שיפור התרבות הארגונית והאקלים בארגון

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ההרצאה המצורפת ניתנה במסגרת הקורס בנושא אקלים ותרבות ארגוניים. הקורס מתקיים בשנה אחרונה בתואר הראשון. בשקף השלישי הסטודנטים הציגו אילו ערכים הם רואים כחלק מהתרבות העדיפה בארגון. באופן אישי אני מזדהה עם הערכים האלו. על סמך הערכים האלו, הציגו הסטודנטים אילו חברות נראות מבחוץ כמגשימות את הערכים (שקף 4). בשקפים 6 עד 8 מוצג הכלי למדידה של המוטיבציה, הנאמנות והחיבור של העובדים לחברה, ובמילים אחרות: התרבות הארגונית המועדפת כפי .שהציגו הסטודנטים וכפי שאני מעריך בשקפים 10, 11 אני מציג את היתרון והמהות של צוותי השיפור. בשקפים הבאים מוצגת הדרך כיצד לזהות ולתעדף את אזורי השיפור כך שיתאמו למטרות החברה ויתנו תרומה מכסימלית. באופן כזה פעולת השיפור תזכה לתשומת הלב והמשאבים הנחוצים. בשקפים 14 ו- 15 מודגש הצורך במדידה של תהליך השיפור ובהמשך שילוב העובדים בצוותי השיפור כחלק בסיס וחיוני בתהליך השיפור והשינוי התרבותי. שקפים 18, 19 מציגים את תפקידו של המנכ"ל ברתימה של העובדים והחיוניות של המעורבות של ו. משקף 20 עד 28 מוצגות דוגמאות של העבודה עם צוותי השיפור.

Text of שיפור התרבות הארגונית והאקלים בארגון

  • 1. " : 12 11021 B.Sc . : 1357674-250 32 , 1102 zeev.ronen@business-excellence.co.il

2. ? ? ? ? ? . , ? ?2 B.Sc . : 1357674-250 32 , 1102 zeev.ronen@business-excellence.co.il 3. ? ? : . . . . , . ( , ). .3 B.Sc . : 1357674-250 32 , 1102 zeev.ronen@business-excellence.co.il 4. ?() , ? : . . ( "", . ).4B.Sc . : 1357674-250 32 , 1102zeev.ronen@business-excellence.co.il 5. ? , , , , . , , ?5B.Sc . : 1357674-250 32 , 1102zeev.ronen@business-excellence.co.il 6. , ?%8 %0.7 %6 %7. ? %4 - %01 . ?%2 , .%0 6B.Sc . : 1357674-250 32 , 1102 zeev.ronen@business-excellence.co.il 7. ? %8 %0.7%6%9.4%8.4 %6.4 %2.4%4%0.4%9.3%6.3%4.2%2%0 7 B.Sc . : 1357674-250 32 , 1102zeev.ronen@business-excellence.co.il 8. ? %8 , %0.7%6%9.4%8.4%6.4 %2.4%4 %0.4 %9.3 . %6.3 , , %4.2%2 %0 8 B.Sc . : 1357674-250 32 , 1102zeev.ronen@business-excellence.co.il 9. 9 B.Sc . : 1357674-250 32 , 1102zeev.ronen@business-excellence.co.il 10. , "/ . / , , . , . B.Sc . : 1357674-250 32 , 110201 zeev.ronen@business-excellence.co.il 11. , " ,"/ ./ , , , . . B.Sc . : 1357674-250 32 , 1102 11zeev.ronen@business-excellence.co.il 12. ? . 21B.Sc . : 1357674-250 32 , 1102 zeev.ronen@business-excellence.co.il 13. , , . , 000,1 , . , %01 , - %5 , ( %05 ). , .31B.Sc . : 1357674-250 32 , 1102 zeev.ronen@business-excellence.co.il 14. : : . . , .B.Sc . : 1357674-250 41 32 , 1102 zeev.ronen@business-excellence.co.il 15. , . , .B.Sc . : 1357674-250 51 32 , 1102 zeev.ronen@business-excellence.co.il 16. : . , . . . . B.Sc . : 1357674-250 61 32 , 1102zeev.ronen@business-excellence.co.il 17. , , : , . . . .B.Sc . : 1357674-250 7132 , 1102 zeev.ronen@business-excellence.co.il 18. " . ": . .81 32 , 1102 B.Sc . : 1357674-250 zeev.ronen@business-excellence.co.il 19. , "." . " .B.Sc . : 1357674-250 9132 , 1102 zeev.ronen@business-excellence.co.il 20. , :02B.Sc . : 1357674-250 32 , 1102 zeev.ronen@business-excellence.co.il 21. : . ": . . . .12 32 , 1102 B.Sc . : 1357674-250 zeev.ronen@business-excellence.co.il 22. . , . : , . , , .32 , 1102 B.Sc . : 1357674-250 22zeev.ronen@business-excellence.co.il 23. - ": 3232 , 1102 B.Sc . : 1357674-250 zeev.ronen@business-excellence.co.il 24. . : 2 . , 9002 %85%75 . %7.65 %75%65 :%65 1 ,: 09 " 2% %55%45%35%25%25%15%05%94 90-II90-I 80-II80-I 42 32 , 1102B.Sc . : 1357674-250 zeev.ronen@business-excellence.co.il 25. %001%7.19 %09%5.08 %08%0.56%07 %06%45 %05 %04 %03 %02 %01 %0-90-90 -90 -9052 32 , 1102 B.Sc . : 1357674-250 zeev.ronen@business-excellence.co.il 26. . : 071 . : -90 -90 -90-90%0%7.3- %7.4-%01-%0.61-%02- %03- .%04-%05- %45-%06-6232 , 1102B.Sc . : 1357674-250 zeev.ronen@business-excellence.co.il 27. ": 72 32 , 1102B.Sc . : 1357674-250 zeev.ronen@business-excellence.co.il 28. 0102 9002 ( ) %72 - %24 . 0102002,1 0102 0102000,1 9002 008 . 0102 2%006004 9002002 0102 01/20 . , .82 B.Sc . : 1357674-250 32 , 1102zeev.ronen@business-excellence.co.il 29. 92 B.Sc . : 1357674-250 -zeev.ronen@business 32 , 1102excellence.co.il 30. . ? . . :" " /http://www.business-excellence.co.il03B.Sc . : 1357674-250 32 , 1102 zeev.ronen@business-excellence.co.il