מסמך מדיניות סביבתית למשק המים

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of מסמך מדיניות סביבתית למשק המים

  • 1. 1 . . . . . : 0202

2. 2. , , . " ", . , , : , -.. 0 , . , . . , , , .. 0 2002 . , , , . . , , , , . , - , '. . , . , . 3. 3. 3 .1 ..2 ) ( , , .) ) 4.3 , ..4 - " .. 4. " " .5 " " ..2 " ..7 " , ..8 " " . 4. 4. .0 , , , ..0 , 83 "/ , 107 "/ - . ..3 : , , . . ) ( .4 : , , ..5 , . .6 , , . 5. 5. .1 , , " ..2 , , ..3 ..4 " , ..5 , . " ..2 , , . ) , (..7 , ) (. 6. 2. . 0. " .1 ) ( , , ..2 , , , ..3 , ..4 , , .. 0. .5 , . ..2 . , , ) (.. 3. .7 ..8 , "" / , ..9 , , ..10 ) (..11 , , . 7. 7 ) , , " (. , . 4. .12 , ..13 , , ..14 , , .. 5. ) ( .15 , . , . , .. 6. 8. 8 , . ) (: - - - .. .1 ) (, , , 1.1 ". - ..2 : ) (, , . ..3 , . , ) , (.. .0 , . ..0 , . 9. 9.3 ,, ..4 , ..5 , ..6 , , . , ..7 : , ..8 . , ..9 , , ) ( 50 " . -.02 2030 180 " , )(. ) (..00 .00 . 10. 10. .1 , ..2 , ) ( . , ..3 , )" (. , 2030 250 ". -- , 1,120" 2030 . , , - ..4 , ..5 , ) ( 25 /", 40% - -. " 90 /". -. .1 ) (, , ..2 , ..3 , . 11. 11.4 , .. .1 . , ..2 ..3 , ) , (. , . . ...4 . , ..5 , .. .1 , . , , , , ..2 , , , 12. 12 , . ..3 , , . , , . , ..4 , , . , "" "" ..5 , . , 1 ..2 , . , , , , - 2 , .1 , 21 ) 1( .2 , " 11180/05 ' . . 2010 13. 13.7 , , , , . .. . 150 - . , . , , , ..1 ..2 . , . ..3 . , ..4 , , . 14. 14.5 . " . - ..2 . . .. 0. .7 -; ; , ; ..8 , ..9 . ..01 ..11 , ) (..12 - .. , .1 , , . 15. 15.2 , , , , , ..3 , , . , . -, .4 . ..5 , , .. .1 , , , , . , , , ..2 , ..3 , ..4 , , , . 16. 121. , , . .. .. .. . , .2. , :. .. .. .3. , , . . , " ", 20 " . 4. , , :. , ) 20 " (.. , ) (.. , , .5. , , , . - 17. 172. , , " ", ", , .7. , , ,, , . .. , , . 2030 -) ( . , , :.0 - - - 2030 330 ". 25% ..0 , ) (, ..3 ..4 ..5 300 " , 30% - - . ..6 ) 250 "(, , ", ..7 75 " -, . , - 18. 18 , 1.5 " ..8 ) ( ..9 , , ..02 , , . 19. 19 : )"(0232 0227 935 1225 722 115 115 89: 530219450870300800 180 50 7"" 330 275 140" 0,662 3,205 0,047 )"(0232 0227 1404 31100 1175 230 230 224 570 240 347 940 127 4220 - - 20 40 40 48" 0,662 3,205 0,0473 . 1,312 ", . .4 180 " ) 15% ( - 940 " ; 1.120 " 2030 . - - 720-220 " 2030 , , , - . 20. 20. ) ( . . , . , ", , . , ) , 2007 , 2002 (. , . " , , , . - 0232"/" " 1,250 1,722 1.50 1.50 2,394 3,254 3.20 3.20 252 3.20 345 345 1.50 1.50 927 900 1.75 1.50 12 12 0.3 0.3" 5,581 2,274 7,200 8,222 8 2.5 - 725 1,282 1.15 1.15 - - 23 0.20" +8,428 9,504" 14,009 12,178