of 17 /17
Data: Nom dels components: 20/12/09 Rubén Giménez Ortiz Consultor: Aitor Calabria Pérez Carlos Gonzalo Díaz Víctor Bernués Castán

Caberniqui ADE-UOC

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Document escrit sobre les RSC y competitivitat

Text of Caberniqui ADE-UOC

Page 1: Caberniqui ADE-UOC

Data: Nom dels components:

20/12/09 Rubén Giménez Ortiz

Consultor: Aitor Calabria Pérez

Carlos Gonzalo Díaz Víctor Bernués Castán

Page 2: Caberniqui ADE-UOC

Iniciació a les competències TIC Caberniqui – Grup 13

1

Índex

Índex ................................................................................................................................. 1

1.- Introducció. ................................................................................................................. 2

2.- La Fageda ..................................................................................................................... 3

2.1.- Breu presentació: Historia de La Fageda.................................................................. 3

2.2.- La RSC a La Fageda. .................................................................................................. 3

2.3.- Objectius. .................................................................................................................. 4

2.4.- Entorn: importància e impacte de las polítiques de RSC de La Fageda en la seva

àrea de influencia ...................................................................................................... 4

2.5.- Premis i llogres. ........................................................................................................ 5

2.6.- La Fageda en xifres. .................................................................................................. 6

3.- Danone ........................................................................................................................ 8

3.1.- Breu presentació: Historia de Danone. .................................................................... 8

3.2.- La RSC a Danone. ...................................................................................................... 8

3.3.- Objectius. .................................................................................................................. 9

3.4.- Entorn: importància e impacte de las polítiques de RSC de Danone en la seva àrea

de influencia. ............................................................................................................. 9

3.5.- Premis i llogres. ........................................................................................................ 9

3.6.- Danone en xifres. ................................................................................................... 10

4.- El sector del Iogurt .................................................................................................... 11

4.1.-La RSC en el sector del iogurt: altres empreses que operen a Espanya ................. 11

4.2.-Mercat del Iogurt .................................................................................................... 12

5. Taula Comparativa ...................................................................................................... 14

6.- Conclusions ................................................................................................................ 15

7.- Webgrafía: ................................................................................................................. 16

Page 3: Caberniqui ADE-UOC

Iniciació a les competències TIC Caberniqui – Grup 13

2

1.- Introducció.

La responsabilitat social corporativa, són els valors que adopta una empresa per tal de

representar-los. La majoria d’empreses han optat per fer de la RSC, un mitja per la

promoció dels seus valors i les seves idees, i també de les pròpies empreses. Essent així

només el símbol d’una idea.

La majoria de RSC, estan enfocades al medi ambient, la pròpia empresa, o ajudes al

tercer món. Teòricament són les preocupacions d’aquestes grans multinacionals.

Normal ment les empreses que realitzen aquest tipus de publicitat són grans empreses

que tenen al seu abast gran quantitat de recursos per afrontar les seves politiques de

publicitat subliminal.

El concepte RSC, segons cada empresa té un significat diferent, un pot ser el cas de La

Fageda, que és el seu símbol, la seva identitat, la empresa en si es una gran RSC. I per

altra banda tenim una altra empresa del sector que pot ser Danone, que es una gran

empresa i només destina una petita part a les RSC.

Page 4: Caberniqui ADE-UOC

Iniciació a les competències TIC Caberniqui – Grup 13

3

2.- La Fageda

2.1.- Breu presentació: Historia de La Fageda.

La Fageda és una cooperativa catalana, d'iniciativa social sense ànim de lucre, que neix

l'any 1982 per iniciativa conjunta d'un grup de professionals de l'àmbit de la psiquiatria

i del Hospital Psiquiàtric de Girona, la seva finalitat és la integració al món laboral de

les persones que pateixen discapacitat psíquica o mental, es considerava que el treball

podia actuar com element rehabilitador important en el tractament de la discapacitat i

de la malaltia mental.

Està formada per 250 persones, de les quals, 135 tenen algun tipus de discapacitat.

L'activitat s’inicia en un local cedit per l'ajuntament d'Olot (Girona), on els treballs que

es fan són per empreses del sector tèxtil i d'artesania principalment, aquestes

empreses ubicades a la comarca. L'any 1984, amb la col·laboració d'una entitat

bancària i de l'Administració Pública, s'adquireix la finca agrícola Els Casals, d'aquesta

manera poden centrar-se en les activitats de l'àmbit agropecuari.

Així comença l'empresa social, treballar amb la naturalesa, amb éssers vius i donant un

significat de promoure la cultura, ja que és una activitat de la pròpia cultura de la

comarca.

2.2.- La RSC a La Fageda.

El principal factor que va promoure a crear aquesta societat cooperativa era la

integració de persones amb discapacitats, així doncs podem dir, que el treball pot

actuar com un element clau en el procés rehabilitador de la persona, ja que augmenta

la seva autoestima i canvia el seu paper tant a la societat com en la família, deixant de

ser un element passiu a una persona que hi contribueix activament, ja que la persona

es sent útil i a més esta remunerat de manera justa.

En primer lloc, les persones que treballen aquí no són diferenciades com persones

discapacitades sinó que es parla de persones amb capacitats diferents, d'aquesta

Page 5: Caberniqui ADE-UOC

Iniciació a les competències TIC Caberniqui – Grup 13

4

manera s'engega un procés de rehabilitació de persones dependents, no valorades, no

reconegudes i sobretot amb una estructura psicològica deteriorada, recuperant la seva

autoestima.

La Fageda disposa d'una planta de compostatge per tractar els purins que generen

diàriament, a més a més, es tracten les aigües residuals amb una depuradora biològica,

també caldria esmentar la reforestació que duu a terme la societat cooperativa, ja que

cada any planten més d'un milió de plançons.

2.3.- Objectius.

L'objectiu principal que té La Fageda és la inserció sociolaboral de les persones amb

discapacitat de la comarca de la Garrotxa, així com també treballar amb la natura, amb

animals i plantes (objectiu terapèutic).

La reforestació és una part important del treball que fa la Fageda.

2.4.- Entorn: importància e impacte de las polítiques de RSC de La

Fageda en la seva àrea de influencia.

El primer impacte que ha tingut aquesta empresa a la comarca de la Garrotxa és que

no existeix l'atur en les persones discapacitades de tota la comarca, disposen de pisos

assistits per millorar d'alguna manera la qualitat de vida dels empleats discapacitats,

els productes que s'ofereixen son un 30% més cars que els de la marca líder Danone,

però aquest no és un impediment per continuar amb la seva projecció ascendent dins

del mercat català, ja que ofereixen productes de molta qualitat i amb unes

característiques pròpies que es desmarquen de la competència.

Encara que La Fageda no fa publicitat, ha aconseguit una gran imatge de marca, molt

valorada pels consumidors. De mica en mica moltes empreses d'arreu de Catalunya,

Espanya i Europa, visiten i s'inspiren directa o indirectament en aquest projecte.

Page 6: Caberniqui ADE-UOC

Iniciació a les competències TIC Caberniqui – Grup 13

5

2.5.- Premis i llogres.

1997: Placa Francesc Macià de la Generalitat de Catalunya.

2003: premi a la Qualitat de la Generalitat de Catalunya, premi Carrefour a la millor

empresa agroalimentària, premi ONCE a la Solidaritat i a la Superació i premi a la Millor

Acció Social dels diaris Expansión i Actualidad Económica.

2004: participació a l'exposició Bones Pràctiques de l'Àmbit Econòmic, Empresarial i

Social del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004.

2005: premi de la Fundación Empresa y Sociedad a la millor iniciativa d'inserció laboral

lliurat pel president del Govern central. Empresari Social de l'Any a Espanya per part de

la Schwab Foundation de Ginebra, entitat lligada al Fòrum Econòmic Mundial de

Davos. Premi Treball sense Barreres de diari Dossier Econòmic. Volcanet d'argent a la

Mostra Gastronòmica de la Garrotxa.

2006: Premi Randstad Fundación a l'Acció Social 2005 junt amb Iberia, Renfe i Fremap.

L'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció junt amb Omnium Cultural van

distingir La Fageda per la potenciació i l'ús del català en l'àmbit empresarial. Premi

Catalunya de Comunicació i Relacions Públiques atorgat per la Fundació Àgora.

El 2007 va estar reconeguda com a millor iniciativa solidària en el Premi Català de l'Any

atorgat per El Periódico i TV3. Premi de la Fundació INTRA.

Page 7: Caberniqui ADE-UOC

Iniciació a les competències TIC Caberniqui – Grup 13

6

2.6.- La Fageda en xifres.

Dades de l'any 2006

Característiques Total Nombre total de treballadors i persones assistides 210 Nombre de persones sense discapacitats o malalties mentals 85 Nombre de persones amb discapacitats o malalties mentals 125 Persones a les llars-residència 40 Persones a la seva pròpia llar 170 Unitats de iogurt produïdes a l'any 30.000.000 Atur a la Garrotxa: Persones amb discapacitats o malalties mentals 0,00% Facturació en euros 7.264.000 Evolució sobre exercici anterior 20,00% Inversió en medi ambient 255.000 €

Estudi de La Fageda(2006) Característiques Total Percentatge de persones amb discapacitats o malalties mentals 59,52% Percentatge de persones a les llars-residència 19,05% Facturació en euros per unitat venuda 0,24 Percentatge d'inversió sobre el total de la facturació en medi ambient. 4%

Dades de l'any 2007

Característiques Total Nombre total de treballadors i persones assistides 250 Nombre de persones sense discapacitats o malalties mentals 115 Nombre de persones amb discapacitats o malalties mentals 135 Persones a les llars-residència 48 Persones a la seva pròpia llar 202 Unitats de iogurt produïdes a l'any 30.000.000 Atur a la Garrotxa: Persones amb discapacitats o malalties mentals 0,00% Facturació en euros 8.793.464 Evolució sobre exercici anterior 21,00% Inversió en medi ambient 255.000 €

Page 8: Caberniqui ADE-UOC

Iniciació a les competències TIC Caberniqui – Grup 13

7

Estudi de La Fageda(2007)

Característiques Total Percentatge de persones amb discapacitats o malalties mentals 54,00% Percentatge de persones a les llars-residència 19,20% Facturació en euros per unitat venuda 0,29 Percentatge d'inversió sobre el total de la facturació en medi ambient. 3%

Page 9: Caberniqui ADE-UOC

Iniciació a les competències TIC Caberniqui – Grup 13

8

3.- Danone

3.1.- Breu presentació: Historia de Danone.

És el grup de alimentari més gran de França. Començà a Espanya com un negoci

familiar. El 1919 en Barcelona, Isaac Carasso va a ser el primer en fabricar Iogurts

industrialment en sèrie, es van batejar amb el nom del seu fill, Daniel, al qual

l’anomenaven “Danon”, però era molt difícil per registrar la marca perquè semblava un

cognom, llavors li va agregar una “e” al final.

Més tard, Daniel com a propietari de l’empresa va conduir-la sota el lema de “produir

productes sans i saborosos”. Aquest lema prové dels inicis del iogurt, que era venut a

les farmàcies.

Carasso va haver de migrar als Estats Units a causa de la segona guerra mundial, va

aprofitar i va decidir comercialitzar el seu producte. Va començar amb una nova línea,

els iogurts de sabors a fruites. A partir dels anys seixanta va introduir els productes

sense greix o desnatats.

El 1973, la seva expansió es va produir al fusionar-se amb l’empresa fabricant de

envasos de vidre i menjar BSN(Boussois-Souchon-Neuvesel), llavors va assumir el

càrrec d’aquesta nova empresa Antoine Riboud.

Desprès de noranta anys de la seva creació Danone és l’empresa líder mundial dels

lactis, amb uns 100.000 treballadors.

3.2.- La RSC a Danone.

Danone és una empresa compromesa amb les seves RSC, mitjançant varies iniciatives

tant a nivell global, com a nivell específic. A nivell global podríem trobar solucions per

la salut i el benestar, i com a nivell específic, trobem la RSC de “juntos sembramos

vida”.

La seva filial espanyola, amb mes de 1.800 treballadors, ocupa la primera posició al

ránking de millors empreses per treballar, segons les propis empleats.

Page 10: Caberniqui ADE-UOC

Iniciació a les competències TIC Caberniqui – Grup 13

9

3.3.- Objectius.

Danone, amb la seva política de qualitat i compromís amb l’entorn, vol ser una

empresa que respecta el medi ambient en qualsevol de les activitats que realitzi durant

els processos.

També vol reflectir el seu compromís amb la societat, remuntant els seus inicis, amb el

benestar dels seus consumidors, i les aportacions saludables que aporta. Amb la idea

d’una dieta equilibrada i variada, sense perdre qualitat en els plats, Danone disposa de

serveis que faciliten a les persones estar informades de com fer-ho mitjançant la

revista ANS, o les iniciatives de l’Institut Danone.

3.4.- Entorn: importància e impacte de las polítiques de RSC de

Danone en la seva àrea de influencia.

La iniciativa de Danone, del projecte Gota Verda, volia crear i divulgar una cultura medi

ambiental, i preparar al col·lectiu ramader cap a un futur, en el qual, es compliran les

normatives europees i nacionals. La idea era crear un manual de referència per a tots

els ramaders, per a que els servis com assessorament permanent.

3.5.- Premis i llogres.

Danone ha aconseguit diversos premis els últims anys, com per exemple Premi

Elsevier-Galien, que premia a la recerca en nutrició per a la salut. Aquest premi ha

estat atorgat per la creació de nous productes que son beneficiosos per la salut, com

Activia que ajuda a regular el transit intestinal, o Actimel que ajuda a reforçar les

defenses.

El premi a la millor empresa alimentaria espanyola, atorgat pel Ministeri

d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Aquest premi ha estat degut al desenvolupament de

la seva activitat amb la màxima responsabilitat i respecte cap a l’entorn.

Page 11: Caberniqui ADE-UOC

Iniciació a les competències TIC Caberniqui – Grup 13

10

3.6.- Danone en xifres.

En la campanya “Juntos Sembramos Vida”, l’empresa invertirà 550.000€, segons les

dades aconseguides, això suposa un 3,6% del que va obtenir en vendes el 2008.

Per altres projectes, com l’institut Danone ha invertit des de la seva creació 2.345.000€

en investigació, 1.120.000€ en educació i 1.318.000€ en informació, l’institut Danone

és una empresa que funciona independentment de Danone, però en rep el nom de

l’empresa que la va fundar.

Page 12: Caberniqui ADE-UOC

Iniciació a les competències TIC Caberniqui – Grup 13

11

4.- El sector del Iogurt

4.1.-La RSC en el sector del iogurt: altres empreses que operen a

Espanya

Les principals fabricants de Iogurt Fred que operen en Espanya són, a més de Danone,

Nestlé, amb marques com “La Lechera” y Central Lechera Asturiana. Cadascuna al seu

nivell desenvolupant polítiques actives de RSC.

Nestlé, bé sigui directament o bé a través d’altres empreses del grup com Nescafé.

Denominen a la seva política de RSC “Creació de Valor Compartit”. Consisteix en

gestionar els seus negocis de manera que generin valor per a l’accionista y, al mateix

temps, per a la societat a llarg termini i de manera sostenible. La idea de guanyadors a

costa de perdedors no encaixa en el seu model de RSC. En qualsevol país del món, els

preceptes de la política de RSC de Nestlé són de compliment obligatori per a tots els

que treballen per a el grup.

Embalatge i refrigeració sostenibles, sistemes de reg i subministres de aigua potable,

acció social, el banc d’aliments, són alguns exemples dels trets fonamentals de les

seves polítiques de RSC, amb molts paral·lelismes amb les de Danone.

Central Lechera Asturiana, empresa amb molta implantació local en Astúries,

desenvolupa moltes activitats a petita escala en aquella comunitat, comprometent-se

fonamentalment amb el seu medi rural.

A nivell intern, ha creat un marc ètic per guiar les seves relacions amb el seu entorn

(clients, ramaders, proveïdors, consumidors i empleats) que defineix com és

relacionarà l’empresa i la direcció de la mateixa amb el seu entorn. Per controlar-lo y

velar pel seu compliment va crear el Centre Ètic de Gestió. A nivell estatal, patrocina

actes socials, entre els quals destaca “La Carrera de la Mujer”, que s’organitza en grans

ciutats una vegada per any, per recaptar fons per la lluita contra el càncer de mama.

Page 13: Caberniqui ADE-UOC

Iniciació a les competències TIC Caberniqui – Grup 13

12

4.2.-Mercat del Iogurt

A nivell nacional, el mercat de llets fermentades està controlat per Danone que

s’emporta el 48% de les vendes, tot i que està perdent vendes en favor de les marques

blanques que estan amb un 42%; un 5% es per Central Lechera Asturiana, més d’un 2%

per marques del Grup Nestlé.

La Fageda va a aconseguir el 2% de quota de mercat a nivell de Catalunya, situant-se

com la tercera marca per vendes, fora de les marques blanques.

Consumo por Tipos de Yogur de 2006 a 2008 en Tm.

Natural; 287.780; 15%

Sabores; 324.450; 18%

Frutas; 83.500; 4%

Otros; 176.327; 9%Bifidus; 332.831; 17%

OLF; 308.945; 16%

Desnatados; 389.950; 21%

Natural Sabores Frutas Otros Bifidus OLF Desnatados

A nivell de fabricació, l’empresa líder en processat de llet fermentada en Espanya és

Danone, S.A. (391.050 t processades el 2006), seguida per Senoble Ibérica, S.A.

(157.600 t al 2006) especialitzada en MDD1

1 Marca del distribuidor

. Lactalis Nestlé és la tercera en volum

(55.000 t al 2006). Les tres empreses són de capital estranger, francès. La Cooperativa

La Fageda ocupa la 13ª posició en processat de llet fermentada a nivell nacional (3.600

t en el 2006).

Page 14: Caberniqui ADE-UOC

Iniciació a les competències TIC Caberniqui – Grup 13

13

Comercio Exterior de Yogur

-150.000,00

-100.000,00

-50.000,00

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (*)

Miles

€ Importaciones

Exportaciones

Saldo

Page 15: Caberniqui ADE-UOC

Iniciació a les competències TIC Caberniqui – Grup 13

14

5. Taula Comparativa

La Fageda Trets Danone Cooperativa sense ànim de lucre d’iniciativa social

Tipus de empresa

Grup de Societats mercantils de iniciativa privada.

Integració de persones amb discapacitats mentals o físiques mitjan un treball remunerat i digne.

Objecte Social Principal

Fabricació i venda de iogurts, formatges frescs i postres làctics. Gestió i administració de fons.

Aproximadament un 3 % a Catalunya. La tercera marca en el seu àmbit de influencia.

Quota de mercat

La meitat de quota de mercat a Espanya i França

250 Treballadors Nº empleats Mes de 2500 treballadors

Comarca de la Garrotxa i Catalunya

Àrea de Influencia

Global, sobre tot França, Espanya i Sud-america.

Font de inspiració de altres projectes de integració.

Lideratge Líder mundial del mercat del Iogurt.

Page 16: Caberniqui ADE-UOC

Iniciació a les competències TIC Caberniqui – Grup 13

15

6.- Conclusions A les dues empreses la Responsabilitat Social Corporativa ha arribat a un nivell

veritablement important, si bé és cert, per dos camins ben diferents.

A la Fageda no necessiten un departament de RSC, doncs, és el sentit de la seva

existència.

A Danone, probablement, com a altres multinacionals, es va iniciar com a eina de

màrqueting per a no ser coneguda com a monstre agressiu que es va menjant les

petites empreses del seu sector, on es posiciona i s’emporta els diners al seu país,

deixant pocs al lloc on ven. Poc a poc, ha trobat el seu lloc i la seva importància i sentit

en la organització, com a eina per millorar social i econòmicament els llocs on es situa.

Sigui com sigui, la responsabilitat social corporativa és una mena d’intent de la societat

per a resoldre des de les empreses els problemes que els governants no són capaços,

no volen o no són suficientment responsables per resoldre.

És un desafiament per tots que aquesta forma d’entendre el món de la empresa

arribés algun dia a aconseguir tots els seus objectius. El mon seria infinitament millor.

Page 17: Caberniqui ADE-UOC

Iniciació a les competències TIC Caberniqui – Grup 13

16

7.- Webgrafía:

http://www.fageda.com/

http://www.fundacionprevent.com/

http://www.ruralcat.net/ruralcatNews/

http://www.danone.es/

http://www.youtube.com/watch?v=0iZdeulyIOQ

http://danonins.wordpress.com/2009/06/15/cronologia/

http://cerillasenlaoscuridad.blogspot.com/2009/01/quien-es-cristobal-colon.html