מודל הנתונים

Embed Size (px)

DESCRIPTION

מודל הנתונים. המודל התפישתי Conceptual Model. תרשים ישויות קשרים - ERD ( Entity Relationship Data Model ) מייצג את ההבנה והידע שלנו על המציאות הרלוונטית לבעיה מאפשר בניית המציאות הרלוונטית באופן גרפי משוחרר מכל היבט הקשור למחשב ולצורה בה הוא מיושם במודל לוגי כל שהוא. - PowerPoint PPT Presentation

Text of מודל הנתונים

 • Conceptual Model - ERD ( Entity Relationship Data Model)

 • Logical Model DBMS

 • Physical Model : * ( ) * ( ) * ( , ) *

 • - (Entity)

  , - , , - , - , , - ,

 • (Entity) - : , , , - - : . - : -

 • (Attribute) (Characteristics) : : , , - - , - - ,

 • (Attribute) (Value) - . " (Data) ( Null value ) (Single Value Attribute) - (Multiple Value Attribute) -

 • (Data Type) : (Integer) (Decimal) (Character) (Boolean) - ,

 • Attribute Domain -) x = x = (x | 1
 • (Entity Group)

 • (Candidate Key) : * - (Unique Identification) * (Non Redundancy)

 • (Primary Key) :

 • (Simple Key) - (Compound Key) - / / / (Foreign Key) - E1 E2

 • (Generalization) - (Superset) (Disjoint Constraints) - (Overlap Constraint) -

 • (Generalization) : (Generalization Hierarchies) (Semantic Hierarchies)

 • (Relationship) - (Relationship Type) - -

 • (Relationship Degree) - (Relationship Function) - : 1:1, M:N, 1:N

 • (Relationship Cardinality) J I

 • (Existence Dependence) A B

 • "" . : . : ' . ' . , . , . : ( : , , ) ( : ), , , ( .) ERD