×‍× ×—×”: פרופ×ור עוזי ××•×¨× × ×‍גישי×‌: יובל רו×נברג, × ×לי

  • View
    49

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

הפקולטה למדעי המחשב. סמינר בבלשנות חישובית קורס 236817 חורף 2012-13 בנושא: מורפולוגיה. מנחה: פרופסור עוזי אורנן מגישים: יובל רוטנברג, נטלי פולנסקי. הקדמה – למה מורפולוגיה?. חוקים מורפולוגיים עשויים לעזור למנתח מורפולוגי וכן לתוכנת הקראה: האם וילון הוא wilon או שמא weyalun ? הבנה סמנטית: - PowerPoint PPT Presentation

Text of ×‍× ×—×”:...

: : ,

236817 2012-13:

11 ? : wilon weyalun? : : 2 - ?2 ' ? " - 3' - ?

4' ? . , ' :1. ' : ',',','.2. ' . ' u. : > , >

, ' . ' , ' .

5 :1. : : 3 , , - a amur + im > *amurim > murimpaqid + im > *paqidim > pqidim , :ana + im > anim

6 , 62. : ( )? , - a ? . i.bgadim [+nismak] > *bgdei hayeled > bigdei hayeled a.daot [+nismak] > *dot hayom > adot hayom o o.cork + im > *corakim > crakimcrakim [+nismak] > *crkei hayom > corkei hayom

7' ? ( ) - ,,,: :

, a . : laqum, taqum, yaqum : {?,t,y,n}+qum. 8' ? (: qomem), , - a ( - ) :{?,y,t,n}+ qomem > ?qomem , yqomem , tqomem , nqomem ( dro), :{?,t,y,n}+dro > *?dro ,*tdro ,*ndro ,*ydro > ?edro ,tidro ,nidro yidro 9' ? : lbanim- , ( ) : l-banim : + lbanim: (laban) .

: . laban+im > lbanim[+nismak] > lbnei>libnei ( 2) (1)

- .10' ? :l-dror>*ldror>lidror b-praim>*bpraim>bipraim 3 " ( ) i. ( ) . :+ > b+ darim>badarim>[baadarim[ ' : w + darim>wadarim>[waadarim[11' ? , i. ' , u kigmul wugmul u , u ' " '.

.. ' .

12 "

13 " - " . " .

, : - a : :

: : ( ) , ,

14 : qum: ?aqum,yaqum,taqum,naqum : qomem: ?qomem, yqomem, tqomem, nqomem 14 " :

i : :

' ( ) i - ' - '. , e, - i : + >

. : +>15 : gmor: tigmor, nigmor, yigmor : ', : bdoq : ?ebdoq : ?sor : te?sor15 ',' '- : a ' e: : + > + > .

a (") ' (") . : , ,

" 16 ', ', ': , : -' -' - e, - ' (-' , )?+hros > ?ehros > [?eheros]16 " -': " -' " . : + > + > + + > * > ( ' ) - , i -' - '. e i. : + > . i .17 -

18 - : , :

19 - : ( ): : 3407 ( 2189 ) : 3904 : : , : - 5% ( ) ( ): : ? , : ? : ? ? (50~) + 7 : 170,000~

20 : " " ( ',')20 - , , ? , (, ), 45,000~ (-): 35,000~" 80,000~ 120,000~ ynet, ? - 21

22 : ? : : 9 () : 6 () : 9 : 7: 6 : 4 : 23Google translate: Woman locked locked locked locked the door to her husbandWoman locked her husband and her husband locked her23 ( , , ) - ?: : , - ? : , , : . :zimmer , zimmur miqla , maqle : , , ( , , ?)24 : 25 : () : ()25

2626 : , ? , : , , : , , 27 ? () -

, : -' , . , , , .

,

28 , " , 28

29 - : , ' () - ' - v. , .: kelev "" ""? : ' , 30 ' -' -k, : , 30 - : b ' ' , - ' - b : keleb - ' ? (' ) keleb - ' , ,

: . : ( ) ( )31

32 ( -' -') - " ( , + - k, '...) ', ', ' 32

33 - ' 33

34 ei 34 : ei . y ( -"": yeled) - e. : beica ' . ( ) . , .: og_gim. ,,,,, , : nahhag ( - ') , sabbal -, -, -, -, -, -, -, : ha-bayt35 : - , : : irgun , ?irgun . , .: : daim, : odaim36 : : // : []b, k, p [v], [x] , [f] , : , :ub/ [uv]/ , :/lebb/ [lev] , :/bki/ [bxi] , , : /ktob+i/ /ktobi/ *ktbi /kitbi/ [kitvi] " 37 h,,- a, a .: /ru/ > [rua] , , : , a, : /do?r/ [do?ar] y , i, : /bayt/ [bayit] ", e , :/yeld/ [yeled]

38 , e : "" , - : /rpida/ [refida], /yladim/ [yeladim] /klabim/ [klavim] /spira/ [sfira] : ( ) , -nu, -ti, -ta, 39: , , , , . e -' ., , , ( )39 : -:1. .2. .3. a,e - ', -ta , - -ha, -ka .: suseiha , suska, qibbalta.4. a,e .5. o,u -', .6. i - '.: dbarim , naqi i , .: ida , midda : migdal , ?irgun

40?

4142 , 2013 (: 273-280 ,228-240) , 2003 (18-39) , ', 2002 (88-105) , , - (247-253) , ", " (247-268)Mark Aronoff, Word Formation in Generative Grammar, MIT Press, 1976 (pages 1-4) : ynet