יובל מיסוי בינ'ל - לשכת רו''ח - כללי מקור - 8 1-2014

Embed Size (px)

Text of יובל מיסוי בינ'ל - לשכת רו''ח - כללי מקור - 8 1-2014

1. " , " 4102.1.8 1Artzi, Hiba & Elmekiesse 2. Artzi, Hiba & Elmekiesse2 3. ? - ; ( ); , : (/). ( ) ( ). , (- ). . 3Artzi, Hiba & Elmekiesse "; 4. Artzi, Hiba & Elmekiesse /- . : , ,Domicile , , , . - . "": . . 4 5. , 231, , ( 5, ); : " ( ); : ( ) " ( , ); - , 231 3002.1.1; : ( ) ( 01 )(" "): ( ), 01 .5Artzi, Hiba & Elmekiesse : ( ). 6. Artzi, Hiba & Elmekiesse / 6 7. / - " " . - " . - . 7Artzi, Hiba & Elmekiesse . 8. , ", , ", ' ", . (" ) : . 8Artzi, Hiba & Elmekiesse 4: : : . , . : . : . - !! 9. , ", , ", ' ", .: . / , ( 2): . (*) / . 9Artzi, Hiba & Elmekiesse 4: : , : (*). : . , , : (*). , : (*). - !! 10. ". 01Artzi, Hiba & Elmekiesse " (" 60/5321)- 2102.9.61 - " ( ) "-" " (, "- -) . " " 4 , " " ( ) " , 11. 11Artzi, Hiba & Elmekiesse 98()(3) / : - ; , , - ; ; , - . 12. . (, , ").21Artzi, Hiba & Elmekiesse . 13. , " 31Artzi, Hiba & Elmekiesse