Click here to load reader

جزء التوتال من الأجهزة المساحية

 • View
  527

 • Download
  11

Embed Size (px)

Text of جزء التوتال من الأجهزة المساحية

 • noitatS latoT noitatS latoT

  011

  N532-STG NOCPOT

  nocopoT

  . N532-STG :

  : * . 00042 -1 . N532-STG -2 . -3 ) 2+ 2 (= -4 sixA lauD -5

  . 3 egnaR gnitasnepmoC . 03 -6 -7

  . -8 -9

  -01 .

  -11 FFO NO -21 . 05+ 02- -31 tegraT teehS -41 0004 0003 -51

  dac livic -61 . 7 -71 2.0/ 1 -81 -91 rotcelloC ataD -02

  : ( 2.7 7.2 )Q25-TB ( )

  ) HM-IN 54 01 ) . 8.1 RC72-CB )

 • noitatS latoT noitatS latoT

  111

  :- . SS -1

  . TUOyaL -2

  . -3

  ) MER ( -4

  ) ( tnemrusaeM noitavelE etomeR

  ) ( AERA -5

  -6

  -7

  eraW draH

  :

  .

  : dopirT -1 .

  : -2 : )

  .

  redloH ) msirP )

 • noitatS latoT noitatS latoT

  211

  :

  . 0003 -1 . 0004 -2 . 0005 -3

  :- 003 052 : msirP teehS -1 . 0001 msirP iniM -2 BSU : -3 . -4 . -5 . : -6 : : -7

  . } / / / / {

  eraW tfoS

  .

  :- N532-STG

  : : :-

  :- -1 :

  -

  . - -

  . - - . - -

  09

  :-

  N V

  E RH

  Z LH

  M DH

  TF DV

  IF DS

  :- * :-

  GNA

  UNEM

  CSE

  ) ( rewoP

  1F ----- 4F

  : yeK ratS *

  { }

 • noitatS latoT noitatS latoT

  311

  1F

  .

  2F

  .

  3F

  ) (

  4F

  MDE . 03 : 1F . MPP : 2F 3.31101= 51= : 3F

  : . - 2F 4F uneM -

  000000.1= ROTCAFDIRG

  : :

  UNEM rewoP -1 TCELLOC ATAD : 1F -2 ) TUPNI ( 1F -3

  ----=NF PLA { 1F } CPS { 2F } RLC { 3F } TNE { 4F

  : TCELLOC ATAD

  : ) TUPNI#TP.CCO : 1F ( -4 . ) TUPNI : 1F ( -5

  } PLA { 1F } CPS { 2F } RLC { 3F } TNE { 4F

  4F 1F DI TNE 4F TH.SNI TNE

  ZEN : 3F ZENCO : 4F -6 TUPNI : 4F =N TUPNI : 1F -7

  TNE : 4F =Z TNE =E SEY : 3F CSE : 3F -8

  : THGIS KCAB : 2F -1 TUPNI : 1F -2

  TNE 4F 1F EDOCP

  TNE -3 4F TH.FER

  . ZA/EN : 3F SB : 4F -4 TNE : 4F =E TNE : 4F =N TUPNI : 1F TNE : 4F TUPNI : 1F ZA : 3F ) (

  TCELLOC ATAD ZEN : 3F SAEM : 3F -5

  : SS/SF : 3F -1 TUPNI : 1F -2

  4F 1F EDOCP TNE TNE TH.FER

  LLA : 4F -3 LLA : 4F -4

  UNEM

  TCELLOC ATAD : 1F

  TUOYAL : 2F

  RGM YROMEM : 3F

  ELIF A TCELES

  --------- : NF

  RETNE ------ TSIL TUPNI

  ELIF A TCELES

  --------- : NF

  RETNE RLC CPS PLA

  TCELLOC ATAD

  TUPNI #TP.CCO : 1F

  THGISKCAB : 2F

  SS/SF : 3F

  10-TP-- #TP

  : DI

  M000.0 : TH.SNI

  ZENCO CER HCRS TUPNI

  THGISKCAB

  : #TP

  TNE ZA/EN HCRS TUPNI

  22-TP --- #SB

  : EDOCP

  M 000.0 : TH.R

  SB SAEM TES0 TUPNI

  --- #TP

  : EDOCP

  M 000.0 : TH.R

  LLA SAEM HCRS TUPNI

 • noitatS latoT noitatS latoT

  411

  : : tuoyal)2f( ))uneM

  retnE tupni tsil )2f(

  . S.B

  :- *** tupni t p ccO:1F

  thgiskcB :2F

  tuoyal:3F

  tsiL)2F( tuoyaL )3F(

  . retnE

  :-

  . ZEN)3F(

  elgnA)1F( retnE tupnI

  RHd

  tsiD)1F(

  hdD

  . txeN )4F(

  :- noitceseR : uneM rewop :- noitceseR

  retnE tsil )2F( tuoyaL)2F(

  TNIOP WEN)2F( P)4F( TNIOP WEN )2F( noitceseR

  noitceseR

  retnE retnE tupnI

  tsil )2F( noitceseR

  retnE ZEN)3F(

  retnE

  tsiD)4F( noitceseR

  retnE tsil )2F(

  tsiD)4F( tupnI retnE

  . ZEN)4F( )4F( clac ATAD.SAEM CLAC)2F(

  . SEY)3F(

  :

  unem rewop - 1

  4F - 3

  SEMARGORP : 1F - 4

  AERA : 1F 4F - 5

  ATAD ELIF :1F 7

  RETNE 4F 8

  ( ) TXEN 4F ( TNE 4F TSIL 2F 9

  )

  ) ( TINU 3F 01

  TNEMRUSAEM : 2F 11

  ESU TNOD 2F 21

  SAEM - 31

  SAEM 41

  . ) ( TINU 3F - 51

  UNEM

  TCELLOC ATAD : 1F

  TUOYAL : 2F

  RGM YROMEM : 3F

 • noitatS latoT noitatS latoT

  511

  MER : :

  )-......... (

  :

  4F unem rewop

  MER : 1F SEMARGORP : 1F

  2F : TH.R ON TH.R TUPNI :1F .

  1F

  ]TNE[ 4F ) ( 000.0 = TH .R

  ]SAEM[ 1F

  TH.R 2F

  DH 3F

  6 2F TH.R ON

  ]SAEM[ 1F

  TES 4F ) (

  000.0 : DV

  MLM :

  )-....... (

  ) (

  ) (

  :

  unem rewop - 1

  4F - 3

  MLM :2F SEMARGORP : 1F - 4

  ESU TNOD 2F ELIF ESU TNOD 2F 6

  )C-B,B-A(1 - MLM :1F 8

  SAEM : 1F SAEM 1F 9

  .

  SAEM 1F DH 3F 01

  )C-B,B-A(2-MLM 2F 8 ) ( 11

  SAEM 1F -21

  . SAEM : 1F

  SAEM 1F DH 3F 31

  :

  MOC T 1

  2

  MOC-T -2

  ( - 4

  ) SSS

  - 5

  OG

  UNEM - 6

  ) 3F ( RGM YROMEM 3F - 7 1F REFSNART ATAD 3/3 4F - 8 TAMROF SSS 2F 9 RETEMARAP .MMOC 3F 01 ) ( 5 1F ETAR DAUAB 3 11

  retne 3F - 2F -1F ) ( 5 2F - 21

  RETNE

 • noitatS latoT noitatS latoT

  611

  2F -1F ) ( 5 3F -31 RETNE

  REFSNART ATAD CSE 41 ATAD DNES 1F 51 ATAD DROOC 2F - 61 TNE TSIL 2F - 71 ON 4F SEY 3F 81 )5 ( OG 91 SEY 3F - 02 TXT SA EVAS ELIF 12

  TXT.AAA )TAMROF SSS YLNO( FXD OT NOITREVNOC - 22 FXD. 32

  057 STG nocpoT oitatS latoT