Παιδιατρική | Τόμος 77 • Τεύχος 1 • Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2014

 • View
  232

 • Download
  11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας

Transcript

 • 1Volume 77 | Number 1 Volume 77 | Number 1 January-February-March 2014January-February-March 2014

  www.e-child.gr

  77 | 1 77 | 1 -- 2014-- 2014

  PaediatrikiJ o u r n a l o f t h e G r e e k P a e d i a t r i c S o c i e t y

 • 2

  - . , . , . , .

  : ,

  - : , , & .

  - (GIS) . , , , - , ,

  A , , , , , ,

  G212A , , , --, , -, -

  IRF4 , , , , ,

  , , , , , , ,

  - Duchenne , , , , ,

  e-mail: grammateia@e-child.gr

  :http://e-child.gr/publications/instructions-to-authors

  IE E 15,15451, . T.: 2107771140e-mail: grammateia@e-child.gr

  E : 40E, : 20

  E E

  77 1 -- 2014

  .

  . .

  M. . . . . . . K-. . -. . . . -. -

  10

  06

  24

  36

  44

  58

  70

  82

  90

  102

 • 3SHORT ABSTRACT

  REVIEW ARTICLESImmunoparalysis a serious entity in critically ill in PICUA. Tsialla, E. Nikaina, M. Charisi, L. Sianidou

  Children of assisted reproduction: from the side of the child psychiatristLazaratou Helen, Rapti Konstantina.

  Attention Deficit-Hyperactivity disorder: characteristics, causes, diagnosis and treatment. A bibliographical reviewTsakoumis Georgios

  EPIDEMIOLOGICAL STUDIESChildhood obesity investigation with geographical mapping information systems (GIS) in Lamia areaBarbouni Anastasia, Apostolara Paraskevi, Kalogirou Sofia, Barbouni Dimitra, Panagiotopoulou Amalia, Merakou Kyriakoula

  Non-Invasive Mechanical Ventilation in severe bronchiolitisAnargyroula Prezerakou, leoniki Papazoglou, ristea Patsoura, Fotini Zafeiro-poulou, Filippia Nikolaou, Patritcia Bonos, John Papadatos

  ORIGINAL ARTICLESSerum apelin levels in obese children and adolescents and their association to the G212A polymorphism of the apelin receptor geneEleni Kotanidou, Kalirhoe Kalinderi, Smaragda Efraimidou, Eufimia Papadopou-lou-Alataki, Liana Fidani, Maria Eboriadou-Petikopoulou, Assimina Galli-Tsinop-oulou

  Expression of IRF4 gene in healthy children and in children with leukemiaMaria Adamaki, Archontis Zampogiannis, Anastasia Athanasiadou, Marianna Tzanoudaki, Spyros vlachopoulos, Maria Moschovi

  Quality of life in children and adolescents with different stages of chronic kidney diseaseJohn Dotis, Nikoleta Printza, Chrysa Gkogka, Stella Stabouli, Stamatia Antoniou, Antigoni Pavlaki, Nick Kontodimopoulos, Fotios Papachristou

  Skeletal status and bone metabolism of disabled adolescents with Duch-ennes muscular dystrophyArtemis Doulgeraki, Helen Athanasopoulou, Marina Katsalouli, Konstantinos Skiadas, Domna Deligianni, Ioannis Monopolis

  Trimonthly publication of the Greek Paediatric Society

  PaediatrikiVolume 76 Number 1 January-February-March 2014

  PresidentA. Constantopoulos

  Editorial board

  DirectorG. S. Varlamis

  MembersS. AndronikouE. GalanakisA. EvangeliouL. ThomaidouM. KanariouA. KapogiannisS. Kitsiou-TzeliE. MantadakisP. Panagiotopoulou-GartaganiA. PapadopoulouV. PapaevagelouA. PapathanassiouA. Siamopoulou-MavridouA. Syrigou-Papavasiliou

  Manuscript submissione-mail: grammateia@e-child.gr

  Instructions to authors:http://e-child.gr/publications/instructions-to-authors

  OwnerGreek Paediatric Society15, Mpakopoulou st.GR - 15451, . PsychikoTel.: +302107771140e-mail: grammateia@e-child.gr

  Annual subscriptionAll foreign countries: US$50

  CONTENTS

  10

  06

  24

  36

  44

  58

  70

  82

  90

  102

 • 4 e-mail: grammateia@e-child.gr

  :http://e-child.gr/publications/instructions-to-authors

  IE E 15,15451, . T.: 2107771140e-mail: grammateia@e-child.gr

  E : 40E, : 20

  E E

  77 1 -- 2014

  .

  . .

  M. . . . . . . K-. . -. . . . -. -

  108

  122

  O . , , , , ,

 • 5108

  122

  Trimonthly publication of the Greek Paediatric Society

  PaediatrikiPresidentA. Constantopoulos

  Editorial board

  DirectorG. S. Varlamis

  MembersS. AndronikouE. GalanakisA. EvangeliouL. ThomaidouM. KanariouA. KapogiannisS. Kitsiou-TzeliE. MantadakisP. Panagiotopoulou-GartaganiA. PapadopoulouV. PapaevagelouA. PapathanassiouA. Siamopoulou-MavridouA. Syrigou-Papavasiliou

  Manuscript submissione-mail: grammateia@e-child.gr

  Instructions to authors:http://e-child.gr/publications/instructions-to-authors

  OwnerGreek Paediatric Society15, Mpakopoulou st.GR - 15451, . PsychikoTel.: +302107771140e-mail: grammateia@e-child.gr

  Annual subscriptionAll foreign countries: US$50

  CONTENTS

  CASE REPORTSAcute Necrotizing Encephalopathy of childhood. Two case reports and re-view of the literature Prezerakou Anargyroula, Grigorakou Maria nastasia, Kyriakoulis Costas, Baba-nelou Aikaterini, Matrogianni Sotiria, Vasilopoulos Athanasios

  OBITUARY

  Volume 76 Number 1 January-February-March 2014

 • 6

  . , . , . , . . - .

  A. Tsialla, E. Nikaina, M. Charisi, L. Sianidou. Immunoparalysis a serious entity in criti-cally ill in PICU

  . HLA-DR ex vivo TNF-, . , HLA-DR ex vivo TNF- . .

  , . : .

  Lazaratou Helen, Rapti Konstantina. Children of assisted reproduction: from the side of the child psychiatrist.

  . . . - : , , & .

  Tsakoumis Georgios. Attention Deficit-Hyperactivity disorder: characteristics, causes, di-agnosis and treatment. A bibliographical review.

  . 3-5% , 2-3 , . , , .

  , , , , , . (GIS) . .

  Barbouni Anastasia, Apostolara Paraskevi, Kalogirou Sofia, Barbouni Dimitra, Panagio-topoulou Amalia, Merakou Kyriakoula. Childhood obesity investigation with geographi-cal mapping information systems (GIS) in Lamia area.

  940 (GIS)

 • 7 . (GIS) .

  A , , , , , , . .

  Anargyroula Prezerakou, leoniki Papazoglou, ristea Patsoura, Fotini Zafeiropoulou, Filippia Nikolaou, Patritcia Bonos, John Papadatos. Non-Invasive Mechanical Ventilation in severe bronchiolitis.

  , , , .

  , , , -, , -, -. G212A .

  Eleni Kotanidou, Kalirhoe Kalinderi, Smaragda Efraimidou, Eufimia Papadopoulou-Al-ataki, Liana Fidani, Maria Eboriadou-Petikopoulou, Assimina Galli-Tsinopoulou. Serum apelin levels in obese children and adolescents and their association to the G212A poly-morphism of the apelin receptor gene.

  . . . , G212A , GA/GG .

  , , , , , . IRF4 .

  Maria Adamaki, Archontis Zampogiannis, Anastasia Athanasiadou, Marianna Tzanouda-ki, Spyros vlachopoulos, Maria Moschovi. Expression of IRF4 gene in healthy children and in children with leukemia.

  Interferon Regu-latory Factor 4 . IRF4, .

  SHORT ABSTRACTS

 • 8 .

  , , , , , , , . .

  John Dotis, Nikoleta Printza, Chrysa Gkogka, Stella Stabouli, Stamatia Antoniou, Anti-goni Pavlaki, Nick Kontodimopoulos, Fotios Papachristou. Quality of life in children and adolescents with different stages of chronic kidney disease.

  . . , .

  , , , , , . Duchenne.

  Artemis Doulgeraki, Helen Athanasopoulou, Marina Katsalouli, Konstantinos Skiadas, Domna Deligianni, Ioannis Monopolis. Skeletal status and bone metabolism of disabled adolescents with Duchennes muscular dystrophy.

  11 Duchenne . Duchenne. D, .

  , , , , , . O . .

  Prezerakou Anargyroula, Grigorakou Maria nastasia, Kyriakoulis Costas, Babanelou Ai-katerini, Matrogianni Sotiria, Vasilopoulos Athanasios. Acute Necrotizing Encephalopa-thy of childhood. Two case reports and review of the literature.

  2 , , .

  -

 • 9SHORT ABSTRACTS

 • 10

  . . . , .. ,

  . , .. ,

  A. TsiallaE. NikainaL. SianidouPICU Pentelis Children Hospital, Athens

  M. CharisiFirst Paediatric Department Pentelis Children Hospital, Athens

  -

  . , . , . , .

  - - . H - . - HLA-DR ex vivo TNF-, . , HLA-DR ex vivo TNF- . . . .

  : , , HLA-DR, TNF-, , -

  Immunoparalysis a serious entity in critically ill in PICU

  A. Tsialla, E. Nikaina, M. Charisi, L. Sianidou

  Proper immunologic balance between pro- and anti-inflammatory forces is neces-sary for recovery from critical illness. Persistence of a marked compensatory anti-in-flammatory innate immune response following an insult such as sepsis or trauma is termed immunoparalysis. This state of acquired immunodeficiency can be quantified through the measurement of monocyte cell-surface HLA-DR expression or through analysis of the capacity of whole blood to produce TNF- upon ex vivo stimulation with endotoxin. Critically ill patients demonstrating prolonged, severe reductions in monocyte HLA-DR expression or ex vivo TNF- production are at high risk for the development of nosocomial infection and death. Reversal of immunoparalysis can be accomplished through the administration of immunostimulatory agents or taper-ing of exogenous immunosuppression. Intriguing evid