Loyalty solution trustworld

  • View
    85

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Loyalty solution trustworld

PowerPoint Presentation

Gii Php Chm sc Khch hng Thn thit

Ni dungPROFILE LOYALTY SOLUTION

Phn 1: Loyalty SolutionLoyalty Solution l g ?Ti sao khch hng cn Loyalty Solutionim mnh v Loyalty Solution ca TrustpayCu trc Loyalty Solution chi titCc cng ngh ng dng H thng qun tr

Phn 2: Overview v TrustpayEco System ca Trustpay (Cc sn phm dch v)Nng lc ca TrustpayCc khch hng s dng TrustpayCc d n tiu biu

Phn 1: Gii php chm sc khch hng thn thit Loyalty Solution1/ Loyalty Solution l g ?

Gii php Loyalty l chng trnh chm sc khch hng thn thit c bit tch hp cng ngh th/points hin i v ng dng di ng tin ch.

Gia tng doanh s bn hng v thu ht khch hng miTch hp tt c loi th vo trong mt ng dng duy nht.nh v thng hiu

Phn 1: Loyalty Solution2/ Ti sao khch hng cn Loyalty Solution?

Khch hng ca bn s nhn c im tch ly (Point) thng qua chng trnh Loyalty. Points s dng tng ng tin mt ti cc im lin kt trong h thng i tc.Tch v i im (point) ti nhiu ca hng trong h thng u i

Gh im u iMua sm, s dng dch v

Thanh ton bng point, nhn cashback

Phn 1: Loyalty Solution2/ Ti sao khch hng cn Loyalty Solution?

Points cn c dng i nhng sn phm tin ch

Points cn c dng i e-voucher ca nhng im kt ni

Phn 1: Loyalty Solution2/ Ti sao khch hng cn Loyalty Solution?

D dng tng tc trc tip vi nhn hngC nhn ha theo s thch, hnh vi, v tr...Cp nht tin tc, chng trnh mi

Vi Loyalty solution, khch hng ca bn c th

Phn 1: Loyalty Solution3/ im mnh v Loyalty Solution ca Trustpay1/ T to points theo chng trnh Loyalty ca doanh nghip2/ ng dng khch hng ty bin theo doanh nghip3/ H thng qun l a nn tng, tch hp cng c marketing4/ Dng points thanh ton nhanh chng qua ng dng

5/ Tit kim chi ph qun l marketing hng thng6/ Gia tng nhn dng thng hiu

Phn 1: Loyalty Solution4/ Cu trc Loyalty SolutionSMS brandnameng dng dnh cho khch hng

H thng qun lPoints/Voucher

Phn 1: Loyalty Solution4/ Cu trc Loyalty Solution chi tit

ng dngCho khch hng

H thngCho nhn vin ca hng

SMSCho ch nhn hng

Points

FrontendBackendLoyalty Solution

1. Gi thng bo SMS t h thng, ng dng ca khch hng+ SMS gi tin n hn ng li+ Hoc SMS khuyn mi, chng trnh u i cho khch hng hng thng t h thng dashboard,+ Notify thng bo t ng dng

2. To Loyalty point cho thnh vinPoint, c th s dng ti:+ H thng u i ca Trustpay+ H thng u i ca doanh nghip+ To hoc i thnh E-voucher ti trustcode.vn+ Mua tin ch hoc thanh ton cc ha n tin ch.

3. Give membership card for loyalty program 2. To Loyalty point cho thnh vinim tch ly: h thng tch ly im (point) c s dng tng ng tin trong h thng cc i tc u i lin kt; ch ng thit lp t l tch ly point ty thi im, thit lp cp bc thnh vin theo doanh s

Doanh nghip c th cp point cho tng th ca khch hng, hoc thit lp t l point c nh cho khch hng.

2. To Loyalty point cho thnh vin

Tch ly ghi nhn t cc giao dch thnh cng ca khch hng ( mua sn phm, dch v khc, cc chng trnh im thng ca Doanh nghip theo thi k) v cp nht tc thi vo s im tch ly ca khch hng trn h thng.

2. To Loyalty point cho thnh vin

Khch hng c th dng s point ny s dng:Mua li sn phm, hng ha, dch v ca Doanh nghip;S dng thanh ton thay cho tin mt ti cc im n ung, mua sm, gii tr, dch v trong h thng lin kt ca th thnh vin (Doanh nghip ch ng chn cc im lin kt ny, hin TRUSTpay phn loi theo mc ph bin ca thng hiu);i qu tng tin ch: mua th co, np tin in thoi, thanh ton ha n in/nc, mua voucher ca Doanh nghip hoc i tc.i point trc tuyn qua ng dng Doanh nghip hoc i ti cc i l Doanh nghip (ty Doanh nghip thit lp).

3. H thng qun l cho ca hng

Dashboard:+ Thit k sn nhng chng trnh, s kin, gim gi+ Chng trnh dnh cho khch hng thn thit.+ Thng bo chng trnh n khch hng

4. SMSKhch hng mi :Ch cn son tin nhn theo c php: HI_[tn doanh nghip] gi n tng i ca Doanh nghip l c bit n cc sn phm, dch v ca Doanh nghip.C php: HI_[tn doanh nghip]Gi: 809XKhch hng c: Nhn c thng bo chng trnh hng thng

Phn 1: Loyalty Solution5/ Cc cng ngh ng dng ng dng qua di ng, h tr Android v iOS.SMS brandname

SMS brandname Knh truyn thng MarketingHn ch spamCung cp thng tin ch ng, tc thiC nhn ha thng ip truyn thng n khch hng

ng dng dnh cho khch hngQun l th, Nhn cashbackTra cu im u iTo E-voucherQun l th bao gm: S d, lch s giao dch, Tra cu point;Tin ch: Mua th in thoi, thanh ton ha nKim tra v ng li vay hng thng.Thng bo ng li vay hng thng qua ng dng

Phn 1: Loyalty Solution6/ H thng qun tr

Dashboard to thng bo v qun l, ln chng trnh hng thng

Phn 2: Overview v Trustpay1/Eco System ca Trustpay (Cc sn phm dch v)

Phn 2: Overview v Trustpay1/ Cc sn phm, dch v

Th Visa Trustcard

Th du lch/tiu dng thng minh Citipass

Th thnh vin theo yu cuDch v np tin

Cung cp cc gii php: gii php thanh ton; gii php Tap&Pay, gii php chm sc khch hng thn thit...

Phn 2: Overview v Trustpay2/Nng lc ca Trustpayi tc chin lcNgun lc pht hnh thTh mnh dch v thanh tonTh mnh h tng k thut

Khu Vc

I TC CHIN LC

320.000Th tr trc c pht hnh(5.2016)

7.020 TRUSTshops(Knh phn phi trustshop.vn)Bao Kim | Ngan LuongTelepay | VnExpressSenpay Ca hng trc tuyn kt ni thng qua web service, nh l:

Tch hpCng thanh ton Quc T/Ni aV in tTrung gian thanh tonThu h - Chi h

70.000 Th tr trc c pht hnh Chim 90% th phn th tr trc ca Eximbank(T03/2016 Hp tc t thng 09/2013)

163.000 Th tr trc c pht hnhChim 39% th phn th tr trc ca Sacombank(03/2016 - Hp tc t thng 09/2013)

Hp tc trin khai cng thanh ton ni a/quc t(Hp tc t thng 04/2015)

89.000 Th tr trc c pht hnh(Hp tc t thng 06/2013)

Pht hnh v chp nhn th tr trc(Hp tc t thng 10/2015)Hp tc trin khai mPOS(Hp tc t thng 04/2015)

Hp ng pht hnh th ng thng hiu viBIDV - Sacombank (TRUSTcard)

NGUN LC PHT HNH TH

Cng thanh ton ni a/quc tV in tDch v trung gian thanh ton

Dch v Thu h - chi h

TH MNH DCH V THANH TONHP TC CHIN LC

Hp ng xy dng h thng pht hnh v qun l th tr trc vi Wirecard.

TH MNH H TNG K THUT

Phn 2: Overview v TrustpayCc khch hng s dng Trustpay

S dng Gii php th Qu tng, s dng th thanh ton quc t Trustcard lm qu tng cho khch hng.

Phn 2: Overview v TrustpayCc d n tiu biu

D n th du lch/tiu dng thng mnh ng dng Gii php thanh ton Tap&Pay ti Cn Th

Trustpay JSC86, Nguyn Tri, Ci Kh, Ninh Kiu, Cn Thcontact@trustpay.vn