Харьяа эрүүл мэндийн байгууллагын дарга, захирал, ерөнхий эмч нарт

  • View
    129

  • Download
    7

Embed Size (px)

Transcript

1. ! :{ ! 15160 , . 9, / :(976-11) 32-50-76 -:1@9..9/ ../ ; 2 { - - |3 - ,, 2015 " " /304 . , , _ . 15 . . '145 {"-^ 2. 55: _ 3015 -0 . 4 . . . , , 29 29.2, 11 11.1.5, 11.1.7 2013 322 : 1. , , , ,, . 2. , , , / ./ - / . / . . 2014 " 995 . 4. / ./ - ." | 3 11102001043 3. ' - - : _;- .? ; 4320136 ' = - . , , , , . 1.1. ,, , , , . 1.2. , , , , , , , , . 1.3. , . . , , ,, , . . :2.1. , , , 2.2. , , .2.3. . / , 2, 3 , , , , , / , , 4. . 4.1. , , , , . 4.2. ,, , , . 4.3. , 2015 10 01- . 4.4. , , , , 2 1- , , 2015 09 . ,, , 3 2015 10 01- 1 . 4.5. , 2 1 , , 10 01- . 2 , . 4.6. 2015 10 15- , , . 4.7. , 2015 10 20- . 4.8. , . . 5.1. , . 5. : 5.1.1. - 50 5.1.2. , 50- , 45 % , , , 45%, 10%- /. 5.2. ,. 5.2.1. 1- -1 25 / 2- - 2 15 /- -3 / 10 /- . 5.2.2 , : 1- -2 - 4 / 2- - 3 / 3 / - - 5 / 1 - . 5.3. , .: - - , - , - , - . 5.4. 10 , _ 2, 3 ,70 ,20- , . 5.5. , 6 . 5.6. 20 , ,20 ,60 , , , ,, . 6. 45.7. , , 06 01- . 5.8. , . 5.9. , .: .: - , , 100 5,00 ; - , , . 80,0- 90.0 4,0- 4,5 ; - , , 60.0 - 79.9 /80.0/ -3,0-3.9;- " , , 50.0- 60.0 2,5- 3.0 -. , 30.0 49.9 /50,0 / 1,5- 2,5 ; - , , 20.0 1,00 ; - "" . .6.1. , , . 6.2. . 7. .7.1. , , , , . 7.2. , , , , , , , . --- 8. ._ . 2015 . ... ._. . | :;1.. .-|3| . ,; ^' - :2 1 1 , | .: , . 2.1. , 2.2. , 2.3. , , 2.4. 2.5. , , 2.6. 2.7. , . 2.8. , ; . . .: - - - - ,, 3.1. 3.1.1 , , , , , 3.1.2. , , , ,, 3.1.3. , ,,, , , 9. .. . `1. . .^5'$! ' , , .: . , 2.1. 2.2. , 2.3. , , 2.4. 2.5. , , 2.6. 2.7. , . 2.8. , , . . .: - - - - ,, , ,,3.1. 3.1.1 , , 3.1 .2. , , , ,, 3.1.3. , ,,, , , 10. -2 / , / .3.1.4. , , 2009 " , , 597:2009 / , , , , ,/ 3.1.5. , , , , . 3.1.6. , , 5 .3.1.7. , , , 3.1.8. ,, , , -1 00 1,6 , 15 .-3.1.9. , , , 3.1.1. , , ? , ,, , 10-15 , 3.2. 3.2.1. , , , ./ , , , / 3.2.2. , 3.2.2. , , , , 11. 3 , , , 3.2.3. , , , , , 3.2.4. , ,, , , . 3.2.5. , ,, , , , 3.2.6. 3.2.7 , , , , 3.2.8. , - .' _3.3. 3.3.1 , , . 3.3.2 , , . , / 3.3.3 , , , , , _ , , , , , ,4 , . 3.3.4 , , , , 3.3.5 ,, 12. 43.3.6 1 , 2 . 3.3.7 ,,,, ,, / , / 3.3.8 , ,,, / ,, , / 3.3.9 , , / ,/ 3..10 ,, / . / 3.3.11 , 3.3.12 , / , / 3._3.13 ,, ,, _ . 4. ,, 4.1. , , , 4.2. , 4.3. , , 4.4. , , , 5. 5.1._ 2015 ' 10 01- .: 13. 5 - - , / ! , - / ! --- 14. 2015 . - ; ... - . ' _. .., .. ..... .. .. .... - , .: , , , , , . . . ;2.1. : 2.1. 1. 5- 2.1. 2. , _ 2.1. 3. , .2.1.4. , ' 2.2. _ : " - , ,, " - , / / , - - / , , / - 15. 2- , , , - , ,, , - / / - - , - - , , . " , " - , , , - ,, / , / - - ,, , - , - - - , , , " - , ,, , - / / - - ,, , - , - 16. - , , " - , - - - , 4. 4.1. , , . , . 4.2. , 2015 10 01- .: : ) ) , , - , ) ) / /) , ) , / ' " / ) `) --- ---