๔ โครงการโรงเรียนบ้านระหว่างควน ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ปศท.๒

Embed Size (px)

DESCRIPTION

โครงการนำร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย (ปศท.๒) โรงเรียนบ้านระหว่างควน ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Text of ๔ โครงการโรงเรียนบ้านระหว่างควน...

 • (-)

  . . -- -- . - / . - . . . -

  --

  wwww

 • . \ .

  - - .

  . . . . / . . .

  ()

 • .

  ( )

  . . -- -- . - / . -

  .

 • . . . - .

  \ .

 • -

  - - . - - . - // - - - .

  ( ) - Internet / /

  - -

 • - (-) /

  / / . (-) -

  - - - - - -

  . (-) -

  - - - - -

  - - . -

  - (-) -

  / / .

  / ()

  - - -

  ( )

 • ( ) / () ............................................... ( ) ............................................... ( )

 • 2 (-)

 • 11 .. 54

 • 2 (-)

  .

 • . / / . .

  .

  ()

  . - ..

  .

  - - ..

  .

  - - ..

  - -

  --

  wwww

 • () .

  - - ..

  1. .. 1. 2. 3.

  .

  4.

  ..

  . .

  .

  . . . . . . . .

  . () .

  - -

 • . . .

  ./ () ( ) ( //

  . ( ) / ( ) . 1 . 1 . .

  / /

  / / . 10 . . .

  . . . . .

  . .

  - -

 • . / . ( ) . ( )

  / () CD

  ()

  ( )

  ()

  ( )

  // // : .

 • .

  . /

  . . - . . . . . .

  . . / . .

  /

  . . / . . .

  --

  wwww

 • - -

  .

  ()

  . . .

  - .. ..

  .-.

  . . .

  . -

  .. ..

  .-.

  . . .

  . - -//

  - /

  .. ..

  .. ..

  .. ..

  .-.

  /

  . / - / -/ 100

  . - - -

  .. ..

  /

  . - 100

  . - -

  .. ..

  . 100 -

  . ..

  . -

  - -

 • .

  ./ ./ .

  /

  . . . . /. . / . / . . () . .

  . . . .

  ./ () ( ) ( //)

  . ( ) / ( ) 2554

 • - -

  /

  / / /

  . ./ .

  -

  -/ -/

  -/

  -/ -

  . . VTR / () -

  ()

  ( )

  ()

  ( )

  // // : .

 • .

  . / / .

  ()

  .

  ..

  -

  .

  ..

  -

  ..

  --

  G]-mju-hv9d]

  wwww

 • .

  . . . . . . () . .

  - - . . . ./ () ( ) ( //) . ( ) / ( ) / / /

  /

 • . / . ( ) . ( ) / () CD

  () ( )

  ()

  ( )

  // // : .

Recommended

View more >