj odnoszonej wersji plikwodnoszonych (jakzaewidencjonowano)

  Uywa najnowszej wersji plikw odnoszonych, gdyzadanie zostanie wyzwolone.

  Uyj najnowszej wersji plikwodnoszonych

  Udoskonalenia SOLIDWORKS PDM Web2 ViewerSOLIDWORKS PDM Professional poprawia technologi przegldania w kliencie Web2 dlaplikw SOLIDWORKS i innych popularnych typw plikw.

  Pliki SOLIDWORKS. Mona dynamicznie podglda pliki w obsugiwanych przegldarkach,takich jak Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox i AppleSafari bez adowania wtyczek.

  31

  SOLIDWORKS PDM

 • Dotychczas mona byo dynamicznie podglda pliki tylko w przegldarce MicrosoftInternet Explorer z wtyczk ActiveX eDrawings.

  Inne powszechnie uywane typy plikw. Jako podgldu bardziej przypominaprzegldanie pliku w jego macierzystej aplikacji.

  Obecnie nie trzeba ju konwertowa plikw rnych formatw do PDF w kliencie Web2.

  32

  SOLIDWORKS PDM

 • Replikacja bazy danych przechowalniSOLIDWORKS PDM Professional obsuguje replikowanie bazy danych przechowalni, ktremoe poprawi wydajno w rodowiskach o wysokim stopniu opnienia (zazwyczajwicej ni 50 milisekund) i uytkowania.

  Administratorzy mog uy technologii AlwaysOn Availability Groups (AOAG) z pakietuMicrosoft SQL Enterprise Edition 2012 lub nowszego. Aby uzyska szczegowe informacje,patrz https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff878265.aspx.

  Dla kadej grupy dostpnoci AOAG utrzymuje jedn pierwszorzdn baz danych doodczytu-zapisu i wiele drugorzdnych baz danych tylko do odczytu. Pierwszorzdny serwerSQL okresowo aktualizuje drugorzdne serwery SQL.

  Klient sieci Web2 i klient sieci Web SOLIDWORKS PDM nie mog korzysta zdrugorzdnej bazy danych.

  Istnieje moliwo tworzenia drugorzdnych serwerw SQL za porednictwem sieci LANi WAN do pierwszorzdnego serwera SQL. Przy uyciu AOAG SOLIDWORKS PDMProfessional moe kierowa operacje odczytu do drugorzdnego serwera SQL. Poprawiato wydajno w nastpujce sposoby:

  Operacje odczytu s kierowane do drugorzdnego serwera SQL, co znacznie zmniejszaobcienie pierwszorzdnego serwera SQL, dziki czemu moe on reagowa szybcieji obsugiwa wiksze obcienia.

  W przypadku operacji odczytu uytkownicy maj dostp do drugorzdnego serwerabazy danych SQL zamiast dostpu do pierwszorzdnej bazy danych SQL. Przyspiesza

  33

  SOLIDWORKS PDM

  https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff878265.aspx

 • to operacje odczytu, takie jak przegldanie folderw w przechowalni czy uzyskiwaniedostpu do kart danych i informacji Gdzie uywane.

  W przypadku duego opnienia midzy klientem a pierwszorzdnym serwerem SQLlokalne zastosowanie drugorzdnego serwera SQL do klienta poprawia wydajnooperacji odczytu.

  Zaleca si uywanie trybu synchronicznego wykonywania na drugorzdnych serwerachSQL, ktre maj bardzo mae opnienie do pierwszorzdnego serwera SQL.

  Wszystkie operacje zapisu s kierowane do pierwszorzdnego serwera SQL. Podczaslogowania uytkownik jest czony z:

  Serwery SQL pierwszorzdny i drugorzdny, jeli drugorzdny serwer SQL jest osigalny. Pierwszorzdny serwer SQL, jeli dodatkowy serwer SQL jest nieosigalny. W tymprzypadku pierwszorzdny serwer SQL obsuguje wszystkie operacje bazy danych dlatej sesji.

  Konfigurowanie drugorzdnych serwerw SQLUy okna dialogowego Konfiguracja serwera do skonfigurowania drugorzdnych serwerwSQL.

  Aby skonfigurowa drugorzdne serwery SQL:

  1. W narzdziu administracyjnym rozwin Replikacja i klikn dwukrotnie pozycjBaza danych.

  2. W oknie dialogowym Baza danych klikn Dodaj serwer.3. W oknie dialogowym Konfiguracja serwera, w czci Nazwa serwera, wybra nazw

  drugorzdnego serwera SQL.4. Dla Maks. Czas zwoki w stosunku do pierwszorzdnego wpisa warto.5. Klikn przycisk Dodaj czonka, aby przypisa uytkownikw i grupy.6. Klikn Testuj ustawienia i OK.

  Okno dialogowe Konfiguracja serweraOkno dialogowe Konfiguracja serwera pozwala skonfigurowa drugorzdny serwer SQL.

  OpisOpcja

  Pozwala na wybranie dodatkowego serwera SQL. Ta nazwamusi by unikatowa.

  Uy adresu IP, jeeli narzdzie SOLIDWORKS PDM jestskonfigurowane do komunikacji przy uyciu adresu IP.

  Nazwa serwera

  34

  SOLIDWORKS PDM

 • OpisOpcja

  Maksymalny dopuszczalny czas zwoki midzy pierwszorzdnyma drugorzdnym serwerem SQL.

  Warto ta moe by rna od 1 minuty do 60 minut. Jelirzeczywisty czas zwoki przekracza maksymaln warto,wszystkie operacje odczytu/zapisu s kierowane tylko dopierwszorzdnego serwera SQL.

  Liczby dziesitne, zero i wartoci ujemne nie s obsugiwane.

  Maks. Czas zwoki wstosunku dopierwszorzdnego

  Pozwala na przypisanie uytkownikw i grup do drugorzdnegoserwera SQL.

  Jeeli przypiszemy uytkownika do bazy danych zaporednictwem grupy, a uytkownik jest przypisanybezporednio do innej bazy danych, SOLIDWORKS PDM kierujeuytkownika do bazy danych, do ktrej uytkownik jestprzypisany bezporednio.

  Jeeli przypiszemy uytkownika do wielu drugorzdnychserwerw SQL poprzez przypisanie grupowe lub bezporednie,SOLIDWORKS PDM kieruje uytkownika do bazy danych, doktrej uytkownik zosta dodany ostatnio.

  Dodaj czonka

  Pozwala na usuwanie wybranych uytkownikw i grup.Usu czonka

  Sprawdza nastpujce ustawienia:

  Nazwa drugorzdnego serwera SQL jest unikatowa. Baza danych przechowalni na pierwszorzdnym serwerzeSQL jest replikowana na drugorzdnych serwerach SQL.

  Nazwa uytkownika (sa) i haso dla pierwszorzdnego idrugorzdnego serwera SQL s takie same.

  Testuj ustawienia

  35

  SOLIDWORKS PDM

 • SolidWorks is a registered trademark of Dassault Systmes SolidWorks Corporations in the US and other countries. Other brand and product names are trademarks of their respective owners. 2015 Dassault Systmes. All rights reserved

  Dassault Systmes SolidWorks Corp. 175 Wyman Street Waltham, MA 02451 Phone: 1 800 693 9000 Outside the US: +1 781 810 5011 Email: [email protected] Europe Headquarters Phone: +33 4 13 10 80 20 Email: [email protected]

  Japan Headquarters Phone: +81 3 6270 8700 Email: [email protected]

  Asia/Pacific Headquarters Phone: +65 6511 9188 Email: [email protected]

  Latin America Headquarters Phone: +55 11 3186 4150 Email: [email protected]

  www.solidworks.com

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

  Informacje prawneSpis treciWprowadzenieSOLIDWORKS PDMDodawanie kolumn dostosowanychZmiana kategorii zaewidencjonowanego plikuSterowanie uprawnieniami pobierania dla uytkownikw i grupKopiowanie uprawnie grupy i czonkw grupyGenerowanie plikw 3D PDF SOLIDWORKS MBDZastpowanie najnowszej wersjiZmiany w interfejsie uytkownika z zastpieniem wersji

  Udoskonalenia podglduUdoskonalenia w zakresie jakoci w SOLIDWORKS PDMUdoskonalenia wywietlania drzewa odniesieWycofywanie zmian w pliku z odniesieniamiWycofywanie zmian w strukturze plikwOkno dialogowe Wycofywanie zmianObsuga odniesie rodzica

  Wyszukiwanie plikw lokalnychKompatybilno SOLIDWORKS PDM Client i dodatku Service Pack dla skadnika ServerDodatek SOLIDWORKS PDF TaskUzyskiwanie dostpu do dodatku SOLIDWORKS PDF TaskKonfigurowanie zadania Office do PDFWaciwoci Office na PDF Karta plikuWaciwoci Office na PDF Szczegy wyjciowego pliku PDFWaciwoci Office na PDF Opcje Office

  Konfigurowanie zadania DraftSight do PDFWaciwoci DraftSight do PDF Karta plikuWaciwoci DraftSight do PDF Szczegy wyjciowego pliku PDFWaciwoci DraftSight do PDF Ustawienia konwersji

  Udoskonalenia SOLIDWORKS PDM Web2 ViewerReplikacja bazy danych przechowalniKonfigurowanie drugorzdnych serwerw SQLOkno dialogowe Konfiguracja serwera