Logistics Forum page 1
Logistics Forum page 2

Logistics Forum

 • View
  724

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Logistics Forum 30 March 2011

Text of Logistics Forum

 • NI DUNG CHNG TRNH (D kin)

  7:00 - 17:00 Din n Logistics v Dch v cng bin

  trong bi cnh Vit Nam hi nhp kinh t quc t

  7:00 8:00 ng k i biu Ban Th k Din n8:00 - 8:05 Gii thiu i biu tham d B Trn Th Hng Ph BC HNKTQT, Gim c S Cng

  Thng tnh B Ra Vng Tu8:05- 8:15 Din vn khai mc Din n Lnh o Chnh ph 8:15- 8:25 Bi pht biu ca ng Trn Minh Sanh - Ch tch UBND tnh B Ra Vng Tu8:25- 8:35 Bi pht biu ca Tng Th k UBQG UBQG-HTKTQT, Th trng B Cng Thng Nguyn Cm T8:35- 8:50 Bi pht biu ca ng Th trng B Giao thng Vn ti Nguyn Hng Trng8:50- 9:00 Bi pht biu ca ng Andy Ziardis -Ph Tng Lnh s qun Anh ti Vit Nam Phn I: Tm nhn v Chin lc pht trin Logistics & Dch v cng bin9:00 9:45 Chin lc pht trin Logistics &

  Dch v hng hi Kinh nghim t Singapore

  TS. Aloysius Lim - Chuyn gia t vn cao cp v logistics ca Singapore

  9:45- 10:05 Vai tr ca logistics khu vc v mng li gi tr ton cu

  GS.TS. Haasis (Hc vin Kinh t v Logistics Hng hi, Bremen, CHLB c)

  10:05- 10:15 Pht trin dch v logistic v cng bin B Ra Vng Tu ph hp v hi ha vi chin lc pht trin kinh t x hi

  PGS. TS. V i Lc- Chuyn gia kinh t

  10:15- 10:30 Gii lao10:30- 11:00 Pht trin B Ra Vng Tu thnh Trung

  tm logistics khu vcTS Nguyn Tng Chuyn gia B Giao thng vn ti

  11:00- 11:30 Xu hng vn chuyn v hu cn hng container trn th gii vi vai tr ca logistics khu vc

  TS. Martin Kreeb - Hc vin Kinh t v Logistics Hng hi, Bremen, CHLB c- Chuyn gia t vn v pht trin bn vng ca Chnh ph c

  11:30- 11:45 Pht trin Cm cng Ci Mp- Th Vi: vi suy ngh v so snh t khu vc trong bi cnh hi nhp kinh t quc t

  ng Nguyn Xun K - Ph TG Cng quc t Ci Mp (CMIT)

  11:45- 12:00 Q&A iu phi: PGS.TS. Trn nh Thin Vin trng Vin Kinh t Vit Nam

  12:00-13:30 Ngh tra (Buffet)Phn II: Pht trin th trng dch v Logistics Nhn t cc cam kt ca Vit Nam trong WTO v cc hip nh i tc kinh t

  13:30- 13:45 Bo co dn cc tin xy dng th ch h tr pht trin dch v logistics ti B Ra Vng Tu

  PGS.TS Trn nh Thin - Vin trng Vin Kinh t Vit Nam

  13:45- 14:20 Thng mi hu cn v cc cch thc nhm y mnh dch v Logistics v cng bin s dng cc th mnh quc gia

  ng Tomczyk Chuyn gia T chc Thng mi Th gii WTO

  15:20- 15:30 y mnh p dng cc quy nh ca IMO v Bo v mi trng bin

  TS. Nguyn V Hi Cc ph Cc ng kim Vit Nam

  1

 • 15:30 15:45 Mt s vn v dch v hng hi: kinh nghim t American President Lines

  ng Barry Akbar - Tng gim c Cng ty APL

  15:45 15:55 o to v pht trin nhn lc trong lnh vc logistics

  TS. Mai Xun Thiu Vin trng Vin Logistics Vit Nam

  15:55- 16:30 Thc trng ngnh dch v Logistics Vit Nam v cc xut t pha Nh nc

  Hip hi giao nhn kho vn Vit Nam (VIFFAS)

  16:30 -16:55 Q&A iu phi: TS.Trnh Minh Anh Ph Chnh Vn phng y ban quc gia v hp tc kinh t quc t

  16:55 17:00 Pht biu kt thc Din n ng H Vn Nin Ph Ch tch UBND tnh B Ra Vng Tu

  Lin h Ban Th k Din n Ch Nguyn Lng Hin Vn phng UBQG v Hp tc Kinh t quc ta ch: Tng 6, Ta nh Artex Port, S 2A Phm S Mnh, Hon Kim, H NiTel: 04. 38262549 - Fax: 04. 39348959- Mobile: 094 810 4757- E-mail: nciec@moit.gov.vn

  2