HEO QUAY GIAO HIEN

  • View
    39

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

HEO QUAY NGUYN CON GIAO HINVi mtb quytch binheo quay nguyn conng phng php, bn sc th ch bin mnheo quayGiao Hinv cngngonv n tng.Lm th no quay chn mt con heo m ko b chy hay cn sng cc k kh v thch thc vi nhiu ngi, hn th na ch bin mnheo quay Giao Hinlm sao phi c mi thm hp dn v mu sc hp dn li cng kh hn. gip bn c mt phng phpquay heo nguyn conng cch, bi vit ny s hng dn b quyt bo m bn s c mt conheo quayvng m, thm lng.

Heo quay nguyn con

CC BC CHUYN B LM THT QUAY-Bc 01:Chun b heo v git m+ Heo t yu cu c cn nng t 20 kg n 25kg.+ Sau khi git m heo, tin cho vic quay ta xin con heo vo 1 cy tre di khong 2 -3 mt.+ Sau ly inh ng c inh u heo xung cy tre, v cng nn dng dy thp buc cht xng sng gia bng ca heo vo cy tre ny.

-Bc 02:Lm sch v tm p+ Ch khi git m heo, cc vt rch phi lm sao nh nht mang th, vt rch bng ch nn t khong 10 n 15cm. tin vic khu li sau ny.+ Dng l mc mt v gia v nh m chnh, bt canh, bt nmtrn li, ri nht vo trong bng con heo y.+ Khu v rch ti con bng heo, sao cho khng kh khng vo trong.

Vt m c khu kn v heo c c nh

-Bc 03:Thoa u mt ong ln heo to vng cho tht-Bc 04:Chun b 2 bao than ci nng chn heo-Bc 05: Quay heo trn than hng khong 3 ting l tht heo chn ch thng xuyn qut thm mt ong vo heo heo c mu sc p mt nht.

Quay heo trn than hng

NHNG IM CN CH LM HEO QUAY GIAO HINMt vi lu khi quayheo quay Giao Hin:- Quay u tay v theo mt hng nht nh. Cng ko c heo chm vo than hoc than b chy thnh ngn la n s v khi tht heo kh chn.- Khi quay thnh thong ln s b phng da ln, bn cn dng kim khu chc cho xp xung, da khng b nt v n trng ln s b xu.- Nhng ni no ln mu vng trong xut qu trnh quay bn s pht du n ln ch y, khng nn pht mt ong

Sn phm heo quay nguyn con

Chc bn nhanh chng thnh cng vi mnheo quay nguyn conny nh!THT QUAY GIAO HINV ngon trn tng th thtXem thm ti: http://heoquaygiaohien.blogspot.com/p/heo-quay-nguyen-con-giao-hien.html