Innovasjon i offentlig sektor

  • View
    308

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Foredrag i samarbeidsforum stat-nringsliv hos Fylkesmannen i Vestfold, 9. september 2014

Transcript

  • 1. Innovasjon i offentlig sektorKommunal- og moderniseringsdepartementetStatssekretrPaul ChaffeyFylkesmannen i Vestfold, 9. september 2014

2. Konkurransekraft for arbeidsplasserBygge landetVelferdslft for eldre og sykeTrygghet i hverdagen, styrket beredskapStyrket sosialt sikkerhetsnettKunnskap gir mulighet for alle Levende lokaldemokrati Enklere hverdag for folk flestKommunal- og moderniseringsdepartementet2 3. Program for bedrestyring og ledelse i staten Kultur og kompetanse Styring Teknologiforstelse Samhandle bedre p tvers BeslutningerKommunal- og moderniseringsdepartementet3 4. Kommunal- og moderniseringsdepartementet4 5. Kommunal- og moderniseringsdepartementet5 6. Kommunal- og moderniseringsdepartementet1964:Skole, skatt, sosial-trygdevesen,vei. Plan og bygg i byene.1969-2014:Nirig grunnskole, beredskap mot forurensing ,bosetting av flyktninger, avfallshndtering ogavlp, kommuneleger, helsestasjon, somatiskesykehjem, psykisk utviklingshemmede, miljvern,undervisning barn i institusjoner, vilt- ognaturforvaltning, landbrukskontorene, lovfestetrett til 10-rig grunnskole, SFO, musikk- ogkulturskoler, LAR, psykisk helse, fastlegeordning,forhandlingsansvar for lrere, kliniskveterinrvakt, lovfestet rett til barnehageplass,krisesentre, kvalifiseringsprogrammet,nasjonalparkstyrer, beredskapsansvar,samhandlingsreformen, folkehelseansvar.6 7. Kommunal- og moderniseringsdepartementetUtfordringene Dagens grenser hindrergode lsninger Strre ansvar, flere oppgaver Kapasitet og kompetanse Lokaldemokrati under press:- interkommunalt samarbeid- sterk statlig detaljstyringUtfordringer for bdestore og sm kommuner7 8. Kommunal- og moderniseringsdepartementet8 9. Tilrettelagt for innovasjon?Kommunal- og moderniseringsdepartementet9 10. Kommunal- og moderniseringsdepartementet10 11. Kommunal- og moderniseringsdepartementet11 12. Kommunereform for fremtidens velferd- et innovasjonsprosjekt?Kommunal- og moderniseringsdepartementet12 Foto: Knut Jul Meland/HBV. Brukt etter avtale 13. Kommunal- og moderniseringsdepartementet13 14. 1. Enten/eller-utfordringen(Sykehjem eller hjemme) Problem velge enten 100%sykehjem eller 5% hjelp hjemmeKommunal- og moderniseringsdepartementet Behov for produktifiseresikkerhetspakker, gjr tydelighva vi fr for ulike belp14 15. 2. Brukerutfordringen100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%Kommunal- og moderniseringsdepartementet(x-files-utfordringen) Hvordan nske seg noevi ikke vet hva er? Teknologien finnes,men m tilpasses Ny generasjon brukere1555%93%25%69%0%2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 16. Kommunal- og moderniseringsdepartementetSpr brukerne!16 Foto: Difi. Brukt etter avtale 17. 100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%Kommunal- og moderniseringsdepartementet3. Kompetansebehov Hos brukerne Hos helse- og omsorgsarbeiderne(teknoterapeutene) Hos de som skal beslutte og kjpeinn Hos lederne1755%93%25%69%0%2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Foto1 : Barbara Krawcowicz/Flickr CC BY-NC-ND 2.0Foto 2: Knight Foundation/Flickr CC BY-SA 2.0 18. 4. Skaleringsutfordringen:Hvem svarer i den andre enden?Kommunal- og moderniseringsdepartementet18SentralSmarthus/omsorgsboligPrrendePrimrhelsetjenesteSpesialisthelsetjenesteNdetat 19. 5. Innovasjonarenautfordringen:- hvor er verkstedene?Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bygge ned barrierer Lre om hva somkommer Arena for innovasjon Innkjpsprosesser Nye modeller Markedssvikt Disruptive aktrer?19 20. Hva kan dere forventefremover? Tydelig retning motdigitalisering og forenkling Mer tillit og mindre detaljstyringi staten Fokus p god ledelse Men kte krav til resultaterKommunal- og moderniseringsdepartementetMlet er forenkle, fornye ogforbedre til glede for bdeinnbyggere og nringsliv20 21. Kommunal- og moderniseringsdepartementet21 Foto: KMD 22. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bidra til gjre innovasjonsmetodikk kjent ikommunene Legge til rette for formidling av erfaringermed innovasjonsprosesser, som kommunenekan dra nytte av Etablere fysiske og digitale mteplasser forinnovasjon i kommunene22 23. Kommunal- og moderniseringsdepartementetSprsml?