of 31 /31
Minne Terveydenhuollon *eKartta 2014 vie? Jarmo Reponen, Maarit Kangas, Päivi Hämäläinen, Niina Keränen * Lähde: Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2014, THL raportteja 12/2015 Osa STM:n rahoittamaa ja THL:n koordinoimaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkartoitusta (STEPS), johon kuuluu myös Sosiaalihuollon eKartta, Potilastietojärjestelmien käyttäjäkokemustutkimus ja Kansalaiskysely.

Minne Terveydenhuollon eKartta 2014 vie?

  • Upload
    thl

  • View
    246

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of Minne Terveydenhuollon eKartta 2014 vie?

Page 1: Minne Terveydenhuollon eKartta 2014 vie?

Minne Terveydenhuollon *eKartta 2014 vie?

Jarmo Reponen, Maarit Kangas, Päivi Hämäläinen, Niina Keränen

* Lähde: Tieto- ja viestintäteknologian

käyttö terveydenhuollossa vuonna 2014, THL raportteja 12/2015

Osa STM:n rahoittamaa ja THL:n koordinoimaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkartoitusta

(STEPS), johon kuuluu myös Sosiaalihuollon eKartta, Potilastietojärjestelmien käyttäjäkokemustutkimus ja Kansalaiskysely.

Page 2: Minne Terveydenhuollon eKartta 2014 vie?

• Mikä on keskeisten terveydenhuollon tietojärjestelmien levinneisyys Suomessa (organisaation näkökulma)?

• Mikä on em. järjestelmien arvioitu käyttöaste (organisaation näkökulma)?

• Miten tilanne on muuttunut verrattuna aiempiin kartoituksiin?

• Miten Kanta-palvelut ovat vaikuttaneet käyttöön? • Miten mittareita voidaan kehittää pohjoismaiseen

ja OECD-vertailuun?

Terveydenhuollon eKartta 2014 - tutkimuskysymykset

Lähde: Reponen J, Kangas M, Hämäläinen P, Keränen N. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2014 ©

Page 3: Minne Terveydenhuollon eKartta 2014 vie?

Aiemmat kartoitukset 2003-2011

• Hämäläinen P, Reponen J, Winblad I, Kärki J, Laaksonen M, Hyppönen H, Kangas M (2013) eHealth and eWelfare of Finland, Check point 2011. THL Report 5/ 2013.

• Winblad I, Reponen J, Hämäläinen P (2012) Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2011. Tilanne ja kehityksen suunta.. THL Raportteja 3/2012

• Hämäläinen P, Reponen J, Winblad I (2009) eHealth of Finland. Check point 2008. THL Report 1/2009

• Winblad I, Reponen J, Hämäläinen P, Kangas M (2008) Informaatio- ja kommunikaatioteknologian käyttö Suomen terveydenhuollossa vuonna 2007. Tilanne ja kehityksen suunta. Raportteja 37/2008, STAKES

• Hämäläinen P, Reponen J, Winblad I (2007) eHealth of Finland. Check point 2006. STAKES, Report 1/2007.

• Winblad I, Reponen J, Hämäläinen P, Kangas M (2006) Informaatio- ja kommunikaatioteknologian käyttö Suomen terveydenhuollossa vuonna 2005. Tilanne ja kehityksen suunta. Raportteja 7/2006, STAKES

• Kiviaho K, Winblad I, Reponen J (2004) Terveydenhuollon toimintaprosesseja ja asiointia tukevat ATK-sovellukset Suomessa. FinnTelemedicum, Osaavien keskusten julkaisuja 8/2004

Lähde: Reponen J, Kangas M, Hämäläinen P, Keränen N. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2014 ©

Page 4: Minne Terveydenhuollon eKartta 2014 vie?

Vuoden 2014 terveydenhuollon eKartta-kysely organisatioille

• Webropol-kysely on julkaistu toimijoille sähköpostilla viikolla 11/2014, tiedot 31.1.2014 mukaan.

• Kohde: julkinen terveydenhuolto, otos yksityisistä. – Erikoissairaanhoito (ESH): 21 sairaanhoitopiiriä (SHP) – Perusterveydenhuolto (PTH): 153 organisaatiota

(sisältää 4 ESH/PTH yhteistoimijaa)

– Yksityiset: otos, 46 organisaatiota (2011 kyselyyn vastanneet, 30 liikevaihdoltaan suurinta lääkäripalveluyritykset ry:n jäsenyritystä ja kansallisesti suurimmiksi toimijoiksi arvioidut)

Lähde: Reponen J, Kangas M, Hämäläinen P, Keränen N. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2014 ©

Page 5: Minne Terveydenhuollon eKartta 2014 vie?

Terveydenhuollon eKartta 2014 - Vastausten kattavuus hyvä

• Erikoissairaanhoito (ESH): N = 21 (100%), (mukana manner-Suomi ja Ahvenanmaa)

• Perusterveydenhuolto (PTH): N = 135 (88 %), väestökattavuus yli 95 % ( vrt. vuonna 2011: 87 % ja 91 %)

• Yksityiset: N = 25 (Suurimmat ketjut mukana, vastaamattomissa laboratorio- tai radiologiatoimintaan tai vain hammashuoltoon erikoistuneita)

• Julkisen ESH:n ja PTH:n kattavuus on samalla korkealla tasolla kuin aiemmissa kyselyissä, mikä takaa hyvän vertailtavuuden.

• Yksityisten otos antaa käsityksen kehityksen suunnista.

Lähde: Reponen J, Kangas M, Hämäläinen P, Keränen N. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2014 ©

Page 6: Minne Terveydenhuollon eKartta 2014 vie?

Sähköiset tietojärjestelmät organisaatioiden näkökulmasta 1/2:

-potilaskertomus (EPR)

• Sähköiset potilaskertomusjärjestelmät ovat olleet saatavilla kaikissa Suomen julkisen terveydenhuollon yksiköissä jo vuodesta 2007 ja niiden käyttöaste on ollut jo vuoden 2011 kartoituksessa korkea, yli 90 % tuotannosta.

• Poikkeukset: kolmen sairaanhoitopiirin päivystyspisteissä kirjataan osa tietoa muuhun kuin sähköiseen järjestelmään. Alle 90 % käyttöaste on myös yhdessä sairaanhoitopirissä konservatiivisella, operatiivisella ja psykiatrian vastuusektorilla.

Lähde: Reponen J, Kangas M, Hämäläinen P, Keränen N. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2014 ©

Page 7: Minne Terveydenhuollon eKartta 2014 vie?

Sähköiset tietojärjestelmät organisaatioiden näkökulmasta 2/2:

-radiologian ja laboratorion järjestelmät

• Radiologian kuva-arkistot (PACS) ja tuotannonohjausjärjestelmät (RIS) olivat jo 2011 saatavilla kattavasti sairaaloissa ja niiden käyttöaste oli jo silloin yli 90 %. Tilanne on pysynyt samalla korkealla tasolla.

• PACS:n ja RIS:n saatavuus terveyskeskuksissa oli noussut (PACS v.2014 99 %, RIS v.2014 90 %). Poikkeus: filmille kuvataan tavallisia röntgenkuvia yhdessä terveyskeskuksessa.

• Useat terveyskeskukset käyttävät alueellista keskussairaalan arkistoa ja RIS-järjestelmää

• Laboratoriojärjestelmien (LIS) saatavuus terveyskeskuksissa oli kasvanut 76 %:iin, joista edelleen sairaanhoitopiirin 69 % ja alueellisen toimijan 22 %.

• > Alueellisten tietojärjestelmien käyttö on lisääntynyt sekä kuvantamisessa että laboratoriotoiminnassa.

Lähde: Reponen J, Kangas M, Hämäläinen P, Keränen N. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2014 ©

Page 8: Minne Terveydenhuollon eKartta 2014 vie?

Sähköisten kuva-arkistojen (PACS) ja kuvantamisen tuotannonohjauksen (RIS) käyttö perusterveydenhuollossa 2007-2014

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

PACS RIS

%

2007

2011

2014

Lähde: Reponen J, Kangas M, Hämäläinen P, Keränen N. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2014 ©

Page 9: Minne Terveydenhuollon eKartta 2014 vie?

Koodistot: tiedon rakenteisuus lisääntynyt ESH:ssa •Koodistojen käyttö ESH:ssa 2011 •Koodistojen käyttö ESH:ssa 2014

Lähde: Reponen J, Kangas M, Hämäläinen P, Keränen N. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2014 ©

Page 10: Minne Terveydenhuollon eKartta 2014 vie?

•Koodistojen käyttö PTH:ssa 2011 •Koodistojen käyttö PTH:ssa 2014

Koodistot: tiedon rakenteisuus lisääntynyt PTH:ssa

Lähde: Reponen J, Kangas M, Hämäläinen P, Keränen N. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2014 ©

Page 11: Minne Terveydenhuollon eKartta 2014 vie?

•Koodistojen käyttö YKS:ssa 2011 •Koodistojen käyttö YKS:ssa 2014

Koodistot: Yksityispuolella ei rakenteisuuden lisääntymistä

Lähde: Reponen J, Kangas M, Hämäläinen P, Keränen N. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2014 ©

Page 12: Minne Terveydenhuollon eKartta 2014 vie?

Digitaalinen EKG - edelleen useita tallennusmuotoja

• IHE:n (Integrated Healthcare Enterprise) työnkulun määritysten mukainen DICOM-tallennusmuoto on lisääntynyt

Sähköinen

EKG käytössä (%)

% käyttäjistä

DICOM Muu standardi/ valmistajan oma PDF

ESH 2014 86 50 50 22

2011 57 25 67 17

PTH 2014 80 38 45 10

2011 69 24 61 14

YKS 2014* 39 20 20 60

2011** 19 25 25 50

Yksityisistä toimijoista oli EKG standardin nimennyt vain *10;** 8 organisaatiota

Lähde: Reponen J, Kangas M, Hämäläinen P, Keränen N. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2014 ©

Page 13: Minne Terveydenhuollon eKartta 2014 vie?

Laaja tietojärjestelmien kirjo erillisjärjestelmissä

• Erikoissairaanhoidon toimijoilla oli varsinaisen potilaskertomusjärjestelmän lisäksi käytössä useita täydentäviä toimialakohtaisia tietojärjestelmiä, useimmilla tehohoidon, patologian, leikkaustoiminnan, synnytysten, kardiologian järjestelmiä (Näitä käytti 21-14 sairaanhoitopiiriä).

• Lisäksi mainittiin yli 20 muuta toimialakohtaista järjestelmää, joita käytti muutama sairaanhoitopiiri.

Lähde: Reponen J, Kangas M, Hämäläinen P, Keränen N. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2014 ©

Page 14: Minne Terveydenhuollon eKartta 2014 vie?

Järjestelmän käytettävyys/ käyttövarmuus

• Käyttäjien tekninen tuki: kolme neljästä sairaanhoitopiiristä (vuonna 2011 puolet) ja viidennes terveyskeskuksista (vuonna 2011 kuudennes) oli järjestänyt sen koko organisaation aukioloajalle.

• Kolme neljästä sairaanhoitopiiristä oli myös laatinut kirjallisen järjestelmän häiriöistä toipumisen suunnitelman (Disaster Recovery Plan).

• Alle puolet sairaanhoitopiireistä oli määritellyt sallitun vuosittaisen häiriöajan.

Lähde: Reponen J, Kangas M, Hämäläinen P, Keränen N. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2014 ©

Page 15: Minne Terveydenhuollon eKartta 2014 vie?

Käyttäjätuen saatavuus erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa vuosina 2011-2014

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

2011 2014

Erikoissairaanhoito

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

2011 2014

Perusterveydenhuolto

Satunnaisesti

Päivittäin, muttavähemmän kuinvirka-ajan

Koko virka ajan

Organisaationkoko aukioloajan

Lähde: Reponen J, Kangas M, Hämäläinen P, Keränen N. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2014 ©

Page 16: Minne Terveydenhuollon eKartta 2014 vie?

Tietoturvan järjestelyt terveyskeskuksissa vuosina 2007- 2014

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Tietoturvapolitiikka Tietoturvasuunnitelma Tietoturvavastaava

%

2007

2011

2014

Lähde: Reponen J, Kangas M, Hämäläinen P, Keränen N. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2014 ©

Page 17: Minne Terveydenhuollon eKartta 2014 vie?

Päätöksenteon tukijärjestelmät

• Määritelmä: tietoteknisiä sovelluksia, jotka tarjoavat terveydenhuollon ammattilaisen käyttöön ratkaisujen perustaksi sovellettavaa tietoa ja tietämystä.

• Terveysportti on kattavasti käytössä, useimmiten työpöydän erillisjärjestelmänä tai linkkinä.

• Tärkeimpiä toimintoja ovat lääkeinteraktiotarkistukset ja käsikirjat ja hoito-ohjeet sekä erilaiset muistutteet.

• Potilaskertomukseen integroidut järjestelmät ovat hieman yleistyneet, lääkeinteraktiotarkistus yleisin, myös lääkeaineallergiavaroitukset. Kliiniseen näyttöön pohjautuva (Evidence based medicine, EBM) potilaskohtaista tietoa hyödyntävä päätöksentuki on vielä harvinainen, mutta yleistynyt vuodesta 2011.

Lähde: Reponen J, Kangas M, Hämäläinen P, Keränen N. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2014 ©

Page 18: Minne Terveydenhuollon eKartta 2014 vie?

Mobiilit terveyspalvelut (mHealth), teknologiset edellytykset 1/2

-etäyhteydet 1. Potilastietojärjestelmän langaton käyttö yksikön ulkopuolella yleistä erikoissairaanhoidossa, harvinaisempaa perusterveydenhuollossa tai yksityisellä sektorilla

– Lisääntynyt 2011 jälkeen, radiologia, muu päivystys

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Perusterveydenhuolto Sairaanhoitopiirit Yksityiset palveluntuottajat

2011 2014

Lähde: Reponen J, Kangas M, Hämäläinen P, Keränen N. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2014 ©

Page 19: Minne Terveydenhuollon eKartta 2014 vie?

Mobiilit terveyspalvelut (mHealth), teknologiset edellytykset 2/2

-mobiililaitteet 2. Älypuhelimia tai vastaavia kaikissa SHP:ssa, 72 % terveyskeskuksista.

• Sekä esiintyvyys, että käytön yleisuus organisaation sisällä kasvaneet

• Ei potilastietojärjestelmän käyttöä

3. Taulutietokoneita (tabletti) 57 % SHP:sta, 18 %:lla terveyskeskuksista

• Käyttäjien osuus lääkärihenkilökunnasta pienempi kuin puhelimilla

• 24 % sairaanhoitopiireistä saattoi tabletilla katsoa potilaskertomustietoa.

• Vain kahdessa terveyskeskuksessa saattoi tabletilla katsoa sairaskertomustietoa.

• Yksityisistä vastaajista kahdella saattoi tabletilla katsoa sairaskertomustietoa.

Lähde: Reponen J, Kangas M, Hämäläinen P, Keränen N. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2014 ©

Page 20: Minne Terveydenhuollon eKartta 2014 vie?

Aluetietojärjestelmät ja alueellinen tiedonvaihto vuonna 2014

• Sairaanhoitopiirien käytössä olevissa varsinaisissa aluetietojärjestelmissä (ATJ) ei merkittäviä muutoksia vuoteen 2011 verrattuna.

• Pirkanmaalla ja Pohjois-Savossa ei varsinaista ATJ:ta. • Alueellisesti tietoa vaihdetaan useaa eri reittiä pitkin ja

rinnakkain: – Sähköinen lähete-palaute, sähköinen konsultaatio. – aluetietojärjestelmä, yhteinen alueellinen kertomus,

alueelliset tietovarannot (radiologia, laboratorio) • ESH-PTH-yhteistyötä tukevia terveydenhuoltolain

mukaisia alueellisia yhteisrekistereitä on käytössä 17 sairaanhoitopiirissä.

Lähde: Reponen J, Kangas M, Hämäläinen P, Keränen N. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2014 ©

Page 21: Minne Terveydenhuollon eKartta 2014 vie?

Organisaatioiden välinen sähköinen potilastiedon vaihto tietolajeittain sairaanhoitopiireissä (N=21) vuosina 2003-2014

4

10

13

11

19 18

19 19 18

19

21 21 20

21 21

0

5

10

15

20

25

Kertomus Laboratorio Kuvantaminen

n

2003

2005

2007

2011

2014

Lähde: Reponen J, Kangas M, Hämäläinen P, Keränen N. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2014 ©

Huom: Suomessa on Ahvenanmaa mukaan lukien 21 erikoissairaanhoidon sairaanhoitopiiriä.

Page 22: Minne Terveydenhuollon eKartta 2014 vie?

Organisaatioiden välinen sähköinen potilastiedon vaihto tietolajeittain perusterveydenhuollossa vuosina 2003-2014 (%)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Kertomus Kuvantaminen Laboratorio

%

2003 2005

2007 2011

2014

Lähde: Reponen J, Kangas M, Hämäläinen P, Keränen N. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2014 ©

Page 23: Minne Terveydenhuollon eKartta 2014 vie?

ERVA-laajuinen tiedon jakaminen -yleisyysjärjestys: laboratorio, kuvantaminen, EKG

23

ERVA-

alue

Sairaanhoitopiiri ERVA-tasoinen toiminta

Potilaskertomus Kuvantaminen Laboratorio Muu

HYKS

Helsinki-Uusimaa Ei Suunnitteilla Ei EKG suunnitteilla

Kymenlaakso Ei Ei Ei

Etelä-Karjala Ei Suunnitteilla Suunnitteilla EKG kokeilussa

TAYS

Pirkanmaa Ei Suunnitteilla Suunnitteilla

Etelä-Pohjanmaa Ei Ei Ei

Kanta-Häme Ei Suunnitteilla Käytössä

Päijät-Häme Ei Ei Ei

TYKS

Varsinais-Suomi Ei Ei Ei

Satakunta Ei Käytössä Ei

Vaasa Ei Ei Ei

OYS

Pohjois-Pohjanmaa Suunnitteilla Suunnitteilla Suunnitteilla

Kainuu Suunnitteilla Suunnitteilla Suunnitteilla

Keski-Pohjanmaa Ei Ei Käytössä

Länsi-Pohja Suunnitteilla Suunnitteilla Suunnitteilla

Lappi Suunnitteilla Suunnitteilla Suunnitteilla

KYS

Pohjois-Savo Ei Suunnitteilla Käytössä EKG suunnitteilla

Etelä-Savo Suunnitteilla Käytössä Käytössä EKG käytössä

Itä-Savo Suunnitteilla Suunnitteilla Käytössä

Keski-Suomi Ei Ei Ei

Pohjois-Karjala Ei Suunnitteilla Käytössä

Ahvenanmaa Ei vastausta Ei vastausta Ei vastausta

Lähde: Reponen J, Kangas M, Hämäläinen P, Keränen N.

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2014 ©

Page 24: Minne Terveydenhuollon eKartta 2014 vie?

Sähköiset palvelut kansalaisille terveydenhuollossa vuonna 2014

• Kaikilla toimijoilla oli tietoa jakavat verkkosivut • Asiakkaita osallistavaa sähköistä toimintaa

(terveystili, mittaustulosten/tekstimuotoisen tiedon vastaanotto) n. 10-40 %:lla vastaajista.

• Sähköinen ajanvaraus johonkin palveluun käytössä n. 60-90 %:lla vastaajista. – Erityisesti erikoissairaanhoito ja yksityiset

palveluntuottajat – Huomattavaa kasvua vuodesta 2011

• Potilaalla jonkin verran mahdollisuuksia katsella tietojaan – Potilaskertomustekstiä < 5 %:lla vastaajista – Laboratoriotuloksia < 20 %:lla

Lähde: Reponen J, Kangas M, Hämäläinen P, Keränen N.

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2014 ©

Page 25: Minne Terveydenhuollon eKartta 2014 vie?

Terveystilin käyttöönottotilanne eri toimijoilla vuonna 2014

Lähde: Reponen J, Kangas M, Hämäläinen P, Keränen N. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2014 ©

Page 26: Minne Terveydenhuollon eKartta 2014 vie?

Verkkosivuilta tarjottavat palvelut julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa vuonna 2014 (%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

%

Erikoissairaanhoito

Perusterveydenhuolto

Yksityiset

Lähde: Reponen J, Kangas M, Hämäläinen P, Keränen N. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2014 ©

Page 27: Minne Terveydenhuollon eKartta 2014 vie?

Kansalaisen sähköiset ajanvaraus- ja ajanvahvistuspalvelut sairaanhoitopiireissä vuosina 2005-2014 (N=21)

0 0 0 0

8

0 1

2

13

1

6

8

17

5

9

6

-4

1

6

11

16

21

Suora eAjanvaraus Sähköposti Tekstiviesti Jonoaikatekstiviestitse

n

2005

2007

2011

2014

Lähde: Reponen J, Kangas M, Hämäläinen P, Keränen N. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2014 ©

Huom: Suomessa on Ahvenanmaa mukaan lukien 21 erikoissairaanhoidon sairaanhoitopiiriä.

Page 28: Minne Terveydenhuollon eKartta 2014 vie?

Kansalaisen sähköiset ajanvaraus- ja ajanvahvistuspalvelut terveyskeskuksissa vuosina 2005-2014 (%)

0

10

20

30

40

50

60

Suora eAjanvaraus Sähköposti Tekstiviesti Jonoaikatekstiviestitse

%

2005

2007

2011

2014

Lähde: Reponen J, Kangas M, Hämäläinen P, Keränen N. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2014 ©

Page 29: Minne Terveydenhuollon eKartta 2014 vie?

Sähköinen viestintä asiakkaan kanssa terveyskeskuksissa vuosina 2005-2014 (%)

0

5

10

15

20

25

30

Salaussähköposti Muu sähköposti Tekstiviesti

%

2005

2007

2011

2014

Lähde: Reponen J, Kangas M, Hämäläinen P, Keränen N. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2014 ©

Page 30: Minne Terveydenhuollon eKartta 2014 vie?

Toimintaympäristö kansalaisten sähköisten palvelujen kehittämiselle terveydenhuollossa

•Kansallinen strategia •Kansalaiset

Tarpeet 2

•SADe-Sote Toimenpiteet

• Sähköinen ajanvaraus + • Sähköinen palaute • Palveluhaku verkossa+ • Tiedonhaku verkossa + • Riskitestit • Kansalaisten omien tietojen katselu

(Lääkemääräykset, laboratoriotulokset, potilaskertomus) +

• Lääkemääräysten uusinta +

• Sähköinen ajanvaraus + • Sähköinen palaute + • Palveluhaku verkkossa • Itsearviointipalvelut verkossa • Turvallinen sähköinen

viestinvälitys+ • Kansalaisten omien tietojen

katselu (Lääkemääräykset, laboratoriotulokset, potilaskertomus) +

• Lääkemääräysten uusinta +

•Sosiaali- ja terveydenhuolto Palvelujen saatavuus 1

• Sähköinen ajanvaraus • Kansallinen palautejärjestelmä • Palveluhaku verkossa • Tiedonhaku verkossa • Riskitestit • Turvallinen sähköinen viestinvälitys

Aktiivinen kansalainen • Käyttää sähköisiä

palveluita • Tuottaa tietoa

henkilökohtaiseen ja ammattilaisten käyttöön

• Käyttää luotettavaa terveystietoa eri laitteilla

• Pystyy seuraamaan kansallista tietoa palvelujen laadusta ja saavutettavuudesta

•Kanta Omakanta

• Kansalaisten omien tietojen katselu (Lääkemääräykset, laboratoriotulokset, potilaskertomus)

• Suostumukset • •

Lähderaportit: 1. Reponen J, Kangas M,

Hämäläinen P, Keränen N. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2014. Tilanne ja kehityksen suunta. THL raportteja 12/2015.

2. Hyppönen H, Hyry J, Valta K, Ahlgren S. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi. Kansalaisten kokemukset ja tarpeet. THL raportteja 33/2014

Page 31: Minne Terveydenhuollon eKartta 2014 vie?

Yhteystiedot: [email protected]