1001 câu hỏi đáp về lịch sử Việt Nam

  • View
    492

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of 1001 câu hỏi đáp về lịch sử Việt Nam

1001 cu hi p v lch s Vit Nam

1. Ba vua trong cu ca dao "Mt nh sinh ng ba vua/Vua cn, vua mt, vua thua chy di" l nhng vua no? Tr li: l ng Khnh (vua cn); Kin Phc (vua mt) v Hm Nghi (vua thua chy di) Cu ca dao ny ni v gia nh Kin Thi Vng Nguyn Phc Hng Cai - Hong t th 26 ca vua Thiu Tr. ng c 3 ngi con lm vua: - Vua Kin Phc: tn hy l Nguyn Phc ng ng, con th ba ca Kin Thi Vng v b Bi Th Thanh. Vua T c v lc b b bnh u ma, khng c con nn nhn ng ng lm con nui. Sau ny, ng ng ln ngi, l v vua th 7 ca triu Nguyn. - Vua Hm Nghi: tn hu l Nguyn Phc ng Lch, cn c tn l Nguyn Phc Minh, con th 5 ca Kin Thi Vng v b Phan Th Nhn. L vua th 8 triu Nguyn. - Vua ng Khnh: tn hu l Nguyn Phc ng K, con trng ca Kin Thi Vng Nguyn Phc Hng Cai v b Bi Th Thanh, ng thi l con nui ca vua T c. L v vua th 9 ca triu Nguyn. Trong 3 vua ny th vua Kin Phc ch lm vua c 8 thng. Vua mt lc mi 16 tui, cha np phi, khng c con ci. Vua Hm Nghi chng li qun Php, ban hch Cn Vng, t chc khng chin nhng tht bi. Vua phi chy ln vng ni Qung Bnh, H Tnh. Sau b Php bt y i Algrie nm 1888. Vua ng Khnh ln ngi nm 1885. Vua rt c lng ngi Php nhng ch ngi c hn 3 nm, mt ngy 28 thng 1 nm 1889. Khi ng 25 tui. Cu ca dao ny ra i khi vua ng Khnh va ln ngi. Vua Kin phc mt. Vua Hm Nghi ang cng qun Cn Vng chy ln vng ni. Do mi gi l "vua cn, vua mt, vua thua chy di".

Chng ta ang sng ngy hm nay v hng ti ngy mai...

Cm n bi:

03-10-2008, 10:36 AM (c chnh sa: 04-08-2009 03:34 AM bi Khoai.)Bi vit: #2

KhoaiI'm

Bi vit: 180 Tham Gia: Sep 2008 KhoaiDanh ting: 0 Cm n: 21 cm n 77 ln trong 13 bi

1001 cu hi p v lch s Vit Nam

2. Tr

V li: V

sao m

nh vua

Nguyn Thiu Tr tn

king l

tn H Th

Hoa? Hoa

T u triu Nguyn, tt c cc danh t c t hoa u phi i. V th m ch ng Hoa thnh ch ng Ba, tnh Thanh Hoa thnh tnh Thanh Ho, cu Hoa bc qua rch Th Ngh i thnh cu Bng, iu ht hoa tnh thnh hu tnh, hoa li thnh hu li, hoa vin thnh hu vin, V sao c chuyn king c v chuyn i y? Chuyn k rng: Nm 1806, Hong t Nguyn Phc m n tui lp ph thip. Vua Gia Long v Hong hu Thun Thin chn b H Th Hoa (con gi ca cng thn H Vn Bi) ci cho Hong t m. H Th Hoa c cc c tnh thc, thn, hin, trinh; sng ht o hiu knh. B c Hong v Hong hu dnh cho nhiu tnh cm yu thng. n thng 5/1807, b sinh con trai u lng, t tn l Min Tng. B mt sau khi sinh con 13 ngy. Khi y, b mi 17 tui. M mt, Min Tng c gi cho b ni l Hong hu Thun Thin nui cho n trng thnh. Thng xt c con dn bt hnh, vua Gia Long xung d cm triu nh v b tnh t nay khng c nhc n t hoa na. Nhng t c ch hoa th phi chuyn i thnh ba, hu, bng, ho, khi phm hu. Nm 1820, Hong t m ln ni ngi, ly nin hiu Minh Mng. Nm 1841, ngi con mt m lc 13 ngy tui Min Tng ln ngi, nin hiu l Thiu Tr. Vua Thiu Tr lm nhiu vic lm trn o hiu i vi ngi m bc mnh. c bit nht l triu i ca ng v con chu ca ng sau ny trit king k tn Hoa, tn hu ca m ng. Vic king k y cn nh hng cho n ngy nay. (Theo Nguyn c Xun Chuyn cc b trong cung Nguyn).

Chng ta ang sng ngy hm nay v hng ti ngy mai...

Cm n bi:

23-10-2008, 03:51 AM (c chnh sa: 19-09-2010 06:08 PM bi T-AnhCQT.)Bi vit: #3

KhoaiI'm

Bi vit: 180 Tham Gia: Sep 2008 Khoai Danh ting: 0 Cm n: 21 cm n 77 ln trong 13 bi

1001 cu hi p v lch s Vit Nam

3.Tin Tr

giy

c

pht li:

hnh

nc

ta Triu

di

triu

i

no? Trn

Nhiu ngi vn nhm ln ngh rng tin giy c pht hnh u tin nc ta vo triu H. C th, H Qu Ly l ngi ng vai tr quyt nh trong vic ban hnh tin giy, nhng tin giy c pht hnh ln u tin nc ta vo nm 1396 (di thi vua Trn Thun Tng). V vic ny, nhiu s gia c nhng nh gi rt khc nhau. C ngi cho rng H Qu Ly cn thu ng c v kh. Cng c ngi nh gi cao ci cch tin giy ca H Qu Ly bi cng vi tin giy, H Qu Ly cn c nhng ci cch khc rt tin b v c ng gp rt ln cho s pht trin ca ton x hi by gi. Nm 1400, H Qu Ly p chu ngoi ca mnh l Trn Thiu nhng ngi, lp ra nh H (1400 - 1407).

Chng ta ang sng ngy hm nay v hng ti ngy mai...

Cm n bi:

24-10-2008, 01:23 PM (c chnh sa: 04-08-2009 03:35 AM bi Khoai.)Bi vit: #4

KhoaiI'm

Bi vit: 180 Tham Gia: Sep 2008 Khoai Danh ting: 0 Cm n: 21 cm n 77 ln trong 13 bi

1001 cu hi p v lch s Vit Nam

4. Tr

Tng

thng li:

nc Tng

no

mun thng

t

tn Ghi

con

l

H N

Ch

Minh? Scutur

Scutur, Tng thng Ghi N sang thm Vit Nam theo li mi vi t cch l khch ca H Ch Tch. Trong bui mt tinh tin a ti Qung trng Ba nh H Ni, Scutur ht li ca ngi v khm phc H Ch Tch. ng pht biu i : V ti sp sinh, nu sinh con trai, ti s t tn con l H Ch Minh. Scutur qu tht rt chn thnh v rt cm phc H Ch Minh nhng ng ta cha hiu cu

"nhp gia vn hu" ca phong tc nc ta. Lin H Ch Tch tr li li rt khn kho, ti tnh: "Bc khng c v nn khng c con, vy Bc ngh cc chu thanh nin, nu sp ti, chu no c con trai th t tn chu l Scutur!" Mi ngi d l u vui ci thoi mi, phc ti i p ca Bc, va c lng khch nc ngoi, va ph hp vi phong tc nc ta trong hon cnh . (Theo 100 iu nn bit v phong tc Vit Nam)

Chng ta ang sng ngy hm nay v hng ti ngy mai...

Cm n bi:

26-10-2008, 04:24 PM (c chnh sa: 17-09-2010 06:07 PM bi T-AnhCQT.)Bi vit: #5

KhoaiI'm

Bi vit: 180 Tham Gia: Sep 2008 KhoaiDanh ting: 0 Cm n: 21 cm n 77 ln trong 13 bi

5. Chng b Trng Trc tn l Thi hay Thi Sch?

Tr

li:

Chng

b

Trng

Trc

tn

Thi.

Sch Thy kinh ch vit "Chu Din lc tng t danh Thi sch M Linh lc tng n t danh Trng Trc vi th" (ngha l: ...Con trai ca lc tng Chu Din tn l Thi hi [sch] con gi lc tng M Linh tn l Trng Trc lm v). T "sch" trong cu trn vn c ngha l "hi". Do nhm ln, ngi i sau ghp t "sch" vi t Thi thnh tn Thi Sch. Cc bn c th tm hiu thm v vn ny ti y.

Chng ta ang sng ngy hm nay v hng ti ngy mai...

Cm n bi:

26-10-2008, 08:09 PM (c chnh sa: 27-08-2009 03:25 PM bi Khoai.)Bi vit: #6

KhoaiI'm

Bi vit: 180 Tham Gia: Sep 2008 KhoaiDanh ting: 0 Cm n: 21 cm n 77 ln trong 13 bi

6. L c sao vng xut hin ln u tin vo thi gian no?

Tr li: L c sao vng xut hin ln u tin trong cuc khi ngha Nam K chng thc dn Php (23/11/1940).

Tc gi sng to ra l c nn , gia c ngi sao vng nm cnh ny l ng ch Nguyn Hu Tin (sinh ngy 5/3/1901 ti H Nam, hy sinh ngy 28/8/1941). Tm huyt ca tc gi khi sng to ra l c T quc c khc ha r nt trong bi th ca ng: "Hi nhng ai mu da vng Hy chin u di c thing T quc Nn c thm mu o v nc Sao vng ti, da ca ging ni ng ln mau hn nc gi ta ri Hi s nng cng thng binh on kt li nh sao vng nm cnh". L c sao vng l biu tng ca hn nc, lng dn, ca tnh on kt i i bn vng ca i gia nh cc dn tc Vit Nam. Nn tng trng cho mu nhit huyt cch mng, mu chin u v chin thng; mu vng ca ngi sao tng trng cho s sng ngi ca linh hn dn tc Vit Nam; nm cnh sao l sc mnh on kt ca cc tng lp ng bo chin u ginh c lp, t do cho T quc. L c sao vng, biu tng chung nht ca dn tc Vit Nam, khc su vo tm khm ca mi ngi dn Vit. (Theo Bo in t ng Cng sn Vit Nam)

Chng ta ang sng ngy hm nay v hng ti ngy mai...

Cm n bi:

10-11-2008, 01:06 AM (c chnh sa: 19-09-2010 06:14 PM bi T-AnhCQT.)Bi vit: #7

BeeMt

Bi vit: 19 Tham Gia: Nov 2008 saoDanh ting: 0 Cm n: 4 cm n 3 ln trong 1 bi

7. Ti sao ngi min Nam li gi con trng l "anh hai"?

Trong phng ng Nam b, ngi con trng trong gia nh c gi l "anh hai / ch hai" m khng gi l "anh c / ch c" nh theo cch ni ca ngi min Bc. Ti sao li nh vy? Hin nay c mt s cch gii thch khc nhau v vn ny: Cch th nht: T gia th k th XVII, c dn ngi Vit t min Bc v min Trung (c bit l vng Ng Qung) c lnh ca cha Nguyn vo Nam khai hoang lp nghip. Nhng ngi con trng thng phi li qu hng th cng ng b t tin, phng dng cha m, chm nom nh ca, vn tc,... Nhng ngi ra i thng l con th hoc con t. H lun nh v qu hng, x s, nh v gia nh ln vn cn ang sinh sng vng ngoi... Chnh v vy, h khng xng mnh l C (v thc t anh C cn ngoi kia) m xng l Hai, ri k tip l Ba,... Lu dn, thnh thi quen, h sinh con ci v gi a con ln trong gia nh l b Hai, thng Hai ch khng gi l thng C, con C nh ngoi Bc. Cch th hai: Vit Nam, lng x l mt n v rt quan trng. thc quc gia khng mnh bng lng x: "php vua thua l lng". Khi b Php chim lm thuc a, c quan cai tr mi x min Nam c gi l Hi ng T, trong ngi ng u c gi l Hng C. Nu gi ngi con ln nht l c, th d: Thng c u, v y biu coi th v tnh gi trng vi tn Hng C. iu ny c th b suy din l hn lo, ma mai v b kt ti phm hy. V vy, ngi min Nam trnh ting c m gi ngi con ln nht l anh hai hoc ch hai. (Trch bi T hy trong sinh hot ca ngi Vit Nam Phm Vn Bn). Cch th ba: Cch gii thch ny c lin quan n t bt lp di thi cha Nguyn nh. Sau khi ln ngi nm 1802, Nguyn nh ban ra nhiu chnh sch m trong c t bt lp (bn iu khng) : khng t ngi hong hu v ng cung thi t, khng t tng, khng trng nguyn v khng phong vng cho ngi ngoi h. Trong nhng iu khng y, s d Nguyn nh khng phong hong hu v ng cung l v ng mun

dnh trn vn hai v tr cho hai ngi m ng yu thng nht, ngi v c Tng Th Lan v con trai c Nguyn Phc Cnh. Ngc dng lch s, ta bit b Tng Th Lan l ngi v mt lng mt d, cng chia s v ng cam cng kh cng Nguyn nh khi ng tht th, lc cn phi trn chy nh Ty Sn. Cn Nguyn Phc Cnh, khi mi 4 tui phi theo B a Lc sang Php cu vin gip cha. Nguyn Phc Cnh lc khng khc g vt th thn, ra i m chng bit c ngy tr v hay khng. V sau, hong t Cnh cng on mnh, mt v bnh u ma. Nguyn nh l ngi trng tnh, trng ngha, ng mun dnh v tr cao nht cho hai ngi m ng ht mc yu thng ny. V th v sau, vi ng khng c g l th nht c, d c ton vn th no th cng ch l th hai m thi, v ng mun thc hin iu y bng nhng chnh sch ca mnh. Phi chng cch ni anh hai / ch hai bt ngun t y? (Ngun: Internet)

Cm n bi:

10-11-2008, 01:11 AM (c chnh sa: 19-09-2010 06:12 PM bi T-AnhCQT.)Bi vit: #8

BeeMt

Bi vit: 19 Tham Gia: Nov 2008 saoDanh ting: 0 Cm n: 4 cm n 3 ln trong 1 bi

8. C ai bit "Ng Qung" khng?

Hi: K

C tn

ai tng

bit "Qung..."

"Ng t

Qung" trong ra