ОЙН ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ БА ЦААШИД АНХААРАХ АСУУДЛУУД

 • View
  112

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ОЙН ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ БА ЦААШИД АНХААРАХ АСУУДЛУУД. Хэнтий аймгийн МХГ-ын Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч С.Амгаланбаатар 2013-03-27. Агуулга. Өнөөгийн байдал Хууль, дүрэм журмын хэрэгжилт Ойн нөөцийн хомсдол доройтол Хууль бус мод бэлтгэл Цаашид анхаарах асуудлууд. - PowerPoint PPT Presentation

Text of ОЙН ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ БА ЦААШИД АНХААРАХ АСУУДЛУУД

 • - .2013-03-27

 • ,

 • 1783.9 1674.0 93.8 , 109.9 6.2 .

 • 480.0 128 , 6 . , , , , , , , 9, 15 .

 • *2012 .

  19 . : - 7 , - 2 , - 10 .

 • * , . : , , , , , , , , , , ,

 • , , , - 2012 -145 2013 . : 4150 3 9410 3 49830 3 - 63390 3 .

 • - , / , , , /- . , , , 100

  *

 • 2013

  , . , , 2012 -145 , , , , 2014 ,

  *

 • 2012 , , ,

  4-5-4213616885

  6485.6 85.4 % 24175.8 88,2 % 252.6 3100% 12 80.5%688.2 %

 • : 1. , , , , , , , , , , , , , ,

 • , : , , , , , ,

 • : , , ,

 • . , .

 • : .

 • Chart1

  25

  13

  11

  3

  16

  12

  12

  17

  14

  2

  3

  11

  16

  Series 1

  3

  Sheet1

  Series 1Series 2

  200025

  200113

  200211

  20033

  200416

  200512

  200612

  200717

  200814

  20092

  20103

  201111

  201216

 • Chart1

  569110

  321259

  2.5

  512

  //

  Sheet1

  Series 1 //Series 3

  2007 4.35691102

  2008 2.53212592

  2009 3.52.53

  2010 4.55125

  To resize chart data range, drag lower right corner of range.

  Chart1

  12

  14

  2

  3

  Sheet1

  Series 2Series 3

  2007 122.42

  2008 144.42

  2009 21.83

  2010 32.85

  To resize chart data range, drag lower right corner of range.

  Chart1

  43896400

  150488500

  536800

  1114876

  //

  Sheet1

  Series 1Series 2 //

  2007 4.32.443896400

  2008 2.54.4150488500

  2009 3.51.8536800

  2010 4.52.81114876

  To resize chart data range, drag lower right corner of range.

 • 2007, 2008 26 , , 2009 2 , 2010 3 . 2010 5- 7 227374 , 09- - 112 320000 , 10- 393 167502 . 3 1 3 194.3 2010 714874 3 98,9 .

 • , . , .

 • , , , , . , , , , , -, , , , , 69600 . 16000 , 16000 .

 • 2005-2010 ,

 • .

 • :

 • ,

  , . 2010 01- 01- , 371,7 . . , 4,8 ., 218,1 ., 129,4 . . 4.6 . .

 • , , , , .

 • 58.5 - , . , , , .

 • , , , 171782 .

  / //1. 244962.1119893.35297 171782

 • 43715 7259010 . 5-30 , 6-8 118 16200 . , . 4-5- .

 • , , , , , . , , , , , , .

 • :

  12 || 289.8 . 868.4 . .

 • 1990- , , , , , . , , , , , - , 1 27 %- .

 • ..

 • , , .

 • 2012 1. , 2012 02 17- -50 ; ..2. , 2012 04 12- A-123 ;3. , 2012 05 10- , A-182 ; 4. . , 2012 08 10- -295 ; ... ... ... ...5. , 2012 08 10- -297 ; ... ..*

 • 6. , 2012 04 23- A-147 1 , , . , 2012 04 23- A-147 2 , , , , . 7. , 2012 10 09- A-36 5 .*

 • 2011 2012

  /3/ /./2011 722 323847.02012 538398.1 .669315448.9

 • / /- 211- / , , 12010131 12 2

  32011

  201215

  122

  2 13

  5405 30

 • .

  , , , , , ,

 • , , , , , . *

 • , , . , -

 • .E-mail : Amgaa_mhg@yahoo.com

  ***