Spor 1 arkitekturelle rammeverk i offentlig sektor

  • View
    654

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Spor 1 arkitekturelle rammeverk i offentlig sektor

  • 1. Architecture & Design Semantic TechnologiesIKT Arkitektur i og for Offentlig NorgeDr. M. Naci Akkk, Chief Architect, Oracle Nordic 40 rs erfaring i industrien, Ogs som akademiker & forsker (parallelt)Kontakt: naci.akkok@oracle.com, mobil: +47 47026879, @mnaciakkok

2. Dagens temaArkitekturelle rammeverk I offentlig sektor og de praktiskekonsekvenseneEn oppsummering av arkitekturelle prinsipper og retninger i fl ereoffentlige IKT-rammeverk som FAOS (Felles IKT arkitektur i offentligsektor), Altinn og Difi og de praktiske konsekvensene og hvordan deanvendes i moderniseringsprosjekter. Oracles bidrag til prosess oglsninger blir ogs belyst.Dr. Naci Akkk, sjefsarkitekt, Oracle Nordics 3. Noen sentrale publikasjoner Fra direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) : DIFI strategien 2012-2015 Overordnede IKT-arkitekturprinsipper for offentlig sektor Nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor Relaterte/refererte dokumenter Regjeringens digitaliseringsprogram P nett med innbyggerne Felles IKT-arkitektur i offentlig sektor (FAOS rapporten) FAOS hringer (med fokus p SEMICOLON hringen) Vurdering av ALTINN-II plattformen for Nrings- og Handelsdepartementet fra Det Norske Veritas (DNV) ALTINN, DIFI, MinSide og eID (presentasjon av Hallstein Husand, Brnnyssundregistrene) 4. OPSSUMMERING: DIFI-strategien 2012-2015 Ml: bidra til utviklingen av offentlig sektor(og forbedre sin egen virksomhet) Mlgruppe: offentlig forvaltning og sin egen organisasjon Tre innsatsomrder: Kunnskapsbasert forvaltningsutvikling Fagomrde: organisering og ledelse, forvaltning (ogs for sttte de to andre omrder) Digitale tjenester Fagomrde: IKT - teknologier, prinsipper/rammeverk, arkitektur Gode innkjp Fagomrde: konomi/finans, innkjp, forvaltning (med en god forstelse av underliggende fagomrder) 5. OPSSUMMERING: DIFI-strategien 2012-2015Innsatsomrde: Digitale tjenster, 3 delml Delml 1 Felleskomponenter og annen infrastruktur som inngr i en felles IT-arkitektur er etablert og brukt Delml 2 Regelverket er tilpasset digitalisering Delml 3 Forvaltningen utvikler effektive digitale lsninger som brukerne kan og vil ta i bruk 6. OPSSUMMERING: Overordsnede IKT-arkitekturprinsipperfor offentlig sektor (V2.0, DIFI, 8. okt. 2009)Syv prinsipper: 1. TjenesteorienteringKomponenttenkningGjenbrukbare komponenterHelst pen kildekode-komponenter 7. OPSSUMMERING: Overordsnede IKT-arkitekturprinsipperfor offentlig sektor (V2.0, DIFI, 8. okt. 2009)Syv prinsipper: 2. Interoperabilitet Evnen til korrekt utveksling av informasjon, og i forhodl tilarbeidsprosesser Tre typer (og en til):Semantisk interoperabilitet (felles bergereper/metadata)Organisatorisk interoperabilitet (samording av arbeidsprosesser, regelverk o.l.)Teknisk interoperabilitet (standarder, klare grensesnitt og protokoller o.l.)(Juridisk interoperabilitet rettslig grunnlag for samhandling) 8. OPSSUMMERING: Overordsnede IKT-arkitekturprinsipperfor offentlig sektor (V2.0, DIFI, 8. okt. 2009)Syv prinsipper: 3. Tilgjengelighet Universelt utformet Skal i strst mulig grad kunen benyttes avinnbyggerne/nringsliv Forutsigbart, lett finne Tilpasset alle brukergrupper Tilgejnegelig for alle som trenger den, og til den tid detrenger den 9. OPSSUMMERING: Overordsnede IKT-arkitekturprinsipperfor offentlig sektor (V2.0, DIFI, 8. okt. 2009)Syv prinsipper: 4. Sikkerhet Skal tilfredstille formelle og risikobaserte krav mht.KonfidensialitetIntegritetTilgjengelighet Impliserer/krever Dokumenterte sikkerhetsniver Adgangskontroll, autorisasjon (Personvern) (Grunnlag for tillit ogs til det offentlige) 10. OPSSUMMERING: Overordsnede IKT-arkitekturprinsipperfor offentlig sektor (V2.0, DIFI, 8. okt. 2009)Syv prinsipper: 5. penhet IKT-systemer basert p pne eller godkjente standarder Kan brukes uten spesielle teknologikrav hos brukerne IKT-tjenestenes innhold og virkemte er transparente Transparens (tilgjengelighet):Det er kjent hvilke premisser ligger til grunn for avgjrelserRettslige systemavgjrelser/beslutninger er dokumenterbare og sporbare 11. OPSSUMMERING: Overordsnede IKT-arkitekturprinsipperfor offentlig sektor (V2.0, DIFI, 8. okt. 2009)Syv prinsipper: 6. Fleksibilitet Tjenestene skal etableres (designes) og utvikles slik at de, ilpet av sin livssyklus skal tle endringer iBrukInnholdOrganiseringEierskapInfrastrukturArbeidsprosesser Tjenestene skal kunne benyttes i andre sammenhenger pen enkel mte og til lav kostnad 12. OPSSUMMERING: Overordsnede IKT-arkitekturprinsipperfor offentlig sektor (V2.0, DIFI, 8. okt. 2009)Syv prinsipper: 7. Skalerbarhet IKT-systemer skal vre tilrettelagt for endringer i graden avutnyttelse i from avAntall brukereDatamengdeTjenestens livslengde Nr lsninger planlegges/designes, m det legges til rettefor at de skal fungere under andre kontekster (milj,virksomhetsprosess, bruksvolum o.l.) Nedskalerbarhet like viktig som oppskalerbarhet 13. OPSSUMMERING: Nasjonale Felleskomponenter i OffentligSektor (DIFI, 2010)Anbefalt 5 nasjonale felleskomponenter:1. Enhetsregisteret (grunndata om virksomhet) Forvalter: Brnnysundregistrene2. Folkeregisteret (grunndata om person) Forvalter: Skattedirektoratet3. Matrikkelen (grunndata om eiendom) Forvalter: Statens Kartverk4. Altinn-komponentene (innsamlings- og distribusjonsnav, integrasjonsnav) Forvalter: Brnnysundregistrene5. Felles infrastruktur for eID i offentlig sektor (ID-porten, minID) Forvalter: DIFI 14. OPSSUMMERING: Vurdering av ALTINN-II Plattformen (DNV,2011)Primrt flgende vurderinger: 1. Begrensninger og flaskehalser i arkitekturen 2. Ikke skalerbart mht fremtidig volum, antall systemer, kttraffikk osv. 3. Betydelig mengde feil 4. Drlig testregime 5. Upraktisk/utilstrekkelig kriseberedskap 6. Fokus p tid/kostnad i utviklingslpet kan ha kostet kvalitet 7. Vil stille sprsmlstegn ved kompetanse/forberedelser tilforvaltning av et spass komplekts system 8. Etterlyser langsiktig strategi mht utvikling/finansiering avALTINN-plattformen 15. OPSSUMMERING: Et par ord om MinsideMinside blir lagt ned ved skrivestund (31. mai 2012) :1. Se:http://www.idg.no/computerworld/article238153.ece Minside ble ingens side Myndighetene har aldri greid overbevise befolkningen om at de skal oppske Minside. Er det riktig av Difi begrave portaltanken?2. Var det kanskje for mange portaler? Evt. manglende styring mot ett felles portal og tiltak deretter? (Ref. Kbenhavnskommune, IKT-Norge, NEO 2012) 16. Norwegian ICT Score Card Directions, intentions WHATFocus WHATTechnology HOWGovernance HOWIndustrialization POWER 17. Additional architectural principle: Law, regulation and PolicyManagement as part of Rule Management Computer Program acting as Law(*):There are always challenges when laws, regulations, rulesand routines (policies) are to be automated in the form ofcomputer programs, web forms, case management systemsetc. One of the major challenges is the fact that humaninterpretation goes into transforming a policy, a regulationor a law into an IT system. Rules, regulations , laws and policies change very oftenrequiring costly re-implementations Many undetected conflicts creep into laws, regulations,policies and rules Decisions are seldom justifiable (back-trackable)(*) Dag Wiese Schartum (http://www.jus.uio.no/ifp/personer/vit/dags/index.html) 18. Additional architectural principle: Law, regulation and PolicySource DocumentManagement as part of Rule Management Conflicting Rules Executable Non- Interactive Form JustificationOracle Policy Automation (OPA) 19. Example (Public/Health Sector):Solution Blueprint for Guided Self ServiceAndre portaler/BGGovernment Secure Interaction Forms & Portal PlatformJustificationLover, forskrifter, rutiner Policy Engine Semantic StoreAndre MW/IS Shared Workflow, Integration & Orchestration PlatformDocument/ContentCase Management Other ApplicationManagerServices & Data Services & Data 20. Example (Public/Health Sector):Oracles Solution Blueprint for Guided Self ServiceAndre portaler/BGGovernment Secure Oracle WebCenterInteraction Forms & Portal PlatformJustificationLover, forskrifter, rutiner Oracle Policy Automation (OPA) Policy Engine Semantic StoreOracle Triplestore/DBAndre MW/IS Shared Workflow, Integration & Orchestration Platform Oracle SOA/BPM SuiteDocument/ContentCase Management Other ApplicationManagerServices & Data Services & DataOracle WebCenter Content OracleOracle Public/Health Solutions (bl. a. Siebel) Case Managemnt (next slides) 21. Oracles Industry Footprints (Public/Health Highlighted)1.Aerospace & Defense23. IM: Heavy Equipment & Machinery2.Automotive: OEM24. Insurance3.Automotive: Supplier 25. Life Sciences: Medical Devices4.Chemicals26. Life Sciences: Pharmaceuticals / Biotech5.Communications 27. Media and Entertainment6.Consumer Goods 28. Natural Resources: Overall7.Education & Research: Higher Ed29. Natural Resources: Metals8.Education & Research: K-12 30. Oil and Gas9.E&C: Eng Design and Construction 31. Professional Svcs: Business Services10. E&C: Real Estate 32. Professional Svcs: Consulting Services11. E&C: Residential Construction33. Professional Svcs: Legal Services12. Financial Services: Banking34. Public Sector: Defense13. Financial Services: Capital Markets35. Public Sector: Justice & Public Safety14. Healthcare: Payer36. Public Sector: Natl & Local Government15. Healthcare: Provider 37. Public Sector: Social Services16. High Tech: Distribution38. Retail17. High Tech: Complex Equipment 39. T&T: Logistics Service Providers18. High Tech: Consumer Electronics40. T&T: Airlines19. High Tech: Outsourced Mfg Services 41. T&T: Ports and Shipping20. High Tech: Semiconductor 42. T&T: Rail21. High Tech: Software & Internet Svcs43. Utilities22. Industrial Manufacturing (IM): Overall 44. Wholesale Distribution 22. Example: Oracles Justice & Public Safety FootprintIntegrated Justice Community CollaborationCitizen Portals Com